Počasí Dnes °C
Krajský úřad

Sejmuté

Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva Libereckého kraje konaných 7.10 - 8.10.2016

8. 10. 2016 |

Výběrové řízení na místo kontrolor/kontrolorka oddělení ekonomické kontroly odboru kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje

7. 10. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: provádí samostatně v rámci kontrolní skupiny veřejnosprávní kontrolu u příjemců veřejné finanční podpory

Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby - KORID LK - rok 2016

7. 10. 2016 | Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby - KORID LK - rok 2016

Oznámení o nabytí PM opravného rozhodnutí na úřední desce LK

7. 10. 2016 |

Stanovení přechodné úpravy - sanace protihlukových stěn - Nový Bor

7. 10. 2016 | Stanovení přechodné úpravy - sanace protihlukových stěn - Nový Bor

Stanovení přechodné úpravy - sanace protihlukových stěn - Nový Bor

7. 10. 2016 | Stanovení přechodné úpravy - sanace protihlukových stěn - Nový Bor

Stanovení místní úpravy provozu na silnice I/35 v Turnově - návrh

7. 10. 2016 | Stanovení místní úpravy provozu na silnice I/35 v Turnově z důvodu omezení stání NA na příjezdových komunikacích

Stanovení přechodné úpravy provozu - změna - rozdělení na etapy na I/35 v

7. 10. 2016 | Stanovení přechodné úpravy provozu - změna - rozdělení na etapy na I/35 v úseku Doubí - Hodkovice n. M. etapa pro krajní svodidla úsek Doubí - MUK Jeřmanice, MUK Jeřmanice - rampa Hodkovice n.M.

Stanovení přechodné úpravy provozu na I/14 H v Liberci na sjezdové větvi k okružní křižovatce

7. 10. 2016 | Stanovení přechodné úpravy provozu na na I/14 H v Liberci na sjezdové větvi k okružní křižovatce

Smlouva - DFLK 4.26/2016 -Athletic Club Česká Lípa

7. 10. 2016 |

Výběrové řízení na místo referent odboru stavebního a životního prostředí Městský úřad Český Dub

5. 10. 2016 | Charakteritika vykonávané činnosti: výkon agendy stavebního úřadu

Výběrové řízení na místo vedoucího zaměstnance odboru stavebního a životního prostředí Městský úřad Český Dub

5. 10. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: výkon agendy stavebního úřadu

Oznámení zahájení řízení- TENET Hraběnka § 56 z. 114/1992- změna ÚR

5. 10. 2016 | Oznámení zahájení řízení- TENET Hraběnka- změna územního rozhodnutí

Zahájení řízení, usnesení

5. 10. 2016 | Zahájení řízení ve věci udělení výjimky dle § 56 ZOPK k chovu a držení ZCHD živočicha v zajetí

V-ZK 2016-Oznámení o počtu volených členů do Zastupitelstva Libereckého kraje

4. 10. 2016 |

V-ZK 2016-Rozhodnutí o registraci nebo odmítnutí kandidátních listin

4. 10. 2016 |

Výběrové řízení na místo zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení SW odboru informatiky Krajského úřadu Libereckého kraje

4. 10. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: odborná pomoc zaměstnancům krajského úřadu při obtížích s výpočetní technikou po telefonu i osobně

055_2016_Dodatek o poskyt.přísp. na poskyt.sl. v o bec.hosp. zájmu- DD Jbc. Paseky,Vítězslava Nezval

3. 10. 2016 | 055_2016_Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskyt.přísp. na poskyt.sl. v o bec.hosp. zájmu z ropočtu LK z finančních prostředků MPSV- Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace, Vítězslava Nezvala 87/14,Jablonecké Paseky\n466 02 Jablonec nad Nis

Vyhlášení konkurzu na ředitele/lku příspěvkové organizace

3. 10. 2016 | Vyhlášení konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitle/ředitelky Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy, Turnov, Zborovksá 519, příspěvková organizace

055_2016 Smlouva no poskytnutí dotace na poskyt. služeb v obec.hosp.zájmu- ADVAITA, z.ú.

3. 10. 2016 | 055_2016 Smlouva no poskytnutí dotace na poskyt. služeb v obec.hosp.zájmu- ADVAITA, z.ú., Rumunská 14/6, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec

055_2016 Smlouva o poskytnutí dotacena poskytování služeb v obec hosp. zájmu-Hospic sv. Zdislavy,

3. 10. 2016 | 055_2016 Smlouva o poskytnutí dotacena poskytování služeb v obec hosp. zájmu-Hospic sv. Zdislavy,o.p.s., Horská 1219, Liberec XIV- Ruprechtice, 460 14 Liberec 14

Advaita - smlouva o poskytnutí dotace na předfinancování 2017

3. 10. 2016 | Advaita - smlouva o poskytnutí dotace na předfinancování 2017

12-smlouva net-system - servis infrastruktury

3. 10. 2016 | smlouva - zveřejnění test

oznámení zahájení spr. řízení - výjimka § 56 zákona č.114/1992 Sb Revitalizace lesopark Pekárkova

30. 9. 2016 | Udělení výjimky pro revitalizaci lesoparku Pekárkova v Liberci. Ještěrka obecná, slepýš křehký. Žadatel Statutární město Liberec.

Oznámení zahájení řízení - § 50 - břehule - pískovna Okřešice

30. 9. 2016 | Souhlas se zásahem do biotopu břehule říční - těžba písku v DP Okřešice

zahájení sr. řízení, udělení výjimky dle §56 zákona č. 114/1992 Sb., revit. lesoparku U Domoviny a U Sadu míru v Liberci

30. 9. 2016 | výjimka pro I. etapu revitalizace lesoparku. Ještěrka obecná, slepýš křehklý, veverka obecná, mravenec lesní.

Záměr uzavření sml. o veř. službách v přepravě cestujících přímým zadáním-ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o

30. 9. 2016 | Záměr uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním - ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. (11.12.2016 - 09.12.2017)

Záměr uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním-OSNADO spol. s r.o.

30. 9. 2016 | Záměr uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním - OSNADO spol. s r.o. (11.12.2016 - 09.12.2017)

Záměr uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním-COMPAG CZ s.r.o.

30. 9. 2016 | Záměr uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním - COMPAG CZ s.r.o. (od 11.12.2016 do změny JŘ v prosinci 2019)

Záměr uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním-OAD Kolín s.r.o.

30. 9. 2016 | Záměr uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním - OAD Kolín s.r.o. (11.12.2016 - 09.12.2017)

Záměr uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním - KAD, spol. s r.o

30. 9. 2016 | Záměr uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním - KAD, spol. s r.o. (11.12.2016 - 09.12.2017)

055_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 2016 - Sociální služby Semily

30. 9. 2016 | 055_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 2016 - Sociální služby Semily

Rozhodnutí o odvolání sp. zn. OÚPSŘ 229/2016-rozh. ze dne 26. 9. 2016

27. 9. 2016 | Rozhodnutím o odvolání ze dne 26. 9. 2016 rozhodl Krajský úřad Libereckého kraje, OÚPSŘ, o dovolání Ing. Zuzany a Zdeňka Weissových proti rozh. o umístění stavby ČOV u objektu Alšovice č.e. 15, obec Pěnčín.

Objednávka_porada ředitelů

27. 9. 2016 |

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/10

27. 9. 2016 |

055_2016 Smlouva o poskytnutí dotace na poskyt.služ. v obec. hosp.zájmu-FOKUS Turnov, z.s., Skálova

27. 9. 2016 | 055_2016 Smlouva o poskytnutí dotace na poskyt.služ. v obec. hosp.zájmu-FOKUS Turnov, z.s., Skálova 415, Turnov

055_2016 Smlouva o poskyt.dotace na poskyt.sl. - Déčko Liberec z.s., Švermova 32/35, 460 10 Liberec

27. 9. 2016 | 055_2016 Smlouva o poskyt.dotace na poskyt.sl. - Déčko Liberec z.s., Švermova 32/35, 460 10 Liberec

Smlouva na poskytnutí dotace na poskyt.služeb v obec.hosp. zájmu- ALVALÍDA z.s.,Hanychovská 743/3,

27. 9. 2016 | Smlouva na poskytnutí dotace na poskyt.služeb v obec.hosp. zájmu- ALVALÍDA z.s.,Hanychovská 743/3,Liberec

Smlouva o poskytnutí dotace na poskyt.služ. v obec.hosp.zájmu-ADVAITA, z.ú., Rumunská 14/6 Liberec

27. 9. 2016 | Smlouva o poskytnutí dotace na poskyt.služ. v obec.hosp.zájmu-ADVAITA, z.ú., Rumunská 14/6 Liberec

055_2016 Smlouva o poskytnutí dotace na poskyt. služ. v obec.hosp. zájmu-Diakonie DUBÁ, z.s.Dlouhá

27. 9. 2016 | 055_2016 Smlouva o poskytnutí dotace na poskyt. služ. v obec.hosp. zájmu-Diakonie DUBÁ, z.s.Dlouhá 87/103, Dubá

Oznámení o zahájení řízení - výjimka § 56 - brouci, netopýři - alej v oboře Vřísek

27. 9. 2016 |

Oznámení o nabytí právní moci

26. 9. 2016 | Oznámení o nabytí právní moci

Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obec.hosp. zájmu- Bílý kruh bezpečí, z.s., U Tro

26. 9. 2016 | Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obec.hosp. zájmu- Bílý kruh bezpečí, z.s., U Trojice 1042/2,Praha

055_2016 Smlouva o poskytnutí dotacena poskytování služeb v obec hosp. zájmu-Hospic sv. Zdislavy,

26. 9. 2016 | 055_2016 Smlouva o poskytnutí dotacena poskytování služeb v obec hosp. zájmu-Hospic sv. Zdislavy,o.p.s., Horská 1219, Liberec XIV- Ruprechtice, 460 14 Liberec 14

055_2016_Dodatek č.1 keSmlouvě o poskytnutí dotace - Déčko Liberec z.s.,Švermova 32/35, Liberec

26. 9. 2016 | 055_2016_ Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV - Déčko Liberec z.s.,Švermova 32/35, 460 10 Liberec X - Františkov

KSSLK, p. o. - výběrové řízení na pozici: odborný zaměstnanec - referent veřejných zakázek

26. 9. 2016 | KSSLK, p. o. - výběrové řízení na pozici: odborný zaměstnanec - referent veřejných zakázek

055_Smlouva o poskytnutí dotace z LK Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

26. 9. 2016 | 055_Smlouva o poskytnutí dotace z LK Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

055_Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu LK MCU KOLOSEUM

26. 9. 2016 | 055_Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu LK MCU KOLOSEUM

Zveřejnění -Zahájení zjišť. řízení - MŽP - Doplnění technologie hygienických potřeb ve firmě Drylock

26. 9. 2016 |

055_Smlouva o poskytnutí dotace z LK NADĚJE

26. 9. 2016 | 055_Smlouva o poskytnutí dotace z LK NADĚJE

Návrh stanovení místní úpravy - doplnění SDZ Turnov

23. 9. 2016 | Návrh stanovení místní úpravy - doplnění SDZ Turnov

Stanovení přechodné úpravy provozu na I/13I v Liberci v ulici Sokolská

23. 9. 2016 | Stanovení přechodné úpravy provozu na I/13I v Liberci v ulici Sokolská z důvodu dopravního značení zvláštního užívání komunikace - parkování autobusů při fotbalovém utkání

Stanovení přechodné úpravy - napojení obchvat Dubá

23. 9. 2016 | Stanovení přechodné úpravy - napojení obchvat Dubá

055_2016 Dodatek ke Smlouvě o poskyt.dotace- CENTRUM PRO ZDR:POSTIŽENÉ LK

23. 9. 2016 | 055_2016_Dodatek č. 1ke Smlouvě o poskyt.dotace na poskyt.sl. v obec.hosp. zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV - CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s., Zahradní 415/10 Liberec XI-Růžodol I,460 01 Liber

055_2016_Dodatek č.1 keSmlouvě na posk.dot. na poskyt.služ.v obec.hosp.zájmu-Diakonie Beránek z.s.

23. 9. 2016 | 055_2016_Dodatek č.1 ke Smlouvě na poskyt.dotace na poskyt.služ.v obec.hosp.zájmu z rozppočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV- Diakone Beránek z.s.,Konopná 776/8\nLiberec XIV-Ruprechtice\n460 14 Liberec 14

055_2016Dodatek č.1 ke Smlouvě na pos.dotace na posk.služ.v obec.hosp.zájmu-Společnost Dolmen, z.ú.

23. 9. 2016 | 055_2016_Dodatek č. 1 ke Smlouvě na poskyt.dotace na poskyt.služeb v obec.hosp. zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV-Společnost Dolmen, z.ú., Lužická 920/7,Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1\n

055_2016_Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na poskyt.služ.v obec.hosp.zájmu - ADVAITA, z.ú.

23. 9. 2016 | 055_2016_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na poskyt.služ.v obec.hosp.zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV - ADVAITA, z.ú. Rumunská 14/6, Liberec IV - Perštýn, 460 01

055_2016_Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskyt.přísp. na po.sl.v ob.hosp. záj.- APOSS Lbc.příspěvková org

23. 9. 2016 | 055_2016_Dodatek ke Smlouvě o poskyt.příspěvku na poskyt.sl. v obec.hosp. zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV- APOSS Liberec, příspěvková organizace, ,Zeyerova 832/24, 460 01 Liberec 1

055_2016_Dodatek č. 1 keSmlouvě o poskyt.příspěv. na pos. sl. v obec.hosp. zájmu- Dom.důch.Český Dub

23. 9. 2016 | 055_2016_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na poskyt. služeb v obec.hosp. zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV- Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace, Zámecká 39, 463 43 Český Dub

055_2016_Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskyt.dotace na poskyt.sl. - Bílý kruh bezpečí, z.s.

23. 9. 2016 | 055_2016_Smlouva o poskytnutí dotace na poskyt.služ. v obec.hosp.zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV- Bílý kruh bezpečí, z.s. U Trojice 1042/2,Praha 5-Smíchov,150 00 Praha 5

055_2016_Dodatek č.1 ke Smlouvě na posk. dot. na pos.služ. v obec.h. zájmu- Dětské centrum Jilemnice

23. 9. 2016 | 055_2016_Dodatek č.1 ke Smlouvě na poskyt. dotace na poskyt. služeb v obec.hosp. zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV- Dětské centrum Jilemnice, Roztocká 994, 541 01 Jilemnice

055_2016_Dodatek č.1 ke Smlouvě na pos.dot. na poskyt.sl v obec.hosp.zájmu- Dětské centrum Semily

23. 9. 2016 | 055_2016_Dodatek č.1 ke Smlouvě na poskyt.dotace na poskyt.sl. v obec.hosp. zájmu- Dětské centrum Semily

055_2016_Dodatek č.1 ke Smlouvě na pos.dot. na posk.sl.v ob.h. záj-Diakonie DUBÁ, z.s.Dlouhá 87/103

23. 9. 2016 | 055_2016_Dodatek č.1 ke Smlouvě na poskyt.dotace na poskyt.služ.v obec.hosp. zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV - Diakonie DUBÁ, z.s., Dlouhá 87/103\n471 41 Dubá

055_2016_Dodatek č.1 ke Smlouvě na posk.dot. na posk.služ v obec.ho. záj-DH Liberec o.p.s.,Vlčí vrch

23. 9. 2016 | 055_2016_Dodatek č. 1 ke Smlouvě na poskyt.dotace na poskyt.služeb v obec.hosp. zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV-DH Liberec o.p.s., Vlčí vrch 323\nLiberec XV-Starý Harcov\n460 15 Liberec 15

055_2016_Dodatek č.1 keSmlouvě na p oskyt.dotace na poskyt.služ.v obec.hosp. zájmu- Diecéz.char LT,

23. 9. 2016 | 055_2016_Dodatek č.1 ke Smlouvě na poskyt.dotace na poskyt.služ.v obec.hosp. zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV- Diecéz.char Litoměřice, Kosmonautů 2022, \nPředměstí, 412 01 Litoměřice\n412 01 Litoměřice 1

055_2016_Dodatek č.1 keSmlouvě o posk. přísp.na poskyt.sl.v obec.hosp.zájmu- Domov a cent. aktiv.

23. 9. 2016 | 055_2016_Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí přísp. na poskyt.služeb v obec.hosp.zájmu z rozpočtu LK z finančních prostředků MPSV- Domov a centrum aktivity, příspěvková organizace, Hodkovice nad Mohelkou, Liberecká 451\n463 42 Hodkovice nad Mohelkou

055_2016_Dodatek č.1 ke Smlouvě na poskyt.dot. na poskyt.služ.v obec.hosp. záj.-Diakonie ČCE

23. 9. 2016 | 055_2016_Dodatek č.1 ke Smlouvě na poskyt.dotace na poskyt.služeb v obec.hosp. zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV-Diakonie ČCE, Pod Baštou 1375/10,Jablonec nad Nisou\n466 01 Jablonec nad Nisou 1

055_2016 Smlouva o poskyt.dotace na poskyt.sl. - Člověk v tísni, Jablonecká 8/31, 460 05 Liberec

23. 9. 2016 | 055_2016 Smlouva o poskyt.dotace na poskyt.služeb. - Člověk v tísni, Jablonecká 8/31, 460 05 Liberec

Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v OHZ vč. Dodatku č.1

23. 9. 2016 | Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v OHZ

Výběrové řízení na místo manažer/manažerka projektu Regionální stálá konference Libereckého kraje oddělení rozvojových koncepcí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje

21. 9. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje činnosti Regionální stálé konference v Libereckém kraji (dále jen RSK)

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje

21. 9. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: provádí odborné konzultační a poradenské činnosti v působnosti krajského úřadu v oblasti sportu a tělovýchovy

Stanovení přechodné úpravy - I/35 v Ktové

21. 9. 2016 | Stanovení přechodné úpravy - I/35 v Ktové

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici I/15.

20. 9. 2016 | Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici I/15.

Návrh OOP na stanovení DZ v Zahrádkách na silnici I/9.

20. 9. 2016 | Návrh OOP na stanovení DZ v Zahrádkách na silnici I/9.

Návrh opatření obecné povahy stanovení MÚP na silnici I/15 v Kravařích.

20. 9. 2016 | Návrh opatření obecné povahy stanovení MÚP na silnici I/15 v Kravařích.

Návrh opatření obecné povahy ke stanovení DZ na silnici I/65 - Rádlo.

20. 9. 2016 | Návrh opatření obecné povahy ke stanovení DZ na silnici I/65 - Rádlo.

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/28686 v obci Benecko.

20. 9. 2016 | Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/28686 v obci Benecko.

Stanovení přechodné úpravy - Chotovice - chodník

19. 9. 2016 | Stanovení přechodné úpravy - Chotovice - chodník

Záměr prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci M/40/2016 - k.ú. Liberec

19. 9. 2016 | Záměr prodeje části p.p.č. 4571/1 o výměře 27 m2, zastavěná plocha a nádvoří, vymezené geometrickým plánem a nově označené jako p.p.č. 4571/42, v katastrálním území Liberec, obec Liberec, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 27.000 Kč.

Záměr prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci M/39/2016 - k.ú. Kokonín

19. 9. 2016 | Záměr prodeje části p.p.č. 950/1 o výměře 69 m2, ostatní plocha, vymezené geometrickým plánem a nově označené jako p.p.č.950/5, v katastrálním území Kokonín, obec Jablonec nad Nisou, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 34.500 Kč.

Záměr prodeje nemovitého majetku M/45/2016 - k.ú. Zahrádky u České Lípy

19. 9. 2016 | Záměr prodeje p.p.č. 700/23 o výměře 2065 m2, orná půda, nacházející se v katastrálním území Zahrádky u České Lípy, obec Zahrádky, za minimální kupní cenu ve výši 750.000 Kč.

Záměr prodeje nemovitého majetku M/44/2016 - k.ú. Jestřebí u České Lípy

19. 9. 2016 | Záměr prodeje p.p.č. 725/22, p.p.č. 725/23 a p.p.č. 725/24 o celkové výměře 3123 m2, trvalý travní porost, nacházejících se v katastrálním území Jestřebí u České Lípy, obec Jestřebí, za minimální kupní cenu ve výši 1.516.000 Kč

Záměr prodeje nemovitého majetku M/43/2016 - k.ú. Mařenice a Naděje

19. 9. 2016 | Záměr prodeje nemovitých věcí (bývalý areál Domova pro osoby se zdravotním postižením Mařenice) nacházejících se v katastrálním území Mařenice a Naděje, v obci Cvikov, za minimální kupní cenu ve výši 7.200.000 Kč.

Záměr budoucího darování nemovitého majetku M/42/2016 - k.ú. Nová Ves nad Popelkou

19. 9. 2016 | Záměr budoucího darování p.p.č. 3131, p.p.č. 3137, p.p.č. 3141 o celkové výměře 3637 m2, ostatní plocha, v katastrálním území Nová Ves nad Popelkou, včetně silnice a mostního objektu ev.č. 2848a-1 na uvedených pozemcích, Obci Nová Ves nad Popelkou.

Záměr prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci M/41/2016 - k.ú. Raspenava

19. 9. 2016 | Záměr prodeje části p.p.č. 651 o výměře 262 m2, trvalý travní porost, vymezené geometrickým plánem a nově označené jako p.p.č.651/2, v katastrálním území Raspenava, obec Raspenava, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 26.200 Kč.

Svolání 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2016

16. 9. 2016 | Hejtman Libereckého kraje v souladu s § 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, svolává 8. zasedání zastupitelstva kraje v roce 2016. Zasedání se koná dne 27. září 2016 od 14 hodin.

DENSO Liberec - Zahájení zjišťovacího řízení_DMCZ - Východní přístavba, rozšíření mouldingu

16. 9. 2016 | Zahájení zjišťovacího řízení k záměru "DMCZ - Východní přístavba, rozšíření mouldingu" oznamovatele DENSO Manufacturing Czech s.r.o., Liberec

Vyhlášení VŘ - všeobecné praktické lékařství pro Liberecký kraj - ZP ŠKODA

16. 9. 2016 | Vyhlášení VŘ - všeobecné praktické lékařství pro Liberecký kraj - ZP ŠKODA

Stanovení přechodné úpravy - Dolánky

16. 9. 2016 | Stanovení přechodné úpravy - Dolánky

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení veřejných zakázek odboru investic a správy nemovitého majetku Krajského úřadu Libereckého kraje

15. 9. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje a provádí přípravu, zadávání a kontrolu veřejných zakázek dle platné legislativy

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně integrovaného povolení na úřední desce LK

15. 9. 2016 |

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně integrovaného povolení na úřední desce LK

15. 9. 2016 |

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/14 v Jablonci nad Nisou

15. 9. 2016 | Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/14 v Jablonci nad Nisou z dvodu dopravního značení částečné uzavírky

povolení přechodné úpravy - z důvodu částečné uzavírky - Sedmihorky

14. 9. 2016 | povolení přechodné úpravy - z důvodu částečné uzavírky - Sedmihorky

Oznámení na WEB - podání žádosti o vydání IP

12. 9. 2016 | ŽSD a.s. - "Provozovna Mimoň, dekontaminační plocha k biodegradaci kontaminovaných odpadů"

Nařízení Státní veterinární správy - mor včelího plodu

12. 9. 2016 | Mimořádná veterinární nařízení k zamezení šíření moru včelího plodu v Libereckém kraji

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35J z důvodu zanačení úplné uzavírky

9. 9. 2016 | Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35J z důvodu zanačení úplné uzavírky z důvodu opravy mostu č.35J-003

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/14

9. 9. 2016 |

Oznámení zahájení řízení - výjimka - § 56 - odkalovací nádrže Mimoň

9. 9. 2016 |

zveřejnění na ÚD - zahájení zjišťovacího řízení - Výstavba RD Rokytnice nJ

8. 9. 2016 |

Zpracovávám...