Krajský úřad

Sejmuté

Dotační fond 7.6 - smlouva OLP/3362/2017 - Sdružení Český ráj

12. 10. 2017 |

Dotační fond 7.6 - smlouva - Sdružení Český ráj

11. 10. 2017 |

055_2017_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace- Oblastní charita Most,

9. 10. 2017 |

Usnesení o přerušení odvolacího řízení k žádosti stavebníka ve věci stavby BD Zborovská Liberec

6. 10. 2017 | spis. zn.: OÚPSŘ 149/2017-přerušení

Oznámení- §56-Povodí Labe a.s.- Bělá u Staré Paky

6. 10. 2017 |

Usnesení o zahájení řízení

5. 10. 2017 | informace o zahájení řízení pro povolení výjimky dle § 56 ZOPK k držení jedince ZCHD

Výběrové řízení na místo odborný asistent/asistentka projektu Smart akcelerátor Libereckého kraje odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje

4. 10. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: vykonává organizační a administrativní podporu aktivit projektu

Výběrové řízení na místo kontrolor/kontrolorka oddělení přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO odboru kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje

4. 10. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: provádí komplexní přezkoumávání hospodaření

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně odboru investic a správy nemovitého majetku Krajského úřadu Libereckého kraje

4. 10. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje obslužné činnosti spojené s komplexním zajišťováním majetkové správy

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/9 v obci Dubá

4. 10. 2017 | Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/9 v obci Dubá

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/13 ve Lvové

3. 10. 2017 | Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/13 ve Lvové

Návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici I/13 v Jablonném v Podještědí

3. 10. 2017 | Návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici I/13 v Jablonném v Podještědí

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/13 ve Lvové

3. 10. 2017 | Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/13 ve Lvové

Návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici I/13 ve Lvové

3. 10. 2017 | Návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici I/13 ve Lvové

07 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - program 7.2 - ŘKF Brenná

3. 10. 2017 |

Rozšíření kapacity stávající lakovny na provozovně Český Dub - informace na úřední desku

2. 10. 2017 |

oznámení o zahájení řízení - AFCZ - hospodaření na ppč. 1732 v k.ú. Proseč n.N. - výjimka chřástal

2. 10. 2017 |

oznámení o zahájení řízení - prodloužení výjimky ČEPS vedení 400 kV TR Babylon - TR Bezděčín

2. 10. 2017 |

Rozšíření kapacity stávající lakovny na provozovně Český Dub

29. 9. 2017 |

055_2017Dodatek č. 1 ke Smlouvě na poskytnutí dotace-Rodina24, Nerudova 3113/17

29. 9. 2017 |

055_2017_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace-Oblastní charita Liberec,

29. 9. 2017 |

Osvědčení VS/14/2017 Nadační fond Pomoc v nouzi Liberecko "Rehabilitace pro Hanku"

27. 9. 2017 |

Nařízení SVS trichinelóza volně žijících zvířat č.j. SVS/2017/113759-L

27. 9. 2017 |

055_2017_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace- Naděje, K Brance 11/19e, Praha 3

27. 9. 2017 |

Oznámení zahájení řízení- NVE Czech- úpravy Jizerky- Víchová nad Jizerou

27. 9. 2017 |

Oznámení zahájení řízení- Povodí Labe- Nová Ves - úprava Popelka

27. 9. 2017 |

055_2017_ Jedličkův ústav,p.o. Liberec-Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskyt. přísp. zřizov.na post.služeb

25. 9. 2017 |

Výběrové řízení na místo zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení hospodářské správy - elektrikář - silnoproud - slaboproud odbor kancelář ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje

22. 9. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: provádí opravy a údržbu automatických zařízení

Smlouva ubytování a stravování účastníků Seminářů dobré praxe - Zámeček Raspenava

22. 9. 2017 |

Stanovení přechodné úpravy provozu

22. 9. 2017 | Stanovení přechodné úpravy provozu I/14 - Hradsko, Poniklá

Osvědčení o konání nové VS/12/2017 centrum Kašpar, z. s. "Kašpar pomáhá"

22. 9. 2017 |

Dodatek č.2 ke smlouvě OLP/4443/2016 - NZDM 8 - Liberec I - Pavlovice, MAJÁK o.p.s.

22. 9. 2017 |

Dodatek č.2 ke smlouvě OLP/4442/2016 - NZDM 7 - Hrádek nad Nisou, MAJÁK o.p.s.

22. 9. 2017 |

Výběrové řízení na místo metodik/metodička sociálních služeb projekt Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v LK odbor sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

21. 9. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje metodické vedení projektu

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení cestovního ruchu odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje

21. 9. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: spolupracuje na tvorbě koncepčních materiálů

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně - analytik/analytička projektu Podpora procesů střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v LK - úvazek 0,8 odbor sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

20. 9. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: odpovídá za odbornou realizaci aktivity projektu týkající se digitalizace

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně vztahů k veřejnosti oddělení tiskové a vnějších vztahů odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Libereckého kraje

20. 9. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje informační, publicistické a tiskové vztahy kraje k veřejnosti

Osvědčení o VS/13/2017 GOLD SPORT s.r.o., "Pomoc rodině Máslových"

20. 9. 2017 |

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/13

20. 9. 2017 | Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/13

Rozhodnutí o závěru zjištovacího řízení pro záměr "Silnice I/9 Nový Bor - Dolní Libchava"

20. 9. 2017 |

042_917_Smlouva_OLP_2137/2017

20. 9. 2017 | Poskytnutí účelové dotace z rozpoštu Libereckého kraje - Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální - ZŠ speciální, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace

Smlouva ubytování a stravování účastníků Seminářů dobré praxe OLP/3052/2017

20. 9. 2017 |

Smlouva o dílo OLP/1647/2017

20. 9. 2017 |

Návrh na stanovení místní úpravy provozu na silnici I/15

19. 9. 2017 | Návrh na stanovení místní úpravy provozu na silnici I/15

Rozhodnutí vydávané veřejnou vyhláškou - Přístupová komunikace a inženýrské sitě - lokalita US6 - Rokytnice nad Jizerou

19. 9. 2017 |

Stanovení přechodné úpravy provozu - tunel Liberec

19. 9. 2017 | Stanovení přechodné úpravy provozu - tunel Liberec

Oznámení zahájení spr. řízení - udělení souhlasu s teréními úpravami v ochr.pásmu PP Rádlo.

15. 9. 2017 | Záměr zbudování okruhu pro terénní cyklistiku pro mládež v obci Rádlo.

Svolání 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2017

15. 9. 2017 | Hejtman Libereckého kraje v souladu s § 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, svolává 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2017. Zasedání se koná dne 26. září 2017 od 14 hodin.

Oznámení záměru "I/14-Jablonec nad Nisou_západní obchvat" na úřední desku

15. 9. 2017 |

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně integrovaného povolení

15. 9. 2017 |

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně pro zahraniční spolupráci oddělení tiskové a vnějších vztahů odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Libereckého kraje

14. 9. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: podílí se na organizaci společenských akcí organizovaných Libereckým krajem

Nařízení SVS o ukončení nařízení SVS/2016/105391-L - mor včelího plodu

14. 9. 2017 |

Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení

14. 9. 2017 | Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení společnosti Monroe Czechia s.r.o. v Hodkovicích nad Mohelkou

Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení

14. 9. 2017 | Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení společnosti PRAKTIK systém s.r.o. ve Stráži pod Ralskem

084-Smlouva o poskytnutí dotace z FOV PVA 2017 Bukovina u Čisté OLP/2249/2017

14. 9. 2017 |

oznámení-web_Zjišťovací řízení EIA_Modelárna LIAZ - navýšení kapacity, přístavba, přestavba

14. 9. 2017 | Zahájení zjišťovacího řízení EIA k záměru "Stavební úpravy, přístavba a zvýšení kapacity lití neželezných kovů v areálu MODELÁRNA LIAZ spol. s r.o.", v Liberci - Vesci.

Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení

14. 9. 2017 | Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení k záměru CKNO Košťálov – Zařízení mechanické úpravy odpadů Košťálov

Nepoiřebný movitý majetek SOŠ a SOU Č. Lípa, 28.října 2707

13. 9. 2017 |

Stanovení přechodné úpravy provozu - Zhořelecká

13. 9. 2017 | Stanovení přechodné úpravy provozu - Zhořelecká

Usnesení o zahájení řízení

13. 9. 2017 | usnesení o zahájení řízení k vydání osvědčení pro ZCHD živočicha podle §54 ZOPK

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o vydání změny IP na úřední desce LK

12. 9. 2017 | PM: 6.9.2017

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/9 v Rousínově

11. 9. 2017 | Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/9 v Rousínově

07 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - program 7.2 - Provincie bratří františkánů

11. 9. 2017 |

07 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - program 7.2 - Provincie bratří františkánů

11. 9. 2017 |

07 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - program 7.2 - Provincie bratří františkánů

11. 9. 2017 |

povolení k provozování V+K na území ORP Lbc a Frýdlant pro SčVaK, a.s.

8. 9. 2017 |

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Libereckého kraje na období let 2018-2021

8. 9. 2017 | Dne 5.9.2017 byl Radou Libereckého kraje projednán návrh Střednědobého výhledu rozpočtu LK na období let 2018-2021 s tím, že bude následně předložen ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje na jeho 8. zasedání, které se uskuteční dne 26.9.2017.

Oznámení o zahájení řízení - výjimka - § 56 - těžba rašeliny - Hamr na Jezeře

7. 9. 2017 |

Záměr darování nemovitého majetku M/70/2017 - k.ú. Tachov u Doks

7. 9. 2017 | Záměr darování pozemků o celkové výměře 105 m2 pod chodníky, vymezených geometrickým plánem a nacházejících se v katastrálním území Tachov u Doks, obci Tachov, IČO 49864009.

Záměr darování nemovitého majetku M/69/2017 - k.ú. Harrachov

7. 9. 2017 | Záměr darování p.p.č. 1175/184 o výměře 74 m2 a p.p.č. 1175/186 o výměře 4 m2, ostatní plocha, vymezených geometrickým plánem a nacházejících se v katastralním území Harrachov, městu Harrachov, IČO 00275697.

Záměr darování nemovitího majetku M/71/2017 - k.ú. Semily

7. 9. 2017 | Záměr darování pozemků o celkové výměře 3262 m2, liniových stavbe včetně technického zhodnocení a rechnického zhodnocení , nacházejících v katastrálním území Semily, městu Semily, IČO 00276111.

Záměr prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci M/72/2017 - k.ú. Jindřichov nad Nisou

7. 9. 2017 | Záměr prodeje st.p.č. 664 o výměře 10 m2, zastavěná plocha a nádvoří, vymezená geoometrickým plánem a nacházející se v katastrálním území Jindřichov nad Nisou, za kupní cenu ve výši 3.500 Kč.

Záměr směny nemovitého majetku M/74/2017 - k.ú. Turnov

7. 9. 2017 | Záměr směnyp.p.č. 1336/15 o výměře 168 m2 a p.p.č. 1336/13 o výměře 105 m2, ostatní plocha, nacházejících se v katastrálním území Turnov, za pozemky ve vlastnictví města Turnov, IČO 00276227, s doplatkem.

Střednědobý výhled rozpočtu Libereckého kraje na období let 2018-2021

7. 9. 2017 | Dne 5.9.2017 byl Radou Libereckého kraje, usnesením 1609/17/RK projednán návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Libereckého kraje na období let 2018-2021 s tím, že bude následně předložen ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje na jeho 8. zasedán

Záměr prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci M/73/2017 - k.ú. Horní Maxov

7. 9. 2017 | Záměr prodeje p.p.č. 1906/4 o výměře 131 m2, ostatní plocha, vymezená geometrickm plánem a nacházející se v katastrálním území Horní Maxov, za kupní cenu ve výši 13.100 Kč.

Osvědčení o konání nové VS/11/2017 Nadační fond Pomoc v nouzi Liberecko "Handbike pro Káju"

6. 9. 2017 |

Osvědčení o nové VS/10/2017 Nadační fond Pomoc v nouzi Liberecko " Pomoc Aničce a dětem"

5. 9. 2017 |

Vyvěšení VŘ - všeobecná sestra - zdrav.péče poskyt.ve vlast. soc.prostředí pacienta pro území Č.L.

4. 9. 2017 |

ZÁMĚR M/65/2017 – K.Ú. NEDVĚZÍ U SEMIL - obec Slaná

4. 9. 2017 | Záměr darování nemovitého majetku ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě příspěvkové organizace Krajská správa silnic Libereckého kraje, obci Slaná, se sídlem Slaná 94, 512 01 Slaná, IČO 002 76 128, byl schválen na 7. zasedání Komise Rady Liber

ZÁMĚR M/67/2017 – K.Ú. VÍTKOVICE V KRKONOŠÍCH prodat předem určenému zájemci

4. 9. 2017 | Záměr prodeje nemovitého majetku ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě příspěvkové organizace Krajská správa silnic Libereckého kraje, byl schválen na 7. zasedání Komise Rady LKpro nakládání s nemovitým majetkem kraje konaného dne 29. 8. 2017.

ZÁMĚR M/66/2017 – K.Ú. MACHNÍN - darování

4. 9. 2017 |

ZÁMĚR M/68/2017 – K.Ú. VRATISLAVICE NAD NISOUprodat předem určenému zájemci

4. 9. 2017 |

Smlouva o poskytnutí účelové neinvest. dotace z rozpočtu K - Kraj. rada seniorů LK

4. 9. 2017 |

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – i

4. 9. 2017 |

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně pro ekonomiku a propagaci oddělení tiskového a vnějších vztahů odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Libereckého kraje

1. 9. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: spravuje rozpočtovou kapitolu odboru kancelář hejtmana

Výběrové řízení na místo kontrolor/kontrolorka oddělení ekonomické kontroly odboru kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje

1. 9. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: provádí samostatně v rámci kontrolní skupiny veřejnosprávní kontrolu u příjemců veřejné finanční podpory

Výběrové řízení na místo kontrolor/kontrolorka oddělení přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO odboru kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje

1. 9. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: provádí komplexní přezkoumávání hospodaření určených obcí, měst a dobrovolných svazků obcí

10_rozh_o_registraci_KDU_CSL

1. 9. 2017 | 10_rozh_o_registraci_KDU_CSL

nařízení KVS - trichinela prasat č.j. SVS/2017/104181-L

1. 9. 2017 |

Oznámení o zahájení řízení - výjimka + VKP - cyklostezka Noviny pod Ralskem

31. 8. 2017 |

Program č. 7.5 – Poznáváme kulturu, vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci

31. 8. 2017 | platí pro školní rok 2017 - 2018

stanovení přechodné úpravy - Sokolská

31. 8. 2017 | stanovení přechodné úpravy - Sokolská

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích I/9 a I/13

31. 8. 2017 | Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích I/9 a I/13

Závěr zjišťovacího řízení - Výměna technologie lyžařského vleku za lanovou dráhu Studenov - Hranice

30. 8. 2017 |

Změna nařízení MVO v oblasti s intezivním odlovem prasat divokých č.j. SVS/2017/102751-G

30. 8. 2017 |

Oznámení zahájení spr. řízení ve věci povolení kácení dle §8 zákona č.114/1992 Sb - 2 duby

29. 8. 2017 | Žadatel Krajská správa silnic Libereckého kraje žádá o povolení ke kácení z důvodu naplňování platného plánu péče o PP Kodešova skála.

Oznámení zahájení spr. řízení - povolení kácení dřevin dle §8 zákona č. 114/1992 Sb. v PP Lukášov

29. 8. 2017 | Řízení o povolení kácení dřevin za účelem naplnění plánu péče o PP Lukášov.

Výběrové řízení na místo developer/developerka strategických projektů v rámci projektu Smart akcelerátor Libereckého kraje odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje

29. 8. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: spolupracuje při mapování potřeb prostředí výzkumu, vývoje a inovací v Libereckém kraji

Stanovení přechodné úpravy

28. 8. 2017 | Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy I/14 Tanvald

Vyvěšení VŘ - endokrinologie pro území Jablonec nad Nisou

24. 8. 2017 |

začátek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... konec

Zpracovávám...