Počasí Dnes °C
Krajský úřad

Sejmuté

Vyvěšení VŘ

13. 4. 2016 | Vyvěšení VŘ

Záměr prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci M/15/2016 - k.ú. Studenec u Horek

13. 4. 2016 | Záměr prodeje p.p.č. 2132/2 o výměře 63 m2, ostatní plocha, vymezená geometrickým plánem a nacházející se v katastrálním území Studenec u Horek, za kupní cenu ve výši 6.300 Kč.

Záměr darování nemovitého majetku M/17/2016 - k.ú. Skalice u České Lípy

13. 4. 2016 | Záměr darování pozemků o celkové ploše 347 m2 pod chodníky, nacházejících se v katastrálním území Skalice u České Lípy, obci Skalice u České Lípy, IČ 00673455.

Záměr darování nemovitého majetku M/18/2016 - k.ú. Jilemnice

13. 4. 2016 | Záměr darování p.p.č. 2239/5 a p.p.č. 2239/6, obě ostatní plocha, vymezených geometrickým plánem a nacházejících se v katastrálním území Jilemnice, městu Jilemnice, IČ 00275808.

Záměr prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci M/16/2016 - k.ú. Lomnice nad Popelkou

13. 4. 2016 | Záměr prodeje p.p.č. 2370/32 o výměře 60 m2, ostatní plocha, vymezená geometrickým plánem a nacházející se v katastrálním území Lomnice nad Popelkou, společnosti TRANSCART s.r.o.IČ 27462285, za kupní cenu ve výši 6.000 Kč.

Rozhodnutí o udělení výjimky a vydání souhlasu - Česká speleologická společnost, Pobočný spolek 4-01 základní organizace Liberec - průzkum krasových útvarů v Libereckém kraji

12. 4. 2016 | Povolení speleologického průzkumu v krasových a presudokrasových útvarech na území v působnosti Krajského úřadu Libereckého kraje a souhlasy k činnostem s tím spojené v PP Panslý lom a PR Velký Vápenný.

oznámení zahájení řízení - výjimka rorýs, Vnitřní 568-571 Tanvald

12. 4. 2016 | oznámení zahájení řízení - výjimka rorýs, Vnitřní 568-571 Tanvald

VPS_Semily_Lomnice-nPopelkou_PK

12. 4. 2016 |

Nabídka nepotřebného majetku Muzeum Českého ráje Turnov

12. 4. 2016 | Nabídka nepotřebného majetku Muzeum Českého ráje Turnov

Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace, nabídka nepotřebného majetku

11. 4. 2016 | Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace, nabídka nepotřebného majetku - auto Škoda Picup a přívěsný vozík

Stavební povolení na stavbu "Silnice I/9 - obchvat Dubá".

8. 4. 2016 | Stavební povolení na stavbu "Silnice I/9 - obchvat Dubá".

Stanovení přechodné úpravy provozu

8. 4. 2016 | Stanovení přechodné úpravy provozu na I/16 v Čisté u Horek z důvodu opravy propustků

Stanovení přechodné úpravy na silnici I/35

7. 4. 2016 | Stanovení přechodné úpravy na silnici I/35

Vyhlášení konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ logopedická, Liberec

7. 4. 2016 | Vyhlášení konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ logopedická, Liberec

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení záměru Bicrossový areál, ul. Strmá, Frýdlant

5. 4. 2016 | Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení záměru Bicrossový areál, ul. Strmá, Frýdlant

Stanovení přechodné úpravy provozu formou opatření obecné povahy

4. 4. 2016 | Stanovení přechodné úpravy provozu formou opatření obecné povahy na I/16 v Horce u Staré Paky

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/14

4. 4. 2016 | Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/14 ve Vratislavicích z důvodu částečné uzavírky

Stanovení přechodné úpravy provozu na I/13 jako DZ objízdné trasy

4. 4. 2016 | Stanovení přechodné úpravy provozu na I/13 jako DZ objízdné trasy z důvodu uzavírky v Kunraticích

Zveřejnění oznámení na úřední desce

1. 4. 2016 | Zveřejnění oznámení na úřední desce "Sběr autovraků Chlum"

Výběrové řízení na místo organizační zaměstnanec, přestupky na odboru kancelář tajemníka Úřadu městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou

1. 4. 2016 | Popis práce: projednává přestupky v souladu s přestupkovým zákonem a správním řádem včetně vydávání rozhodnutí a ukládání pokut

Oznámení zahájení řízení- via ferrata vodní Brána- Martin Marek

1. 4. 2016 | Oznámení zahájení řízení- via ferrata vodní Brána- Martin Marek

VPS_Ceska-Lipa_Volfartice_PK

31. 3. 2016 |

VPS_Liberec-Frydlant_policie

31. 3. 2016 |

Záměr darování nemovitého majeku M/14/2016 - k.ú. Liberec, Desná III, Oldřichov v Hájích

31. 3. 2016 | Záměr darování nemovitého majetku ve správě příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Větrník nacházející se v katastrálním území Liberec, Desná III, Oldřichov v Hájích, statutárnímu městu Liberec, IČ 00262978.

oznámení - Mimoň, dekontaminační plocha pro biodegradaci kontaminovaných odpadů

30. 3. 2016 | oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru "Provozovna Mimoň, dekontaminační plocha pro biodegradaci kontaminovaných odpadů

Vyhlášení dotačního programu zmírnění následků sucha v lesích

30. 3. 2016 | ZK schválilo na jednání dotační program - Zmírnění následků sucha v lesích. Bložší informace na www.lesy.kraj-lbc.cz

Vyhlášení programu 2.2 Regionální inovační program

30. 3. 2016 | Vyhlášení programu 2.2 Regionální inovační program

Závěr zjišťovacího řízení - Územní energetická koncepce LK - aktualizace 2015

30. 3. 2016 | Závěr zjišťovacího řízení ke změně koncepce "Územní energetická koncepce Libereckého kraje - aktualizace 2015"

Oznámení zahájení řízení-Rovensko- Pohádkový les- Borecké skály

30. 3. 2016 | Oznámení zahájení řízení-Rovensko pod Troskami- Pohádkový les- Borecké skály

055_2016_Smlouva o poskyt.dotace na poskyt.služeb v obec.hosp. zájmu - Zdravotně sociální služby Tu

29. 3. 2016 | 055_2016_Smlouva o poskyt.dotace na púoskyt.služeb v obec.hosp. zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV - Zdravotně sociální služby Turnov, 28. října 812, 511 01\nTurnov\n511 01 Turnov 1

055_Smlouva o poskytnutí dotace 2016 - Rodina v centru, z. ú.

29. 3. 2016 | 055_Smlouva o poskytnutí dotace 2016 - Rodina v centru, z. ú.

055_2016_Smlouva o poskytnutí dotace - Obec Poniklá

29. 3. 2016 | 055_2016_Smlouva o poskytnutí dotace - Obec Poniklá

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/14 v ul. Liberecká v Jabnoci n. N.

29. 3. 2016 | Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/14 v ul. Liberecká v Jabnoci n. N.

Oznámení o nabytí právní moci změny integrovaného povolení

29. 3. 2016 | Oznámení o nabytí právní moci změny integrovaného povolení společnosti Termizo a.s.

Stanovení přechodné úpravy provozu formou OOP

29. 3. 2016 | Stanovení přechodné úpravy provozu formou OOP na silnici I/35 - údržba tunelu

Stanovení přechodné úpravy provozu formou OOP zdůvodu označení objízdné tras

29. 3. 2016 | Stanovení přechodné úpravy provozu formou OOP zdůvodu označení objízdné trasy pro uzavírku silnice II/293 - oprava žel. přejezdu v Martinicích u Jilemnice

Oznámení zah. spr. řízení - udělení výjimky dle §56 zák. č. 114/1992 Sb - obnova retenční přehrážky

24. 3. 2016 | Řízení o udělení výjimky dle §56 zák. č. 114/1992 Sb - obnova retenční přehrážky na Jizerském ptoce ř.km 4,56-4,58. Žadatel Lesy České republiky a.s.

055_2016_Smlouva o poskytnutí příspěvku na poskyt.služ. v obec.hosp.zájmu-Centrum intervenčních a psychosociálních služeb pro Liberecký kraj,Tanvaldská 2

24. 3. 2016 | 055_2016_Smlouva o poskytnutí příspěvku na poskyt.služ. v obec.hosp.zájmu- Centrum intervenčních a psychosociálních služeb pro Liberecký kraj, Tanvaldská 269\nLiberec XXX-Vratislavice nad Nisou\n463 11 Liberec 30

055_2016_Smlouva o poskytnutí příspěvku na poskyt.sl.v obec.hosp. zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV- Domov důchodců Sloup v Čechách,Benešova 1

24. 3. 2016 | 055_2016_Smlouva o poskytnutí příspěvku na poskyt.sl.v obec.hosp. zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV- Domov důchodců Sloup v Čechách, Benešova 1471 52 Sloup v Čechách

055_2016_Smlouva na poskyt.dotace na poskyt.služ.v obec.hosp.zájmu z finančních prostředků MPSV- Diakone Betánek o.sKonopná 776/8

24. 3. 2016 | 055_2016_Smlouva na poskyt.dotace na poskyt.služ.v obec.hosp.zájmu z rozppočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV- Diakone Betánek o.s.,Konopná 776/8 Liberec XIV-Ruprechtice 460 14 Liberec 14

055_2016_ Smlouva o poskytnutí dotace - Déčko Liberec z.s., Švermova 32/35, 460 10 Liberec X - Fra

24. 3. 2016 | 055_2016_ Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV - Déčko Liberec z.s.,Švermova 32/35, 460 10 Liberec X - Františkov

055_2016_Smlouva o poskytnutí příspěvku na poskyt.služeb v obec.hosp.zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV - Domov důch. Jindřichov

24. 3. 2016 | 055_2016_Smlouva o poskytnutí příspěvku na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV - . Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace, Jindřichovice pod Smrkem 238, 46

VPS_Chrastava-Oldrichov-vHajich_PK

23. 3. 2016 |

Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou

23. 3. 2016 | Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou

oznámení o zahájení řízení - SBD Liaz, zateplování Na Roli, B.Němcové

23. 3. 2016 | oznámení o zahájení řízení - SBD Liaz, zateplování Na Roli, B.Němcové, J.Hory, Pasecká, Jitřní, Čelakovského

Rozhodnutí- Naturaservis- obojživelníci

22. 3. 2016 | Rozhodnutí- Naturaservis- obojživelníci

Stanovení přechodní úpravy provozu na silnici I/9 a I/13 u Nového Boru.

22. 3. 2016 | Stanovení přechodní úpravy provozu na silnici I/9 a I/13 u Nového Boru.

Oznámení o nabytí právní moci změny integrovaného povolení

22. 3. 2016 | Oznámení o nabytí právní moci změny integrovaného povolení společnosti PURUM s.r.o. pro zařízení Úpravna odpadu – Hamr na J., Stará Lužice

Rozhodnutí o odvoláních sp. zn. OÚPSŘ 73/2016-330-rozh. ze dne 16. 3. 2016

21. 3. 2016 | Rozhodnutí o odvoláních proti rozhodnutí SÚ Chrastava ze dne 23. 12. 2015 - "Revitalizace brownfield Chrastava - výrobně skladovací areál Wassa" v k. ú. Dolní Chrastava a v k.ú. Chrastava II, obec Chrastava

Oznámení o zahájení řízení - výjimka podle § 56 - mihule, vranka - Svitávka v Lindavě

21. 3. 2016 | Oznámení o zahájení řízení - výjimka podle § 56 - mihule, vranka - Svitávka v Lindavě

Sdělení o opravě zřejmé nesprávnosti - veterinární opatření - varroáza včel

21. 3. 2016 | Sdělení o opravě zřejmé nesprávnosti

Nabídka nepotřebného majetku

18. 3. 2016 | Nabídka nepotřebného majetku

Svolání 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2016

18. 3. 2016 | Hejtman Libereckého kraje v souladu s § 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, svolává 3. zasedání zastupitelstva kraje v roce 2016. Zasedání se koná dne 29. března 2016 od 14 hodin.

Vyvěšení VŘ - zubní lékařství pro oblast Liberec

18. 3. 2016 | Vyvěšení VŘ - zubní lékařství pro oblast Liberec

Vyhlášení konkurzů na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky

18. 3. 2016 | Vyhlášení konkurzů na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky

Výzva k podání připomínek k návrhu opatření obecné povahy

18. 3. 2016 | Změna stanovení záplavového území vodního toku Jizery v úseku ř. km 109,576 - 143,05 (Benešov u Semil - soutok s Mumlavou)

Výzva k podání připomínek k návrhu opatření obecné povahy

18. 3. 2016 | Změna ve stanovení ochranných pásem vodního zdroje - vodárenské nádrže Souš

oznámení o zahájení řízení - výjimka, MVE Třtí, Sedlák

18. 3. 2016 | oznámení o zahájení řízení - výjimka, MVE Třtí, Sedlák

Nařízení Státní veterinární správy - Varroáza 2016

17. 3. 2016 | Mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření varroázy včel - předjarní, letní a podzimní preventivní ošetření, vyhodnocení extenzity

Stanovení přechodné úpravy provozu na PK na silnici I/13 v Jitravě

17. 3. 2016 | Stanovení přechodné úpravy provozu na PK na silnici I/13 v Jitravě v rámci dokončení stavby protihlukové stěny

Stanovení přechodné úpravy provozu na PK formou OOP

17. 3. 2016 | Stanovení přechodné úpravy provozu na PK formou OOP na silnici I/35 v Liberci v rámci opravy železebetonové římsy

Opravné usnesení sp. zn. OÚPSŘ 11/2016/OÚP ze dne 16.3.2016

16. 3. 2016 | Opravné usnesení k usnesení o zastavení přezkumného řízení ve věci územního plánu Oldřichov v Hájích

Usnesení o zastavení přezkumného řízení sp. zn. OÚPSŘ 11/2016/OÚP ze dne 15.3.2016

16. 3. 2016 | Usnesení o zastavení přezkumného řízení, ÚP Oldřichov v Hájích, podatelé manželé Urbanovi

zveřejnění na ÚD - zahájení zjišťovacího řízení k záměru I/14 Jablonec nad Nisou, Liberecká

16. 3. 2016 | zveřejnění na ÚD - zahájení zjišťovacího řízení k záměru I/14 Jablonec nad Nisou, Liberecká

Program k naplňování koncepce podpory mládeže na krajské úrovni 2016

16. 3. 2016 | Program k naplňování koncepce podpory mládeže na krajské úrovni 2016 - vyhlášení a podmínky

Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení

14. 3. 2016 | Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení - PURUM s.r.o. - Úpravna odpadu Rynoltice

oznámení o zahájení spr.řízení - udělení výjimky dle §56 z.č. 114/1992 Sb transfery obojživelníků

10. 3. 2016 | Řízení o udělení výjimky pro realizaci záchranných a rpůzkumných transferů obojživelníků na území Libereckého kraje, v působnosti Krajského úřadu Libereckého kraje.

Záměr darovat nemovitý majetek M/12/2016 - k.ú. Nový Bor

10. 3. 2016 | Záměr darovat části stavby "Transformace domova Mařenice Nový Bor I - U Stadionu" - SO.04 (chodník) a SO.04a (chodník - dešťová kanalizace) obě na p.p.č. 1998 v k.ú. Nový Bor, městu Nový Bor, IČ 00260771.

Záměr darovat nemovitý majetek M/11/2016 - k.ú. Stružinec u Lomnice nad Popelkou

10. 3. 2016 | Záměr darovat část p.p.č. 1847 díl "a+b", ostatní plocha, ostatní komunikace, vymezené geometrickým plánem a nacházející se v k.ú. Stružinec u Lomnice nad Popelkou, obci Stružinec, IČ 00276154.

Záměr prodat nemovitý majetek předem určenému zájemci M/13/2016 - k.ú. Železný Brod

10. 3. 2016 | Záměr prodat p.p.č. 3288/8 o výměře 20 m2, ostatní plocha, silnice, vymezená geometrickým plánem a nacházející se v k.ú. Železný Brod, předem určenému zájemci, za kupní cenu ve výši 4.000 Kč.

Rozhodnutí o odvolání

10. 3. 2016 | Rozhodnutí o odvolání

Oznámení na WEB - DS Agro Libštát s.r.o.

9. 3. 2016 | Oznámení na WEB - DS Agro Libštát s.r.o.

Usnesení o delegaci správního řízení na Městský úřad Nový Bor.

9. 3. 2016 | Usnesení o delegaci správního řízení na Městský úřad Nový Bor.

VPS_Mimon-Brniste_PK

9. 3. 2016 |

Úprava ul. Čs. armády, Jablonec nad Nisou - závěr zjišťovacího řízení_rozhodnutí

9. 3. 2016 | závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - k záměru "Úprava ulice Čs. armády, Jablonec nad Nisou"

Veřejná vyhláška_Oznámení o zahájení řízení- § 56 zákona 114/1992Sb.- záchranný transfer obojživelníků a průzkum hmyz

9. 3. 2016 | Oznámení o zahájení řízení- § 56 zákona 114/1992Sb.- záchranný transfer obojživelníků a průzkum hmyz- Čtvrtečka_všechny obce

Veřejná vyhláška_Oznámení o zahájení řízení- § 56 zákona 114/1992Sb.- záchranný transfer obojživelníků a průzkum hmyz

9. 3. 2016 | Oznámení o zahájení řízení- § 56 zákona 114/1992Sb.- záchranný transfer obojživelníků a průzkum hmyz- Čtvrtečka- všem obcím

Výběrové řízení na místo finanční manažer/manažerka odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje

8. 3. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: podílí se na finanční stránce přípravy a řízení projektů kraje a příspěvkových organizací

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení rozvojových koncepcí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckéhoí kraje

8. 3. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje činnosti Regionální stále konference v Libereckém kraji

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení stavebního řádu odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje

8. 3. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: koordinace a usměrňování výkonu státní správy na úseku územního rozhodování a stavebního řádu

Oznámení zahájení řízení- výjimky §56 zákona 114/1992 Sb. Oprava Nátrže Čikvásky - tok Oleška

8. 3. 2016 | Oznámení zahájení řízení- výjimky §56 zákona 114/1992 Sb. Oprava Nátrže Čikvásky - tok Oleška

Oznámení zahájení řízení § 56 z.č.114/1992 těžba sedimentu Oleška- Levínská Olešnice

8. 3. 2016 | Oznámení zahájení řízení § 56 z.č.114/1992 těžba sedimentu Oleška- Levínská Olešnice

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 v obci Ktová z důvodu označení objízdné trasy

7. 3. 2016 | Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 v obci Ktová z důvodu označení objízdné trasy

oznámení o zahájení řízení - výjimka Daníček - bledule, Loužnice, stavba rybníka

7. 3. 2016 | oznámení o zahájení řízení - výjimka Daníček - bledule, Loužnice, stavba rybníka

oznámení o zahájení řízení - výjimka Daníček - bledule, Loužnice, stavba rybníka

7. 3. 2016 | oznámení o zahájení řízení - výjimka Daníček - bledule, Loužnice, stavba rybníka

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

4. 3. 2016 | NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

oznámení o zahájení řízení - výjimka Syban, zateplení U Lesíka 562-567, Tanvald

4. 3. 2016 | oznámení o zahájení řízení - výjimka Syban, zateplení U Lesíka 562-567, Tanvald

oznámení o zahájení řízení - výjimka - PLa - odstranění nánosů z Libuňky

4. 3. 2016 | oznámení o zahájení řízení - výjimka - PLa - odstranění nánosů z Libuňky

oznámení zahájení spr. řízení dle §56 z.č. 114/1992 Sb. - obnova mostu u žst. Andělská Hora

4. 3. 2016 | Udělení výjimky z ochranných podmínek vranky obecné pro záměr obnovya silničního mostu u žst. Andělská Hora. Žadatel Město Chrastava.

Oznámení zahájení spr. řízení - udělení souhlasu ke splutí řeky Smědé v PR Meandry Smědé

4. 3. 2016 | Oznámení zahájení spr. řízení - udělení souhlasu dle § 44 odst.3 zákona č. 114/1992 Sb. s činnostmi uvedenými v bližších ochranných podmínkách přírodní rezervace Meandry Smědé.

Osvědčení o VS/5/2016 Diakonie Dubá "Zpátky do života"

3. 3. 2016 | Osvědčení o VS/5/2016 Diakonie Dubá "Zpátky do života"

Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/35 a I14 H - opatřením obecné povahy

3. 3. 2016 | Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/35 a I14 H - opatřením obecné povahy pro označení vybraných úseků silnic pro motorová vozidla SMV 35 Hrádek nad Nisou - Liberec, MÚK Hodkovická a SMV 14H Liberec, MÚK se SMV 35 - OK Kunratická

Vyvěšení VŘ - neurologie pro území Liberec

3. 3. 2016 | Vyvěšení VŘ - neurologie pro území Liberec

Nabídka nepotřebného majetku SOŠ Liberec

3. 3. 2016 | Nabídka nepotřebného majetku SOŠ Liberec

Nabídka nepotřebného majetku SŠ a MŠ Liberec

3. 3. 2016 | Nabídka nepotřebného majetku SŠ a MŠ Liberec

Závěr zjišťovacího řízení

3. 3. 2016 | Závěr zjišťovacího řízení - Suchá nádrž Šporka

Rozhodnutí o odvolání sp. zn. OÚPSŘ 19/2016 - 330 - rozh. ze dne 1. 3. 2016

2. 3. 2016 | Rozhodnutím o odvolání ze dne 1. 3. 2016 rozhodl KÚ LK OÚPSŘ o odvolání Luboše Havla a Jaroslava Havla ze dne 30. 11. 2015 proti usnesení MěÚ Turnov, Stavebního úřadu vydanému pod sp. zn. SÚ/1659/15/HOZ a č. j. SU/15/6541/HOI ze dne 29. 10.2015.

Rozhodnutí o odvolání sp. zn. OÚPSŘ 19/2016 - 330 - rozh. ze dne 1. 3. 2016

2. 3. 2016 | Rozhodnutím o odvolání ze dne 1. 3. 2016 rozhodl KÚ LK OÚPSŘ o odvolání Luboše Havla a Jaroslava Havla ze dne 30. 11. 2015 proti usnesení MěÚ Turnov, Stavebního úřadu vydanému pod sp. zn. SÚ/1659/15/HOZ a č. j. SU/15/6541/HOI ze dne 29. 10.2015.

VPS_Chrastava-Mnisek_PK

2. 3. 2016 |

Výběrové řízení na místo tiskový/tisková mluvčí kraje a krajského úřadu odboru kancelář hejtmana Krajského úřadu Libereckého kraje

1. 3. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: připravuje, organizuje a zajišťuje tiskové konference pořádané krajem a krajským úřadem

Zpracovávám...