Počasí Dnes °C
Krajský úřad
Úvodní stránka > Krajský úřad > Elektronická úřední deska > Rozpočet, Střednědobý výhled a Závěrečný účet

Rozpočet, Střednědobý výhled a Závěrečný účet

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Libereckého kraje na období let 2018-2021

8. 9. 2017 | Dne 5.9.2017 byl Radou Libereckého kraje projednán návrh Střednědobého výhledu rozpočtu LK na období let 2018-2021 s tím, že bude následně předložen ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje na jeho 8. zasedání, které se uskuteční dne 26.9.2017.

Střednědobý rozpočtový výhled

16. 2. 2017 | STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách KÚ LK http://ekonomicky-odbor.kraj-lbc.cz/strednedoby-vyhled-rozpoctu a v listinné podobě je k nahlédnutí v sídle Libereckého kraje.

Závěrečný účet

16. 2. 2017 | ZÁVĚREČNÝ ÚČET je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Krajského úřadu http://ekonomicky-odbor.kraj-lbc.cz/zaverecne_ucty a v listinné podobě je k nahlédnutí v sídle Libereckého kraje.

Rozpočet

16. 2. 2017 | Rozpočet je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Krajského úřadu Libereckého kraje - Ekonomický odbor http://ekonomicky-odbor.kraj-lbc.cz/rozpocty a v listinné podobě je k nahlédnutív sídle Libereckého kraje.

Zpracovávám...