Počasí Dnes °C
Krajský úřad

Sejmuté

Výběrové řízení na místo jednatel/jednatelka společnosti KORID LK, spol. s.r.o.

22. 9. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: plní veškeré úkony, které mu přísluší jako jednateli společnosti

zveřejnění na ÚD Silnice I/13 Jítrava zkapacitnění

21. 9. 2015 | zveřejnění na ÚD Silnice I/13 Jítrava zkapacitnění

Výběrové řízení na místo sekretář/sekretářka člena rady kraje pověřeného řízením resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury Krajského úřadu Libereckého kraje

21. 9. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: sleduje úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem členu rady kraje pověřenému vedením resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně IP na úřední desce LK

21. 9. 2015 | Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně IP na úřední desce LK

Svolání 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2015

18. 9. 2015 | Hejtman Libereckého kraje v souladu § 40 zákona č. 129/2000 Sb., okrajích, svolává 8. zasedání zastupitelstva kraje v roce 2015. Zasedání se koná ve dne 29. září od 14 hodin.

oznámení o zahájení řízení - výjimka rorýs, netopýr, J.Hory 29, Jablonec n.N.

18. 9. 2015 | oznámení o zahájení řízení - výjimka rorýs, netopýr, J.Hory 29, Jablonec n.N.

Vyvěšení VŘ - fyzioterapeut pro území Liberec

18. 9. 2015 | Vyvěšení VŘ - fyzioterapeut pro území Liberec

Nabídka nepotřebného majetku

18. 9. 2015 | Nabídka nepotřebného majetku

Rozhodnutí o odvolání proti stavebnímu povolení Městského úřadu Nový Bor.

18. 9. 2015 | Rozhodnutí o odvolání proti stavebnímu povolení Městského úřadu Nový Bor.

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje

17. 9. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: provádí odborné konzultační a poradenské činnosti v působnosti krajského úřadu v oblasti sportu a tělovýchovy

01 - Smlouva - dotace z DFLK - Desná - nákup dýchacích přístrojů

17. 9. 2015 | 01 - Smlouva - dotace z DFLK - Desná - nákup dýchacích přístrojů

01 - Smlouva - dotace z DFLK - Studenec - podpora jednotek PO obcí LK

17. 9. 2015 | 01 - Smlouva - dotace z DFLK - Studenec - podpora jednotek PO obcí LK

01 - Smlouva - dotace z DFLK - Velké Hamry - Pořízení věcných prostředků požární ochrany

17. 9. 2015 | 01 - Smlouva - dotace z DFLK - Velké Hamry - Pořízení věcných prostředků požární ochrany

Nabídka nepotřebného majetku

17. 9. 2015 | Nabídka nepotřebného majetku - Jedličkův ústav, p.o., termozařízení

Nabídka nepotřebného majetku

17. 9. 2015 | Nabídka nepotřebného majetku - Jedličkův ústav, p.o. - pračka

Závěr zjišťovacího řízení -LADEO

16. 9. 2015 | Závěr zjišťovacího řízení -LADEO, „Intenzifikace regranulační linky plastových odpadů“

oznámení o zahájení řízení - prodloužení výjimky - PLa - Jizera, Turnov rekonstrukce koryta

16. 9. 2015 | oznámení o zahájení řízení - prodloužení výjimky - PLa - Jizera, Turnov rekonstrukce koryta

02-Smlouva o poskytnutí účelové dotace OLP/2231/2015 - POV - Obec Radimovice

16. 9. 2015 | Smlouva o poskytnutí účelové dotace OLP/2231/2015 - POV - Obec Radimovice

02-Smlouva o poskytnutí dotace OLP/2227/2015 - POV - Obec Jesenný

16. 9. 2015 | Smlouva o poskytnutí dotace OLP/2227/2015 - POV - Obec Jesenný

02-Smlouva o poskytnutí dotace OLP/2233/2015 - POV - obec Černousy

16. 9. 2015 | Smlouva o poskytnutí dotace OLP/2233/2015 - POV - obec Černousy

02-Smlouva o poskytnutí dotace č. OLP/2230/2015 - POV - Obec Bílá

16. 9. 2015 | Smlouva o poskytnutí dotace č. OLP/2230/2015 - POV - Obec Bílá

Výběrové řízení na místo kontrolor/kontrolorka financování sociálních služeb oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

15. 9. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: provádí samostatně v rámci kontrolní skupiny veřejnosprávní kontrolu u příjemců veřejné finanční podpory poskytované krajem

Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení - Ovčí vrch Dolní Světlá pod Luží

15. 9. 2015 | Výstavba zázemí zemědělské farmy pro chov ovcí na p.p.č. 578/2 a realizace krajinných prvků v lokalitě Ovčí vrch k.ú. Dolní Světlá p/L

Výběrové řízení na místo kontrolor/kontrolorka oddělení ekonomické kontroly odboru kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje

14. 9. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: provádí samostatně v rámci kontrolní skupiny veřejnosprávní kontrolu........

Oznámení o zahájení řízení - prodloužení výjimky podle § 56 zákona o ochraně přírody - likvidace odvalu - DIAMO

14. 9. 2015 | Oznámení o zahájení řízení - prodloužení výjimky - likvidace odvalu - DIAMO

Závěr zjišťovacího řízení

14. 9. 2015 | Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení - Provozovna firmy Memory Crystal s.r.o. - Česká Lípa

VPS_Jilemnice-Mricna_prestupky

14. 9. 2015 |

VPS_Jilemnice-Perimov_prestupky

14. 9. 2015 |

Osvědčení VS/18/2015 Obec Nová Ves nad Popelkou - Roubenka

11. 9. 2015 | Osvědčení VS/18/2015 Obec Nová Ves nad Popelkou - Roubenka

Záměr prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci M/38/2015 - k.ú. Lukášov

10. 9. 2015 | Záměr prodeje pozemků pod silnicí I. třídy o celkové výměře 4227 m2, nacházejících se v katastrálním území Lukášov, Ředitelství silnic a dálnic ČR? IČ 65993390, za kupní cenu ve výši 1.652.550 Kč.

Záměr prodeje nemovitého majetku M/41/2015 - k.ú. Mšeno nad Nisou

10. 9. 2015 | Záměr prodeje p.p.č. 718 o výměře 914 m2, na níž stojí stavba občansmké vybavenosti Mšeno nad Nisou, č.p. 118, a p.p.č. 719 o výměře 370 m2, nacházejících se v katastrálním území Mšeno nad Nisou, za minimální kupní cenu ve výši 5.900.000 Kč.

Záměr prodeje nemovitého majetku M/40/2015 - k.ú. Františkov u Liberce

10. 9. 2015 | Záměr prodeje nemovitostí bývalého areálu sloužícího pro výuku učňovských oborů, nacházejících se v katastrálním území Františkov u Liberce (v ulici Nová), za minimální kupní cenu ve výši 6.500.000 Kč.

Záměr prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci M/39/2015 - k.ú. Kunratice u Liberce

10. 9. 2015 | Záměr prodeje pozemků pod silnicí I. třídy o celkové výměře 13901 m2, nacházejících se v katastrálním území Kunratice u Liberce, Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, za kupní cenu ve výši 9.758.500 Kč.

Koncepce letecké dopravy pro období 2015 - 2020 - zahájení zjišťovacího řízení

10. 9. 2015 | oznámení o zahájení zjišťovacího řízení SEA - Koncepce letecké dopravy pro období 2015 - 2020

Veřejné projednání koncepce POH LK

9. 9. 2015 | Veřejné projednání koncepce POH LK - Informace

Osvědční o VS/17/2015 ARCHA 13 o.p. s. " Přeběhni život"

9. 9. 2015 | Osvědční o VS/17/2015 ARCHA 13 o.p. s. " Přeběhni život"

Informace o zahájeném zjišťovacím řízení

9. 9. 2015 | Informace o zahájeném zjišťovacím řízení k záměru Zvýšení kapacity lakovny LICON HEAT s.r.o. - Průmyslová zóna Liberec Sever - Stráž nad Nisou

Záměr prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci M/37/2015 - k.ú. Bílý Kostel nad Nisou

8. 9. 2015 | Záměr prodeje nemovitého majetku nacházejícího se v katastrálním území a obci Bílý Kostel nad Nisou, Obci Bílý Kostel nad Nisou, IČ 00672106, za klupní cenu ve výši 410.000 Kč.

Záměr směny nemovitého majetku M/36/2015 - k.ú. Svor a Cvikov

8. 9. 2015 | Záměr směny pozemků o celkové výměře 13 m2 nacházejících se v k.ú. Svor a Cvikov, ve vlastnictví Libereckého kraje, za pozemky o celkové výměře 29 m2 nacházejících se v k.ú. Svor a Cvikov, ve vlastnictví státního podniku Povodí Ohře, IČ 70889988.

Záměr darování nemovitého majetku M/34/2015 - k.ú. Radimovice u Sychrova

8. 9. 2015 | Záměr darování p.p.č. 1270/3 o výměře 177 m2 a p.p.č. 1270/1 o výměře 14 m2, obě ostatní plocha, vymezené geometrickým plánem a nacházející se v katastrálním území Radimovice u Sychrova, Obci Radimovice, IČ 00671932.

Záměr darování nemovitého majetku M/35/2015 - k.ú. Pěnčín

8. 9. 2015 | Záměr darování p.p.č. 1007/9 o výměře 49 m2, ostatní plocha, vymezené geometrickým plánem a nacházející se v katastrálním území Pěnčín, Obci Pěnčín, IČ 00263095.

Záměr darování nemovitého majetku M/33/2015 - k.ú. Horka u Staré Paky

8. 9. 2015 | Záměr darování p.p.č. 3052/3 o výměře 88 m2, ostatní plocha, vymezené geometrickým plánem a nacházející se v katastrálním území Horka u Staré Paky, Obci Horka u Staré Paky, IČ 00854671.

Záměr darování nemovitého majetku M/32/2015 - k.ú. Dřevčice

8. 9. 2015 | Záměr darování p.p.č. 1153/4 o výměře 13 m2 a p.p.č. 1180/3 o výměře 46 m2, obě ostatní plocha, vymezené geometrickým plánem a nacházejících se v katastrálním území Dřevčice, Městu Dubá, IČ 00260479.

Nabídka nepotřebného majetku APOSS Liberec, příspěvková organizace - osobní automobil

8. 9. 2015 | Nabídka nepotřebného majetku APOSS Liberec, příspěvková organizace - osobní automobil

Záměr darování nemovitého majetku M/30/2015 - k.ú. Kokonín, Vrkoslavice, Mšeno nad Nisou, Rýnovice

8. 9. 2015 | Záměr darování pozemků pod chodníky a zelení o celkové výměře 2873 m2, nacházejících se se v katastrálním území Kokonín, Vrkoslavice, Mšeno nad Nisou, Rýnovice, Statutárnímu městu Jablonec nad Nisou, IČ 00262340.

Záměr darování nemovitého majetku M/31/2015 - k.ú. Studenec u Horek

8. 9. 2015 | Záměr darování pozemků pod chodníků o celkévé výměře 1610 m2, vše ostatní plocha, vemezené geometrickým plánem a nacházející se v katastrálním území Studenec u Horek a Rovnáčov, Obci Studenec, IČ 00276162.

Zveřeznění na úřední desce krajského úřadu

8. 9. 2015 | Zveřeznění koncepce na úřední desce krajského úřadu - Program zlepšování kvality ovzduší zóna CZ05 - Severovýchod

Oznámení - návrh+vyhodnocení koncepce "Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje 2016-2025"

8. 9. 2015 | Oznámení návrhu koncepce "Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje pro období 2016-2025", včetně vyhodnocení vlivů koncepce na ŽP

Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje LK pro společné jednání

7. 9. 2015 | Veřejná vyhláška - oznámení o zpracování návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a Vyhodnocení jejích vlivů na udžitelný rozvoj území pro společné jednání a možnosti jeho připomínkování

Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení - JIFENG s.r.o.

7. 9. 2015 | Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení - JIFENG s.r.o. - výrobní objekt firmy Jifeng Automotive Interior CZ ČL

oznámení zahájení správního řízení -výjimka dle § 56 zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,- pískovna Pertoltice

7. 9. 2015 | oznámení zahájení správního řízení - výjimka dle § 56 zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajině- pískovna Pertoltice

VPS_Jilemnice-Bukovina u Čisté_přestupky

4. 9. 2015 |

Výběrové řízení na místo asistent/asistentka člena rady kraje pověřeného řízením resortu sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

3. 9. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: koordinuje činnost mezi členem rady kraje pověřeného řízením resortu sociálních věcí a příslušným odborem

Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení

3. 9. 2015 | Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení společnosti International Automotove Components Group s.r.o. v Zákupech

Sdělení o ukončení záměru Cvičný lyžařský svah Čertova hora-Harrachov

2. 9. 2015 | Sdělení o ukončení záměru Cvičný lyžařský svah Čertova hora-Harrachov

Oznámení záměru na úřední desce

2. 9. 2015 | Oznámení záměru na úřední desce - Suchá nádrž Dubnice - Ještědský potok

Vyhlášení programu Dotačního fondu Libereckého kraje 8.3 Podpora včelařství

1. 9. 2015 | ZLK schválilo dne 25.8.2015 podmínky a vyhlášení programu 8.3 Podpora včelařství k předkládání žádostí o dotace na rok 2015. Lhůta pro podání žádostí je od 1. října do 31. října 2015. Více na www.kraj-lbc.cz/dotacni_fond_LK

oznámení záhájení řízení o výjimce dle §56 - oprava silnice II/592 - mihule potoční

1. 9. 2015 | oznámení záhájení řízení o výjimce dle §56 - oprava silnice II/592 - mihule potoční

VPS_Jilemnice-Benecko_prestupky

1. 9. 2015 |

VPS_Jilemnice_Levinska-Olesnice_prestupky

1. 9. 2015 |

VPS_Jilemnice_Roztoky-uJilemnice_prestupky

1. 9. 2015 |

Rozhodnutí - Zařízení ke sběru a zpracování autovraků a zařízení k materiálovému využití odpadů, Janov u Nového Boru

31. 8. 2015 | Rozhodnutí-závěr zjišťovacího řízení

Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb MUDr. Eva Zrníková Chrastava

31. 8. 2015 | Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb MUDr. Eva Zrníková Chrastava

Vyhlášení dotačního řízení na podporu soc. služeb v LK na rok 2016 z rozpočtu Libereckého kraje

31. 8. 2015 | Liberecký kraj vyhlašuje dotační řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které bude financováno z prostředků Libereckého kraje.

Program Pedagogická asistence 4.5 - 2015

28. 8. 2015 | Posílení činností potřebných asistentů pedagoga se zdravotním postižením

Program Pedagogická asistence 4.5 - 2015

28. 8. 2015 | Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo dne 25. 8. 2015 usnesením č. 368/15/ZK podmínky programu 4.5 Program Pedagogická asistence. Lhůta pro podání žádosti o dotaci je od 25. září 2015 do 9. října 2015.

Oznámení na ÚD o podání žádosti o podstatnou změnu IP

28. 8. 2015 | Oznámení na ÚD o podání žádosti o podstatnou změnu IP - Preciosa Ornela, a.s., Desná

Program pedagogická asistence 4.5 - 2015

28. 8. 2015 | Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo dne 25. 8. 2015 usnesením č. 368/15/ZK podmínky programu 4.5 Program Pedagogická asistence. Lhůta pro podání žádosti o dotaci je od 25. září 2015 do 9. října 2015.

Oznámení o zahájení řízení - výjimka - čištění požární nádrže - Okna

28. 8. 2015 | Oznámení o zahájení řízení - výjimka § 56 - zvlášť chráněné druhy živočichů - čištění požární nádrže - Okna

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně IP na webových stránkách LK

27. 8. 2015 | Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně IP na webových stránkách LK - Crystalex CZ, s.r.o., Nový Bor

Oznámení zahájení řízení - výjimka - rorýs - ul. Bardějovská, Česká Lípa

26. 8. 2015 | Oznámení zahájení řízení - výjimka - rorýs - zateplování bytového domu č.p. 2327 a 2328 ul. Bardějovská, Česká Lípa

Vyhlášení programu 6.3 podpora projektové přípravy k předkládání žádostí o dotaci

26. 8. 2015 | |Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo dne 25. 8. 2015 usnesením č. 370/15/ZK podmínky Programu 6.3 – Podpora projektové přípravy na rok 2015. Lhůta pro podání žádosti o dotaci je od 25. září 2015 do 13. října 2015.

Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení

24. 8. 2015 | Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení společnosti GPÚ, spol. s r.o. v Chrastavě

Vyvěšení VŘ - ortopedie pro území Liberec

24. 8. 2015 | Vyvěšení VŘ - ortopedie pro území Liberec

oznámení o zahájení řízení - Kubina, Nová Ves RD, výjimka modrásek

24. 8. 2015 | oznámení o zahájení řízení - Kubina, Nová Ves RD, výjimka modrásek

Oznámení právní moci integrovaného povolení

24. 8. 2015 | Oznámení na WEB právní moci integrovaného povolení - Teplárna Liberec, a.s., Dr. Milady Horákové 641/34a, LiberecIV-Perštýn, 460 01 Liberec.

oznámení záhájení řízení o výjimce dle §56 - oprava silnice II/592 - mihule potoční

21. 8. 2015 | Řízení o udělení výjimky pro mihuli potoční v rámci opravy silnice II/592. Žadatel: Krajská správa silnic Libereckého kraje

Závěr zjišťovacího řízení k záměru "Nová galvanizační linka Zn-Ni ELECTROPOLI - GALVIA, s.r.o.,

21. 8. 2015 | Závěr zjišťovacího řízení k záměru "Nová galvanizační linka Zn-Ni ELECTROPOLI - GALVIA, s.r.o., provozovna Český Dub

Oznámení o zveřejnění připomínek k vodohospodářským plánům

20. 8. 2015 | Oznámení o zveřejnění vyhodnocení připomínek k NPP Labe a Odry, PpZPR Labe a Odry 3x PDP

Výběrové řízení na místo kontrolor/kontrolorka oddělení přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO odboru kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje

19. 8. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: provádí přezkoumávání hospodaření určených obcí, měst a dobrovolných svazků obcí v dílčích oblastech v souladu s platnou právní úpravou

Rozhodnutí hejtmana 2/2015 o zrušení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

19. 8. 2015 | Rozhodnutí hejtmana 2/2015 o zrušení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Vyvěšení VŘ

18. 8. 2015 | Vyvěšení VŘ - neurologie pro území Tanvald

Oznámení o ÚD

18. 8. 2015 | Oznámení o ÚD - nabytí PM změny IP pro Grammer Automotive CZ s.r.o.

oznámení - Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR - Veřejné projednání

17. 8. 2015 | informace o termínu konání veřejného projednání návrhu koncepce "Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR"

Svolání 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2015

14. 8. 2015 | Hejtman Libereckého kraje v souladu s § 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, svolává 7. zasedání zastupitelstva kraje v roce 2015. Zasedání se koná dne 25. 8. 2015 od 14 hodin.

Výrobní a montážní závod - Zelené údolí_Vratislavice nad Nisou - Sdělení k podlimitnímu záměru

14. 8. 2015 | Sdělení k podlimitnímu záměru - Výrobní a montážní závod automobilových dílů - Zelené údolí, Vratislavice nad Nisou - Contera Investment

Rozhodnutí - Zbudování veřejně přístupné zajištěné lezecké stezky typu via ferrata na turistický vrchol Frýdlantského cimbuří

13. 8. 2015 | Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení

Výběrové řízení na místo správní technik/technička správní a technické oddělení odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

11. 8. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: komplexní zajišťování výkonu státní správy (přenesená působnost) dle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně pro externí komunikaci oddělení tiskového a vnějších vztahů odboru kancelář hejtmana Krajského úřadu Libereckého kraje

11. 8. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje organizaci akcí pořádaných Libereckým krajem a Krajským úřadem Libereckého kraje

Výběrové řízení na místo referent/referentka krizového řízení Městského úřadu Nový Bor

10. 8. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: zabezpečení úkolů ochrany obyvatelstva (civilní ochrana)

zveřejnění na úřední desce Zemědělská farma Ovčí vrch Dolní Světlá pod Luží

10. 8. 2015 | zveřejnění na úřední desce Zemědělská farma Ovčí vrch Dolní Světlá pod Luží

Rohodnutí hejtmana LK č.1/2015 k nebezpečí vzniku požáru

10. 8. 2015 | Rohodnutí hejtmana LK č.1/2015 k nebezpečí vzniku požáru

Rohodnutí hejtmana LK č.1/2015 k nebezpečí vzniku požáru

10. 8. 2015 | Rohodnutí hejtmana LK č.1/2015 k nebezpečí vzniku požáru

Nabídka nepotřebného majetku SZŠ Turnov

10. 8. 2015 | Nabídka nepotřebného majetku SZŠ Turnov

Rozhodnutí hejtmana LK č. 1/2015 k nebezpečí vzniku požáru

10. 8. 2015 | Rozhodnutí hejtmana LK č. 1/2015 k nebezpečí vzniku požáru

Oznámení zahájení řízení+výzva+přerušení řízení - výjimka, Ploužnický potok

7. 8. 2015 | Oznámení zahájení řízení+výzva+přerušení řízení - město Ralsko - výjimka § 56 - ďáblík, klínatka - Ploužnický potok

Oznámení zahájení řízení - výjimka - klínatka - Panenský potok - KH Mosty

7. 8. 2015 | Oznámení zahájení řízení - výjimka - klínatka - Panenský potok - KH Mosty

Oznámení zahájení řízení - povolení horolezectví - PP Dutý kámen

7. 8. 2015 | Oznámení zahájení řízení - povolení horolezectví - PP Dutý kámen

Oznámení zahájení řízení - výjimka - klínatka - Panenský potok - KH Mosty

7. 8. 2015 | Oznámení zahájení řízení - výjimka - klínatka - Panenský potok - KH Mosty

Oznámení na úřední desku

6. 8. 2015 | Oznámení na úřední desku - oznámení koncepce "Koncepce vodní dopravy"

Zpracovávám...