Počasí Dnes °C
Krajský úřad

Sejmuté

Výběrové řízení na místo projektový manažer/manažerka kotlíkových dotací odd. říz.grant.schémat

17. 12. 2015 | Výběrové řízení na místo projektový manažer/manažerka kotlíkových dotací oddělení řízení grantových schémat odboru regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK\nCharakteristika vykonávané činnosti: administrace projektu Kotlíkové dotace v LK

Smlouva č. OLP/3705/2015 - Lesnický fond 2015, Jaromír Šimonek

17. 12. 2015 | smlouva č. OLP//2015 - LF 2015

Smlouva č. OLP/3827/2015 - Lesnický fond 2015, Ing. Olga Vebrová

17. 12. 2015 | smlouva č. OLP//2015

Oznámení o uzavření smlouvy o veřejných službách přímým zadáním - ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY, s.r.o.

17. 12. 2015 | Oznámení o uzavření smlouvy o veřejných službách přímým zadáním - ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.\npo dobu platnosti JŘ 2015/2016

Oznámení o uzavření smlouvy o veřejných službách přímým zadáním - OAD Kolín, s.r.o

17. 12. 2015 | Oznámení o uzavření smlouvy o veřejných službách přímým zadáním - OAD Kolín, s.r.o.\npo dobu platmosti JŘ 2015/2016

Oznámení o uzavření smlouvy o veřejných službách přímým zadáním - COMPAG CZ s.r.o.

17. 12. 2015 | Oznámení o uzavření smlouvy o veřejných službách přímým zadáním - COMPAG CZ s.r.o.\npo dobu platnosti JŘ 2015/2016

Oznámení o uzavření smlouvy o veřejných službách přímým zadáním - KAD spol. s r.o.

17. 12. 2015 | Oznámení o uzavření smlouvy o veřejných službách přímým zadáním - KAD spol. s r.o.\npo dobu platnosti JŘ 2015/2016

Oznámení o uzavření smlouvy o veřejných službách přímým zadáním - OSNADO spol. s r.o.

17. 12. 2015 | Oznámení o uzavření smlouvy o veřejných službách přímým zadáním - OSNADO spol. s r.o. po dobu platnosti JŘ 2015/2016

055_20151_Smlouva o poskytnutí dotace (2016) - Tichý svět

16. 12. 2015 | 055_20151_Smlouva o poskytnutí dotace (2016) - Tichý svět

055_2015_Smlouva o poskytnutí dotace (2016) - Občanské sdružení LAMPA

16. 12. 2015 | 055_2015_Smlouva o poskytnutí dotace (2016) - Občanské sdružení LAMPA

055_2015_Smlouva o poskytnutí dotace (2016) - Snílek, o.p.s.

16. 12. 2015 | 055_2015_Smlouva o poskytnutí dotace (2016) - Snílek, o.p.s.

055_2015_Smlouva o poskytnutí dotace (2016) - Spokojený domov

16. 12. 2015 | 055_2015_Smlouva o poskytnutí dotace (2016) - Spokojený domov

Záměr prodeje nemovitého majetku M/52/2015 - k.ú. Vítkovice v Krkonoších formou elektronické aukce

16. 12. 2015 | Záměr prodeje st.p.č. 476, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba Vítkovice, č.p. 166, obč. vyb., a p.p.č. 2754/2, ostatní plocha, v k.ú. Vítkovice v Krkonoších, formou elektronické aukce, za vyvolávací cenu ve výši 3.500.000 Kč.

Stanovisko EIA - Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje 2016 - 2025

15. 12. 2015 | Stanovisko dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, k návrhu koncepce "Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje 2016 - 2025"

Seznámení s podklady rozhodnutí ve věci odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby ČOV Kokonín

15. 12. 2015 | Seznámení s podklady rozhodnutí ve věci odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby ČOV Kokonín

Smlouva o poskytnutí dotace - program ČOV

15. 12. 2015 |

055_ Město Stráž pod Ralskem - Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářs

15. 12. 2015 | 055_ Město Stráž pod Ralskem - Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje

055_NADĚJE - Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpoč

15. 12. 2015 | 055_NADĚJE - Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje

055_NADĚJE - Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpoč

15. 12. 2015 | 055_NADĚJE - Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje

Oznámení zahájení správního řízení - výjimka a souhlasy k průzkumu a výzkumu jeskyní

14. 12. 2015 | řízení o výjimce dle § 10 zákona č. 119/1992 Sb. k průzkumu jeskyní dále o výjimce dle §56 pro netopýry. Dále k vydání souhlasu k činnostem v PP Panský lom (ukládání vytěženého materiálu, hromadné akce) a PR Velký Vápenný (ukládání materiálu).

Informace o zahájeném zjišťovacím řízení

14. 12. 2015 | Informace o zahájeném zjišťovacím řízení k záměru Recyklační linka na sklo, plasty a kovy ve Stráži pod Ralskem.

Svolání 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2015

11. 12. 2015 | Hejtman Libereckého kraje v souladu s § 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, svolává 11. zasedání zastupitelstva kraje v roce 2015. Zasedání se koná ve dne 22. prosince od 14 hodin.

Výběrové řízení na místo vedoucího/vedoucí oddělení projektů ve vzdělávání odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje

11. 12. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: provádí metodickou, poradenskou a konzultační činnost v oblasti přípravy projektů ve vzdělávání ze zdrojů Evropské unie

Předání stanoviska k návrhu koncepce "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe"

11. 12. 2015 | Předání stanoviska k návrhu koncepce "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe"

Vydaní stanoviska SEA k Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry

11. 12. 2015 | Vydaní stanoviska SEA k Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry

oznámení o zahájení řízení - SBD Turnov - výjimka rorýs, netopýr, Rubínová 1923-1925

11. 12. 2015 |

Výběrové řízení na místo metodik/metodička příspěvkových organizací oddělení příspěvkových organizací odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

10. 12. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: koordinuje zajišťování požadované úrovně a správy systému kvality poskytovaných veřejných služeb v příspěvkových organizacích

Výběrové řízení na místo ekonom/ekonomka - analytik/analytička oddělení rozvoje a financování sociálních služeb odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

10. 12. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: podílí se po ekonomické stránce na přípravě výzev dotačních titulů resortu sociálních věcí podporovaných z rozpočtu Libereckého kraje a na hodnocení žádostí

Zkoušky OZ - termíny na rok 2016

10. 12. 2015 | Zkoušky OZ - termíny na rok 2016

VPS_Cesky-Dub_Cetenov_prestupky

9. 12. 2015 |

Oznámení na ÚD

8. 12. 2015 | Oznámení na ÚD - TRW Automotive Czech s.r.o., Jablonec nad Nisou

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně integrovaného povolení

7. 12. 2015 | Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně integrovaného povolení, ELECTROPOLI-GALVIA s.r.o., "Zařízení na povrchovou úpravu kovů"

Vyvěšení VŘ - oftalmologie pro území Liberec

4. 12. 2015 | Vyvěšení VŘ - oftalmologie pro území Liberec

Smlouva č. OLP/2382/2015 o poskytnutí dotace - ŘKF-děkanství Jablonné v Podještědí

4. 12. 2015 | Smlouva o poskytnutí dotace - ŘKF-děkanství Jablonné v Podještědí

Výběrové řízení na místo hlavní manažer/manažerka projektu oddělení projektů ve vzdělávání odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje

3. 12. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: zabezpečuje a zodpovídá za realizaci projektu Strategie plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje

Výběrové řízení na místo projektový manažer/manažerka oddělení projektů ve vzdělávání odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje

3. 12. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: celkově zodpovídá za administraci projektu Strategie plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje

Výběrové řízení na místo finanční manažer/manažerka projektu (0,6 úvazku) oddělení projektů ve vzdělávání odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje

3. 12. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: vede finanční dokumentaci projektu Strategie plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje

Výběrové řízení na místo 1. metodik/metodička (úvazek 0,9) oddělení projektů ve vzdělávání odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje

3. 12. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: realizuje a koordinuje tématické intervence v oblasti rozvoje kariérového poradenství podpory inkluze......

Výběrové řízení na místo 2. metodik/metodička (úvazek 0,6) oddělení projektů ve vzdělávání odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckéh kraje

3. 12. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: realizuje a koordinuje tématické intervence v oblasti podpory polytechnického vzdělávání

Výběrové řízení na místo 3. metodik/metodička (úvazek 0,9) oddělení projektů ve vzdělávání odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje

3. 12. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: realizuje a koordinuje tématické intervence v oblasti podpory kompetencí v podnikavosti

Osvědčení o VS/29/2015 Čmelák - Společnost přátel přírody "Pro lidi, pro přírodu, pro krajinu"

2. 12. 2015 | Osvědčení o VS/29/2015 Čmelák - Společnost přátel přírody "Pro lidi, pro přírodu, pro krajinu"

084-Smlouva o poskytnutí dotace z FOV PVA VHS Turnov-Přepeře OLP/2483/2015

2. 12. 2015 | 084-Smlouva o poskytnutí dotace z FOV PVA VHS Turnov-Přepeře OLP/2483/2015

Osvědčení VS/28/2015 Nadační fond MA-MA Foundation - Robinson

30. 11. 2015 |

Osvědčení o VS/27/2015 Nadační fond MA-MA Foundation - Podporujeme inkluzi ve školství

30. 11. 2015 |

Osvědčení o VS/26/2015 MA-MA Foundation NF - Handicapované děti

30. 11. 2015 |

Informace o nabytí právní moci změn integrovaných povolení

30. 11. 2015 | Informace o nabytí právní moci změn integrovaných povolení společnosti Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s. -„Galvanické pokovování plastů – hala W6“, „Galvanické pokovování plastů – hala W5“ a „Zařízení na povrchovou úpravu plastů – hala W3“

044_Dodatek c_1_OLP_1505_2014

30. 11. 2015 | 044_Dodatek c_1_OLP_1505_2014 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt s názvem "Oprava střechy tělocvičny" pro Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

Oznámení zahájení řízení- MVE Bělá

30. 11. 2015 | Oznámení zahájení řízení- MVE Bělá- dle dodatku č.3

Zahájení řízení - výjimka § 56 - mihule +zásah do VKP - vodní tok - limnigraf Ještědský potok v Žibřidicích

27. 11. 2015 | Zahájení řízení - výjimka § 56+zásah do VKP - limnigraf Ještědský potok

Oznámení zahájení řízení - výjimka - § 56 - rorýsi - Mimoň

27. 11. 2015 | Oznámení zahájení řízení - výjimka - § 56 - rorýsi - Mimoň

oznámení zahájení řízení - udělení výjimky a souhlasu k rekonstrukci lesní cesty v PR Křížový vrch

27. 11. 2015 | Jedná se o II. etapu projektu rekonstrukce histroické křížové cesty, kde dojde k napojení okolí tenisovýýh kurtů s křížovou cestou. Žadatel Město Frýdlant.

zveřejnění na ÚD - Docter Optics, výroba optických čoček Česká Lípa

26. 11. 2015 | zveřejnění na ÚD - Docter Optics, výroba optických čoček Česká Lípa

oznámení o zahájení řízení - výjimka rorýs, netopýr, zateplení Rubínová 1920, Turnov

26. 11. 2015 | oznámení o zahájení řízení - výjimka rorýs, netopýr, zateplení Rubínová 1920, Turnov

VPS_Mimon_Noviny-p/Ralskem_prestupky_dodat.c1

25. 11. 2015 |

Rozhodnutí o odvolání

25. 11. 2015 | Rozhodnutí o odvolání ve věci územního rozhodnutí o umístění stavby "Bytový dům Zborovská v Liberci I, ul. Zborovská" na poz. p.č. 3118/1 v k.ú. Liberec

Aktualizace Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem - zjišťovací řízení

25. 11. 2015 | Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Aktualizace Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem" v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí - SEA

Spojení řízení+oznámení o zahájení řízení - zámek Doksy - stavební úpravy

24. 11. 2015 | Spojení řízení+oznámení o zahájení řízení o povolení výjimky podle § 56 z. č. 114/1992 Sb. - zámek Doksy - stavební úpravy

Oznámení zahájení řízení- Snowhill zasněžování

24. 11. 2015 | Oznámení zahájení řízení- Snowhill zasněžování

Oznámení na úžřední desku EO - odstávka 2015

24. 11. 2015 | Oznámení na úžřední desku EO - odstávka 2015

Oznámení zahájení řízení- Snowhill zasněžování

24. 11. 2015 | Oznámení zahájení řízení- Snowhill zasněžování

Oznámení zahájení řízení- Snowhill zasněžování

24. 11. 2015 | Oznámení zahájení řízení- Snowhill zasněžování

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně integrovaného povolení na úřední desce

24. 11. 2015 | Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně integrovaného povolení na úřední desce; změna IP č.j. KULK 68522/2015 z 13.11.2015, právní moc: 20.11.2015

Oznámení na úřední desku EO - odstávka 2015

24. 11. 2015 | Oznámení na úřední desku EO - odstávka 2015

Oznámení na úřední desku EO - odstávka 2015

24. 11. 2015 | Oznámení na úřední desku EO - odstávka 2015

Zveřejnění na úřední desku

24. 11. 2015 | Zveřejnění na úřední desku - Program zlepšování kvality ovzduší zóna CZ05 - Severovýchod - návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředía veřejné zdraví

Oznámení na úřední desku EO - odstávka 2015

24. 11. 2015 | Oznámení na úřední desku EO - odstávka 2015

Bombardier Transportation_Česká Lípa - nová hala_závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí

24. 11. 2015 | Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - k záměru "Rekonstrukce - přístavba haly D4 a Výstavba nové haly U" oznamovatele Bombardier Transportation Czech Rep.

Výběrové řízení na místo kontrolor/kontrolorka oddělení ekonomické kontroly odboru kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje

23. 11. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: provádí samostatně v rámci kontrolní skupiny veřejnosprávní kontrolu u příjemců veřejné finanční podpory poskytované krajem

VPS_Rokytnice-nJiz_Paseky-nJiz_UPC

19. 11. 2015 | VPS_Rokytnice-nJiz_Paseky-nJiz_UPC

Osvědčení o konání VS/24/2015 Boveraclub z.s. "

19. 11. 2015 | Oznámení o konání VS/24/2015 Boveraclub z.s. " Nákup potřeb pro Dětské centrum SLUNÍČKO, příspěvková

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení územního plánování odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje

18. 11. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: samostatné posuzování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů pro obce včetně kontroly

Informace o zahájeném zjišťovacím řízení

18. 11. 2015 | Informace o zahájeném zjišťovacím řízení Výstavba objektů pro výrobu strukturálních dílů DGS Druckguss Systeme s.r.o. Liberec, k.ú. Karlinky

Výběrové řízení na místo asistent/asistentka hejtmana Libereckého kraje odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Libereckého kraje

16. 11. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: vede diář a adresář hejtmana a dohlíží na jeho denní rozvrh

Zveřejnění záměru " Rozšíření výroby tlkového lití hliníku" Alupress s.r.o., Noviny pod Ralskem

16. 11. 2015 | Zveřejnění záměru " Rozšíření výroby tlkového lití hliníku" Alupress s.r.o., Noviny pod Ralskem na úřední desce

Zveřejnění záměru " Rozšíření výroby tlkového lití hliníku" Alupress s.r.o., Noviny pod Ralskem

16. 11. 2015 | Zveřejnění záměru " Rozšíření výroby tlkového lití hliníku" Alupress s.r.o., Noviny pod Ralskem

Svolání 10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2015

13. 11. 2015 | Hejtman Libereckého kraje v souladu s § 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, svolává 10. zasedání zastupitelstva kraje v roce 2015. Zasedání se koná ve dne 24. listopadu od 14 hodin.

návrh opatření obecné povahy č. 2/2015 + vyvěšení dokumentu na úřední desce

12. 11. 2015 | návrh opatření obecné povahy č. 2/2015 + vyvěšení dokumentu na úřední desce

návrh opatření obecné povahy č. 2/2015 + vyvěšení dokumentu na úřední desce

12. 11. 2015 | návrh opatření obecné povahy č. 2/2015 + vyvěšení dokumentu na úřední desce - změna návštěvního

Stanovisko SEA ke koncepci "Střednědobá strategie zlepšování kvality ovzduší v ČR"

12. 11. 2015 | Stanovisko SEA podle zákona č. 100/2001 Sb. ke koncepci "Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšování kvality ovzduší v České republice"

Stanovisko SEA ke koncepci "Národní program snižování emisí ČR 2020"

12. 11. 2015 | Stanovisko SEA podle zákona č. 100/2001 Sb. k návrhu koncepce "Národní program snižování emisí ČR 2020"

Osvědčení o VS/23/2015 Nadace PRECIOSA

12. 11. 2015 | Osvědčení o VS/23/2015 Nadace PRECIOSA

Závěr zjišťovacího řízení ke koncepci "Koncepce letecké dopravy pro období 2015 - 2020"

12. 11. 2015 | Závěr zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. ke koncepci "Koncepce letecké dopravy pro období 2015 - 2020"

Výběrové řízení na místo vedoucího/vedoucí oddělení příspěvkových organizací odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

11. 11. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: metodicky řídí činnost organizací zřizovaných krajem v oblasti standardů kvality a poskytování sociálních služeb

Výběrové řízení na místo vedoucího/vedoucí oddělení rozvoje a financování sociálních služeb odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

11. 11. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: řídí a kontroluje výkon státní správy na úseku registrace sociálních služeb, kterým krajský úřad vydal rozhodnutí o registraci

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje

9. 11. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: výkon státní správy a samosprávných činností dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

Závěr zjišťovacího řízení - SFS intec, Turnov - Vesecko, Výrobní hala č. 3

6. 11. 2015 | Závěr zjišťovacího řízení k záměru "SFS intec s.r.o. Turnov - Vesecko, Výrobní hala č. 3"

Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou

6. 11. 2015 | Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - Jezdecký areál Jítrava

Výběrové řízení na místo vedoucího/vedoucí oddělení řízení grantových schémat odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje

5. 11. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: řídí a koordinuje činnosti v období udržitelnosti projektů v rámci globálních grantů LK v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK)

Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2016

5. 11. 2015 | Dne 3.11.2015 byl Radou LK usnesením č. 1717/15/RK odsouhlasen návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2016 s tím, že následně bude předložen ke schválení Zastupitelstvu LK na jeho 10. zasedání, které se uskuteční dne 24.11.2015

Vyvěšení VŘ - radiologie a zobrazovací metody pro území Jilemnice

4. 11. 2015 | Vyvěšení VŘ - radiologie a zobrazovací metody pro území Jilemnice

Vyvěšení VŘ - ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí pro území Liberec

4. 11. 2015 | Vyvěšení VŘ - ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí pro území Liberec

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení územního plánování odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje

4. 11. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: pořizování územně plánovacích podkladů kraje nezbytných zejména pro Zásady územního rozvoje (dále jen ZÚR)

Výběrové řízení na místo zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení HW odborný garant Technologického centra oddělení hardware odboru informatiky Krajského úřadu Libereckého kraje

4. 11. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: zodpovídá za realizovanou dílčí část projektu Technologické centrum

Výběrové řízení na místo zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení HW odborný garant Technologického centra oddělení hardware odboru informatiky Krajského úřadu Libereckého kraje

4. 11. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: zodpovídá za realizovanou dílčí část projektu Technologické centrum

Nabídka nepotřebnéh majetku

3. 11. 2015 | Nabídka nepotřebnéh majetku

Výběrové řízení na místo operátor/operátorka Kontaktního centra odboru informatiky Krajského úřadu Libereckého kraje

3. 11. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: poskytování základních informací občanům, veřejnosti, obchodním partnerům

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení účetní evidence - účetní - metodik ekonomického odboru Krajského úřadu Libereckého kraje

3. 11. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: organizuje účetní evidenci kraje podle účtové osnovy, postupů účtování, uspořádání položek účetní závěrky

Nabídka nepotřebného majetku Domov důchodců Sloup v Čechách, p.o. - automobil

3. 11. 2015 | Nabídka nepotřebného majetku Domov důchodců Sloup v Čechách, p.o. - automobil

Výzva a usnesení

3. 11. 2015 | Výzva k doplnění podkladů v rámci odvolacího řízení ve věci umístění stavby ČOV Kokonín

Zpracovávám...