Počasí Dnes 5°C Zítra 5°C
Krajský úřad

Sejmuté

úřední deska - závěrečný účet

16. 2. 2017 | ZÁVĚREČNÝ ÚČET je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Krajského úřadu http://ekonomicky-odbor.kraj-lbc.cz/zaverecne_ucty a v listinné podobě je k nahlédnutí v sídle Libereckého kraje.

Schválená rozpočtová opatření

14. 2. 2017 |

Rozpočet

14. 2. 2017 |

úřední deska - rozpočet je zveřejněn

14. 2. 2017 |

Rozpočet

14. 2. 2017 | ROZPOČET LK je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách KÚ LK http://ekonomicky-odbor.kraj-lbc.cz/rozpocty a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese Libereckého kraje

Rozpočet

14. 2. 2017 | ROZPOČET LK je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách KÚ LK http://ekonomicky-odbor.kraj-lbc.cz/rozpocty a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese Libereckého kraje

Rozpočet

14. 2. 2017 | Rozpočet je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Krajského úřadu Libereckého kraje - Ekonomický odbor http://ekonomicky-odbor.kraj-lbc.cz/rozpocty a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, budova K

Rozpočet

14. 2. 2017 | Rozpočet je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Krajského úřadu Libereckého kraje - Ekonomický odbor http://ekonomicky-odbor.kraj-lbc.cz/rozpocty a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, budova K

Rozpočet

14. 2. 2017 | ROZPOČET LK je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách KÚ LK http://ekonomicky-odbor.kraj-lbc.cz/rozpocty a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, budova Krajského úřadu LK, sekretariát resortu ekon

úřední deska - střednědobý rozpočtový výhled

14. 2. 2017 | STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Krajského úřadu LK http://ekonomicky-odbor.kraj-lbc.cz/rozpoctove-vyhledy-libereckeho-kraje a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Liberecký kraj, U Jezu 642

úřední deska - závěrečný účet

14. 2. 2017 | ZÁVĚREČNÝ ÚČET je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Krajského úřadu http://ekonomicky-odbor.kraj-lbc.cz/zaverecne_ucty a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, budova Krajského úřadu LK.

Střednědobý výhled rozpočtu

14. 2. 2017 | STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Krajského úřadu LK http://ekonomicky-odbor.kraj-lbc.cz/rozpoctove-vyhledy-libereckeho-kraje a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Liberecký kraj, U Jezu 642

Závěrečný účet

14. 2. 2017 | ZÁVĚREČNÝ ÚČET je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Krajského úřadu http://ekonomicky-odbor.kraj-lbc.cz/zaverecne_ucty a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, sekretariát resortu ekonomiky

04704_Smlouva_o_poskytnuti_dotace_z_rozpoctu_LK_JCMF_2017

9. 2. 2017 |

5-Usnesení o pověření MML, SÚ, provedením stavebního řízení na stavbu obytné a administrativ. budovy

9. 2. 2017 |

4-Usnesení o pověření MML, SÚ, provedením územního řízení na stavbu kabelové přípojky NN Světlá p.J.

9. 2. 2017 |

3-Usnesení o pověření MML, SÚ, provedením stavebního řízení na stavbu zajištění havarijního stavu

9. 2. 2017 |

2-Usnesení o pověření MML, SÚ, provedením úz. říz. telekomunikační přípojky v k.ú. Hradčany u Č.Dubu

9. 2. 2017 |

1-Usnesení o pověření MML SÚ vedením územního řízení ve věci stavby "Silnice II/277 Český Dub ...

9. 2. 2017 |

1-Usnesení o pověření MML SÚ vedením územního řízení ve věci stavby "Silnice II/277 Český Dub ...

9. 2. 2017 |

Výběrové řízení na místo projektový, finanční manažer/manažerka projektu Podpora procesů střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v LK odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

8. 2. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: koordinuje postupy prací s návazností činností v jednotlivých úkolech projektu

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně - analytik/analytička aplikace pro řízení sítě sociálních služeb projektu Podpora procesů střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v LK - úvazek 0,8

8. 2. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: odpovídá za odbornou realizaci aktivity projektu týkající se digitalizace, sledování a vyhodnocování dat základní sítě

Výběrové řízení - ředitel/ředitelka Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace

8. 2. 2017 |

Výstavba dvou nových bloků jaderné elektrárny v Paksu, NPP II - Maďarsko

7. 2. 2017 | Zveřejnění rozhodnutí o povolení záměru Výstavba dvou nových bloků jaderné elektrárny v Paksu, NPP II - Maďarsko

oznámení o zahájení řízení - Civil engineering, sítě pro 8 RD Dolina, Jbc

7. 2. 2017 |

Rozhodnutí - zjišťovací řízení

7. 2. 2017 | Rozšíření stávající technologie povrchových úprav kovů pro automobilový průmysl a instalace technologie fosfátování - Chrastava

Výběrové řízení na místo vedoucího/vedoucí majetkoprávního oddělení odboru investic a správy nemovitého majetku Krajského úřadu Libereckého kraje

6. 2. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: provádí metodickou, poradenskou a konzultační činnost v oboru samosprávy prováděnou krajem

oznámení o zahájení řízení - MMJ, výjimka, údržba VKP

6. 2. 2017 |

Oznámení o zahájení spr. řízení - udělení výjimky dle §56 zákona č. 114/1992 Sb. Obslužná komunikace pro 10 RD U Slunečních Lázní, k.ú. Ruprechtice, Liberec

4. 2. 2017 | Oznámení o zahájení spr. řízení pro žádost k udělení výjimky dle §56 zákona č. 114/1992 Sb. pro záměr "Komunikační napojení areálu RD U Slunečních Lázní, Liberec". Žadatel MICHAEL Development - Ruprechtice s.r.o.

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně na úseku zemědělství, environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty a administrace dotací LK odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje

2. 2. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: vytváří a administruje dotační programy na úseku ochrany životního prostředí a zemědělství

Výběrové řízení na místo vedoucí/vedoucího odboru kancelář ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje

2. 2. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: je gestorem pro personální a provozní činnosti krajského úřadu

VPS_Jilemnice-Benecko_TP

2. 2. 2017 |

Nabídka nepotřebného majetku SOŠ ČL

1. 2. 2017 |

Oznámení zahájení řízení - prodloužení výjimky - KV Final

1. 2. 2017 |

Výběrové řízení na místo silniční technik/technička oddělení pozemních komunikací odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

31. 1. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: komplexní zajišťování výkonu státní správy na úseku silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu

Výběrové řízení na místo manažer/manažerka projektu Regionální stálá konference Libereckého kraje odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje

31. 1. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje činnosti Regionální stálé konference v Libereckém kraji

oznámení o zahájení řízení - výjimka - Ktová, obecní prodejna, netopýr

31. 1. 2017 |

oznámení o zahájení řízení - zateplení ZŠ Skuhrov - výjimka netopýr

31. 1. 2017 |

oznámení o zahájení řízení - výjimka - Kulturní dům a OÚ Maršovice, netopýr

31. 1. 2017 |

Návrh opatření obecné povahy OP LKMH

30. 1. 2017 | Návrh opatření obecné povahy OP LKMH

Návrh opatření obecné povahy OP LKMH

30. 1. 2017 | Návrh opatření obecné povahy OP LKMH

Návrh opatření obecné povahy OP LKMH

30. 1. 2017 | Návrh opatření obecné povahy OP LKMH

Rozhodnutí o odvolání sp. zn.: OÚPSŘ 316/2016 fy ENTERGEO, SE

30. 1. 2017 |

Rozhodnutí - závěr zj. řízení - VGP Park Hrádek nad Nisou, hala H4 a H5 na p.p.č. 1594/52 a 1594/1

27. 1. 2017 |

6372_rozhodnuti_prodlouzeni_vyzkum_netopyriHoracek

27. 1. 2017 | 6372_rozhodnuti_prodlouzeni_vyzkum_netopyriHoracek_2017

6372_rozhodnuti_prodlouzeni_vyzkum_netopyriHoracek

27. 1. 2017 | 6372_rozhodnuti_prodlouzeni_vyzkum_netopyriHoracek_2017

Nařízení Krajské veterinární správy

27. 1. 2017 | Nařízení Krajské veterinární správy o mimořádných veterinárních opatřeních při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy v Libereckém kraji

Usnesení o zahájení řízení

25. 1. 2017 | informace o zahájení řízení k povolení výjimky dle § 56 ZOPK

VPS_Mimon_Noviny-pRalskem_policie

25. 1. 2017 |

Vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Benteler ČR s.r.o. - Stráž nad Nisou

24. 1. 2017 | Vyjádření CENIA k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Benteler ČR s.r.o.

Výběrové řízení na místo vedoucího/vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje

24. 1. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: plnění úkolů daných zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

Výběrové řízení na místo marketingový manažer/manažerka projektu Smart akcelerátor Libereckého kraje odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje

24. 1. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: podílí se na zajišťování propagačních a marketingových aktivit v rámci realizace projektu

Rozhodnutí - závěr zjišť. řízení - Výstavba a vybavení vývojového centra KV Final, s.r.o. v Ralsku

23. 1. 2017 |

Politika ochrany klimatu v ČR - stanovisko SEA

23. 1. 2017 | Stanovisko SEA podle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní prostředí k návrhu koncepce "Politika ochrany klimatu v ČR".

Svolání 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2017

20. 1. 2017 | Hejtman Libereckého kraje v souladu s § 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, svolává 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2017. Zasedání se koná dne 31. ledna od 14 hodin.

Zveřejnění vyjádření Cenia na úřední desce LK

20. 1. 2017 |

Nabídka nepotřebného majetku

19. 1. 2017 | Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace, nabízí nepotřebný majetek - osobní automobil Kombi OPEL VIVARO

Nabídka nepotřebného majetku Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě

19. 1. 2017 | Nabídka nepotřebného majetku Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě - osobní automobil

OÚPSŘ 308/2016-Seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí

18. 1. 2017 |

OÚPSŘ 308/2016-Seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí

18. 1. 2017 |

Výběrové řízení na místo asistent/asistentka náměstka hejtmana pověřeného řízením rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti Krajského úřadu Libereckého kraje

17. 1. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: sleduje úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem náměstkovi hejtmana

Stanovení přechodné úpravy provozu dopravního značení částečné uzavírky

17. 1. 2017 |

Nabídka nepotřebného majetku

16. 1. 2017 |

Oznámení záměru na úřední desku - Lanová dráha Horní Mísečky Medvědín, včetně rozšíření sjezdových tratí - upravený záměr

16. 1. 2017 |

Nařízení Státní veterinární správy - ptačí chřipka

16. 1. 2017 |

Rozhodnutí o odvolání

16. 1. 2017 |

Rozhodnutí doručovave veřejnou vyhláškou - Jižní sjezd ze silnice I/10; I/35 na silnici III/28728 v Turnově

16. 1. 2017 |

Surovinová politika ČR - oznámení - návrh koncepce SEA

12. 1. 2017 | Oznámení o návrhu koncepce Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů, v rámci posuzování vlivů na ŽP - SEA.

na silnici I/35 v úseku silničního km cca 24,900 – 42,000 od MÚK Hodkovická po MÚK Ohrazenice

10. 1. 2017 |

Výběrové řízení na místo projektový, finanční manažer/manažerka projektu Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v LK odbor sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

10. 1. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: koordinuje postupy s návazností činností v jednotlivých úkolech projektu

Výběrové řízení na místo metodik/metodička, kontrolor/kontrolorka projektu Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v LK odbor sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

10. 1. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti. zabezpečuje odborné metodické vedení poskytovatelů sociálních služeb zapojených do projektu

Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí - závěr zjišťovacího řízení k záměru "Doplnění technologie výroby hygienických potřeb ve firmě Drylock" v Hrádku nad Nisou

10. 1. 2017 |

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně integrovaného povolení

9. 1. 2017 | Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně integrovaného povolení - DS Agro Libštát s.r.o., Libštát 310, 512 03 Libštát, zařízení "Výkrmna brojlerů Bělá u Staré Paky".

Stanovení přechodné úpravy provozu při sportovních utkáních 1. fotbalové ligy v jablonci nad Nisou

9. 1. 2017 |

VPS_Cvikov-Svor_policie

6. 1. 2017 |

Informace o zahájení zjišťovacího řízení

6. 1. 2017 | Informace o zahájení zjišťovacího řízení k záměru Silnice I/13 Krásná Studánka - Dětřichov

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně integrovaného povolení

6. 1. 2017 | Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně integrovaného povolení - Z & B Trading s.r.o., Farma pro chov nosnic Jablonné v Podještědí

Nabídka nepotřebného majetku

5. 1. 2017 |

Osvědčení o VS/1/2017 Obec Kryštofovo Údolí - Realizace a umístění sochy sv. Kryštofa

5. 1. 2017 |

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně na úseku zemědělství, environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty a administrace dotací LK odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje

4. 1. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: vytváří a administruje dotační programy na úseku ochrany životního prostředí a zemědělství

Nabídka nepotřebného majetku

4. 1. 2017 | Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, nabízí nepotřebný majetek (elektická pečící pánev OLIS)

Zveřejnění záměru na úřední desce - Podniková čerpací stanice PHM CTC Svárovská - Česká Lípa

4. 1. 2017 |

Výběrové řízení na místo silniční technik/technička oddělení pozemních komunikací odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

3. 1. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: komplexní zajišťování výkonu státní správy na úseku silničního správního úřadu

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení pozemních komunikací - silniční technik odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

3. 1. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: zabezpečuje přípravu, administraci a realizaci projektů týkající se silnic II. a III. třídy

Informace o zahájeném zjišťovacím řízení

3. 1. 2017 | Informace o zahájeném zjišťovacím řízení záměru Rozšíření stávající technologie povrchových úprav kovů – Aurel CZ s.r.o. - Chrastava

07 Dohoda o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace - Město Turnov

2. 1. 2017 |

Oznámení dokumentu na úřední desku - Koncepce vodní dopravy

2. 1. 2017 |

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o vydání integrovaného povolení

30. 12. 2016 | Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o vydání integrovaného povolení - ŽSD a.s., zařízení "Provozovna Mimoň, dekontaminační plocha pro biodegradaci kontaminovaných odpadů"

VPS_Duba-Chlum_prestupky

28. 12. 2016 |

94119_zahajeni_Prodlouzeni_netopyri

23. 12. 2016 | 94119_zahajeni_Prodlouzeni_netopyri

Opravné usnesení k usnesení o přerušení sp. zn.: OÚPSŘ 316/2016-330-usn.

23. 12. 2016 |

Oznámení o zahájení spr. řízení ve věci povolení výjimky dle §56 z.č. 114/1992 Sb. - výstavba RD

22. 12. 2016 | Oznámení o zahájení spr. řízení ve věci povolení výjimky dle §56 z.č. 114/1992 Sb. Pro záměr Staré Pavlovice – 4. etapa rodinné domy k.ú. Stráž nad Nisou“

Záměr pronájmu nebytových prostor předem určenému zájemcu M/51/2016 - k.ú. Liberec

22. 12. 2016 |

oznámení - zjišťovací řízení_Přístavba - Modelárna LIAZ_Liberec, Vesec

22. 12. 2016 |

POH OOP Záplavové území Svitávka

22. 12. 2016 |

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně integrovaného povolení

22. 12. 2016 | Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně integrovaného povolení - LIPRA PORK, a.s.

Nabídka nepotřebného majetku

21. 12. 2016 |

Seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí spis. zn: OÚPSŘ 316/2016

21. 12. 2016 |

Oznámení o zah. spr. řízení ve věci udělení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. Rak říční.

21. 12. 2016 | Oznámení zahájení řízení - výjimka § 56, výjimka pro záměr rekonstrukce Zámeckého rybníka ve Frýdlantu, kterou je dotčen zákonem zvláště chráněný druh rak říční.

Osvědčení VS/28/2016 Šance zvířatům, z.s. "Šance zvířatům: Postavte s námi útulek"

20. 12. 2016 |

začátek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... konec

Zpracovávám...