Počasí Dnes °C
Krajský úřad

Sejmuté

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

29. 2. 2016 | Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Výběrové řízení na místo tiskový/tisková mluvčí kraje a krajského úřadu odboru kancelář hejtmana Krajského úřadu Libereckého kraje

29. 2. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: připravuje, organizuje a zajišťuje tiskové konference pořádané krajem a krajským úřadem

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci I/15 v Zahrádkách

29. 2. 2016 | Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci I/15 v Zahrádkách z důvodu pokládky kabelů NN

Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření trichinelózy divokých prasat

26. 2. 2016 | Ohnisko nákazy: katastrální území č. 692182 Mařeničky, okres Česká Lípa

Rozhodnutí o odvolání

26. 2. 2016 | Rozhodnutí o odvolání ve věci ÚŘ ČOV Kokonín

oznámení - Koncepce letecké dopravy pro období 2015 - 2020_návrh + vyhodnocení

26. 2. 2016 | zveřejnění návrhu koncepce "Koncepce letecké dopravy pro období 2015 - 2020", včetně vyhodnocení vlivů na ŽP, v rámci procesu SEA

Vyrozumění o účastenství ve stavebním řízení.

25. 2. 2016 | Vyrozumění o účastenství ve stavebním řízení.

Oznámení o nabytí právní moci změny integrovaného povolení

25. 2. 2016 | Oznámení o nabytí právní moci změny integrovaného povolení společnosti Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s.

Oznámení o nabytí právní moci změny integrovaného povolení

25. 2. 2016 | Oznámení o nabytí právní moci změny integrovaného povolení společnosti Praktik system s.r.o. - Stráž pod Ralskem

VPS_Zelezny-Brod_Lisny_prestupky

25. 2. 2016 |

VPS_Zelezny-Brod_Lisny_TP

25. 2. 2016 |

VPS_Zelezny-Brod_Lisny_ZR

25. 2. 2016 |

VPS_Ceska-Lipa_Volfartice_TP

25. 2. 2016 |

Vyvěšení VŘ - radiologie a zobrazovací metody

24. 2. 2016 | Vyvěšení VŘ - radiologie a zobrazovací metody

Rozhodnutí o výjimce

24. 2. 2016 | Rozhodnutí o výjimce - transfery mravenišť - uděleneí výjimky pro transfer hnízd mravenců rodu Formica v Libereckém kraji

Výzva - 4.21-Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných zařízení

24. 2. 2016 | Výzva - 4.21-Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných zařízení

Vyhlášení Programu vodohospodářských akcí 2016

24. 2. 2016 | Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo dne 23. 2. 2016 podmínky Vyhlášení Programu vodohospodářských akcí na rok 2016.

Vyhlášení programu 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty k předkládání žádostí o dotaci

24. 2. 2016 | Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo dne 23. 2. 2016 vyhlášení a podmínky programu 8.1 k předkládání žádostí o dotace na rok 2016. Další informace na www.kraj-lbc.cz/dotacni_fond_LK

Vyhlášení programu 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny k předkládání žádostí o dotaci

24. 2. 2016 | Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo dne 23. 2. 2016 vyhlášení a podmínky programu 8.2 na rok 2016. Další informace na www.kraj-lbc.cz/dotacni_fond_LK

Vyhlášení programu 8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti ŽP a zemědělství

24. 2. 2016 | Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo dne 23. 2. 2016 vyhlášení a podmínky programu 8.4 na rok 2016. Další informace na www.kraj-lbc.cz/dotacni_fond_LK

Vyhlášení programu 8.3 Podpora včelařství k předkládání žádostí o dotaci

24. 2. 2016 | Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo dne 23. 2. 2016 vyhlášení a podmínky programu 8.3 k předkládání žádostí o dotace na rok 2016. Další informace na www.kraj-lbc.cz/dotacni_fond_LK\n

Vyhlášení programu 4.20 - 2016

24. 2. 2016 | Vyhlášení programu 4.20 - 2016

Vyhlášení programu 4.22 2016

24. 2. 2016 | Vyhlášení programu 4.22 2016

Osvědčení o VS/4/2016 Nadační fond MA-MA Foundation " Podpora osob v těžké životní situaci"

23. 2. 2016 | Osvědčení o VS/4/2016 Nadační fond MA-MA Foundation " Podpora osob v těžké životní situaci"

Výběrové řízení na místo vedoucího/vedoucí oddělení projektů ve vzdělávání odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje

22. 2. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: provádí metodickou, poradenskou a konzultační činnost v oblasti přípravy projektů ve vzdělávání ze zdrojů Evropské unie

Výběrové řízení na místo vedoucího/vedoucí ekonomického odboru Krajského úřadu Libereckého kraje

22. 2. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje činnosti a plnění úkolů ekonomického odboru v samostatné i přenesené působnosti

Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení

22. 2. 2016 | Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení společnosti International Automotive Components Group s.r.o. v Zákupech

Smlouva OLP/ 164 /2016 o poskytnutí dotace z DF LK - 8.1

22. 2. 2016 | 084 - smlouva OLP/ 164 /2016 o poskytnutí dotace z DF LK - 8.1

Závěr zjišťovacího řízení International Automotive Group s.r.o.

22. 2. 2016 | Závěr zjišťovacího řízení International Automotive Group s.r.o. v Zákupech

Objednávka OBJ/183/2016 - Investiční záměr Domov Raspenava

19. 2. 2016 | Investiční záměr Domov Raspenava - výstavba nových flexibilních prostor zařízení sociální péče

Oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu "Silnice I/9 - obchvat Dubá".

18. 2. 2016 | Oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu "Silnice I/9 - obchvat Dubá".

Výběrové řízení na místo sekretář/sekretářka člena rady kraje pověřeného řízením resortu zdravotnictví Krajského úřadu Libereckého kraje

18. 2. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: sleduje úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem členu rady kraje pověřenému řízením resortu zdravotnictví

Smlouva OLP/ 136 /2016 o poskytnutí dotace z DF LK - 8.2

18. 2. 2016 | 084 - smlouva OLP/136 /2016 o poskytnutí dotace z DF LK - 8.2

Smlouva OLP/129/2016 o poskytnutí dotace z DF LK - program 8.2

18. 2. 2016 | 084 - smlouva OLP/129/2016 o poskytnutí dotace z DF LK - program 8.2

Smlouva č. OLP/ 228 /2016 o poskytnutí dotace z DF LK - 8.2

18. 2. 2016 | 084 - smlouva č. OLP/ 228 /2016 o poskytnutí dotace z DF LK - 8.2

Smlouva č. OLP/ 224 /2016 o poskytnutí dotace z DF LK - 8.1

18. 2. 2016 | 084 - smlouva č. OLP/ 224 /2016 o poskytnutí dotace z DF LK - 8.1

Smlouva OLP/ 136 /2016 o poskytnutí dotace z DF LK - 8.2

18. 2. 2016 | 084 - smlouva OLP/136 /2016 o poskytnutí dotace z DF LK - 8.2

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení interního auditu Krajského úřadu Libereckého kraje

17. 2. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: zpracovává šetření v celém rozsahu činnosti oddělení interního auditu

Oznámení zahájení řízení - výjimka § 56 - rorýsi - Brněnská ul., Česká Lípa

17. 2. 2016 | Oznámení zahájení řízení - výjimka § 56 - rorýsi - zateplení panelového domu č.p. 2597 v Brněnské ul., Česká Lípa

Oznámení - zahájení řízení - výjimka podle § 56 - netopýři - OÚ Kvítkov

17. 2. 2016 | Oznámení - zahájení řízení - výjimka podle § 56 - netopýři - OÚ Kvítkov

Rozhodnutí o odvolání společnosti ENTERGEO, SE proti rozhodnutí stavebního úřadu Tanvald

15. 2. 2016 | Rozhodnutí o odvolání společnosti ENTERGEO, SE proti rozhodnutí stavebního úřadu Tanvald, ve věci zamítnutí žádosti o vydání územního rozhodnutí na stavbu "Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald - geotermální teplárna s elektrárnou"

Záměr prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci M/10/2016 - k.ú. Jeřmanice

15. 2. 2016 | Záměr prodeje p.p.č. 1409/2 o výměře 168 m2, ostatní plocha, jiná plocha, vymezené GP a nacházející se v katastrálním území Jeřmanice, za kupní cenu ve výši 25.200 Kč.

Svolání 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2016

12. 2. 2016 | Hejtman Libereckého kraje v souladu s § 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, svolává 2. zasedání zastupitelstva kraje v roce 2016. Zasedání se koná dne 23. 2. 2016 od 14:00 hodin.

Vypořádání připomínek - aktualizace záplavového území LUŽICKÁ NISA

12. 2. 2016 | Vypořádání připomínek - aktualizace záplavového území LUŽICKÁ NISA

Opatření obecné povahy - vyhlášení aktualizace záplavového území vodního toku LUŽICKÁ NISA

12. 2. 2016 | Opatření obecné povahy - vyhlášení aktualizace záplavového území vodního toku LUŽICKÁ NISA

Výběrové řízení na místo sekretář/sekretářka člena rady kraje pověřeného řízením resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury Krajského úřadu Libereckého kraje

11. 2. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: sleduje úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem členu rady kraje pověřeného řízením resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury

Územní energetická koncepce Libereckého kraje - aktualizace 2015

11. 2. 2016 | zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Územní energetická koncepce Libereckého kraje - aktualizace 2015", v rámci procesu posuzování vlivů koncepce na životní prostředí

Smlouva OLP/133/2016 o poskytnutí dotace z DF LK - program 8.2

11. 2. 2016 | 084 - smlouva OLP/133 /2016 o poskytnutí dotace z DF LK - program 8.2

Opatření obecné povahy - stanovení MÚP

10. 2. 2016 | Opatření obecné povahy - stanovení MÚP

Oznámení zah. správního řízení - udělení výjimky dle §56 z.č. 114/1992 Sb.

9. 2. 2016 | Udělení výjimky pro záchranné stransfery obojživelníků na komunikacích u obcí Noviny pod Ralskem a Postřelná. Žadatel ZO ČSOP ARON.

Výběrové řízení na místo zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení SW odboru informatiky Krajského úřadu Libereckého kraje

9. 2. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: odborná pomoc zaměstnancům krajského úřadu při obtížích s výpočetní technikou po telefonu nebo osobně

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení rozvojových koncepcí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje

8. 2. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje činnosti Regionální stálé konference v Libereckém kraji (dále jen RSK)

Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v OHZ

8. 2. 2016 | 054 Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v OHZ TEREZA

Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v OHZ

8. 2. 2016 | 054 Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v OHZ DD Jindřichovice p.Sm.

Nepotřebný majetek - auto

8. 2. 2016 | Nepotřebný majetek - auto DD Český Dub

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení účetní evidence - sumarizace ekonomického odboru Krajského úřadu Libereckého kraje

5. 2. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: provádí kontrolu předkládaných datových souborů územních samosprávných celků

Výběrové řízení na místo vedoucího/vedoucí oddělení spisové služby odboru kancelář ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje

5. 2. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: usměrňuje, řídí a koordinuje činnosti oddělení spisové služby

Oznámení záměru na úřední desku

5. 2. 2016 | Oznámení záměru na úřední desku - Lyžařský areál Křížek - zasněžování technickým sněhem

Smlouva 4.21 - DFLK 2015

5. 2. 2016 | Smlouva 4.21 - DFLK 2015 - TJ Jilemnice

stanovisko SEA změna č. 1 ÚP Tanvald

4. 2. 2016 | stanovisko SEA změna č. 1 ÚP Tanvald

01 - OLP/3033/2015 –Účelová dotace v požární ochraně na výdaje JSDH obce - rok 2015 – 2. část

4. 2. 2016 | 01 - OLP/3033/2015 –Účelová dotace v požární ochraně na výdaje JSDH obce - rok 2015 – 2. část\nNový Bor

Vyvěšení VŘ - zubní lékařství pro území Turnov

3. 2. 2016 | Vyvěšení VŘ - zubní lékařství pro území Turnov

Vyvěšení VŘ - klinický psycholog pro území Turnov

3. 2. 2016 | Vyvěšení VŘ - klinický psycholog pro území Turnov

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení pozemních komunikací - silniční technik odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

3. 2. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: komplexní zajišťování výkonu státní správy na úseku silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu

Záměr darování nemovitého majetku M/7/2016 - k.ú. Martinice v Krkonoších

3. 2. 2016 | Záměr darování p.p.č. 1129/3 o výměře 554 m2, ostatní plocha, vymezené GP, nacházející se v katastrálním území Martinice v Krkonoších, obci Martinice v Krkonoších, IČ 00580805

Záměr darování nemovitého majetku M/8/2016 - k.ú. Bílá u Českého Dubu

3. 2. 2016 | Záměr darování p.p.č. 528/20 o výměře 310 m2, vymezené GP, a p.p.č. 528/12 o výměře 210 m2, nacházejících se v katastrálním území Bílá u Českého Dubu, obci Bílá, IČ 00262668.

Záměr prodeje nemovidého majetku předem určenému zájemci M/9/2016 - k.ú. Žandov u České Lípy

3. 2. 2016 | Záměr prodeje p.p.č. 1225/2 o výměře 11980 m2, ostatní plocha, vymezená GP a nacházejcí se v katastrálním území Žandov u České Lípy, státnímu podniku Lesy České republiky, IČ 42196451, za kupní cenu ve výši 360.000 Kč.

Záměr darování nemovitého majetku M/6/2016 - k.ú. Martinice v Krkonoších

3. 2. 2016 | Záměr darování p.p.č. 1129/3 o výměře 554 m2, ostatní plocha, vymezené GP, nacházející se v katastrálním území Martinice v Krkonoších, obci Martinice v Krkonoších, IČ 00580805.

Záměr darování nemovitého majetku M/7/2016 - k.ú. Radimovice u Sychrova

3. 2. 2016 | Záměr darování p.p.č. 1270/5 o výměře 351 m2 a p.p.č. 1270/6 o výměře 14 m2, vymezených GP, nacházejících se v katastrálním území Radimovice u Sychrova, obci Radimovice, IČ 00671932.

VŘ na volné pracovní místo - Vedoucí oddělení správy majetku, ISO a koordinace vnitřních procesů

3. 2. 2016 | VŘ na volné pracovní místo - Vedoucí oddělení správy majetku, ISO a koordinace vnitřních procesů

Výběrové řízení na volné pracovní místo - Stavbyvedoucí

3. 2. 2016 | Výběrové řízení na volné pracovní místo - Stavbyvedoucí

Výběrové řízení - Vedoucí oblasti Liberec

3. 2. 2016 | Výběrové řízení - Vedoucí oblasti Liberec

Smlouva 4.21 - DFLK 2015

3. 2. 2016 | Smlouva 4.21 - DFLK 2015 - TJ Jiskra Višňová

Smlouva 4.21 - DFLK 2015

3. 2. 2016 | Smlouva 4.21 - DFLK 2015 - TJ Jiskra Višňová

Nabídka nepotřebného majetku ZZS LK - RADIOSTANICE MOTOROLA

3. 2. 2016 | Ruční radiostanice Motorola GP 340 - 22 ks

Osvědčení o VS/3/2016 Pomoc v nouzi Liberecko, z.s., "Pomoc Lukášovi"

2. 2. 2016 | Osvědčení o VS/3/2016 Pomoc v nouzi Liberecko, z.s., "Pomoc Lukášovi"

oznámení o zahájení řízení MMJ - výjimka na údržbu VKP v PPK

2. 2. 2016 | oznámení o zahájení řízení MMJ - výjimka na údržbu VKP v PPK

Smlouva 4.21 - DFLK 2015

2. 2. 2016 | Smlouva 4.21 - DFLK 2015 - FK Sedmihorky

Oznámení zahájení správního řízení - udělení výjimky dle § 56 z.č. 114/1992 Sb. pro záchr. transfer obojživelníků - Malý Dub

2. 2. 2016 | Řízení o udělení výjimky pro záchr. transfer obojživelníků při jarním tahu. Město Český dub, místní části Malý Dub. Žadatel ZŠ Český Dub.

zahájení správního řízení - udělení výjimky dle § 56 z.č. 114//1992 Sb. Záchranný transfer-ropucha obecná-Minkovice

2. 2. 2016 | Záchranný transfer obojživelníků při jarním tahu přes komunikaci v obci Šimonovice, místní část Minkovice.

Vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky LRN Cvikov

2. 2. 2016 | Vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky LRN Cvikov

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

1. 2. 2016 | Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na I/65 v Ulici Turnovská a Vrkoslavická v Jablonci nad Nisou

Vyhlášení programu 6.3 Podpora projektové přípravy

1. 2. 2016 | Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci, program 6.3 Podpora projektové přípravy. ZK dne 26.1.2016 schválilo usnesením č. 49/16/ZK podmínky a vyhlášení programu 6.3 Podpora projektové přípravy Dotačního fondu Libereckého kraje.

oznámení o zahájení řízení - výjimka - Kallmunzer - zatepení Rýnovická 20 Jbc

1. 2. 2016 | oznámení o zahájení řízení - výjimka - Kallmunzer - zatepení Rýnovická 20 Jbc

Smlouva 4.21 - DFLK 2015

1. 2. 2016 | Smlouva 4.21 - DFLK 2015 - TJ Start Liberec

Smlouva 4.21 - DFLK 2015

1. 2. 2016 | Smlouva 4.21 - DFLK 2015 - Golf Club Liberec

Smlouva 4.21 - DFLK 2015

1. 2. 2016 | Smlouva 4.21 - DFLK 2015 - Atletický klub AC Slovan Liberec

Výzva pro poskytovatele sociálních služeb do Základní sítě pro rok 2017

1. 2. 2016 | V kontextu § 95, písm. h), zákona č. 108/2006 Sb., zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, oznamujeme výzvu pro poskytovatele sociálních služeb k podávání rozvojových záměrů a žádostí pro zařazení sociální služby do ZS LK

Vyvěšení VŘ - praktické lékařství pro děti a dorost pro území Liberecký kraj

29. 1. 2016 | Vyvěšení VŘ - praktické lékařství pro děti a dorost pro území Liberecký kraj

Vyvěšení VŘ - všeobecné praktické lékařství pro území Liberecký kraj

29. 1. 2016 | Vyvěšení VŘ - všeobecné praktické lékařství pro území Liberecký kraj

Vyvěšení VŘ - zubní lékařství pro území Česká Lípa, Semily, Jablonec nad Nisou

29. 1. 2016 | Vyvěšení VŘ - zubní lékařství pro území Česká Lípa, Semily, Jablonec nad Nisou

Rozhodnutí o odvolání sp. zn. OÚPSŘ 319/2015-330-rozh ze dne 8. 1. 2016

29. 1. 2016 | Rozhodnutím o odvolání bylo zrušeno spojené územní rozhodnutí a stavební povolení vydané MěÚ Jilemnice, odborem ÚPSŘ pod sp. zn. MUJI 53/2013/ÚPSŘ a č. j. PDMUJI 11632/2015/Fi/Rozh dne 21. 8. 2015 pro stavbu "Stavba provozovny služeb..."

test

29. 1. 2016 |

Oznámení na úřední desku

29. 1. 2016 | Oznámení na úřední desku - Nabytí právní moci - Precioosa Ornela a.s.

Oznámení zahájení řízení- výjimka obojživelníci a plazy-

29. 1. 2016 | Oznámení zahájení řízení- výjimka obojživelníci a plazy-na celém území kraje v kompetenci KULK - zásah do biotopů, monitoring a záchranný transfer- veřejná vyhláška všem dotčeným obcím , městům a občanským sdružením a spolkům

Návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v uplynulém období

29. 1. 2016 | Oznámení o zpracování Návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v uplynulém období

zveřejnění seznamu zpracovatelů posudků a posuzovatelů ÚP dle zákona č. 100/2001 Sb.

29. 1. 2016 | zveřejnění seznamu zpracovatelů posudků a posuzovatelů územních plánu dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášení DF 2016 program 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování

28. 1. 2016 | Vyhlášení DF 2016 program 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování

Smlouva 4.21 - DFLK 2015

28. 1. 2016 | Smlouva 4.21 - DFLK 2015 - Gymnastika Liberec

Smlouva 4.21 - DFLK 2015

28. 1. 2016 | Smlouva 4.21 - DFLK 2015 - TJ Delfín

začátek ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... konec

Zpracovávám...