Počasí Dnes °C
Krajský úřad

Sejmuté

Záměr darování nemovitého majetku M/46/2015 - k.ú. Horní Police

2. 11. 2015 | Záměr darování pozemků pod chodníky a zatravnělou plochou o celkové výměře 1370 m2, nacházejících se v katastrálním území Horní Police, obec Horní Police, obci Horní Police, IČ 00524662.

Záměr prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci M/45/2015 - k.ú. Liberec

2. 11. 2015 | Záměr prodeje stavby bez čp/če, způsob využití jiná stavba, stojící na p.p.č. 2581/2 (LV 3376) nacházející se v katastrálním území Liberec, pobočnému spolku Junák - český skaut, přístav Flotila Liberec z.s., za kupní cenu ve výši 300.000 Kč

Záměr darovat nemovitý majetek M/49/2015 - k.ú. Jablonec nad Nisou

2. 11. 2015 | Záměr darovat pozemky pod chodníky a veřejnou zelení o celkové výměře 1198 m2, nacházejících se v katastrálním území Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, statutárnímu městu Jablonec nad Nisou, IČ 00262340.

Záměr prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci M/48/2015 - k.ú. Česká Lípa

2. 11. 2015 | Záměr prodeje p.p.č. 5127/3 o výměře 54 m2 a p.p.č. 5127/4 o výměře 129 m2, obě ostatní plocha, silnice, nacházejících se v katastrálním území Česká Lípa, obec Česká Lípa, Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, za kupní cenu ve výši 62.150 Kč.

Záměr darování nemovitého majetku M/47/2015 - k.ú. Brniště a k.ú. Velký Grunov

2. 11. 2015 | Záměr darování pozemků pod chodníky a zatravnělou plochou o celkové výměře 1880 m2, nacházejících se v katatrálním území Brniště a Velký Grunov, obec Brniště, obci Brniště, IČ 00260401.

Záměr směnit nemovitý majetek M/51/2015 - k.ú. Lindava a k.ú. Kunratice u Cvikova

2. 11. 2015 | Záměr směnit pozemky o celkové výměře 27 m2 v k.ú. Lindava a Kunratice u Cvikova, ve vlastnictví Libereckého kraje, za pozemky o celkové výměře 34 m2 v k.ú. Lindava a Kunratice u Cvikova ve vlastnictví Povodí Ohře s.p., IČ 70889988 s doplatkem.

Záměr darovat nemovitý majetek M/50/2015 - k.ú. Jablonec nad Nisou a k.ú. Jablonecké Paseky

2. 11. 2015 | Záměr darovat p.p.č. 1720/34 o výměře 10 m2 vymezenou GP a nacházející se v k.ú. Jablonecké Paseky, a p.p.č. 1182/18 o výměře 10 m a p.p.č. 1182/19, nacházejících se v k.ú. Jablonec nad Nisou, statutárnímu městu Jablonec nad Nisou, IČ 00262340.

VPS_Jilemnice-Poniklá_TP

2. 11. 2015 |

Oznámení o nabytí právní moci integrovaného povolení společnosti EMBA, spol. s r.o., Paseky nad Jizerou

2. 11. 2015 | oznámení na web KÚ

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně integrovaného povolení

2. 11. 2015 | Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně integrovaného povolení, Velkovýkrmny Zákupy, a.s., zařízení "Rozmnožovací chov prasnic Dobranov".

Vyhlášení programu DF LK 2.6 Podpora místní Agendy 21

29. 10. 2015 | Zastupitelstvo LK schválilo dne 27.10.2015 podmínky dotačního Programu 2.6 – Podpora místní Agendy 21, oblast podpory Regionální rozvoj . Lhůta pro podání žádosti o dotaci je od 1.12.2015 do 15.1.2016. Více na: www.kraj-lbc/dotacni_fond

Program DF LK č. 9.3 - Podpora osob se zdravotním postižením - Vyhlášení programu

29. 10. 2015 | Zastupitelstvo LK dne 27. 10. 2015 schválilo podmínky dotačního Programu č. 9.3 - Podpora osob se zdravotním postižením, oblast podpory zdravotnictví. Lhůta pro podávání žádostí je od 30.11.2015 do 30.12.2015. Více na www.kraj-lbc/dotacni_fond

63129_Semily_primonahon_Jizera_zmena_2015

27. 10. 2015 | 63129_Semily_primonahon_Jizera_zmena_2015

Vyhlášení výběrového řízení na jednatele ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol.s r.o.

27. 10. 2015 | Vyhlášení výběrového řízení na jednatele ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol.s r.o.

63129_Semily_primonahon_Jizera_zmena_2015

27. 10. 2015 | 63129_Semily_primonahon_Jizera_zmena_2015

Vyhlášení výběrového řízení na jednatele ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol.s r.o.

27. 10. 2015 | Vyhlášení výběrového řízení na jednatele ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol.s r.o.

Oznámení zahájení řízení- Nístějka- OSH Nístějka

27. 10. 2015 | Oznámení zahájení řízení- Nístějka- OSH Nístějka

Oznámení zahájení řízení- Nístějka- OSH Nístějka

27. 10. 2015 | Oznámení zahájení řízení- Nístějka- OSH Nístějka

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně IP na úřední desce

26. 10. 2015 | Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně IP na úřední desce

stanovisko SEA k ÚP Janov nad Nisou

26. 10. 2015 | stanovisko SEA k ÚP Janov nad Nisou

oznámení o zahájení řízení - výjimka rorýs I.Olbrachta 18-24 - prodloužení platnosti výjimky

26. 10. 2015 | oznámení o zahájení řízení - výjimka rorýs I.Olbrachta 18-24 - prodloužení platnosti výjimky

Osvědčení o VS/22/2015 Spolek přátel ČK - "Pomozme malému Lukáškovi"

26. 10. 2015 | Osvědčení o VS/22/2015 Spolek přátel ČK - "Pomozme malému Lukáškovi"

Rozhodnutí - závěr zj.ř. - Silnice i/13 Jítrava - zkapacitnění

23. 10. 2015 | Rozhodnutí - závěr zj.ř. - Silnice i/13 Jítrava - zkapacitnění

Závěr zjišťovacího řízení

22. 10. 2015 | Závěr zjišťovacího řízení k záměru Suchá nádrž Dubnice - Ještědský potok

Nabídka nepotřebného majetku - osobní automobil - CIPS LK, p.o.

22. 10. 2015 | Nabídka nepotřebného majetku - osobní automobil - Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvkvoé organizace.

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

21. 10. 2015 | Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnici I/15 mezi Kravařemi a Zahrádkami (v úseku silničního km cca 63,000 – 71,000).

Závěr zjišťovacího řízení

21. 10. 2015 | Zveřejnění rozhhodnutí - Závěr zjišťovacího řízení k záměru Zvýšení kapacity lakovny – LICON HEAT s.r.o v Průmyslové zóně Sever

Závěr zjišťovacího řízení

21. 10. 2015 | Zveřejnění rozhhodnutí - Závěr zjišťovacího řízení k záměru Zvýšení kapacity lakovny – LICON HEAT s.r.o v Průmyslové zóně Sever

Vyvěšení VŘ - zubní lékařství pro území Liberec

20. 10. 2015 | Vyvěšení VŘ - zubní lékařství pro území Liberec

Zjišťovací řízení EIA - Bombardier Transportation Česká Lípa - nová hala

20. 10. 2015 | oznámení záměru "Rekonstrukce - přístavba haly D4 a Výstavba nové výrobní haly U", oznamovatele Bombardier Transportation Czech Rep. a.s., v rámci zjišťovacího řízení EIA

Výběrové řízení na místo ředitel/ředitelka zařízení: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

20. 10. 2015 | Výběrové řízení na místo ředitel/ředitelka zařízení: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Oznámení o možnosti seznámení se s návrhem plánu péče o přírodní památku Rádlo

20. 10. 2015 | Návrh plánu péče o přírodní památku Rádlo na období 2016-2025

Oznámení o možnosti seznámení se s návrhem plánu péče o přírodní památku Rádlo

20. 10. 2015 | Návrh plánu péče o přírodní památku Rádlo na období 2016-2025

Oznámení o nabytí právní moci integrovaného povolení

19. 10. 2015 | Oznámení o nabytí právní moci integrovaného povolení

Výzva a usnesení

19. 10. 2015 | Výzva a usnesení o přerušení odvolacího řízení ve věci stavby "Bytový dům Zborovská v Liberci I, ul. Zborovská"

oznámení o zahájení řízení - Srbovi, výjimka chřástal H. Proseč

19. 10. 2015 | oznámení o zahájení řízení - Srbovi, výjimka chřástal H. Proseč

Svolání 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2015

16. 10. 2015 | Hejtman Libereckého kraje v souladu § 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, svolává 9. zasedání zastupitelstva kraje v roce 2015. Zasedání se koná ve dne 27. října od 14 hodin.

Svolání 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2015

16. 10. 2015 | Hejtman Libereckého kraje v souladu § 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, svolává 9. zasedání zastupitelstva kraje v roce 2015. Zasedání se koná ve dne 27. října od 14 hodin.

Svolání 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2015

16. 10. 2015 | Hejtman Libereckého kraje v souladu § 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, svolává 9. zasedání zastupitelstva kraje v roce 2015. Zasedání se koná ve dne 27. října od 14 hodin.

Svolání 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2015

16. 10. 2015 | Hejtman Libereckého kraje v souladu § 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, svolává 9. zasedání zastupitelstva kraje v roce 2015. Zasedání se koná ve dne 27. října od 14 hodin.

VPS_Jilemnice_Vichova-nJizerou_TP

14. 10. 2015 |

VPS_Jilemnice-Studenec_TP

14. 10. 2015 |

VPS_Jilemnice_Cista-uHorek_TP

14. 10. 2015 |

VPS_Jilemnice-Svojek_prestupky

14. 10. 2015 |

VPS_Liberec_Januv-Dul_prestupky

14. 10. 2015 |

Osvědčení o VS/21/2015 Statutární město JBC - "Primátorský svařák"

14. 10. 2015 | Osvědčení o VS/21/2015 Statutární město JBC - "Primátorský svařák"

02-Smlouva o poskytnutí dotace č. OLP/2409/2015 - POV - Obec Svor

14. 10. 2015 | Smlouva o poskytnutí dotace č. OLP/2409/2015 - POV - Obec Svor

Vyvěšení VŘ - kardiologie pro území Turnov

13. 10. 2015 | Vyvěšení VŘ - kardiologie pro území Turnov

Vyvěšení VŘ - gastroenterologie pro území Turnov

13. 10. 2015 | Vyvěšení VŘ - gastroenterologie pro území Turnov

Vyvěšení VŘ - nutriční terapeut pro území Liberec a Turnov

13. 10. 2015 | Vyvěšení VŘ - nutriční terapeut pro území Liberec a Turnov

vyvěšení VŘ - zdravotní péče poskyt. ve vlastní sociál. prostředí pacient v oboru všeobecná sestra

13. 10. 2015 | vyvěšení VŘ - zdravotní péče poskyt. ve vlastní sociál. prostředí pacient v oboru všeobecná sestra\npro území Liberecký kraj

Osvědčení o VS/20/2015 Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s.

9. 10. 2015 | Osvědčení o VS/20/2015 Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s.

Záměr darování nemovitého majetku M/43/2015 - k.ú. Jestřebí u České Lípy

8. 10. 2015 | Záměr darování pozemků o celkové výměře 1905 m2 pod chodníky, vymezených geometrickým plánem, nacházejících se v k.ú. Jestřebí u České Lípy, obci Jestřebí, IČ 00260878.

Záměr darování nemovitého majetku M/42/2015 - k.ú. Javorník u Českého Dubu

8. 10. 2015 | Záměr darování části p.p.č. 782/3 o výměře 710 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, vymezené geometrickým plánem, nacházející se v k.ú. Javorník u Českého Dubu, obci Proseč pod Ještědem, IČ 00671941.

Záměr prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci M/44/2015 - k.ú. Hejnice

8. 10. 2015 | Záměr prodeje budovy bývalého internátu včetně venkovních úprav a trvalých porostů, nacházejících se v k.ú. Hejnice, Sbiru Jednoty bratrské, IČ 46745645, za kupní cenu ve výši 1.800.000 Kč, za podmínky provozu veřejně prospěšných služeb po dobu 7 let

Záměr uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním - KAD, spol. s r.o

8. 10. 2015 | Záměr uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním - KAD, spol. s r.o. (13.12.2015 - 10.12.2016)

Záměr uzavření sml. o veř. službách v přepravě cestujících přímým zadáním-ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o

8. 10. 2015 | Záměr uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním - ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. (13.12.2015 - 10.12.2016)

Záměr uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním-COMPAG CZ s.r.o.

8. 10. 2015 | Záměr uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním-COMPAG CZ s.r.o. (13.12.2015 - 10.12.2016)

Záměr uzavření sml. o veř. službách v přepravě cestujících přímým zadáním-ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o

8. 10. 2015 | Záměr uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním - ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. (13.12.2015 - 10.12.2016)

Záměr uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním-OSNADO spol. s r.o

8. 10. 2015 | Záměr uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním-OSNADO spol. s r.o. (13.12.2015 - 10.12.2016)

Záměr uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním-OAD Kolín s.r.o.

8. 10. 2015 | Záměr uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním - OAD Kolín s.r.o. (13.12.2015 - 10.12.2016)

Záměr uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním-OSNADO spol. s r.o

8. 10. 2015 | Záměr uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním-OSNADO spol. s r.o. (13.12.2015 - 10.12.2016)

Záměr uzavření sml. o veř. službách v přepravě cestujících přímým zadáním-ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o

8. 10. 2015 | Záměr uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním - ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. (13.12.2015 - 10.12.2016)

Záměr uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním-COMPAG CZ s.r.o.

8. 10. 2015 | Záměr uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním-COMPAG CZ s.r.o. (13.12.2015 - 10.12.2016)

VPS_Jilemnice-Horka uStaré Paky_TP

7. 10. 2015 |

VPS_Jilemnice_Levinska-Olesnice_TP

7. 10. 2015 |

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení silniční dopravy - dopravní technik odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

7. 10. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: posuzování a ověřování odborné způsobilosti osob v jednotlivých oborech dopravy

VPS_Jilemnice-Vitkovice_TP

7. 10. 2015 |

VPS_Chrastava-Zdislava_prestupky

7. 10. 2015 |

VPS_Jilemnice-Vitkovice_prestupky

7. 10. 2015 |

Výběrové řízení na místo zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení HW odborný garant Digitalizace a ukládání oddělení hardware odboru informatiky Krajského úřadu Libereckého kraje

6. 10. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: podílí se na realizaci projektu "Technologické centrum", jehož náplní je rozvoj informačních technologií Libereckého kraje

Závěr zjišťovacího řízení ke koncepci "Koncepce vodní dopravy"

6. 10. 2015 | Závěr zjišťovacího řízení ke koncepci "Koncepce vodní dopravy"

Seznámení s podklady rozhodnutí

6. 10. 2015 | Seznámení s podklady rozhodnutí v rámci odvolacího řízení vedeného k územnímu rozhodnutí o umístění stavby čistírny odpadních vod "ČOV Kokonín" Jablonec nad Nisou, Kokonín, Rychnovská, na p. p. č. 106, 129/2 a 950/1 v k.ú. Kokonín

VPS_Jilemnice_Horni-Branna_TP

5. 10. 2015 |

VPS_Jilemnice_Roztoky-uJilemnice_TP

5. 10. 2015 |

VPS_Doksy-Okna_ZR

5. 10. 2015 |

Oznámení návrhu na nové vyhlášení Národní přírodní rezervace

5. 10. 2015 | Oznámení návrhu na nové vyhlášení Národní přírodní rezervace Břehyně_Pecopala

Osvědčení o VS/19/2015 Lanzpodenco, z. s.

2. 10. 2015 | Osvědčení o VS/19/2015 Lanzpodenco, z. s.

Oznámení o zahájení řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 zákona - PP Lukášov

2. 10. 2015 | Povolení ke kácení 1ks smrku ztepilého na p.p.č. 294/1 v k.ú Lukášov v přírodní památce Lukášov.

Vyhlášení programu č. 9.3 - Podpora osob se zdravotním postižením

2. 10. 2015 | Zastupitelstvo LK schválilo dne 29.9.2015 podmínky dotačního Programu 9.3 – Podpora osob se zdravotním postižením. Lhůta pro podání žádosti o dotaci je od 30.10.2015 do 29.11.2015.

Nařízení Státní veterinární správy

1. 10. 2015 | Mimořádná veterinární opatření - tularémie zajíců (k.ú. Loučná, Dolní Sedlo - okres Liberec)

PODMÍNKY PROGRAMU 4.21 PRAVIDELNÁ ČINNOST SPORTOVNÍCH A TĚLOVÝCHOVNÝCH ORGANIZACÍ

30. 9. 2015 | Vyhlášení podmínek pro předkládání žádostí o poskytnutí dotací z Programu 4.21 pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací

Oznámení zahájení řízení dle § 56 ve věci udělení výjimky - křížení plynovodu s Lužickou Nisou. RWE GasNet s.r.o.

30. 9. 2015 | Zahájení říízení o výjimce pro mihuli potoční a vranku obecnou pro zýáměr uložení plynovodu DN300 do dna koryta Lužické Nisy v k.ú. Loučná.

oznámení - Střednědobá strategie zlepšení kvality ovzduší v ČR_návrh+vyhodnocení

30. 9. 2015 | oznámení návrhu koncepce "Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR, včetně vyhodnocení vlivů koncepce na ŽP

oznámení_Národní program snižování emisí ČR 2020 - návrh + vyhodnocení

30. 9. 2015 | oznámení návrhu koncepce "Národní program snižování emisí ČR 2020", včetně vyhodnocení vlivů koncepce na ŽP

Vyhlášení programu 2.7 program na podporu činností mateřských center v rámci Dotačního fondu LK

30. 9. 2015 | Zastupitelstvo LK schválilo dne 29.9.2015 podmínky dotačního Programu 2.7 – Program na podporu činností mateřsk center, oblast podpory Regionální rozvoj . Lhůta pro podání žádosti o dotaci je od 2.11. do 30.11.2015. Více na: www.kraj-lbc/dotacni_fond

Informace o zveřejnění doskumentace vlivů záměru na ŽP v rámci mezistátního posuzování záměru

29. 9. 2015 | Informace o zveřejnění doskumentace vlivů záměru na ŽP v rámci mezistátního posuzování záměru Nový jádrový zdroj v lokalitě Jaslovské Bohunice

Zveřejnění na ÚD Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe

24. 9. 2015 | Zveřejnění na ÚD Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe

zvěřejnění na ÚD Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry

24. 9. 2015 | zvěřejnění na ÚD Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry

Zahájení zjišťovacího řízení - SFS intec, Turnov - Vesecko, Výrobní hala č. 3

24. 9. 2015 | Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru "SFS intec, Turnov - Vesecko, Výrobní hala č. 3".

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR - stanovisko k návrhu koncepce

23. 9. 2015 | Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. -zveřejnění stanoviska podle § l0g k návrhu koncepce „Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR"

Rozhodnutí o odvolání

23. 9. 2015 | Rozhodnutí o odvolání

Výběrové řízení na pozici ředitel/ředitelka Domova důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace

23. 9. 2015 | Výběrové řízení na pozici ředitel/ředitelka Domova důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace

Nabídka nepotřebného majetku

22. 9. 2015 | Nabídka nepotřebného majetku

Oznámení záměru na úřední desku

22. 9. 2015 | Oznámení záměru na úřední desku - Jezdecký areál Jítrava

Vyvěšení VŘ - endokrinologie a diabetologie pro území Liberec

22. 9. 2015 | Vyvěšení VŘ - endokrinologie a diabetologie pro území Liberec

Vyvěšení VŘ - vnitřní lékařství pro území Liberec

22. 9. 2015 | Vyvěšení VŘ - vnitřní lékařství pro území Liberec

Vyvěšení VŘ - zubní lékařství pro území Desná

22. 9. 2015 | Vyvěšení VŘ - zubní lékařství pro území Desná

Zpracovávám...