Krajský úřad

Oznámení

Svolání 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2017

20. 10. 2017 | Hejtman Libereckého kraje v souladu s § 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, svolává 9. zasedání zastupitelstva kraje v roce 2017. Zasedání se koná dne 31. října 2017 od 14.00 hodin.

Modelárna LIAZ - navýšení kapacity, přístavba, přestavba - Závěr zjišťovací řízení - rozhodnutí

19. 10. 2017 | Závěr zjišťovací řízení - rozhodnutí k záměru "Stavební úpravy, přístavba a zvýšení kapacity lití neželezných kovů v areálu MODELÁRNA LIAZ spol. s r.o.".

zahájení správního řízení - udělení výjimky dle §56 z.č. 114/1992 Sb. oprava a zateplení BD Frýdlant

18. 10. 2017 | Zateplení bytového domu s výskytem zvláště chráněných druhů rorýse obecného, kavky obecné a netopýrů.

Nový areál pro nakládání s odpady AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Provozovna Česká Lípa

13. 10. 2017 |

Aktualizace PRVKÚK Frýdlantska (z roku 2016) - oznámení_zjišťovací řízení

12. 10. 2017 | Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci (SEA) "Aktualizace PRVKÚK Frýdlantska (z roku 2016)"

Změna nařízení SVS africký mor prasat č.j. SVS/2017/118690 - G

10. 10. 2017 |

Informace o zahájeném zjišťovacím řízení

6. 10. 2017 | Informace o zahájeném zjišťovacím řízení k záměru Revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa

Oznámení záměru na úřední desku kraje - Lanová dráha "Paseky" v Pasekách nad Jizerou

6. 10. 2017 |

Oznámení na úřední desku - zveřejnění posudku k záměru " Mléčná farma Vysoké nad Jizerou"

2. 10. 2017 |

Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení

29. 9. 2017 | Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení společnosti Termizo a.s.

Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení

4. 9. 2017 | Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení - Galvanoplast Fischer W7, Liberec

Oznámení o zahájení spr. řízení - povolení kácení dle §8 zákona č. 114/1992 Sb. na území PP Lukášov

28. 8. 2017 | Řízení o povolení kácení dřevin za účelem naplnění plánu péče o PP Lukášov.

Zahájení zjišťovacího řízení SEA - Surovinová politika ČR

10. 10. 2016 | Zahájení zjišťovacího řízení k oznámení koncepce „Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů“.

Zpracovávám...