Počasí Dnes °C
Krajský úřad

Sejmuté

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/9 v obci Dubá

19. 7. 2017 | Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/9 v obci Dubá

Africký mor prasat - změna nařízení SVS/2017/086686-G

19. 7. 2017 |

Africký mor prasat - změna nařízení SVS/2017/086723-G

19. 7. 2017 |

Výběrové řízení na místo zaměstnanec/zaměstnankyně pro integrovaný záchranný systém oddělení krizového řízení odboru kancelář hejtmana Krajského úřadu Libereckého kraje

18. 7. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: plnění úkolů v oblasti dotační politiky státu a kraje ve vztahu k požární ochraně

Výběrové řízení na místo projektový, finanční manažer/manažerka projektu Podpora procesů střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v LK odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

18. 7. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: koordinuje postupy prací s návazností činností v jednotlivých úkolech projektu

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně - analytik/analytička aplikace pro řízení sítě sociálních služeb projektu Podpora procesů střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v LK odboru sociálních věcí

18. 7. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: odpovídá za odbornou realizaci aktivity projektu

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení dopravní obslužnosti odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

18. 7. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: komplexní zajišťování výkonu státní správy a samosprávných činností nas úseku dopravní obslužnosti

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně pro zahraniční spolupráci odboru kancelář hejtmana Krajského úřadu Libereckého kraje

18. 7. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: podílí se na organizaci společenských akcí organizovaných LK

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy - Frýdlant - železniční přejezd

18. 7. 2017 | Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy - Frýdlant - železniční přejezd

Usnesení zahájení řízení

18. 7. 2017 | Informace o zahájení řízení podle § 54 ZOPK k vydání osvědčení pro jedince druhu veverka obecná, odchované v zajetí

Africký mor prasat - nařízení SVS/2017/084885-G

17. 7. 2017 |

Africký mor prasat nařízeni SVS/2017/084946-G

17. 7. 2017 |

Nařízení SVS/2017/083440-L - mor včelího plodu

17. 7. 2017 |

Nařízení SVS/2017/083452-L mor včelího plodu

17. 7. 2017 |

VPS_Desna-Harrachov_OP_nova

17. 7. 2017 |

Oznámení záměru na úřední desku - Výměna technologie lyžařského vleku za lanovou dráhu Studenov - Hranice

17. 7. 2017 |

Výzva a usnesení o přerušení odvolacího řízení spis. zn.: OÚPSŘ 149/2017

14. 7. 2017 | Výzva a usnesení o přerušení odvolacího řízení spis. zn.: OÚPSŘ 149/2017 ve věci umístění stavby bytového domu v ul. Zborovská v Liberci

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/13, Jítrava - Suchá

14. 7. 2017 | Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/13, Jítrava - Suchá

APOSS Liberec, příspěvková organizace, nabízí nepotřebný majetek

14. 7. 2017 | Nabídka masérského lehátka na elektrický pohon.

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/15 v obci Blíževedly

13. 7. 2017 | Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/15 v obci Blíževedly

Stanovení přechodné úpravy provozu - I/35J

13. 7. 2017 | Stanovení přechodné úpravy provozu - I/35J

VPS_Desna-Korenov_policie_ZRUSENA

13. 7. 2017 |

Vyvěšení VŘ - neurologie pro území Liberec

13. 7. 2017 |

Nařízení SVS/2017/083315-L - mor včelího plodu - ukončení

12. 7. 2017 |

Nařízení SVS/2017/083325-L - mor včelího plodu - zrušení

12. 7. 2017 |

Nařízení SVS/2017/083336-L - mor včelího plodu - ukončení

12. 7. 2017 |

Nařízení SVS/2017/083348-L - mor včelího plodu - ukončení

12. 7. 2017 |

Nařízení SVS/2017/083370-L - mor včelího plodu - ukončení

12. 7. 2017 |

01 - PLP/1135/2017 Smlouva z DF LK 1.1.

11. 7. 2017 |

Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/9 (křižovatka se silnicí III/2701)

11. 7. 2017 | Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/9 (křižovatka se silnicí III/2701)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/13 v obci Jítrava

10. 7. 2017 | Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/13 v obci Jítrava

Vyvěšení VŘ - zubní lékařství pro území Česká Lípa

10. 7. 2017 |

Vyvěšení VŘ - zubní lékařství pro území Semily

10. 7. 2017 |

Vyvěšení VŘ - endokrinologie pro území Jablonec nad Nisou

10. 7. 2017 |

Vyvěšení VŘ - všeobecné praktické lékařství pro území Liberecký kraj

10. 7. 2017 |

Vyvěšení VŘ - dětská psychiatrie pro území Liberecký kraj

10. 7. 2017 |

07 Smlouva o poskytnutí dotace - program 7.2 - Ing. Jan Sýkora

7. 7. 2017 |

Stanovení přechodné úpravy provozu - I/65

4. 7. 2017 |

Nabídka nepotřebného majetku Obchoddní akademie, hotelové školy a Střední odborné školy, Turnov

4. 7. 2017 |

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 v Turnově

4. 7. 2017 | Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 v Turnově

Záměr darování nemovitého majetku M/62/2017 - k.ú. Dětřichov u Frýdlantu

4. 7. 2017 | Záměr darování - část p.p.č. 1875 o výměře 50 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha (vymezené geometrickým plánem a nově označené jako p.p.č. 1875/2) nacházející se v k.ú. Dětřichov u Frýdlantu, obci Dětřichov, IČO 00831468.

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení stavebního řádu odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje

3. 7. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: koordinace a usměrňování výkonu státní správy na úseku územního rozhodování

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení stavebního řádu odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje

3. 7. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: koordinace a usměrňování výkonu státní správy na úseku územního rozhodování a stavebního řádu

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 - úsek Liberec - Chrastava

3. 7. 2017 | Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 - úsek Liberec - Chrastava

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/13

3. 7. 2017 | Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/13

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení přestupků a voleb správního odboru Krajského úřadu Libereckého kraje

3. 7. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje výkon metodického a odvolacího správního orgánu především v řízení o přestupcích

Nabídka nepotřebného majetku

30. 6. 2017 |

Osvědčení o konání VS/7/2017 Obec Roztoky u Jilemnice "Záchrana kostela sv. Filipa a Jakuba v Ro

30. 6. 2017 |

Zahájení řízení, usnesení o lhůtě

30. 6. 2017 | oznámení o zahájení řízení dle § 54 ZOPK pro odchov 2 ks výra velkého

Smlouva o poskytnutí dotace - Advaita, z. ú.

30. 6. 2017 |

VPS_Kamenicky-Senov_Prysk_prestupky_dodatek-c1

29. 6. 2017 |

Oznámení o nabytí právní moci změny integrovaného povolení

28. 6. 2017 | Oznámení o nabytí právní moci změny integrovaného povolení společnosti PURUM s.r.o. pro zařízení Skládka Chotyně II

Výběrové řízení na místo metodik/metodička sociální práce oddělení sociální práce odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

28. 6. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: řídí a kontroluje výkon státní správy na úseku sociální práce

VPS_Jilemnice-Svojek_prestupky_dodatek-c1

28. 6. 2017 |

VPS_Cvikov-Svojkov_prestupky-dodatek-c1

28. 6. 2017 |

VPS_Cvikov_Kunratice-uCvikova_prestupky_dodatek-c1

28. 6. 2017 |

Záměr pronájmu nemovitého majetku předem určenému zájemci M/60/2017 - k.ú. Liberec

28. 6. 2017 | Záměr pronájmu nebytových prostor - místnosti č. 346, 347, 348, 349 a 351 o celkové ploše 142 m2 ve 3. podlaží budovy č.p. 525 ("C"), na p.p.č. 4008/1, Karlu Pellonemu, IČO 10427678, za nájemné ve výši 213.300 Kč bez DPH za rok.

07 Smlouva o poskytnutí dotace - program 7.2 - Obec Velenice

28. 6. 2017 |

stanovisko SEA Návrh změny č. 1 ÚP Syřenov

27. 6. 2017 |

návrh územního plánu Smržovka - žádost o vydání stanoviska k návrhu koncepce

27. 6. 2017 |

Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení Zpracování hliníkového odpadu tavením, Alupress Noviny p/R

26. 6. 2017 |

Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotní péče

26. 6. 2017 |

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje

23. 6. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: provádí odborné konzultační a poradenské činnosti v působnosti krajského úřadu v oblasti sportu a tělovýchovy

Výběrové řízení na místo kontrolor/kontrolorka oddělení ekonomické kontroly odboru kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje

23. 6. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: provádí samostatně v rámci kontrolní skupiny veřejnosprávní kontrolu

Výběrové řízení na místo kontrolor/kontrolorka oddělení přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO odboru kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje

23. 6. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: provádí komplexní přezkoumávání hospodaření určených obcí, měst a dobrovolných svazků obcí v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb.

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/9 v úseku Česká Lípa - Nový Bor

23. 6. 2017 | Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/9 v úseku Česká Lípa - Nový Bor

VPS_Jilemnice_Horni-Branna_prestupky_dodatek-c1

23. 6. 2017 |

VPS_Jilemnice_Jablonec-nJizerou_prestupky_dodatek-

23. 6. 2017 |

VPS_Jilemnice_Paseky-nJizerou_prestupky_dodatek-c1

23. 6. 2017 |

VPS_Jilemnice_Rokytnice-nJizerou_prestupky_dodatek-c1

23. 6. 2017 |

VPS_Cvikov-Chotovice_prestupky

23. 6. 2017 |

Stanovení přechodné úpravy - Hradsko - oprava železnice

22. 6. 2017 | Návrh opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy na silnici I/14 Hradsko

Stanovení přechodné úpravy provozu

22. 6. 2017 | Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy na silnici I/10

Stanovení přechodné úpravy - Hradsko - oprava železnice

22. 6. 2017 | Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy na silnici I/14

Stanovení přechodné úpravy provozu

22. 6. 2017 | Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy na silnici I/10

Oznámení dodatku dokumentace k záměru "Mléčná farma Vysoké nad Jizerou"

22. 6. 2017 |

VPS_Jilemnice_Horka-u-Stare Paky_prestupky_dodatek-c1

22. 6. 2017 |

VPS_Jilemnice-Ponikla_prestupky_dodatek-c1

22. 6. 2017 |

oznámení_Zjišťovací řízení_Galvanotechna - Rozšíření technologií povrchových úprav_Vratislavice n. N

22. 6. 2017 | Zahájení zjišťovacího řízení dle zákona o posuzování vlivů na ŽP k záměru "Rozšíření stávajících technologií povrchových úprav kovů chemickými a elektrochemickými procesy na provozovně Vratislavice nad Nisou".

oznámení_Zjišťovací řízení_Galvanotechna - Rozšíření technologií povrchových úprav_Vratislavice n. N

22. 6. 2017 |

Nabídka nepotřebného majetku

21. 6. 2017 |

01 - OLP/1262/2017 Smlouva z DF LK 1.1.

21. 6. 2017 | Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu LK v oblasti podpory Požární ochrany na přetlakovou dýchací techniku

Vyvěšení VŘ - psychiatrie pro území Stráž pod Ralskem

21. 6. 2017 |

Vyvěšení VŘ - zubní lékařství pro území Stráž pod Ralskem

21. 6. 2017 |

Vyvěšení VŘ - dermatovenerologie pro území Stráž pod Ralskem

21. 6. 2017 |

Vyvěšení VŘ - neurologie pro území Stráž pod Ralskem

21. 6. 2017 |

VPS_Cvikov-Sloup-vCechach_prestupky_dodatek-c1

21. 6. 2017 |

VPS_Duba-Jestrebi_prestupky_dodatek-c1

21. 6. 2017 |

VPS_Jablonec-nNisou-Dalesice_ZR

21. 6. 2017 |

VPS_Cvikov-Marenice_prestupky_dodatek-c1

21. 6. 2017 |

VPS_Jablonec-nNisou_Marsovice_ZR

21. 6. 2017 |

Přechodná úprava provozu - změna

21. 6. 2017 | Přechodná úprava provozu - změna

Stanovení přechodné úpravy provozu - I/35 -informační portál

21. 6. 2017 | Stanovení přechodné úpravy provozu - I/35 -informační portál

Zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení hospodářské správy - elektrikář - silnoproud - slaboproud odbor kancelář ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje

20. 6. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: provádí opravy a údržbu automatických zařízení a měřící, regulační a signalizační techniky

VPS_Duba-Chlum_prestupky_dodatek-c1

20. 6. 2017 |

Dražební vyhláška A2742 o konání Dražby dobrovolné

20. 6. 2017 | V souladu s § 20 zákona č. 26/2006 Sb., zákon o veřejných dražbách, vyhlašuje dražebník GAUTE, a.s., dražbu prováděnou elektronicky. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze.

VPS_Duba-Tuhan_prestupky_dodatek-c1

20. 6. 2017 |

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/9 v úseku mezi Českou Lípou a Novým Borem

20. 6. 2017 | Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/9 v úseku mezi Českou Lípou a Novým Borem

VPS_Cvikov-Svor_prestupky_dodatek-c1

20. 6. 2017 |

VPS_Cvikov-Radvanec_prestupky_dodatek-c1

20. 6. 2017 | ek-c1

Zpracovávám...