Počasí Dnes °C
Krajský úřad

Rozhodnutí

Rozhodnutí vydávané veřejnou vyhláškou - Přístupová komunikace a inženýrské sitě - lokalita US6 - Rokytnice nad Jizerou

19. 9. 2017 |

Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení

14. 9. 2017 | Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení k záměru CKNO Košťálov – Zařízení mechanické úpravy odpadů Košťálov

povolení k provozování V+K na území ORP Lbc a Frýdlant pro SčVaK, a.s.

8. 9. 2017 |

Závěr zjišťovacího řízení - Výměna technologie lyžařského vleku za lanovou dráhu Studenov - Hranice

30. 8. 2017 |

rozhodnutí - souhlas s vypouštěním čmeláka zemního odchovaného v zajetí za účelem opylovací služby

25. 7. 2017 | Souhlas dle § 54 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. k vypouštění čmeláků zemních v územní působnosti Krajského úřadu Libereckého kraje.

Zpracovávám...