Počasí Dnes °C
Krajský úřad

Rozhodnutí

Rozhodnutí o odvolání OÚPSŘ 192/2017

14. 8. 2017 |

Usnesení o pověření stavebního úřadu k vedení řízení o změně ÚR na "Křižovatku Mileta"

3. 8. 2017 | verze 2 = oprava verze 1 ze dne 2.3.2017

rozhodnutí - souhlas s vypouštěním čmeláka zemního odchovaného v zajetí za účelem opylovací služby

25. 7. 2017 | Souhlas dle § 54 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. k vypouštění čmeláků zemních v územní působnosti Krajského úřadu Libereckého kraje.

Zpracovávám...