Počasí Dnes °C
Krajský úřad

Sejmuté

Stanovení přechodné úpravy - Hradsko - oprava železnice

22. 6. 2017 | Návrh opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy na silnici I/14 Hradsko

Stanovení přechodné úpravy provozu

22. 6. 2017 | Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy na silnici I/10

01 - OLP/1262/2017 Smlouva z DF LK 1.1.

21. 6. 2017 | Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu LK v oblasti podpory Požární ochrany na přetlakovou dýchací techniku

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/9 v úseku mezi Českou Lípou a Novým Borem

20. 6. 2017 | Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/9 v úseku mezi Českou Lípou a Novým Borem

Výběrové řízení na místo operátor/operátorka kontaktního centra - 0,5 úvazku odbor informatiky Krajského úřadu Libereckého kraje

20. 6. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: poskytování základních informací občanům, veřejnosti, obchodním partnerům

VPS_Jilemnice-Kruh_prestupky_dodatek-c1

9. 6. 2017 |

VPS_Jilemnice_Levinska-Olesnice_prestupky_dodatek-

9. 6. 2017 |

VPS_Jilemnice_Martinice-vKrkonosich_prestupky_doda

9. 6. 2017 |

VPS_Velke-Hamry_Plavy_prestupky_dodatek-c1

9. 6. 2017 |

Výběrové řízení na místo developer strategických projektů v rámci projektu "Smart akcelerátor Libereckého kraje" oddělení rozvojových koncepcí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje

8. 6. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: spolupracuje při mapování potřeb prostředí výzkumu, vývoje a inovací v Libereckém kraji na podkladu Strategie inteligentní specializace

Oznámení nabytí právní moci změny IP

8. 6. 2017 |

Návrh Závěrečného účtu Libereckého kraje za rok 2016

7. 6. 2017 | Dne 6.6.2017 byl Radou Libereckého kraje projednán návrh Závěrečného účtu Libereckého kraje za rok 2016 s tím, že bude následně předložen ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje na jeho 6. zasedání, které se uskuteční dne 27.6.2017.

stanovení přechodné úpravy

7. 6. 2017 | Stanovení přechodné úpravy na silnici I/10 Velké Hamry

Nabídka nepotřebného majetku

6. 6. 2017 |

Osvědčení nové VS/6/2017 Farní charita Česká Lípa "Sbírka pro Azylový dům Jonáš"

5. 6. 2017 |

VPS_Desna-Harrachov_policie_ZRUSENA

2. 6. 2017 |

Návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici I/9

2. 6. 2017 | Návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici I/9 (křižovatka se silnicí III/2701)

VŘ č. 57 na místo odborný zaměstnanec/kyně pro zahraniční spolupráci oddělení tiskové a vnějších vztahů odboru kancelář hejtmana Krajkého úřadu Libereckého kraje

2. 6. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: podílí se na organizaci společenských akcí organizovaných Libereckým krajem, zabezpečuje přípravu a organizaci akcí pořádaných ve spolupráci se zastoupením Libereckého kraje v EU

VŘ č. 58 na místo odborný zaměstnanec/kyně vztahů k veřejnosti oddělení tiskové a vnějších vztahů odboru kancelář hejtmana Krajského úřadu Libereckého kraje

2. 6. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje informační, publicistické a tiskové vztahy kraje k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům

VŘ č. 58 na místo odborný zaměstnanec/kyně vztahů k veřejnosti oddělení tiskové a vnějších vztahů odboru kancelář hejtmana Krajského úřadu Libereckého kraje

2. 6. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje informační, publicistické a tiskové vztahy kraje k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům

VŘ č. 57 na místo odborný zaměstnanec/kyně pro zahraniční spolupráci oddělení tiskové a vnějších vzt

2. 6. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: podílí se na organizaci společenských akcí organizovaných Libereckým krajem, zabezpečuje přípravu a organizaci akcí pořádaných ve spolupráci se zastoupením Libereckého kraje v EU

Oznámení o zah. spr. řízení - udělení souhlasu k vypouštění čmeláků zemních dle §54 zák. č. 114/1992

30. 5. 2017 | Správní řízení o udělení souhlasu k s vypouštěním čmeláků do volné přírody, kteří byli odchováni v zajetí. Žadatel Jan Pipek.

Stanovení přechodné úpravy - Pomáháme fotbalem

30. 5. 2017 | Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici I/10

Oznámení zah. spr. řízení ve věci udělení výjimky dle §56 zák. č.114/1992 Sb. Šafrán karpatský.

29. 5. 2017 | Záměrem je realizace výzkumu šafránu karpatského za účelem srovnání genetické výbavy šafránů z lokality v přírodní památce Lukášov v k.ú. Jablonec Nad Nisou a v dalších územích jeho výskytu.

Přechodná úpravy - rampa Košická

26. 5. 2017 | Přechodná úpravy - rampa Košická

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje

25. 5. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: provádí odborné konzultační a poradenské činnosti v působnosti krajského úřadu v oblasti sportu a tělovýchovy

Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/9 v obci Sosnová

25. 5. 2017 | Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/9 v obci Sosnová

Výběrové řízení na místo vedoucího/vedoucí oddělení přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO odboru kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje

24. 5. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: koordinuje a provádí přezkoumávání hospodaření obcí, měst, dobrovolných svazků obcí dle zákona č. 420/2004 Sb.

OOP - Stanovení místní úpravy provozu - Rádlo I/35, I/65

24. 5. 2017 |

ÚD zveřejnění oznámení - Zpracování hliníkového odpadu tavením

23. 5. 2017 |

Výběrové řízení na místo zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení hospodářské správy - elektrikář, silnoproud - slaboproud Krajského úřadu Libereckého kraje

23. 5. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: provádí opravy a údržbu automatických zařízení a měřící, regulační a signalizační techniky

Žádost o stanovení přechodné úpravy

23. 5. 2017 | Návrh opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy I/13 Frýdlant

žádost o udělení výjimky § 56 - prolovy ryb

23. 5. 2017 | nevladní organizace +obce v kompetenci Libereckého kraje- odlov ryb

VPS_Straz-pRalskem_Hamr-na-Jezere_prestupky_dodate

23. 5. 2017 |

Závěr ZŘ - Špindlerův Mlýn - propojení areálů - MŽP

22. 5. 2017 |

Opatření obecné povahy - VD Souš, změna režimu v ochranném pásmu vodnního zdroje vodárenské nádrže Souš

22. 5. 2017 | Opatření obecné povahy - VD Souš, změna režimu v ochranném pásmu vodnního zdroje vodárenské nádrže Souš

Oznámení zahájení řízení - výjimka § 56 - mihule, vranka + VKP oprava mostu přes Svitávku - Kunratice

22. 5. 2017 |

Vypořádání připomínek - VD Souš, změna režimu v ochranném pásmu vodního zdroje vodárenské nádrže Souš

22. 5. 2017 | Vypořádání připomínek podaných v rámci projednávání vydaného opatření obecné povahy - VD Souš, změna režimu v ochranném pásmu vodního zdroje vodárenské nádrže Souš

Svolání 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje

19. 5. 2017 | Hejtman Libereckého kraje v souladu s § 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, svolání 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2017. Zasedání se koná dne 30. května 2017 od 14:00 hodin.

návrh opatření obecné povahy - I/14 Valteřice - průtah

19. 5. 2017 | Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/14 - Valteřice

Stanovení přechodné úpravy provozu

19. 5. 2017 | Stanovení přechodné úpravy na silnici I/10 - Splzov

Osvědčení o nové VS/5/2017 Pomoc v nozi Liberecko, z.s. "Pomoc pro Lucku"

19. 5. 2017 |

Zveřejnění veřejné vyhlášky - Návrh opatření obecné povahy OP heliport Liberec ACL - H

18. 5. 2017 | Zveřejnění veřejné vyhlášky - Návrh opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranné pásmo heliportu Liberec ACL - H včetně všech příloh

Zveřejnění veřejné vyhlášky - Návrh opatření obecné povahy OP heliportu Krajská nemocnice Liberec

18. 5. 2017 | Zveřejnění veřejné vyhlášky - Návrh opatření obecné povahy-zřízení ochranného pásma heliportu HEMS, Krajská nemocnice Liberec

VPS_Desna_Albrechtice-vJizer-horach_policie_ZRUSEN

18. 5. 2017 |

oznámení o zahájení řízení - SVJ Mšenská 14, Jbc, zateplení střechy - výjimka

18. 5. 2017 |

Stanovení místní úpravy provozu - Dubá

18. 5. 2017 | Stanovení místní úpravy provozu - Dubá

Stanovení místní úpravy provozu - Dubá

18. 5. 2017 | Stanovení místní úpravy provozu - Dubá

Stanovení přechodné úpravy provozu - I/35 - instalace informačního portálu

18. 5. 2017 | Stanovení přechodné úpravy provozu - I/35 - instalace informačního portálu

Výběrové řízení na místo projektový, finanční manažer/manažerka projektu Podpora procesů střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

17. 5. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: koordinuje postupy prací s návazností činností v jednotlivých úkolech projektu

Oznámení o zahájení řízení - výjimka § 56 - obojživelníci, plazi - dům správce - KV Final - Kuřívody

17. 5. 2017 |

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek- příprava VZMR odbor investic a správy nemovitého majetku Krajského úřadu Libereckého kraje

15. 5. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje výkon souhrnu více věcně souvisejících odborných agend samosprávy

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení veřejných zakázek - 2 místa odbor investic a správy nemovitého majetku Krajského úřadu Libereckého kraje

15. 5. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje a provádí přípravu, zadávání a kontrolu veřejných zakázek dle platné legislativy

Informace o zahájení zjišťovacího řízení

12. 5. 2017 | Informace o zahájení zjišťovacího řízení k záměru "Česká Lípa – Varnsdorf, propojovací vedení 110 kV"

Nabídka nepotřebného majetku

12. 5. 2017 |

Osvědčení o konání nové VS/4/2017 Nadace JABLOTRON

12. 5. 2017 |

Stanovení přechodné úpravy provozu - Harrachov - I/10

12. 5. 2017 | Návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy I/10 Harrachov

Změna přechodné úpravy - etapa 3 a 4 silnice I/35 - svodidla

12. 5. 2017 | Změna přechodné úpravy - etapa 3 a 4 silnice I/35 - svodidla

Oznámení o zahájejí řízení - výjimka § 56 - vranka - Boberský potok v Lindavě

11. 5. 2017 |

Závěr zjišťovacího řízení - Rozšíření výrobní kapacity KNORR - BREMSE Systémy pro užitková vozidla Č

11. 5. 2017 |

I/13 Jítrava-Suchá - rozhodnutí

11. 5. 2017 | Návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy I/13 Jítrava

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/15 v obci Zahrádky

11. 5. 2017 | Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/15 v obci Zahrádky

rozhodnutí - výjimka, POh, biomonitoring ve vodních útvarech ve správě Povodí Ohře, s.p.

11. 5. 2017 |

Výběrové řízení na místo investiční technik/technička oddělení investic odboru investic a správy nemovitého majetku Krajského úřadu Libereckého kraje

10. 5. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: koordinace, příprava a realizace pozemních staveb, příprava a zpracování podkladů pro investiční záměry

Oznámení zah. spr. řízení ve věci udělení výjimky dle §56 z.č. 114/1992 Sb. Zateplení bytového domu.

10. 5. 2017 |

Rozhodnutí o odvolání spis. zn.: OÚPSŘ 57/2017-330-rozh.

10. 5. 2017 | Rozhodnutí o odvolání spis. zn.: OÚPSŘ 57/2017-330-rozh. ve věci změny územního rozhodnutí o umístění stavby "Křižovatka Mileta" v k. ú. Hradac Králové a Nový Hradec Králové

Stanovení přechodné úpravy - OOP - veřejná vyhláška

10. 5. 2017 | Návrh opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy I/10 Chlístov

Oznámení o nabytí právní moci změny IP

9. 5. 2017 |

Oznámení o nabytí právní moci změny integrovaného povolení

9. 5. 2017 | Oznámení o nabytí právní moci změny integrovaného povolení společnosti Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s. Liberec

Liberecká obalovna - Machnín - Výměna obalovací soupravy - závěr zjištovacího řízení

9. 5. 2017 | Závěr zjištovacího řízení "EIA" k záměru "Výměna obalovací soupravy - - Liberecká obalovna - Machnín".

Záměr darování nemovitého majetku M/46/2017 - k.ú. Jablonec nad Nisou

5. 5. 2017 | Záměr darování p.p.č. 2950 o výměře 1 m2, ostatní plocha, silnice, nacházející se v katastrálním území a obci Jablonec nad Nisou, statutárnímu městu Jablonec nad Nisou, IČO 00262340.

Rozhodnutí - vyjmutí vodní nádrže Záclonárna z rybářského revíru - MO Chrastava

5. 5. 2017 |

Přechodná úprava provozu - Jablonec n. Nisou I/14

5. 5. 2017 | Přechodná úprava provozu - Jablonec n. Nisou I/14

Oznámení o zah. správního řízení - udělení výjimky dle §56 zákona č. 114/1992 Sb. Rybí přechod.

4. 5. 2017 | Oznámení o zah. správního řízení - udělení výjimky pro realizaci rybího přechodu na jezu Frýdlant na řece Smědé.

Oznámení o zah.spr. řízení ve věci udělení výjimky dle §56 zákona č. 114/1992 Sb.

4. 5. 2017 | Řízení o udělení výjimky pro odchyt a reintrodukci střevle potoční do toků ve správě Lesů ČR s.p.

Výběrové řízení na místo metodik/metodička projektu Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje - 0,9 úvazku odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje

4. 5. 2017 | Charakteristika vykonávaných činností: pomáhá realizovat a koordinovat tématické intervence projektu

oznámení o zahájení řízení - výjimka SBD Liaz, zateplení Bousova 10, 12, Vysoká 16, 18, Nová Pasířsk

4. 5. 2017 |

Osvědčení o VS/3/2017 Dolmen Oáza s.r.o. "Konvektomat pro Oázu"

4. 5. 2017 |

Oznámení zahájení řízení- výjimka § 56- oprava zříceniny Návarov- lejsek, střevlík, vratička

3. 5. 2017 |

Změna místního plánu územního rozvoje města Bogatynia - rozšíření dolu Turów

3. 5. 2017 | Oznámení návrhu koncepce "Změna místního plánu územního rozvoje města a obce Bogatynia - povrchový důl hnědého uhlí v oblasti vesnice Opolno - Zdrój", v rámci mezistátního posuzování vlivů koncepce na životní prostředí.

Oznámení o zahájení řízení - výjimka § 56 + VKP - revitalizace Ploučnice

3. 5. 2017 |

Závěr zjišťovacího řízení - Výdejna nafty pro VZV - Srní u České Lípy

3. 5. 2017 |

Zahájení řízení, usnesení

3. 5. 2017 | Oznámení o zahájení řízení o vydání osvědčení podle § 54 ZOPK pro jedince ZCHD veverka obecná, narozené v lidské péči.

Výběrové řízení na místo developer/developerka strategických projektů v rámci projektu Smart akcelerátor Libereckého kraje odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje

2. 5. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: připravuje projekty/krajská schemata v oblasti podpory výzkumu, vývoje a inovací

Dražební vyhláška o konání Dražby dobrovolné č. A2532 - dražebník GAUTE, a.s.

2. 5. 2017 | Dražba se koná na adrese www.verejnedrazby.cz/A2532 dne 31.5.2017.

Osvědčení o VS/3/2017 Dolmen Oáza s.r.o. "Konvektomat pro Oázu"

28. 4. 2017 |

Areál služeb Dobranov_Česká Lípa - závěr zjišťovacího řízení_Rozhodnutí

28. 4. 2017 | Závěr zjišťovacího řízení (rozhodnutí zveřejňované veřejnou vyhláškou) k záměru "Areál služeb Dobranov", oznamovatele Prodeca.

VPS_Novy-Bor_Skalice-uCL_prestupky_dodatek-c2

28. 4. 2017 |

Přechodná úprava provozu I/65

28. 4. 2017 | Přechodná úprava provozu I/65

Zařízení Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace, nabízí nepotřebný majetek - ošetřovatelská lůžka

28. 4. 2017 |

Zařízení Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace, nabízí nepotřebný majetek - ošetřovatelská lůžka

28. 4. 2017 |

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence (IPPC) odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje

27. 4. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: vykonává státní správu a samosprávu ve věcech svěřených krajskému úřadu zákonem č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Výběrové řízení na místo manažer/manažerka projektu Regionální stálá konference Libereckého kraje oddělení rozvojvých koncepcí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje

27. 4. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje činnosti Regionální stálé konference v Libereckém kraji (dále jen RSK)

Nabídka nepotřebného majetku SŠ strojní, stavební a dopravné Liberec

26. 4. 2017 |

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení financování přímých nákladů odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje

25. 4. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje financování škol a školských zařízení v působnosti Libereckého kraje

Výběrové řízení na místo projektový, finanční manažer/manažerka projektu Podpora procesů střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

25. 4. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: koordinuje postupy prací s návazností činností v jednotlivých úkolech projektu

VPS_Straz-pRalskem_Dubnice_prestupky_dodatek-c1

25. 4. 2017 |

Výběrové řízení na místo projektový manažer/manažerka oddělení projektů financovaných z ESI fondů odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje

24. 4. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: podílí se na přípravě a řízení projektů Libereckého kraje a jeho příspěvkových organizací financovaných z fondů EU

Záměr pronájmu nebytových prostor předem určenému zájemci M/44/2017 - k.ú. Liberec

24. 4. 2017 | Záměr pronájmu nebytových prostor - místnosti č. C004 o výměře 8 m2, v suterénu budovy č.p. 573 ("C"), jež je součástí p.p.č. 4001/1 v katastrálním území Liberec, PhDr. Mgr. Dušanu Kotlárovi, IČO 14806754 za nájemné ve výši 550 Kč/m2/rok.

Záměr pronájmu nebytových prostor předem určenému zájemci M/42/2017 - k.ú. Liberec

24. 4. 2017 | Záměr pronájmu nebytových prostor - 8 kanceláří o celkové ploše 261,33 m2, a ostatních ploch, v 1. NP budovy č.p. 525 ("E") jež je součástí p.p.č. 4008/1 a 3 parkovacích míst na p.p.č. 4012 a p.p.č. 4009/1 v k.ú. Liberec, Koridu LK s.r.o.

začátek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... konec

Zpracovávám...