Počasí Dnes °C
Krajský úřad

Sejmuté

Nabídka nepotřebného majetku ZŠ Nové Město pod Smrkem

22. 6. 2016 | Nabídka nepotřebného majetku ZŠ Nové Město pod Smrkem

oznámení o zahájení řízení - výjimka zateplení B.Němcové 26-28, Jbc

21. 6. 2016 | oznámení o zahájení řízení - výjimka zateplení B.Němcové 26-28, Jbc

Vyvěšení VŘ - zubní lékařství pro území Jablonec nad Nisou

21. 6. 2016 | Vyvěšení VŘ - zubní lékařství pro území Jablonec nad Nisou

Osvědčení nové VS/16/2016 Zahrádka Liberec, z.s. "Zahrada Liberec - zelený ostrov v šedi města"

21. 6. 2016 | Osvědčení nové VS/16/2016 Zahrádka Liberec, z.s. "Zahrada Liberec - zelený ostrov v šedi města"

Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí

21. 6. 2016 | Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí - Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckéh kraje; přeoložka silnice II/268

Oznámení zahájení řízení, Povodí, Nová Ves nad Popelkou, Vydra

21. 6. 2016 | Oznámení zahájení řízení, Povodí, Nová Ves nad Popelkou, Vydra

Výběrové řízení na místo 2. metodik/metodička projektu Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje - 0,6 úvazku oddělení projektů ve vzdělávání odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje

20. 6. 2016 | Charakteristika vykonávaných činností: pomáhá realizovat a koordinovat tématické intervence v oblasti podpory polytechnického vzdělávání, rozvoje ICT kompetencí na území LK

Stanovení přechodné úpravy provozu na I/13 v Liberci

20. 6. 2016 | Stanovení přechodné úpravy provozu na I/13 v Liberci z důvodu DZ úplné uzavírky a objízdné trasy

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/10

20. 6. 2016 | Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/10

Oznámení na úřední desku o nabytí PM rozhodnutí o zrušení IP

20. 6. 2016 | Oznámení na úřední desku o nabytí PM rozhodnutí o zrušení IP - Diamo, s.p. Stráž pod Ralskem, zařízení "Výroba sanačních materiálů"

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení - Kompostárna a výrobna SRS - EKO Volfartice a.s.

20. 6. 2016 | Oznámení o zahájení ZŘ - Kompostárna a výrobna SRS - EKO Volfartice

Nabídka nepotřebného majetku - pračka Elektrolux - Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou

17. 6. 2016 | Nabídka nepotřebného majetku - pračka Elektrolux - Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně vztahů k veřejnosti oddělení tiskové a vnějších vztahů odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Libereckého kraje

16. 6. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje redakční přípravu a kompletní předtiskovou realizaci jednotlivých vydání periodika vydávaného krajem

Výběrové řízení na místo registrátor/registrátorka a metodik/metodička oddělení rozvoje a financování sociálních služeb odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

16. 6. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: odborně posuzuje podmínky pro registraci a zrušování registrace poskytovatelům sociálních služeb

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně vztahů k veřejnosti oddělení tiskové a vnějších vztahů odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Libereckého kraje

16. 6. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje redakční přípravu a kompletní předtiskovou realizaci jednotlivých vydání periodika vydávaného krajem

Oznámení na web

16. 6. 2016 | Oznámení na web - Nabytí právní moci rozhodnutí

Výběrové řízení na místo kontrolor/kontrolorka oddělení ekonomické kontroly odboru kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje

15. 6. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: provádí samostatně v rámci kontrolní skupiny veřejnosprávní kontrolu u příjemců veřejné finanční podpory poskytované krajem z jeho rozpočtu a fondů

Zahájení řízení - výjimka - § 56 - rorýs - ul. Dubická, Česká Lípa

15. 6. 2016 | Zahájení řízení - výjimka - § 56 - rorýs - ul. Dubická, Česká Lípa

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/13 jako objízdné trasy

15. 6. 2016 | Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/13 jako objízdné trasy z Černous do Pertoltic v souvislosti uzírky silnice III/0353 Černousy - Boleslav

Stanovení přechodné úpravy provozu na PK na silnici I/14, I/14H2 a I/35

15. 6. 2016 | Stanovení přechodné úpravy provozu na PK na silnici I/14, I/14H2 a I/35 z důvodu dopravního značení objízdné trasy v souvislosti s opravou mísní komunikace Dr.M. Horákové v úseku melantrichova Hradební

Závěr zjišťovacího řízení

15. 6. 2016 | Závěr zjišťovacího řízení - Obnova a zpřístupnění hradu Ralsko

zveřejnění na úřední desku - záměr "Silnice R35 MÚK Rádelský Mlýn"

14. 6. 2016 | zveřejnění na úřední desku - záměr "Silnice R35 MÚK Rádelský Mlýn" - zahájení zjišťovacího řízení

stanovení přechodné úpravy provozu DZ pracovního místa

14. 6. 2016 | stanovení přechodné úpravy provozu DZ pracovního místa na I/14 vProseči n.N., podélné uložení NN kabelů do chodníků

Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na I/13

14. 6. 2016 | Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na I/13 ve Frýdlantu z důvodu DZ v souvislosti s opravou mostu

oznámení o zahájení řízení - výjimka Sv. Petr - MVE Přepeře - rybochod

14. 6. 2016 | oznámení o zahájení řízení - výjimka Sv. Petr - MVE Přepeře - rybochod

Smlouva o poskytnutí dotace - Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje

14. 6. 2016 | Smlouva o poskytnutí dotace - Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje na projekt "Pakt zaměstnanosti" z kapitoly 917 04

Výzva k podání připomínek - aktualizace záplavového území Svitávka

13. 6. 2016 | Výzva k podání připomínek - aktualizace záplavového území Svitávka

Rozhodnutí o odvolání sp. zn. OÚPSŘ 134/2016-330-rozh. ze dne 9. 6. 2016

13. 6. 2016 | Rozhodnutím o odvolání rozhodl Krajský úřad Libereckého kraje, OÚPSŘ, o odvoláání Ireny a Jiřího Pokorných ze dne 23.2.2016, proti rozhodnutí MěÚ Chrastava, SÚ sp. zn. Výst. 5220/2015/PS a č. j. OVUS/248/2016/PS ze dne 18.01.2016

Oznámení zahájení řízení - oprava zdi v Ploučnici v ČL

13. 6. 2016 | Oznámení zahájení řízení - oprava zdi v Ploučnici v ČL - zásah do VKP vodní tok

Zahájení zjišťovacího řízení - koncepce "Aktualizace Státní politiky životního prostředí 2012-2020"

13. 6. 2016 | oznámení o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Aktualizace Státní politiky životního prstředí ČR 2012 - 2020"

Osvědčení o nové VS/15/2016 AvantgArt, z.s.

10. 6. 2016 | Osvědčení o nové VS/15/2016 AvantgArt, z.s.

Svolání 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2016

10. 6. 2016 | Hejtman Libereckého kraje v souladu s § 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, svolává 6. zasedání zastupitelstva kraje v roce 2016. Zasedání se koná dne 21. června 2016 od 14 hodin.

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně integrovaného povolení

10. 6. 2016 | Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně integrovaného povolení, Tsjeva s.r.o., Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zařízení "Farma pro výkrm prasat s otevřeným obratem stáda Mimoň".

066_Program na podporu dopravy žáků na veletrh EDUCA MYJOB LIBEREC 2016

8. 6. 2016 | Zajištění dopravy žáků posledních a předposledních ročníků mimolibereckých základních škol na veletrh EDUCA MYJOB LIBEREC 2016 (13. – 15. 10. 2016)

VPS_Rychnov-u-Jablonce-nN_Dalesice_OP

8. 6. 2016 |

Stanovení přechodné úpravy provozu - OOP - I/35 - Staré Splavy

8. 6. 2016 | Stanovení přechodné úpravy provozu - OOP - I/35 - Staré Splavy

Stanovení přechodné úpravy - I/15 Oslovice

7. 6. 2016 | Stanovení přechodné úpravy - I/15 Oslovice

Výběrové řízení na místo projektový manažer/manažerka oddělení projektů financovaných ze strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje

7. 6. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: podílí se na přípravě a řízení projektů Libereckého kraje a jeho příspěvkových organizací financovaných z fondů EU

Výběrové řízení na místo metodik/metodička příspěvkových organizací oddělení příspěvkových organizací odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

7. 6. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: koordinuje zajišťování požadované úrovně a správy systému kvality poskytovaných veřejných služeb v příspěvkových organizacích

Nabídka nepotřebného majetku

7. 6. 2016 | Nabídka nepotřebného majetku

Oznámení o zahájení řízení - výjimka § 56 - rak říční - most přes Obrtku v Tuhani

7. 6. 2016 | Oznámení o zahájení řízení - výjimka § 56 - rak říční - most přes Obrtku v Tuhani

Výzva k připomínkám - aktualizace záplavového území vodního toku Oleška (Semilsko)

6. 6. 2016 | Výzva k připomínkám - aktualizace záplavového území vodního toku Oleška (Semilsko)

Oznámení o zahájení řízení- těžba dřeva- doprava přes brod Kraus

6. 6. 2016 | Oznámení o zahájení řízení- těžba dřeva- doprava přes brod Kraus

Návrh Závěrečného účtu Libereckého kraje za rok 2015

3. 6. 2016 | Návrh Závěrečného účtu Libereckého kraje za rok 2015 bude předložen ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje na jeho 6. zasedání, které se uskuteční dne 21.6.2016.

oznámení o zahájení řízení - výjimka rorýs + netopýr, zateplení Mládí 5+7, Arbesova 4+6 Jbc

3. 6. 2016 | oznámení o zahájení řízení - výjimka rorýs + netopýr, zateplení Mládí 5+7, Arbesova 4+6 Jbc

Vyvěšení VŘ - všeobecné praktické lékařství pro území Liberecký kraj

2. 6. 2016 | Vyvěšení VŘ - všeobecné praktické lékařství pro území Liberecký kraj

Vyvěšení VŘ - praktické lékařství pro děti a dorost pro území Č. Lípa, Semily, Liberec, Jablonec n.N

2. 6. 2016 | Vyvěšení VŘ - praktické lékařství pro děti a dorost pro území Č. Lípa, Semily, Liberec, Jablonec n.N

Vyvěšení VŘ - zubní lékařství pro území Česká Lípa, Semily

2. 6. 2016 | Vyvěšení VŘ - zubní lékařství pro území Česká Lípa, Semily

07_Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Bohemia JazzFest, o. p. s

2. 6. 2016 | Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Bohemia JazzFest, o. p. s

07_Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace_Bohemia Cantat Liberec_mezinarodní pěvecký fes

2. 6. 2016 | Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace_Bohemia Cantat Liberec_mezinarodní pěvecký festival

Oznámení o nabytí právní moci

2. 6. 2016 | Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení společnsoti Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s. - Průmyslová zóna Liberec Jih

Oznámení o zahájení řízení - výjimka § 56 - vodní nádrž Tuhaň

1. 6. 2016 | Oznámení o zahájení řízení - výjimka § 56 - vodní nádrž Tuhaň

Oznámení o zahájení řízení - výjimka § 56 - rekultivace - pískovna Žizníkov

1. 6. 2016 | Oznámení o zahájení řízení - výjimka § 56 - rekultivace - pískovna Žizníkov

Vyhlášení programu na podporu vypracování plánů ochrany na území Libereckého kraje

1. 6. 2016 | Vyhlášení programu na podporu vypracování plánů ochrany na území Libereckého kraje

Dotační program 4.26 - Podpora sportovní činnost dětí a mládeže ve sportovních klubech 2016

1. 6. 2016 | Dotační program 4.26 - Podpora sportovní činnost dětí a mládeže ve sportovních klubech 2016

Opatření obecné povahy - stanovení aktualizovaného záplavového území toku Oleška (Frýdlantsko)

1. 6. 2016 | Opatření obecné povahy - stanovení aktualizovaného záplavového území toku Oleška (Frýdlantsko)

06_vyhlášení programu 6.3 Podpora projektové přípravy

1. 6. 2016 | Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo dne 31. 5. 2016 usnesením č. 309/16/ZK podmínky a vyhlášení programu Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci oblasti podpory č. 6 Doprava, program 6.3 Podpora projektové přípravy.

Dotační program 4.26 - Podpora sportovní činnost dětí a mládeže ve sportovních klubech 2016

1. 6. 2016 | Vyhlášení Dotačního programu 4.26 - Podpora sportovní činnost dětí a mládeže ve sportovních klubech 2016

Stanovení přechodné úpravy - OOP - Harrachov

1. 6. 2016 | Stanovení přechodné úpravy - OOP

Objednávka dopravy na veletrh dětské knihy - Dezka Děčín, s.r.o.

1. 6. 2016 | Objednávka dopravy na veletrh dětské knihy - Dezka Děčín, s.r.o.\n(Základní škola Slovanka, Česká Lípa)

Nařízení Státní veterinární správy

31. 5. 2016 | Nařízení Státní veterinární správy - slintavka, kulhavka

KULK_46363_Referent technické evidence silnic a pozemků

30. 5. 2016 | Výběrové řízení na volné pracovní místo - Referent technické evidence silnic a pozemků

Výběrové řízení na volné pracovní místo - Referent technické evidence silnic a pozemků

30. 5. 2016 | Referent technické evidence silnic a pozemků

Rozhodnutí o zrušení rybářského revíru Mohelka 3 - Hellerův rybník

30. 5. 2016 | Rozhodnutí o zrušení rybářského revíru Mohelka 3 - Hellerův rybník

Stanovení přechodné úpravy

30. 5. 2016 | Stanovení přechodné úpravy

Výběrové řízení na ředitele/ředitelku zřízení Domov důchodců Český Dub, ppříspěvková organizace

27. 5. 2016 | Výběrové řízení na ředitele/ředitelku zřízení Domov důchodců Český Dub, ppříspěvková organizace

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně IP na úřední desce LK

27. 5. 2016 | Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně IP na úřední desce LK

Informace o nabytí právní moci

27. 5. 2016 | Informace o nabytí právní moci rozhodnutí o zbytku věci 8. změny integrovaného povolení společnsoti TERMIZO

Objednávka dopravy na veletrh dětské knihy - Dezka Děčín, s.r.o.

27. 5. 2016 | Objednávka dopravy na veletrh dětské knihy - Dezka Děčín, s.r.o.\n(Základní škola Slovanka, Česká Lípa)

Objednávka dopravy na veletrh dětské knihy - Dezka Děčín, s.r.o.

27. 5. 2016 | Objednávka dopravy na veletrh dětské knihy - Dezka Děčín, s.r.o.\n(Základní škola Slovanka, Česká Lípa)

Vyrozumění účastníků řízení - žádost o stanovisko k podanému odvolání

26. 5. 2016 | Vyrozumění účastníků řízení - žádost o stanovisko k podanému odvolání proti rozhodnutí č.j. KULK 11768/2016 pro udělení výjimek a souhlasů potřebných pro výzkum a průzkum krasových a pseudokrasových jeskyní na území Libereckého kraje.

Stanovení přechodné úpravy na silnici I/9

26. 5. 2016 | Stanovení přechodné úpravy na silnici I/9

Výběrové řízení na místo vedoucího/vedoucí oddělení dozoru a legislativy právního odboru Krajského úřadu Libereckého kraje

26. 5. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: podílí se na komplexním zpracovávání právních předpisů s vymezenou územní působností kraje

Nabídka nepotřebného majetku

26. 5. 2016 | Nabídka nepotřebného majetku

OOP - stanovení přechodné úpravy komunikace - I/35

26. 5. 2016 | OOP - stanovení přechodné úpravy komunikace

Stanovení přechodné úpravy provozu na PK na silnici I/35

24. 5. 2016 | Stanovení přechodné úpravy provozu na PK na silnici I/35 z důvodu výměny obrubníků středového prstence OK ul. České Mládeže

Záměr prodeje nemovitého majetku M/30/2016 - k.ú. Františkov u Liberce

24. 5. 2016 | Záměr prodeje bývalého areálu pro odborný výcvik, nacházející se v katastrálním území Františkov u Liberce, obci Liberec, včetně všech vedlejších staveb, součástí, vybavení a příslušenství, za minimální kupní cenu ve výši 6.100.000 Kč

Záměr prodeje nemovitého majetku M/30/2016 - k.ú. Františkov u Liberce

24. 5. 2016 | Záměr prodeje bývalého areálu pro odborný výcvik, nacházející se v katastrálním území Františkov u Liberce, obci Liberec, včetně všech vedlejších staveb, součástí, vybavení a příslušenství, za minimální kupní cenu ve výši 6.100.000 Kč

Záměr prodeje nemovitého majetku M/29/2016 - k.ú. Mšeno nad Nisou

24. 5. 2016 | Záměr prodeje budovy sídla pedagogicko-psychologické poradny, nacházející se v katastrální území Mšeno nad Nisou, včetně příslšenství, za minimální kupní cenu ve výši 5.500.000 Kč.

Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/35

24. 5. 2016 | Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/35 pro doplnění svislých dopravních značek a svodidel a výměna tuhých stojek velkoplošných značek za příhradové

Osvědčení o konání nové VS/11/2016 Pmáháme fotbalem, nadační fond

24. 5. 2016 | Osvědčení o konání nové VS/11/2016 Pmáháme fotbalem, nadační fond

Oznámení o nabytí právní moci

23. 5. 2016 | Oznámení o nabytí právní moci změny integrovaného povolení společnosti Microcell PU Tschechien s.r.o. v České Lípě

Stanovisko SEA - Koncepce letecké dopravy pro období 2015 - 2020

20. 5. 2016 | Stanovisko SEA podle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní prostředí k návrhu koncepce - Koncepce letecké dopravy pro období 2015 - 2020.

Svolání 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2016

20. 5. 2016 | Hejtman Libereckého kraje v souladu s § 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, svolává 5. zasedání zastupitelstva kraje v roce 2016. Zasedání se koná dne 31. května 2016 od 14 hodin.

Nabídka nepotřebného majetku SŠ strojní, stavební a dopravní Liberec

19. 5. 2016 | Nabídka nepotřebného majetku SŠ strojní, stavební a dopravní Liberec

Stanovení přechodné úpravy provozu na I/14 v jabloci nad Jizerou

19. 5. 2016 | Stanovení přechodné úpravy provozu na I/14 v jabloci nad Jizerou v souvislosti s částečnou uzavírkou při opravě opěrné zdi

Smlouva 0235 - Kotlíkové dotace

19. 5. 2016 |

Smlouva 0235 - Kotlíkové dotace

19. 5. 2016 |

Osvědčení VS/12/2016 Ostrov života, z.s. "Ostrov pomáhá"

19. 5. 2016 | Osvědčení VS/12/2016 Ostrov života, z.s. "Ostrov pomáhá"

Smlouva 0235 - Kotlíkové dotace

19. 5. 2016 |

Mimořádná veterinární opatření - mor včelího plodu

18. 5. 2016 | Nařízení Státní veterinární správy k tlumení a zemezení šíření nebezepečné nákazy - moru včelího plodu v Libereckém kraji

Mimořádná veterinární opatření - mor včelího plodu

18. 5. 2016 | Nařízení Státní veterinární správy k tlumení a zemezení šíření nebezepečné nákazy - moru včelího plodu v Libereckém kraji

Osvědčení o VS/10/2016 Technická univerzita Liberec "Sbírka pro kolegu"

18. 5. 2016 | Osvědčení o VS/10/2016 Technická univerzita Liberec "Sbírka pro kolegu"

Zjišťovací řízení_Alternativní odběrné místo surové vody_Devro_Jilemnice

18. 5. 2016 | Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení EIA k záměru "Alternativní odběrné místo surové vody" spol. Devro, s.r.o., v Jilemnici.

Zahájení řízení - výjimka podle § 56 - značení mihulí - Ještědský potok - Dubnice, Stráž

18. 5. 2016 | Zahájení řízení - výjimka podle § 56 - značení mihulí - Ještědský potok - Dubnice, Stráž

Zahájení řízení + nařízení ústního jednání - výjimka § 56 - obnova tůně na Borečku

18. 5. 2016 | Zahájení řízení + nařízení ústního jednání - výjimka § 56 - obnova tůně na Borečku

Zahájení řízení, usnesení o spojení řízení - výjimka § 56 - oprava dva mosty- Brniště

18. 5. 2016 | zahájení řízení, usnesení o spojení řízení - výjimka § 56 klínatka rohatá - oprava dvou mostů přes Panennský potok v Brništi

Stanovisko SEA k návrhu koncepce Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje

18. 5. 2016 | Stanovisko SEA

Návrh opatření obecné povahy DZ zákaz vjezdu vozidel, jejichž délka přesahuje

18. 5. 2016 | Návrh opatření obecné povahy DZ zákaz vjezdu vozidel, jejichž délka přesahuje mez 7m na I/10 křiž. III/28723 e silnicí I/10

Usnesení o delagaci stavebního řízení na Městský úřad Jilemnice.

18. 5. 2016 | Usnesení o delagaci stavebního řízení na stavbu křižovatka I/16 Horka u Staré Paky na Městský úřad Jilemnice.

Zpracovávám...