Počasí Dnes °C
Krajský úřad

Sejmuté

zveřejnění na úřední desku - zahájení zjišťovacího řízení - VGP Park Hrádek nad Nisou, hala H4 a H5

27. 7. 2016 | zveřejnění na úřední desku - zahájení zjišťovacího řízení - VGP Park Hrádek nad Nisou, hala H4 a H5

Stanovení přechodné úpravy provozu na I/14 v lokalitě Hradsko (Jablonec nad Jizerou)

27. 7. 2016 | Stanovení přechodné úpravy provozu na I/14 v lokalitě Hradsko (Jablonec nad Jizerou) z důvodu sanace skalních stěn

Stanovení částečné uzavírky na I/9 ve Svoru, České Lípě a Jestřebí

27. 7. 2016 | Stanovení částečné uzavírky na I/9 ve Svoru, České Lípě a Jestřebí z důvodu DZČU související s opravou 3ks propustků

Stanovení přechodné úpravy provozu pro DZČU na silnici I/13 u Nového Boru

27. 7. 2016 | Stanovení přechodné úpravy provozu pro DZČU na silnici I/13 u Nového Boru a Kamenického Šenova v souvislosti s opravou 2 kspropustků

Optimalizace polygrafické výroby - Tiskárna Glos Semily_Závěr zjišťovacího řízení

27. 7. 2016 | Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou k záměru "Optimalizace polygrafické výroby", oznamovatele Tiskárna Glos Semily.

Stanovení přechodné úpravy provozu na I/65 a I/14 z důvodu DZ úplné uzavírky ulice Průběžná

27. 7. 2016 | Stanovení přechodné úpravy provozu na I/65 a I/14 z důvodu DZ úplné uzavírky ulice Průběžná v souvislosti s pořádáním JBC FEST 5.-6.8.2016

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/14 v Vratislavicích

27. 7. 2016 | Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/14 v Vratislavicích z důvodu DZČU ulice Rochlická v souvislosti s opravou chodníků

Výběrové řízení na místo metodik/metodička péče o děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje

22. 7. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: provádí metodické, konzultační a poradenské činnosti v oblasti péče o děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/10

22. 7. 2016 | Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/10

4.23 - DFLK 2016 - Sportovní městečko, o.s.

21. 7. 2016 |

4.23 - DFLK 2016 - Sportovní městečko, o.s.

21. 7. 2016 |

4.23 - DFLK 2016 - Šerm Liberec, z.s.

21. 7. 2016 |

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení územního plánování odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje

20. 7. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: pořizování územně plánovacích podkladů kraje nezbytných zejména pro Zásady územního rozvoje (dále jen ZÚR)

Nařízení Státní veterinární správy

20. 7. 2016 | Ukončení mimořádných veterinárních opatření - tularémie zajíců

Rozhodnutí Silnice R 35 MÚK Rádelský Mlýn

20. 7. 2016 | Rozhodnutí Silnice R 35 MÚK Rádelský Mlýn

Oznámení o zahájení řízení - výjimka - § 56 - Velenice

20. 7. 2016 | Oznámení o zahájení řízení - výjimka - § 56 - oprava mostu na Svitávce - Velenice

Oznámení záměru na úřední desku

20. 7. 2016 | Oznámení záměru na úřední desku - Jižní sjezd ze silnice I/10, I/35 - Fučíkova ulice, Turnov

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu LK

20. 7. 2016 | Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu LK - oblast podpory DOPRAVA, program 6.3 podpora projektové přípravy,

Nabídka nepotřebného majetku DS Vratislavice nad Nisou - konvektomat

18. 7. 2016 | Nabídka nepotřebného majetku DS Vratislavice nad Nisou - konvektomat

Nabídka nepotřebného majetku

15. 7. 2016 | Nabídka nepotřebného majetku

Stanovení přechodné úpravy provozu na PK na silnici I/13 v Krásné Stadánce

15. 7. 2016 | Stanovení přechodné úpravy provozu na PK na silnici I/13 v Krásné Stadánce v souvislosti s opravou železničního přejezdu na mostě

Stanovení přechodné úpravy provozu PK silnice I/13 od Frýdlantu do Pertoltic

15. 7. 2016 | Stanovení přechodné úpravy provozu PK silnice I/13 od Frýdlantu do Pertoltic z důvodu rekonstrukce propustků

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/13 v Rynolticích

15. 7. 2016 | Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/13 v Rynolticích z důvodu opravy propustku

TREVOS Košťálov - Rozšíření kapacity výroby polypropylénové střiže_Zahájení zjišťovacího řízení

15. 7. 2016 | Zahájení zjišťovacího řízení EIA k záměru "Rozšíření kapacity výroby polypropylénové střiže" oznamovatele Trevos Košťálov s.r.o.

Nařízení Státní veterinární správy - mor včelího plodu

15. 7. 2016 | Nařízení Státní veterinární správy k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu

Stanovení aktualizovaného záplavového území toku Jeřice v ř.km. 0,000 - 11,302

14. 7. 2016 | Aktualizované záplavové území toku Jeřice od ústí do Lužické Nisy k základní škole v obci Mníšek

09-Smlouva vyrovnávací platba pohotovost - nemocnice Tanvald

14. 7. 2016 | 09-Smlouva vyrovnávací platba pohotovost - nemocnice Tanvald

01 - OLP/1119/2016 - Smlouva z DF LK - program 1.1.

14. 7. 2016 | 01 - OLP/1119/2016 - Smlouva z DF LK - program 1.1.\nPříkrý\noprava zbrojnice

01 - OLP/1119/2016 - Smlouva z DF LK - program 1.1.

14. 7. 2016 | 01 - OLP/1119/2016 - Smlouva z DF LK - program 1.1.\nPříkrý\noprava zbrojnice

Nařízení Státní veterinární správy

14. 7. 2016 | Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu

01 - OLP/1041/2016 - Smlouva z DF LK - program 1.1.

14. 7. 2016 | 01 - OLP/1041/2016 - Smlouva z DF LK - program 1.1.\nFrýdlant\nochranné prostředky

VPS_Chrastava_Nova-Ves_PK

13. 7. 2016 |

Oznámení o nabytí právní moci

13. 7. 2016 | Oznámení o nabytí právní moci

Oznámení o nabytí právní moci

13. 7. 2016 | Oznámení o nabytí právní moci

Záměr darování nemovtého majetku M/36/2016 - k.ú. Dubá

13. 7. 2016 | Záměr darování 5 pozemků o celkové výměře 20 m2, vše ostatní plocha, ostatní komunikace (chodníky), nacházejících se v katastrálním území Dubá, městu Dubá, IČ 00260479.

Záměr výpůjčky nemovitého majetku M/37/2016 - k.ú. Liberec, Oldřichov v Hájích a Desná III

13. 7. 2016 | Záměr výpůjčky nemovitého majetku v katastrálním území Liberec, Oldřichov v Hájích a Desná III, statutárnímu městu Liberec, IČ 00262978, a to od 1. 9. 2016 do doby faktického zápisu vkladu vlastnického práva k předmětu výpůjčky na katastru nemovitost

VPS_Doksy-Okna_prestupky_dodatek_c1

12. 7. 2016 |

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa Stavbyvedoucí ve společnosti Silnice LK a.s.

12. 7. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: rozpočotvání, příprava a realizace stavebních zakázek a speciálních činností společnosti

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa metodik/metodička platů a mezd organizačního a správního oddělení odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

12. 7. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: provádí odborné konzultační a poradenské činnosti v působnosti krajského úřadu v oblasti platů a mezd v resortu školství

Výběrové řízení na místo finanční manažer/manažerka projektů "Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v LK" a "Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v LK" odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

11. 7. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: řídí finanční toky projektů a zajišťuje administraci prostředků v rámci projektů

Výběrové řízení na místo manažer/manažerka projektů "Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v LK" a "Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v LK" oddělení sociální práce odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

11. 7. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje řízení a veškeré procesy v rámci projektů

VPS_Doksy-Zdirec_prestupky_dodatek_c1

11. 7. 2016 |

Výběrové řízení na místo metodik/metodička sociálních služeb projekt "Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v LK" oddělení sociální práce odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

11. 7. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje metodické vedení projektu zaměřené na soulad poskytování sociálních služeb s platnými právními předpisy

Výběrové řízení na místo koordinátor/koordinátorka rodinné politiky projekt "Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v LK" oddělení sociální práce odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

11. 7. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: odpovídá za vytvoření Strategického plánu Rodinné politiky Libereckého kraje

Výběrové řízení na místo zaměstnanec/zaměstnankyně sociálně právní ochrany dětí projekt "Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v LK" oddělení sociální práce odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

11. 7. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje sociálně-právní ochranu dětí v souladu se zákonem 359/1999 Sb.

047_Smlouva_Vybrané sportovní akce 2016 - Mgr. Ilona Šulcová

11. 7. 2016 |

047_Smlouva - Sportovní infrastruktury a servisní centra 2016 - Liberecký krajský fotbalový svaz

11. 7. 2016 |

oznámení o zahájení řízení - výjimka rorýs a netopýr - zateplení Granátová 1899-1901 Turnov

11. 7. 2016 | oznámení o zahájení řízení - výjimka rorýs a netopýr - zateplení Granátová 1899-1901 Turnov

Oznámení o nabytí právní moci změny integrovaného povolení

8. 7. 2016 | Oznámení o nabytí právní moci změny integrovaného povolení společnosti International Automotive Components Group s.r.o. v Zákupech

Oznámení záměru na úřední desce

8. 7. 2016 | Oznámení záměru na úřední desce

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/65

8. 7. 2016 | Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/65

VPS_Doksy-Luka_prestupky_dodatek_c1

8. 7. 2016 |

Výběrové řízení na volné pracovní místo: Asistent - ka vedení společnosti

7. 7. 2016 | Výběrové řízení na volné pracovní místo: Asistent - ka vedení společnosti

Výběrové řízení na volné pracovní místo - Vedoucí oddělení správy majetku

7. 7. 2016 | Výběrové řízení na volné pracovní místo - Vedoucí oddělení správy majetku

Výběrové řízení na volné pracovní místo - Stavbyvedoucí

7. 7. 2016 | Výběrové řízení na volné pracovní místo - Stavbyvedoucí

zveřejnění na ÚD - zahájení zjišťovacího řízení - VGP Park Liberec Hala L1 Růžodol

7. 7. 2016 | zveřejnění na ÚD - zahájení zjišťovacího řízení - VGP Park Liberec Hala L1 Růžodol

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení integrovaného povolení

7. 7. 2016 | Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení integrovaného povolení pro zařízení Slévárna železných kovů o výrobní kapacitě větší než 20 tun denně (Ostašov)

Nařízení Státní veterinární správy

7. 7. 2016 | Ukončení mimořádných veterinárních opatření při výskytu a k zamezení šíření trichinelózy divokých prasat

EPI Nařízení SVS mor včelího plodu

4. 7. 2016 | EPI Nařízení SVS mor včelího plodu

EPI Nařízení SVS mor včelího plodu

4. 7. 2016 | EPI Nařízení SVS mor včelího plodu

Výběrové řízení na místo asistent/ka vedení společnosti Silnice LK a. s., Československé armády 4805/24, Jablonec nad Nisou

4. 7. 2016 | Popis pozice: zajištění komplexní administrativní agendy úseku ředitele

Výběrové řízení na místo vedoucí oddělení správy majetku organizace Silnice LK a. s., Československé armády 4805/24, Jablonec nad Nisou

4. 7. 2016 | Popis pozice: zodpovídá za vedení oddělení správy majetku, připravuje a zajišťuje kompletní agendu údržby nemovitého majetku a dalších činností s tím souvisejících

Výběrové řízení na místo technik organizace Silnice LK a. s., Československé armády 4805/24, Jablonec nad Nisou

4. 7. 2016 | Popis pozice: příprava a realizace speciálních činností společnosti

Výběrové řízení na místo vedoucí BOZP organizace Silnice LK a. s., Československé armády 4805/24, Jablonec nad Nisou

4. 7. 2016 | Popis pozice: odborná školení pracovníků v oblasti BOZP, PO aj.

Výběrové řízení na místo stavbyvedoucí organizace Silnice LK a. s., Československé armády 4805/24, Jablonec nad Nisou

4. 7. 2016 | Popis pozice: rozpočtování, příprava a realizace stavebních zakázek a speciálních činností společnosti

07_Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu LK_Bohemia Jazz Fest 2017-2021

4. 7. 2016 | Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu LK_Bohemia Jazz Fest 2017-2021

Vyvěšení VŘ - psychiatrie pro území Turnov

1. 7. 2016 | Vyvěšení VŘ - psychiatrie pro území Turnov

VPS_Doksy-Blatce_prestupky_dodatek_c1

1. 7. 2016 |

Vyhlášení konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Centra vzdělanosti Libereckého kraje - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace

1. 7. 2016 | Vyhlášení konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Centra vzdělanosti Libereckého kraje - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace

zahájení správního řízení, zateplení budov TUL, Liberec-Vesec

1. 7. 2016 | zahájení správního řízení, zateplení budov TUL, Liberec-Vesec

Zahájení správního řízení, udělení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. zateplení budov TUL, Liberec-Vesec

1. 7. 2016 | Zateplení budov TUL, Liberec-Vesec, rorýs obecný, netopýř rezavý, netopýr hvízdavý.

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/65 v ulici Turnovská v Jablonci nad Nisou

1. 7. 2016 | Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/65 v ulici Turnovská v Jablonci nad Nisou z důvodu dopravního značení v souvislosti s úplnou uzavírkou ulice Sokolská a pořádání akce JBC 4X Revelations

01 - OLP/1069/2016 - Smlouva z DF LK - program 1.1.

1. 7. 2016 | 01 - OLP/1069/2016 - Smlouva z DF LK - program 1.1.\nJanov nad Nisou - pořízení přetlakové dýchací techniky

Stanovení místní úpravy provozu - Ohrazenice

1. 7. 2016 | Návrh stanovení místní úpravy provozu - Ohrazenice

Nabídko nepotřebného majetku - pračka - Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace

1. 7. 2016 | Nabídko nepotřebného majetku - pračka - Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace

Nabídka nepotřebného majetku - plynový kotel - Jedličkův ústav, příspěvková organizace

1. 7. 2016 | Nabídka nepotřebného majetku - plynový kotel - Jedličkův ústav, příspěvková organizace

Výběrové řízení na místo vedoucího/vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje

30. 6. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: zodpovídá za zpracování případných koncepcí a studií pro oblast kultury; dle možností schváleného rozpočtu pro daný rok plní úkoly z těchto materiálů

Zahájení řízení - výjimka § 56 - rorýs - Hálkova ul., Doksy

30. 6. 2016 | Zahájení řízení - výjimka § 56 - rorýs - Hálkova ul., Doksy

Optimalizace polygrafické výroby_Tiskárna Glos Semily - zahájení zjišťovacího řízení

30. 6. 2016 | Zahájení zjišťovacího řízení EIA k záměru "Optimalizace polygrafické výroby" - Tiskárna Glos Semily

VPS_Doksy-Tachov_prestupky_dodatek_c1

30. 6. 2016 |

VPS_Doksy-Vrchovany_prestupky_dodatek_c1

30. 6. 2016 |

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35

29. 6. 2016 | Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35

Alternativní odběrné místo vody_Devro_Jilemnice - Závěr zjišťovací řízení

29. 6. 2016 | Závěr zjišťovací řízení EIA k oznámení záměru "Alternativní odběrné místo surové vody"_Devro_Jilemnice

Výběrové řízení na místo projektový manažer/manažerka oddělení projektů financovaných z ESI fondů odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje

28. 6. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: podílí se na přípravě a řízení projektů Libereckého kraje a jeho příspěvkových organizací financovaných z fondů EU

Výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky zařízení Jedličkův ústav, příspěvková organizace

28. 6. 2016 | Výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky zařízení Jedličkův ústav, příspěvková organizace

Nabídka nepotřebného majetku ZZS LK - VYŘAZENÁ VOZIDLA

28. 6. 2016 | Nabídka vozidel ZZS LK, která jsou pro organizaci z důvodu nahrazení novými ambulancemi nepotřebná.

Stanovení přechodné úpravy silnice I/14

28. 6. 2016 | Stanovení přechodné úpravy silnice I/14

Oznámení o uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním - DLB

27. 6. 2016 | Oznámení o uzavření smlouvy o veřejných službách přímým zadáním - DLB, od 25.6.2016 - 28.8.2016

Rozhodnutí HS Velké Hamry II - Plavy a HS Zásada

27. 6. 2016 | Rozhodnutí HS Velké Hamry II - Plavy a HS Zásada

Stanovení přechodné úpravy provozu na I/14 z Jablonce do Poniklé

27. 6. 2016 | Stanovení přechodné úpravy provozu na I/14 z Jablonce do Poniklé z důvodu sanace skalních svahů

Vyvěšení VŘ - psychiatrie pro území Liberec

27. 6. 2016 | Vyvěšení VŘ - psychiatrie pro území Liberec

Stanovení místní úpravy provozu - Kamenický Šenov

27. 6. 2016 | Stanovení místní úpravy provozu - Kamenický Šenov

VPS_Liberec-Hodkovice-nMohelkou_PK

24. 6. 2016 |

Nový jádrový zdroj lokalite Jaslovské Bohunice - záverečné stanovisko

23. 6. 2016 | Zveřejnění stanoviska v rámci mezistátního posuzování v souladu s úmluvou o posuzování vlivů na životní prostředí přesahující hranice států

Záměr prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci M/35/2016 - k.ú. Doksy u Máchova jezera

22. 6. 2016 | Záměr prodeje p.p.č. 9 o výměře 574 m2, zahrada, nacházející se v katastrálním území Doksy u Máchova jezera, obec Doksy, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 355.980 Kč.

Záměr prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci M/34/2016 - k.ú. Česká Lípa

22. 6. 2016 | Záměr prodeje energetického zařízení umístěného v budově, bez čp/če, která je součástí p.p.č. 5853/3 v katastrálním území Česká Lípa, obec Česká Lípa, společnosti ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035, za kupní cenu ve výši 55.200 Kč bez DPH.

Záměr prodeje předem určenému zájemci M/33/2016 - k.ú. Lindava

22. 6. 2016 | Záměr prodeje p.p.č. 2266/3 o výměře 209 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející se v katastrálním území Lidava, obec Cvikov, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 20.900 Kč.

Záměr darování nemovitého majetku M/32/2016 - k.ú. Jenišovice u Jablonce nad Nisou

22. 6. 2016 | Záměr darování pozemků o celkové výměře 1054 m2, pod chodníky, veřejnou zelení a kruhovým objezdem, vymezených geometrickým plánem a nacházejících se v katastrálním území Jenišovice u Jablonce nad Nisou, obec Jenišovice, obci Jenišovice, IČO 00262366

Záměr budoucího darování nemovitého majetku M/31/2016 - k.ú. Polevsko

22. 6. 2016 | Záměr budoucího darování části p.p.č. 836/1 o předpokládané výměře cca 22,89 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející v katastrálním území Polevsko, obec Polevsko, obci Polevsko IČO 00525405.

Dotační program 4.7 - Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřními

22. 6. 2016 | Dotační program 4.7 - Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřními

Zpracovávám...