Počasí Dnes 10°C Zítra 9°C
Krajský úřad

Sejmuté

Oznámení zahájení řízení- vydra- kabely- ARANEA NETWORK

18. 4. 2017 |

Svolání 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2017

13. 4. 2017 | Hejtman Libereckého kraje v souladu s § 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, svolává 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2017. Zasedání se koná dne 25. dubna od 14:00 hodin.

Rozhodnutí o námitkách k plánu péče Údolí Vošmendy

13. 4. 2017 |

oznámení o zahájení řízení-výjimka z ochranných podmínek rorýs+netopýr, zateplení Palackého, Jbc

11. 4. 2017 |

oznámení o zah. spr. řízení k udělení výjimky dle §56 zákona č. 114/1992 Sb.-těžba říčních sedimentů

11. 4. 2017 | Řízení o vydání výjimky z ochranných podmínek mihule potoční a střevle potoční pro odtěžení sedimentů snižující průtočný profil koryta toku Olešky v ř.km 5,310-5,400 v k.ú. Dětřichov.

oznámení o zahájení řízení - výjimka, zateplení Granátová 1899, 1900, 1901, Turnov

11. 4. 2017 |

Závěr zjišťovacího řízení záměru Rozšíření výrobní kapacity CIKAUTXO CZ s. r. o.

11. 4. 2017 |

Usnesení dle ust. § 80 správního řádu sp. zn. OÚPSŘ 31/2017 ze dne 6.4.2017- pověření MěÚ Tanvald, odboru stavební úřad a životní prostředí

7. 4. 2017 | Usnesení sp. zn. OÚPSŘ 31/2017 a č. j. KÚLK 26461/2017 ze dne 6.4.2017- pověření MěÚ Tanvald, odboru SÚ a ŽP k vyřízení žádosti Pangea Appartement s.r.o. zast. Alešem Nigrinem. o změnu ÚR o umístění stavby bytového domu Pangea...

Usnesení sp. zn. 31/2017 a č. j. KÚLK 19307/2017 podle ust. § 80 odst. 4 písm. c) správního řádu - pověřen MěÚ Tanvald odbor SÚ a ŽP

7. 4. 2017 | Usnesení podle ust. § 80 odst. 4 písm. c) správního řádu- pověřen MěÚ Tanvald odbor SÚ a ŽP-k provedení územního řízení - domovní vrtaná studna, žadatel Ing. Gregor

Oznámení zahájení řízení- Těžba sedimentů MVE Brádler, Benešov u Semil

6. 4. 2017 | žádost o výjimku pro vranku střevli a mihuli

VPS_Mimoň-Bohatice_policie_ZRUŠENA

6. 4. 2017 |

Vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele

6. 4. 2017 |

Výběrové řízení na místo metodik/metodička veřejného opatrovnictví oddělení sociální práce odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

6. 4. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: řídí a kontroluje výkon státní správy na úseku státní správy - veřejné opatrovnictví

Výběrové řízení na místo finanční manažer/manažerka projektů Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v LK a Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v LK odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

6. 4. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: řídí finanční toky projektů a zajišťuje administraci prostředků v rámci projektů

Oznámení o zahájení řízení - výjimka - netopýři - jídelna Partyzánská, Česká Lípa

6. 4. 2017 |

Přechodná úprava provozu - uzavírka nájezd Nákladní

6. 4. 2017 | Přechodná úprava provozu - uzavírka nájezd Nákladní

oznámení o zahájení řízení - SBD Liaz Jbc - výjimka zateplení J. Hory 23, 25

5. 4. 2017 |

Stavební povolení na stavbu s názvem "Silnice I/13 I LIBEREC".

5. 4. 2017 |

OOP - Stanovení přechodné úpravy - I/13 Frýdlant

5. 4. 2017 |

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení účetní evidence - sumarizace ekonomického odboru Krajského úřadu Libereckého kraje

4. 4. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: provádí kontroly účetních a rozpočtových výkazů územních samosprávných celků

vyvěšení na úřední desku KÚ - Zjišťovací řízení- Špindlerův Mlýn - propojení areálů

4. 4. 2017 |

Výběrové řízení na místo developer/developerka strategických projektů RIS3 v rámci projektu Smart akcelerátor Libereckého kraje oddělení rozvojových koncepcí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje

4. 4. 2017 | Charakteristika vykonávaných činností: spolupracuje při mapování strategických potřeb prostředí výzkumu, vývoje a inovací v Libereckém kraji

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/13 ve Frýdlantu

4. 4. 2017 | Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/13 ve Frýdlantu

Záměr darování nemovitého majetku M/11/2017 - k.ú. Příšovice

31. 3. 2017 | Záměr darování p.p.č. 932/1 o výměře 1041 m2, ostatní plocha, silnice (místní komunikace), včetně stavby silnice na uvedeném pozemku, nacházející se v katastrálním území Příšovice, obci Příšovice, IČO 00263125.

Záměr darování nemovitého majetku M/11/2017 - k.ú. Příšovice

31. 3. 2017 |

ukončení procesu zjišťovacího řízení k záměru Lanová dráha Paseky v Pasekách nad Jizerou

30. 3. 2017 |

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/9 v Chotovicích

30. 3. 2017 | Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/9 v Chotovicích

Stanovení místní úpravy na silnici I/13 v Albrechticích u Frýdlantu

30. 3. 2017 | Stanovení místní úpravy na silnici I/13 v Albrechticích u Frýdlantu

Nabídka nepotřebného majetku

29. 3. 2017 |

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje

29. 3. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: provádí odborné konzultační a poradenské činnosti v působnosti krajského úřadu v oblasti sportu a tělovýchovy

oznámení o zahájení řízení - výjimka, zateplení Řetízková 10, 12, Jbc, Ingpro CZ

29. 3. 2017 |

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/9 v obci Chotovice

29. 3. 2017 | Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/9 v obci Chotovice

Nabídka nepotřebného majetku

29. 3. 2017 |

oznámení o zahájení řízení - výjimka SBD Liaz Jbc, zateplení Vysoká 29

28. 3. 2017 |

Stanovení - Poniklá - Jablonec n.J.

28. 3. 2017 | Stanovení - Poniklá - Jablonec n.J.

SDEL OOP POH Záplavové území Svitávka

28. 3. 2017 |

Výběrové řízení na místo vedoucí personálního a mzdového oddělení odboru kancelář ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje

27. 3. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: koordinuje a zajišťuje naplňování Strategie řízení lidských zdrojů krajského úřadu

Nařízení SVS - varoáza 2017 - č.j SVS/2017/005393-G

27. 3. 2017 |

Nabídka neepotřebného majetku

24. 3. 2017 |

Oznámení záhájení zjišťovacího řízení k záměru na úřední desku KÚ

24. 3. 2017 |

Výběrové řízení na místo projektový manažer/manažerka kotlíkových dotací oddělení řízení grantových schémat odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje

22. 3. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: vyhlašuje program Libereckého kraje na příjem žádostí od konečných uživatelů na realizaci projektů

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení veřejných zakázek -VZMR odboru investic a správy nemovitého majetku Krajského úřadu Libereckého kraje

22. 3. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje výkon souhrnu více věcně souvisejících odborných agend samosprávy

SVS o ukončení Nařízení aviární influenza č.j. SVS/2017/021138-L ze dne 14.2. 2017 a SVS/2017/031809-L ze dne 10.3. 2017

22. 3. 2017 |

Nařízení SVS o ukončení nařízení - trichinelóza divokých prasat SVS/2017/034816-L ze dne 20.3. 2017

22. 3. 2017 |

VPS_Mimon_Pertoltice-pRalskem_PK_ZRUSENA

22. 3. 2017 |

VPS_Ceska-Lipa_Zahradky_TP

22. 3. 2017 |

Stanovení přechodné úpravy - svodidla - I/35

22. 3. 2017 | Stanovení přechodné úpravy - svodidla - I/35

Přílohy OD 315/2017 KULK 21265/2017

22. 3. 2017 | Přílohy OD 315/2017 KULK 21265/2017

Přechodná úprava - I/13

22. 3. 2017 | Přechodná úprava - I/13

Nabídka nepotřebného majetku

21. 3. 2017 |

Nabídka nepotřebného majetku

21. 3. 2017 |

Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení

20. 3. 2017 | Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení společnosti Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s. - Kubelíkova ulice

Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení

20. 3. 2017 | Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení společnosti Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s. - ulice Kubelíkova, Liberec

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/13 v obci Frýdlant

20. 3. 2017 | Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/13 v obci Frýdlant z důvodu pořádání akce "Valdštejnské slavnosti 2017"

Oznámení o zahájení řízení - prodloužení výjimek - obchvat Kravař

20. 3. 2017 |

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 u obce Borek

20. 3. 2017 | Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 u obce Borek

Oznámení záměru na úřední desku - Výdejna nafty pro VZV - Srní u České Lípy

20. 3. 2017 |

Svolání 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2017

17. 3. 2017 | Hejtman Libereckého kraje v souladu s § 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, svolává 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2017. Zasedání se koná dne 28. března 2017 od 14:00 hodin.

Přechodná úprava - Oslovice

16. 3. 2017 | Přechodná úprava - Oslovice

Návrh stanovení místní úpravy provozu - Dubá

16. 3. 2017 | Návrh stanovení místní úpravy provozu - Dubá

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení financování přímých nákladů odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje

15. 3. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje financování škol a školských zařízení v působnosti LK přímými výdaji

ZZS LK - prodej majetku - vozidla VW T5

15. 3. 2017 | Prodej nepotřebného majetku Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje - vozidla VW T5

ZZS LK - prodej majetku - vozidla VW T5

15. 3. 2017 | Prodej nepotřebného majetku Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje - vozidlo VW T5

Oznámení o zahájení řízení - výjimka - rorýsi - Jáchymovská, ČL

15. 3. 2017 |

Výběrové řízení na místo investiční technik/technička oddělení investic odboru investic a správy nemovitého majetku Krajského úřadu Libereckého kraje

14. 3. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: koordinace, příprava a realizace pozemních staveb, příprava a zpracování podkladů pro investiční záměry

Výběrové řízení na místo projektový, finanční manažer/manažerka projektu Podpora procesů střednědobého plánování sociálních služeb v LK odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

14. 3. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: koordinuje postupy prací s návazností činností v jednotlivých úkolech projektu

oznámení - Areál služeb Dobranov_Prodeca_Dobranov_Česká Lípa

14. 3. 2017 |

Vyhlášení výběrového řízení - obor praktické lékařství pro děti a dorost - území Liberec

13. 3. 2017 | Vyhlášení výběrového řízení dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpis

Vyhlášení výběrového řízení - všeobecné praktické lékařství - Turnov

13. 3. 2017 | Vyhlášení výběrového řízení dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpis

Vyhlášení výběrového řízení - obor PLDD - území Liberec - pro ZP ČPZP

13. 3. 2017 | Vyhlášení výběrového řízení dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpis

Vyhlášení výběrového řízení - domácí péče - území Liberec

13. 3. 2017 | Vyhlášení výběrového řízení dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

VPS_Mimon-Brniste_PK_ZRUSENA

13. 3. 2017 |

Výběrové řízení na místo metodik/metodička správních činností a matrik oddělení matrik a státního občanství na správním odboru Krajského úřadu Libereckého kraje

10. 3. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťování výkonu koordinace a metodického usměrňování obcí v občanskoprávních záležitostech

Konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace

10. 3. 2017 |

Narizeni_SVS_2017/031809_L_o_zmene_narizeni_SVS_2017_021138_L

10. 3. 2017 |

Narizeni_SVS_2017_030882_L_ukonceni_narizeni_SVS_2017_018145_L

10. 3. 2017 |

Liberecká obalovna - Machnín - Výměna obalovací soupravy_zahájení zjišťovacího řízení

10. 3. 2017 | Zahájení zjišťovacího řízení EIA k záměru "Výměna obalovací soupravy - Liberecká obalovna - Machnín".

Zastavení řízení + zahájení řízení - výjimka - oprava hráze Cvikovského rybníka

10. 3. 2017 | Zastavení řízení + zahájení řízení - výjimka podle § 56 z. č. 1114/1992 Sb. - obojživelníci - oprava hráze Cvikovského rybníka

Oznámení zah. spr. řízení - udělení souhlasu k vodáckým akcím na řece Smědá v území PR Meandry Smědé

9. 3. 2017 | Splouvání Smědé v PR Meandry Smědé pro Vodácké a turistické centrum HONZA s.r.o.

Oznámení o zahájení spr. řízení - udělení souhlasu k činnostem v PR Meandry Smědé - vodácké akce

9. 3. 2017 | Oznámení o zahájení spr. řízení - udělení souhlasu k činnostem v PR Meandry Smědé - vodácké akce pro obedobí 2017-2019.

Oznámení zahájení spr. řízení ve věci vydání nového rozhodnutí - prodloužení platnosti výjimky dle §56 z.č. 114/1992 Sb. rekonstrukce plynovodu

9. 3. 2017 | Prodloužení platnosti výjimky do 1.3.2019 - rekonstrukce plynovodu.

Oznámení zahájení řízení - Obec Tuhaň

9. 3. 2017 | Oznámení zahájení řízení - výjimka § 56 z. č. 114/1992 Sb. - rak říční - odbahnění malé vodní nádrže v Tuhani

Výběrové řízení na místo manažer/manažerka kybernetické bezpečnosti Krajského úřadu Libereckého kraje

9. 3. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: odpovídá za systém řízení bezpečnosti informací

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně majetkoprávního oddělení odboru investic a správy nemovitého majetku Krajského úřadu Libereckého kraje

9. 3. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: provádí komplexní správu rozsáhlých a různorodých majetkových souborů

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

9. 3. 2017 |

Záměr darování nemovitého majetku M/20/2017 - k.ú. Jablonec nad Nisou

9. 3. 2017 | Záměr darování části p.p.č. 1182/1 o výměře 276 m2, ostatní plocha, vymezená geometrickým plánem a nacházející se v katastrálním území Jablonec nad Nisou, statutárnímu městu Jablonec nad Nisou, IČO 00262340.

Záměr darování nemovitého majetku M/19/2017 - k.ú. Jablonné v Podještědí

9. 3. 2017 | Záměr darování části p.p.č. 1410 o výměře 579 m2, ostatní plocha, vymezená geometrickým plánem a nacházející se v katastrálním území Jablonné v Podještědí, městi Jablonné v Podještědí, IČO 00260576.

Záměr darování nemovitého majetku M/18/2017 - k.ú. Radimovice u Sychrova

9. 3. 2017 | Záměr darování části p.p.č. 1270/1 o výměře 582, ostatní plocha, vymezená geometrický plánem a nacházející se v katastrálním území Radimovice u Sychrova, Obci Radimovice, IČO 00671932.

Záměr prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci M/23/2017 - k.ú. Loučná nad Nisou

9. 3. 2017 | Záměr prodeje části p.p.č. 1737/4 o výměře 1 m2, zastavěná plocha a nádvoří, vymezená geometrickým plánem a nacházející se v katastrálním území Loučná nad Nisou, za kupní cenu ve výši 1.000 Kč.

Záměr darování nemovitého majetku M/22/2017 - k.ú. Ludvíkov p.Sm., Hajniště p.Sm., Nové Město p.Sm.

9. 3. 2017 | Záměr darování pozemků pod chodníky o celkové výměře 1822 m2 vymezených geometrickými plány a nacházející cse v katastrálním území k.ú. Ludvíkov pod Smrkem, Hajniště pod Smrkem, Nové Město pod Smrkem, Městi nové Město pod Smrkem, IČO 00263036.

Záměr darování nemovitého majetku M/21/2017 - k.ú. Soběslavice

9. 3. 2017 | Záměr darování části p.p.č. 816 o výměře 11 m2 a části p.p.č. 746/12 o výměře 98 m2, vymezených geometrickým plánem a nacházejících se v katastrálním území Soběslavice, Obci Soběslavice, IČO 00671924.

Záměr prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci M/26/2017 - k.ú. Libštát

9. 3. 2017 | Záměr prodeje p.p.č. 2299/9 o výměře 1300 m2, ostatní plocha, nacházející se v katastrálním území Libštát, státnímu podniku Lesy České republiky , IČO 42196451, za kupní cenu ve výši 130.650 Kč.

Záměr prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci M/25/2017 - k.ú. Lindava

9. 3. 2017 | Záměr prodeje části p.p.č. 2266/1 o výměře 218 m2, ostatní plocha, vymezená geometrickým plánem a nacházející se v katastrálním území Lindava, za kupní ccenu ve výši 32.700 Kč.

Záměr prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci M/24/2017 - k.ú. Jindřichov nad Nisou

9. 3. 2017 |

Záměr směny nemovitého majetku M/29/2017 - k.ú. Jestřebí u České Lípy

9. 3. 2017 | Záměr směny pozemků o celkové výměře 521 m2,oststní plocha, vymezených geometrickým plánem a nacházejících se v katastrálním území jestřebí u České Lípy, za pozemky ve vlastnictví obce Jestřebí, IČO 00260878, bez doplatku.

Záměr prodeje energetického zařízení předem určenému zájemci M/28/2017 - k.ú. Frýdlant

9. 3. 2017 | Záměr prodeje energetické zařízení, resp. dva skříňové rozvaděče 22 kV, odpínači typu RS 06, umístěné v budově bez čp/če, obč. vyb., která je součástí p.p.č. 3097/8 v k.ú. Frýdlant, ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035, za kupní cenu 61.900 Kč bez DPH.

Záměr prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci M/27/2017 - k.ú. Oldřichov v Hájích

9. 3. 2017 | Záměr prodeje části p.p.č. 1985/2 o výměře 6 m2, ostatní plocha, vymezená geometrickým plánem a nacházející se v katastrálním území Oldřichov v Hájích, za kupní cenu ve výši 2.100 Kč.

začátek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... konec

Zpracovávám...