Počasí Dnes °C
Krajský úřad

Oznámení

Stanovení přechodné úpravy - Hradsko - oprava železnice

22. 6. 2017 | Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy na silnici I/14

Oznámení dodatku dokumentace k záměru "Mléčná farma Vysoké nad Jizerou"

22. 6. 2017 |

oznámení_Zjišťovací řízení_Galvanotechna - Rozšíření technologií povrchových úprav_Vratislavice n. N

22. 6. 2017 | Zahájení zjišťovacího řízení dle zákona o posuzování vlivů na ŽP k záměru "Rozšíření stávajících technologií povrchových úprav kovů chemickými a elektrochemickými procesy na provozovně Vratislavice nad Nisou".

Svolání 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2017

16. 6. 2017 | Hejtman Libereckého kraje v souladu s § 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, svolává 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2017. Zasedání se koná dne 27. června od 14 hodin.

Oznámení o uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním - DLB

13. 6. 2017 | Oznámení o uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním - Die Länderbahn GmbH DLB, organizační složka (od 1. červenece do 27. srpna 2017 (v sobotu, neděli a státní svátky))

Oznámení o nabytí právní moci změny integrovaného povolení

7. 6. 2017 | Oznámení o nabytí právní moci změny integrovaného povolení společnosti PURUM s.r.o. pro zařízení Úpravna odpadu - Hamr na J., Stará Lužice

Aktualizace Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem - návrh koncepce

5. 6. 2017 | Oznámení o návrhu koncepce "Aktualizace Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem", včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí.

Předání stanoviska podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb. k návrhu koncepce "Koncepce vodní dopravy"

1. 6. 2017 |

Oznámení o nabytí právní moci změny integrovaného povolení

29. 5. 2017 | Oznámení o nabytí právní moci změny integrovaného povolení společnosti GPÚ, spol. s r.o. v Chrastavě

Záměr uzavření smlouvy o VS v přepravě cestujících přímým zadáním-Die Länderbahn GmbH DLB

23. 3. 2017 | Záměr uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním-Die Länderbahn GmbH DLB, organizační složka (od 01. července 2017 do 27. srpna 2017)

Zahájení zjišťovacího řízení SEA - Surovinová politika ČR

10. 10. 2016 | Zahájení zjišťovacího řízení k oznámení koncepce „Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů“.

Zpracovávám...