Počasí Dnes °C
Krajský úřad

Sejmuté

Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy pozemní komunikace - silnice I/9

18. 5. 2016 | Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy pozemní komunikace

Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy pozemní komunikace - I13

18. 5. 2016 | Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy pozemní komunikace

Předání stanoviska k návrhu koncepce "Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Severovýchod - CZ05"

17. 5. 2016 | Stanovisko k návrhu koncepce "Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Severovýchod - CZ05"

Závěr zjišťovacího řízení

17. 5. 2016 | Závěr zjišťovacího řízení - Bicrossový areál, ul. Strmá, Frýdlant

Mimoň - dekontaminační plocha_ŽSD - Závěr zjišťovacího řízení

16. 5. 2016 | Závěr zjišťovacího řízení formou rozhodnutí doručovaného také veřejnou vyhláškou, a to k záměru "Provozovna Mimoň, dekontaminační plocha pro biodegradaci kontaminovaných odpadů", oznamovatele spol. ŽSD a.s.

084 - Smlouva č. OLP/899/2016 o poskytnutí účelové dotace z rozp. OŽPZ - Nadreg. služby ZOO LBC

16. 5. 2016 | 084 - Smlouva oč. OLP/899/2016 o poskytnutí účelové dotace z rozp. OŽPZ 2016 - Nadregionální veřejné služby ZOO LBC v roce 2016

084 - Smlouva č. OLP/899/2016 o poskytnutí účelové dotace z rozp. OŽPZ - Nadreg. služby ZOO LBC

16. 5. 2016 | 084 - Smlouva oč. OLP/899/2016 o poskytnutí účelové dotace z rozp. OŽPZ 2016 - Nadregionální veřejné služby ZOO LBC v roce 2016

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení integrovaného povolení

13. 5. 2016 | Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení integrovaného povolení

Vyvěšení VŘ - neurologie pro území Semily a Turnov

12. 5. 2016 | Vyvěšení VŘ - neurologie pro území Semily a Turnov

oznámení o zahájení řízení - výjimka rorýs - zetplení ZŠ Na Šumavě Jbc - pavilon C

12. 5. 2016 | oznámení o zahájení řízení - výjimka rorýs - zetplení ZŠ Na Šumavě Jbc - pavilon C

Výběrové řízení na místo 2. metodik/metodička projektu strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje - 0,6 úvazku oddělení projektů ve vzdělávání odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje

12. 5. 2016 | Charakteristika vykonávaných činností: pomáhá realizovat a koordinovat tématické intervence v oblasti podpory polytechnického vzdělávání, rozvoje ICT kompetencí na území LK

Stanovení přechodné úpravy provozu na I/14 v JBC n.N. v ulici 5. května

11. 5. 2016 | Stanovení přechodné úpravy provozu na I/14 v JBC n.N. v ulici 5. května z důvodu DZ objízdné trasy

Nabídka nepotřebného majetku ZZS LK - SANITY

11. 5. 2016 | ZZS LK nabízí ostatním správcům movitého majetku LK vozidla, která jsou z důvodu nahrazení novým vozy pro ni již nepotřebná.

Stanovení přechodné úpravy provozu na I/35 u Troskovic

11. 5. 2016 | Stanovení přechodné úpravy provozu na I/35 u Troskovic z důvodu DZ objízdné trasy

VPS_Mimon_Pertoltice-pRalskem_PK

11. 5. 2016 |

Smlouva 0038 - Kotlíkové dotace

11. 5. 2016 |

047_Významné kluby a reprezentace_FK Jablonec z.s.

11. 5. 2016 | 047_Významné kluby a reprezentace_FK Jablonec z.s.

Stanovení přechodné úpravy provozu na I/65 u Rychnova u JBC N.N.

11. 5. 2016 | Stanovení přechodné úpravy provozu na I/65 u Rychnova u JBC N.N. z důvodu omezení vjezdu Nákladních automobilů nad 3,5T na silnici III/2879

Nařízení Státní veterinární správy

11. 5. 2016 | Mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v Libereckém kraji

Silnice I/35 Turnov - Úlibice - Závěr zjišťovacího řízení

10. 5. 2016 | Závěr zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, k záměru "Silnice I/35 Turnov - Úlibic

Výběrové řízení na místo registrátor/registrátorka a metodik/metodička oddělení rozvoje a financování sociálních služeb odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

10. 5. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: odborně posuzuje podmínky pro registraci a zrušování registrace poskytovatelům sociálních služeb

Výběrové řízení na místo registrátor/registrátorka a metodik/metodička oddělení rozvoje a financování sociálních služeb odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

10. 5. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: odborně posuzuje podmínky pro registraci a zrušování registrace poskytovatelům sociálních služeb

01-Smlouva o poskytnutí účelové dotace HZS LK

10. 5. 2016 | 01-Smlouva o poskytnutí účelové dotace HZS LK - Nákup tabletů a vybudování zařízení simulujícího reálné podmínky požáru

Návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy pozemních komunikací - I/13 - Kamenický Šenov

10. 5. 2016 | Návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy pozemních komunikací - I/13 - Kamenický Šenov

Stanovení přechodné úpravy I/13 v obci Mníšek

10. 5. 2016 | Stanovení přechodné úpravy I/13 v obci Mníšek

Stanovení přechodné úpravy na pozemní komunikaci I/13

10. 5. 2016 | Stanovení přechodné úpravy na pozemní komunikaci I/13

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

10. 5. 2016 | Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici I/16 v obci Horka u St. Paky

Usnesení o delegaci stavebního řízení řízení na obnovu mostu v Radvanci.

9. 5. 2016 | Usnesení o delegaci stavebního řízení řízení na obnovu mostu v Radvanci.

Usnesení o delegaci stavebního řízení ve věci žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

9. 5. 2016 | Usnesení o delegaci stavebního řízení ve věci žádosti o vydání kolaudačního souhlasu na most v Radvanci..

Stanovení přechodné úpravy provozu na sinici I/9 u Zakšína.

9. 5. 2016 | Stanovení přechodné úpravy provozu na sinici I/9 u Zakšína.

Oznámení zahájení řízení - výjimka § 56 - klínatka - Ploužnický potok v Ploužnici

9. 5. 2016 | Oznámení zahájení řízení - výjimka § 56 - klínatka - Ploužnický potok v Ploužnici

Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí

9. 5. 2016 | Závěr zjišťovacího řízení- rozhodnutí "Sběr autovraků Chlum"

Záměr prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci M/22/2016 - k.ú. Starý Harcov

9. 5. 2016 | Záměr prodeje p.p.č. 2221/2 o výměře 4 m2, ostatní plocha, vymezené geometrickým plánem a nacházející se v katastrálním území Starý Harcov, za kupní cenu ve výši 6.000 Kč

Záměr darování nemovitého majetku M/26/2016 - k.ú. Žďár u Staré Paky

9. 5. 2016 | Záměr darování p.p.č. 616/2 o výměře 829 m2, ostatní plocha, vymezené geometrickým plánem a nacházející se v katastrálním území Žďár u Staré Paky, obci Levínská Olešnice, IČ 00854662.

Záměr darování nemovitého majetku M/25/2016 - k.ú. Brniště

9. 5. 2016 | Záměr darování pozemků o celkové výměře 436 m2 pod stezkou pro pěší a cyklisty, vymezených geometrickým plánem a nacházejících se v katastrálním území Brniště, obci Brniště, IČ 00260401.

Záměr darování nemovitého majetku M/24/2016 - k.ú. Pěnčín

9. 5. 2016 | Záměr darování p.p.č. 971/5 o výměře 66 m2 a p.p.č. 971/6 o výměře 125 m2, obě ostatní plocha, vymezených geometrickým plánem a nacházejících se v katastrálním území Pěnčín, obci Pěnčín, IČ 00263095.

Záměr prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci M/23/2016 - k.ú. Troskovice

9. 5. 2016 | Záměr prodeje p.p.č. 978/3 o výměře 91 m2, zahrada, nacházející se v katastrálním území Troskovice, za dohodnutou kupní cenu ve výši 18.200 Kč.

Záměr prodeje nemmovitého majetku předem určenému zájemci M/28/2016 - k.ú. Cvikov

9. 5. 2016 | Záměr prodeje plynárenské zařízení „Cvikov - STL plynovod a přípojka“ o délce 49,2 m, nacházející se v katastrálním území Cvikov, společnosti RWE GasNet s.r.o., IČ 27295567, za kupní cenu ve výši 113,616 Kč vč. DPH.

Záměr prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci M/27/2016 - Rynoltice

9. 5. 2016 | Záměr prodeje p.p.č. 1932/2 o výměře 267 m2, ostatní plocha, vymezené geometrickým plánem a nacházející se v katastrálním území Jítrava, obci Rynoltice, IČ 00263168, za dohodnutou kupní cenu ve výši 18.690 Kč.

Osvědčení VS/9/2016 Spolek pro seniory Červánek "Školní hodiny Nové Město pod Smrkem"

6. 5. 2016 | Osvědčení VS/9/2016 Spolek pro seniory Červánek "Školní hodiny Nové Město pod Smrkem"

Vyhlášení dotačního řízení na podporu soc. služeb v LK pro rok 2017 z rozpočtu Libereckého kraje

6. 5. 2016 | Liberecký kraj vyhlašuje dotační řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které bude financováno z prostředků Libereckého kraje

Osvědčení o VS/8/2016 Technické muzeum Liberec, z. s., "Technické muzeum Liberec-sbírka"

6. 5. 2016 | Osvědčení o VS/8/2016 Technické muzeum Liberec, z. s., "Technické muzeum Liberec-sbírka"

Osvědčení o VS/8/2016 Technické muzeum Liberec, z. s., "Technické muzeum Liberec-sbírka"

6. 5. 2016 | Osvědčení o VS/8/2016 Technické muzeum Liberec, z. s., "Technické muzeum Liberec-sbírka"

Oznámení o zah. spr. řízení - udělení výjimky dle §56 pro Větrné elektrárny Václavice-Uhelná (13 ks).

5. 5. 2016 | oznámení o zah. spr. řízení - udělení výjimky dle §56 pro Větrné elektrárny Václavice-Uhelná (13 ks). Žadatel EEH s.r.o. IČ 27274446

Zahájení a přerušení řízení - Zámecký rybník - Mimoň - výjimka § 56

5. 5. 2016 | Zahájení a přerušení řízení - Zámecký rybník a úpravy vodní plochy v parku - Mimoň - výjimka § 56 - zvláště chráněné druhy živočichů

Usnesení o delagaci stavebního řízení ve věci mostku M-03 v Mařenicích.

5. 5. 2016 | Usnesení o delagaci stavebního řízení ve věci mostku M-03 v Mařenicích.

Výběrové řízení na místo účetní, ekonom příspěvkové organizace Domov Sluneční dvůr Jestřebí

3. 5. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: vede podvojné účetnictví pro příspěvkové organizace

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení účetní evidence - sumarizace ekonomického odboru Krajského úřadu Libereckého kraje

3. 5. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: provádí kontrolu předkládaných datových souborů územních samosprávných celků v působnosti kraje z hlediska správnosti a úplnosti

Nabídka nepotřebného majetku ostatním správcům movitého majetku

3. 5. 2016 | Nabídka nepotřebného majetku ostatním správcům movitého majetku

Opatření obecné povahy - změna ochranných pásem vodního zdroje Souš

3. 5. 2016 | Opatření obecné povahy - změna ochranných pásem vodního zdroje Souš

Opatření obecné povahy- Změna rozsahu záplavového území toku Jizera od Benešova u Semil po soutok s Mumlavou

3. 5. 2016 | Opatření obecné povahy- Změna rozsahu záplavového území toku Jizera od Benešova u Semil po soutok s Mumlavou

02- Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu LK - NELI, z.s.

2. 5. 2016 | 02- Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu LK - NELI, z.s.

Oznámení o nabytí právní moci změny integrovaného povolení

2. 5. 2016 | Oznámení o nabytí právní moci změny integrovaného povolení společnosti DOV s.r.o. v Jablonci nad Nisou

Vyvěšení VŘ - zubní lékařství, ortodoncie Jilemnice

2. 5. 2016 | Vyvěšení VŘ - zubní lékařství, ortodoncie Jilemnice

Oznámení na úřední desku

2. 5. 2016 | Oznámení na úřední desku - nabytí právní moci změny integrovaného povolení

Osvědčení o VS/7/2016 EKOPark Liberec, z.s. "První volnočasový EKOPark Liberec"

2. 5. 2016 | Osvědčení o VS/7/2016 EKOPark Liberec, z.s. "První volnočasový EKOPark Liberec"

Stanovení přechodné úpravy provozu

2. 5. 2016 | Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/9 v souvislosti s rekonstrukcí mostu a částečnou uzavírkou

Stanovení přechodné úpravy provozu

2. 5. 2016 | Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/9 v souvislosti s rekonstrukcí mostu a částečnou uzavírkou

Záměr směny nemovitého majetku M/21/2016 - k.ú. Kravaře v Čechách

29. 4. 2016 | Záměr směny p.p.č. 342/2 o výměře 173 m2 a p.p.č. 337/2 o výměře 71 m2, ostatní plocha, vymezených geometrickým plánem a nacházejících se v k.ú. Kravaře v Čechách, za nemovitý majetek ve vlastnictví fyzické osovy s doplatkem ve výši 43.680 Kč.

Záměr směny nemovitého majetku M/20/2016 - k.ú. Lázně Libverda

29. 4. 2016 | Záměr směny p.p.č. 49/3 o výměře 35 m2, ostatní plocha, vymezené geometrickým plánem a nacházející se v katastrálním území Lázně Libverda, za nemovitý majetek ve vlastnictví společnosti LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. s doplatkem ve výši 1.800 Kč.

Záměr prodeje nemovitého majetku M/19/2016 - k.ú. Mařenice a Naděje

29. 4. 2016 | Záměr prodeje bývalého areálu Domova pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, nacházející se v katastrálním území Mařenice a Naděje, za minimální kupní cenu ve výši 8.000.000 Kč.

Souhlas- Via ferrata Martin Marek

29. 4. 2016 | Souhlas- Via ferrata Martin Marek- Údolí Jizery a Kamenice

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 v Ktové

28. 4. 2016 | Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 v Ktové - z důvodu výměny zabezpečovacího zařízení u žel. přejezdu

Osvědčení o nové VS/6/2016 Město Lomnice nad Popelkou "Návrat zvonů do Lomnice nad Popelkou"

28. 4. 2016 | Osvědčení o nové VS/6/2016 Město Lomnice nad Popelkou "Návrat zvonů do Lomnice nad Popelkou"

Oznámení záměru na úřední desce - Obnova a zpřístupnění hradu Ralsko

28. 4. 2016 | Oznámení záměru na úřední desce - Obnova a zpřístupnění hradu Ralsko

Výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky APOSS Liberec, příspěvková organizace

28. 4. 2016 | Výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky APOSS Liberec, příspěvková organizace

Oznámení o zahájení řízení- § 56 zákona- výjimka ze zákazů- most Bystrá

28. 4. 2016 | Oznámení o zahájení řízení- § 56 zákona- výjimka ze zákazů- most Bystrá

Výběrové řízení na místo projektový manažer/manažerka oddělení projektů financovaných ze strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje

27. 4. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: podílí se na přípravě a řízení projektů Libereckého kraje a jeho příspěvkových organizací financovaných z fondů EU

Výběrové řízení na místo vedoucího/vedoucí oddělení příspěvkových organizací odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

27. 4. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: metodicky řídí činnost organizací zřizovaných krajem v oblasti standardů kvality a poskytování sociálních služeb

Vyhlášení programu 2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel

27. 4. 2016 | Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo dne 26.4.2016 usnesením číslo 213/16/ZK Vyhlášení programu 2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/65

26. 4. 2016 | Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/65 z důvodu opravy propustků

Stanovení přechodné úpravy provozu na I/35 v Turnově

26. 4. 2016 | Stanovení přechodné úpravy provozu na I/35 v Turnově z důvodu opravy protihlukové stěny

Rozhodnu- § 56 zákona 114/1992Sb.- záchranný transfer obojživelníků a průzkum hmyz

25. 4. 2016 | Rozhodnu- § 56 zákona 114/1992Sb.- záchranný transfer obojživelníků a průzkum hmyz

Rozhodnutí o udělení výjimky dle §56 zákona 114/1992 Sb. Transfery a monitoring obojživelníků v územní působnosti Krajského úřadu Libereckého kraje.

25. 4. 2016 | Rozhodnutí o udělení výjimky dle §56 zákona 114/1992 Sb. Transfery a monitoring obojživelníků v územní působnosti Krajského úřadu Libereckého kraje. Žadatel Mgr. Ing. Alena Hlídková

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně IP na úřední desce LK

25. 4. 2016 | Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně IP na úřední desce LK

Návrh záplavového území toku Jeřice

22. 4. 2016 | výzva k podání písemných připomínek

Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru "Stanovení dobývacího prostoru Pertoltice pod

22. 4. 2016 | Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru "Stanovení dobývacího prostoru Pertoltice pod Ralskem a následná hornická činnost"

Výběrové řízení na místo vedoucí odboru výstavby, životního prostředí a majetku Městského úřadu Český Dub

22. 4. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťování přípravy a realizace investičních akcí

Veřejná výzva na pracovní místo referent odboru výstavby, životního prostředí a majetku Městského úřadu Český Dub

22. 4. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: vedení operativní evidence majetku, správa nemovitého a movitého majetku

VPS_Chrastava_Bily-Kostel-nN_PK

21. 4. 2016 |

Stanovení přechodné úpravy provozu formou OOP na silnici I/14 jablonec Hradsko

21. 4. 2016 | Stanovení přechodné úpravy provozu formou OOP na silnici I/14 jablonec Hradsko

Oznámení záměru na úřední desku

21. 4. 2016 | Oznámení záměru na úřední desku " Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje; přeložka silnice II/268"

Rozhodnutí Silnice I/14 Jablonec nad Nisou, Liberecká

20. 4. 2016 | Rozhodnutí Silnice I/14 Jablonec nad Nisou, Liberecká

Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření

20. 4. 2016 | Mimořádná veterinární opatření při výskytu tularémie zajíců v Libereckém kraji

Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření

20. 4. 2016 | Mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření moru včelího plodu v Libereckém kraji

Záměr uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním - Vogtlandbahn-GmbH

19. 4. 2016 | Záměr uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním - Vogtlandbahn-GmbH (od 25.června 2016 - 28.srpna 2016)

Stanovení záplavového území toku Oleška (Frýdlantsko) - výzva k podání připomínek

18. 4. 2016 | výzva k připomínkám OOP ZÚ + AZZÚ toku Oleška Frýdlantsko

Výběrové řízení na místo metodik/metodička příspěvkových organizací oddělení příspěvkových organizací odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

18. 4. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: koordinuje zajišťování požadované úrovně a správy systému kvality poskytovaných veřejných služeb v příspěvkových organizacích

Počet volených členů ZLK_volby 2016

18. 4. 2016 |

Vyvěšení VŘ - všeobecné praktické lékařství pro území Liberecký kraj

18. 4. 2016 | Vyvěšení VŘ - všeobecné praktické lékařství pro území Liberecký kraj

Vyvěšení VŘ - zubní lékařství pro území Jablonec nad Nisou, Semily, Česká Lípa

18. 4. 2016 | Vyvěšení VŘ - zubní lékařství pro území Jablonec nad Nisou, Semily, Česká Lípa

Vyhlášení VŘ - praktické lékařství pro děti a dorost

18. 4. 2016 | Vyhlášení VŘ - praktické lékařství pro děti a dorost

Stanovení přechodné úpravy provozu na I/14

18. 4. 2016 | Stanovení přechodné úpravy provozu na I/14 mezi Poniklou a Jabloncem nad Jizerou z důvodu sanace skalních svahů na třech stavebních objektech

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení ochrany ovzduší a odpadů odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje

15. 4. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: vykonává samostatnou a přenesenou působnost ve věcech svěřených úřadu zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů

Svolání 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2016

15. 4. 2016 | Hejtman Libereckého kraje v souladu s § 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, svolává 4. zasedání zastupitelstva kraje v roce 2016. Zasedání se koná dne 26. dubna 2016 od 14 hodin.

Vyvěšení VŘ - psychiatrie, dětská a dorostová psychiatrie pro území Liberec

15. 4. 2016 | Vyvěšení VŘ - psychiatrie, dětská a dorostová psychiatrie pro území Liberec

Vyvěšení VŘ - zubní lékařství pro území Liberec

15. 4. 2016 | Vyvěšení VŘ - zubní lékařství pro území Liberec

Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení

15. 4. 2016 | Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení společnsoti International Automotive Components Group s.r.o. v Zákupech

Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení

15. 4. 2016 | Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení společnsoti International Automotive Components Group s.r.o. v Zákupech

Opatření obecné povahy stanovení PÚP na silnici I/13 ve Frýdlantu.

15. 4. 2016 | Opatření obecné povahy stanovení PÚP na silnici I/13 ve Frýdlantu.

Zpracovávám...