Počasí Dnes °C
Krajský úřad

Sejmuté

oznámení o zahájení řízení - výjimka § 56 pro reliazci MVE Na valše. Řeka Smědá

5. 8. 2015 | oznámení o zahájení řízení - výjimka § 56 pro reliazci MVE Na valše. Smědá ř.km 27,745, kú. Frýdlant, Raspenava. Mihule potoční, střevle potoční, vranka obecná, mník jednovousý. Žadatel firma Na valše s.r.o.

Informace o zveřejnění dokumentace v rámic mezistátního posuzování vlivů záměru na ŽP

4. 8. 2015 | Informace o zveřejnění dokumentace v rámic mezistátního posuzování vlivů záměru na životní prostředí - Výstavba dvou nových bloků jaderné elektrárny v Paksu, NPP II - Maďarsko

oznámení koncepce na úřední desku

4. 8. 2015 | oznámení koncepce na úřední desku - Program zlepšování kvality ovzduší zóna CZ05 - Severovýchod

Oznámení zahájení řízení - výjimka - Ploučnice - Mimoň, Noviny - Diamo

3. 8. 2015 | Oznámení zahájení řízení o výjimce podle § 56 - mihule, vranka - Ploučnice, Diamo

Vyhodnocení vlivů - Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

31. 7. 2015 | Oznámení o vyhodnocení vlivů koncepce "Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR" na životní prostředí a veřejné zdraví

Oznámení záměru na úřední desku Libereckého kraje

30. 7. 2015 | Oznámení záměru na úřední desku Libereckého kraje - Výrobní objekt firmy Jifeng Automotive Interior CZ v České Lípě

Zahájení zjišťovacího řízení_Intenzifikace regranulační linky plastových odpadů_Srní u České Lípy

30. 7. 2015 | Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru "Intenzifikace regranulační linky plastových odpadů"_Srní u České Lípy_Ladeo

Informace o zahájeném zjišťovacím řízení

30. 7. 2015 | Informace o zahájeném zjišťovacím řízení záměru Provozovna firmy Memory Crystal s.r.o. v k.ú. Dubice u České Lípy

Rozhodnutí v přezkumném řízení - změna honitby Zásada, Velké Hamry II - Plavy

29. 7. 2015 | Rozhodnutí v přezkumném řízení - změna honitby Zásada, Velké Hamry II - Plavy

Vyhlášení výběrového řízení na ředitele/ředitelku Oblastní galerie Liberec, příspěvkové organizace

29. 7. 2015 | Vyhlášení výběrového řízení na ředitele/ředitelku Oblastní galerie Liberec, příspěvkové organizace

Vyhlášení výběrového řízení na ředitele/ředitelku Muzea Českého ráje v Turnově, příspěvkové organiza

29. 7. 2015 | Vyhlášení výběrového řízení na ředitele/ředitelku Muzea Českého ráje v Turnově, příspěvkové organizace

Vyhlášení výběrového řízení na ředitele/ředitelky Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové or

29. 7. 2015 | Vyhlášení výběrového řízení na ředitele/ředitelky Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace

Vyhlášení výběrového řízení na ředitele/ředitelku Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, příspě

29. 7. 2015 | Vyhlášení výběrového řízení na ředitele/ředitelku Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, příspěvkové organizace

Ukončení posuzování - Výrobní hala pro automobilové díly_Zelené údolí_Vratislavice

29. 7. 2015 | Ukončení procesu posuzování k záměru "Výrobní hala pro automobilové díly, novostavba"_Zelené údolí_Vratislavice nad Nisou

Závěr zjišťovacího řízení k záměru Drcení odpadních plastových materiálů firmy ALCEDO IS

28. 7. 2015 | Závěr zjišťovacího řízení k záměru Drcení odpadních plastových materiálů firmy ALCEDO IS, s.r.o.

oznámení zahájení řízení - výjimka a souhlas k obnově křížové cesty v PR Křížový vrch, Frýdlant

27. 7. 2015 | oznámení zahájení řízení - výjimka a souhlas k obnově křížové cesty v PR Křížový vrch, Frýdlant

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně pro propagaci a informace oddělení tiskové a vnějších vztahů odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Libereckého kraje

27. 7. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje proces zadávání veřejných zakázek při nákupu a výrobě propagačních předmětů a materiálů LK

VPS_Liberec-Krizany_prestupky

27. 7. 2015 |

oznámení o zahájení řízení - výjimka, KSS LK, oprava Silnice II/291 Nové Město pod Smrkem

23. 7. 2015 | oznámení o zahájení řízení - výjimka ropucha obecná, oprava Silnice II/291 Nové Město pod Smrkem. Žadatel Krajská správa silnic Libereckého kraje

Vyvěšení VŘ - oftalmologie pro území Liberec a Semily

23. 7. 2015 | Vyvěšení VŘ - oftalmologie pro území Liberec a Semily

smlouva o poskytnutí finanční návratné výpomoci z rozpočtu LK OLP/1839/2015 MAS Podještědí

23. 7. 2015 | smlouva o poskytnutí finanční návratné výpomoci z rozpočtu LK OLP/1839/2015 MAS Podještědí na předfinancování nákladů projektu z ESI Fondů

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu LK OLP/1842/2015 MAS Brána do Českého ráje

23. 7. 2015 | smlouva o poskytnutí finanční návratné výpomoci z rozpočtu LK OLP/1842/2015 MAS Brána do Českého ráje na předfinancování nákladů projektu z ESI Fondů

Oznámení o nabytí právní moci změny IP - Temperatior s.r.o.

22. 7. 2015 | Oznámení o nabytí právní moci změny IP - Temperatior s.r.o.

Oznámení o zahájení stavebního řízení ve věci úpravy křižovatky ve Valteřicích v Krkonoších.

22. 7. 2015 | Oznámení o zahájení stavebního řízení ve věci úpravy křižovatky ve Valteřicích v Krkonoších.

Výběrové řízení na místo asistent/asistentka člena rady kraje pověřeného řízením resortu sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

21. 7. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: koordinuje činnost mezi členem rady kraje pověřeného řízením resortu sociálních věcí a příslušným odborem

VŘ - dermatovenerologie pro území Liberec

21. 7. 2015 | VŘ - dermatovenerologie pro území Liberec

Zveřejnění plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik k připomínkám

20. 7. 2015 | Návrhy Národních plánů povodí, Plánů pro zvládání povodňových rizik a Plánů dílčích povodí se zveřejňují a zároveň se dává možnost k jejich připomínkování. Připomínky lze uplatnit do 22.6.2015.

VPS_Jilemnice_Jablonec-nJizerou_prestupky

20. 7. 2015 |

09 - Smlouva o poskytnutí dotace č. OLP/1724/2015

20. 7. 2015 | Smlouva o poskytnutí dotace č. OLP/1724/2015, Občanské sdružení zdravotně postižených TANVALD, projekt: "Rekondiční a ozdravný pobyt pro zdravotně postižené občany"

047_Program na podporu dopravy žáků na veletrh EDUCA 2015 Liberec

17. 7. 2015 | Program vyhlášený za účelem zajištění dopravy žáků posledních a předposledních ročníků mimolibereckých základních a středních škol na veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA 2015 Liberec

Rozhodnutí o odvolání sp. zn. OÚPSŘ 129/2015 - 330 - rozh. ze dne 17. 7.2015

17. 7. 2015 | Rozh. o odvolání ze dne 17.7.2015 rozhodl KÚ LK OÚPSŘ o odvolání J. Kováře, bytem Pod Lomem 1310, 51401 Jilemnice, proti ÚR o umíst. stavby sp. zn. MUJI 3655/2014/ÚPSŘ a čj. PDMUJI 3192/2015/Ko/Rozh ze dne 6. 3. 2015.

Oznámení - Větrná elektrárna Jasna Góra - doplnění informací

16. 7. 2015 | Větrná elektrárna Jasna Góra, Polsko - doplnění informací a vyporádání požadavků a připomínek v rámci mezistátního posuzování záměru

Vyvěšení VŘ - praktické lékařství pro děti a dorost pro území Lomnice nad Popelkou

16. 7. 2015 | Vyvěšení VŘ - praktické lékařství pro děti a dorost pro území Lomnice nad Popelkou

zveřejnění zahájení zjišťovacího řízení na ÚD

15. 7. 2015 | Zařízení je sběru a zpracování autovraků a zařízení k materiálovému využití odpadů, Janov u Nového Boru

Záměr darování nemovitého majetku M/29/2015 - k.ú. Holany

15. 7. 2015 | Záměr darování části p.p.č. 812/1 o výměře 99 m2 a části p.p.č. 812/1 díl "e" o výměře 20 m2, obě ostatní plocha, vymezených geometrickýcm plánem, nacházejících se v katastrálním území Holany, městysu Holany, IČ 00260525.

Záměr darování nemovitého majetku M/28/2015 - k.ú. Kamenický Šenov

15. 7. 2015 | Záměr darování p.p.č. 1005/10 o výměře 41 m2 a p.p.č. 1005/11 o výměře 101 m2, obě ostatní plocha, nacházejících se v katastrálním území Kamenický Šenov, městu Kamenický Šenov, IČ 00260622.

Záměr prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci M/27/2015 - k.ú. Hejnice

15. 7. 2015 | Záměr prodeje části p.p.č. 1249/2 o výměře 59 m2, ostatní plocha, vymezená geometrickým plánem, nacházející se v katastrálním území Hejnice, za kupní cenu ve výši 6.145 Kč.

Záměr prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci M/26/2015 - k.ú. Bítouchov u Semil

15. 7. 2015 | Záměr prodeje části p.p.č. 1642/1 o výměře 45 m2, ostatní plocha, vymezená geometrickým plánem, nacházející se v katastrálním území Bítouchov u Semil, za kupní cenu ve ýši 4.688 Kč.

Rozhodnutí - závěr zj.ř. -Zařízení ke sběru a zpracování autovraků - EKOLOGIKA METAL s.r.o.

15. 7. 2015 | Rozhodnutí závěr zj.ř. - autovraky Ekolgika Metal s.r.i., Mříčná

oznámení zahájení řízení - souhlas k vjezdu motorových vozidel do PR Meandry Smědé

14. 7. 2015 | Oznámení zahájení řízení - souhlas k vjezdu motorových vozidel do PR Meandry Smědé - oprava železničního mostu na trati Frýdlant-Černousy za účelem opravy železničního mostu. Žadatel Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Výběrové řízení na místo kontrolor/kontrolorka financování sociálních služeb oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

14. 7. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: provádí samostatně v rámci kontrolní skupiny veřejnosprávní kontrolu u příjemců veřejné finanční podpory poskytované krajem

Návrh opatření obecné povahy

13. 7. 2015 | Místní úprava provozu na silnicích II. a III. třídy

09 - Smlouva o poskytnutí dotace č. OLP/1703/2015

13. 7. 2015 | Smlouva o poskytnutí dotace č. OLP/1703/2015\nKlub pro zdraví obyvatel Liberecka z.s. \n"Prevence-mateřské školy"

09 - Smlouva o poskytnutí dotace č. OLP/1704/2015

13. 7. 2015 | Smlouva o poskytnutí dotace č. OLP/1704/2015\nKlub pro zdraví obyvatel Liberecka z.s. \n"Zdravé dítě-zdravá budoucnost"

09 - Smlouva o poskytnutí dotace č. OLP/1664/2015

13. 7. 2015 | Smlouva o poskytnutí dotace č. OLP/1664/2015\, Dětská sportovně ozdravná společnost Bělásek z.s., projekt:"Dětský ozdravný tábor v Bílém Potoce"

09 - Smlouva o poskytnutí dotace č. OLP/1662/2015

13. 7. 2015 | Smlouva o poskytnutí dotace č. OLP/1662/2015\, Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. Klub Liberec, projekt: "Letní ozdravný tábor pro ZTP/P klienty"

Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení

10. 7. 2015 | Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení společnosti Microcell PU Tschechien s.r.o. v České Lípě

oznámení o zahájení řízení - výjimka, ČRS Maká Skála, rybníky k.ú. Sněhov

10. 7. 2015 | oznámení o zahájení řízení - výjimka, ČRS Maká Skála, rybníky k.ú. Sněhov

Výběrové řízení na místo administrátor/administrátorka přeshraničních programů oddělení dotací odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje

9. 7. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje poskytování informací o programech přeshraniční spolupráce

Návrh opatření obecné povahy

9. 7. 2015 | Návrh opatření obecné povahy\nz důvodu stanovení místní úpravy provozu na silnici I/15 Stvolínky - Kravaře

oznámení o zahájení řízení - prodloužení platnosti výjimky - Svatý Petr

8. 7. 2015 | oznámení o zahájení řízení - prodloužení platnosti výjimky - Svatý Petr - rybí přechod Přepeře

Vyhlášení dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb na r. 2016

8. 7. 2015 | Vyhlášení dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb na r. 2016_financováno z prostředků dotace ze státního rozpočtu

Informace o nabytí právní moci opravného rozhodnutí

8. 7. 2015 | Informace o nabytí právní moci opravného rozhodnutí ke změně integrovnaého povolení společnosti GPÚ, spol. s r.o. v Chrastavě

Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení

7. 7. 2015 | Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení společnosti GPU spol, s.r.o. v Chrastavě

Oznámení zahájení řízení Chuchelna- lom- MS Slap

7. 7. 2015 | Oznámení zahájení řízení Chuchelna- lom- MS Slap

oznámení zahájení zjišťovacího řízení na ÚD

3. 7. 2015 | Zbudování stezky typu via ferrata na Frýdlantské cimbuří

Oznámení o zahájení řízení - PR Ralsko - archeol. výzkum

2. 7. 2015 | Oznámení o zahájení řízení - PR Ralsko - archeol. výzkum

Vyhlášení programu č.2.1 - Program obnovy venkova v rámci Dotačního fondu LK

1. 7. 2015 | Zastupitelstvo LK schválilo dne 23.6.2015 podmínky dotačního Programu 2.1 – Program obnovy venkova v oblasti podpory Regionální rozvoj na rok 2015. Lhůta pro podání žádosti o dotaci je od 3.8. do 30.9.2015. Více na: www.kraj-lbc/dotacni_fond_LK

Výběrové řízení na místo kontrolor/kontrolorka oddělení přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO odboru kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje

1. 7. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: provádí přezkoumávání hospodaření určených obcí, měst a dobrovolných svazků obcí

Oznámení zpracování návrhu POH LK

1. 7. 2015 | Oznámení zpracování návrhu POH LK

Oznámení o zveřejnění záměru EIA

1. 7. 2015 | Oznámení o zveřejnění záměru EIA - Nová galvanizační linka Zn-Ni ELEKTROPOLI-GALVIA, provozovna Český Dub

Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów" - žádost o účast v procesu posuzování vlivů na životní

1. 7. 2015 | Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów" - žádost o účast v procesu posuzování vlivů na životní

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení ekonomických analýz - metodik rozpočtu a účetnictví ekonomického odboru Krajského úřadu Libereckého kraje

30. 6. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: spolupracuje na přípravě, vytváření a aplikaci jednotné metodiky rozpočtování a vedení účetnictví v ekonomických modulech softwaru využívaných krajem

oznámení zahájení řízení - udělení výjimky dle §56 - oprava koryta Lužické Nisy ř.km 19,420-19,435

29. 6. 2015 | oznámení zahájení řízení - udělení výjimky dle §56 - oprava koryta Lužické Nisy ř.km 19,420-19,435. Áron plamatý, vranka obecná, mihule potoční, střevle potoční.

VPS_Liberec-Osecna_prestupky

29. 6. 2015 |

Stanovisko SEA k Návrhu Územního plánu Horní Branná

29. 6. 2015 | Stanovisko SEA k Návrhu Územního plánu Horní Branná

oznámení na uřední desku - MŽP EIA Cvičný lyžařský vrch Čertova hora - Harrachov

29. 6. 2015 | oznámení na uřední desku - MŽP EIA Cvičný lyžařský vrch Čertova hora - Harrachov

Závěr zjišťovacího řízení_Výrobní hala - automobilové díly_Zelené údolí_Vratislavice_Výstavní Prop

29. 6. 2015 | Závěr zjišťovacího řízení k oznámení záměru "Výrobní hala pro automobilové díly, novostavba"_Zelené údolí_Vratislavice nad Nisou_oznamovatel Výstavní Property

Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení

26. 6. 2015 | Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení společnosti ČEFOS s.r.o.pro zařízení Skládka odpadů Větrov, skládka skupiny S-OO3 – ostatní odpad

Doručení rozhodnutí veřejnou vyhláškou

26. 6. 2015 | Rozhodnutí - Závěr zjišťovacího řízení - Centrum pro komplexní nakládání s odpady Košťálov

Rozhodnutí o odvolání sp. zn. OÚPSŘ 137/2015-330-rozh. ze dne 26.6.2015

26. 6. 2015 | Rozhodnutí o odvolání paní Bc. Jaroslavy Škarvadové proti územnímu rozhodnutí sp.zn. MUJI 355/2015/ÚPSŘ č.j. PDMUJI 4102/2015/Pl/Rozh z 24.3.2015 o umís. stavby: "Všesportovní a volnočasový areál "Hraběnka"- 1.etapa" na pozemcích v k.ú. Jilemnice

Nabídka nepotřebného majetku - Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace

25. 6. 2015 | Nabídka nepotřebného majetku - Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace\n7 ks mechanických polohovacích postelí, 1 ks elektrické polohovací postele, 4 ks kovových židlí, 1 ks kovový stolek, 1 ks sněhová fréza

Vyhlášení programu č.2.2 - Regionální inovační program v rámci Dotačního fondu LK

24. 6. 2015 | Zastupitelstvo LK schválilo dne 23.6.2015 podmínky dotačního Programu 2.2 – Regionální inovační program v oblasti podpory Regionální rozvoj na rok 2015. Lhůta pro podání žádosti o dotaci je od 25.7. do 15.9.2015. Více na: www.kraj-lbc/dotacni_fond_LK

Vyhlášení programu - podpora vypracování plánů ochrany na území Libereckého kraje

24. 6. 2015 | Zastupitelstvo LK schválilo dne 23.6.2015 podmínky programu – podpora vypracování plánů ochrany na území Libereckého kraje. Lhůta pro podání žádosti o dotaci je od 27.7. do 31.8.2015.

Vyhlášení programu - podpora vypracování plánů ochrany na území LK

24. 6. 2015 | Zastupitelstvo LK schválilo dne 23.6.2015 podmínky programu – podpora vypracování plánů ochrany na území Libereckého kraje. Lhůta pro podání žádosti o dotaci je od 27.7. do 31.8.2015.

Vyhlášení programu 7.4 Archeologie v rámci Dotačního fondu LK

24. 6. 2015 | Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo dne 23.6.2015 podmínky Programu 7.4 – Archeologie na rok 2015. Lhůta pro podání žádosti o dotaci je od 27. července 2015 do 30. června 2016. Další informace: www.kraj-lbc/dotacni_fond_LK

Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR - závěr zjišťovacího řízení

24. 6. 2015 | Závěr zjišťovacího řízení k oznámení koncepce "Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR"

Národní program snižování emisí ČR 2020 - závěr zjišťovacího řízení

24. 6. 2015 | Závěr zjišťovacího řízení k oznámení koncepce "Národní program snižování emisí ČR 2020" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení k záměru spol. DYNAFLEX

24. 6. 2015 | Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení k záměru spol. DYNAFLEX - záměr výroba penumatických, elektrických komponentů, hadic a el. kabelů - nebude posuzován dle zákona

Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje pro bodobí 2016 - 2025 - Závěr zjišťovacího řízení

24. 6. 2015 | Závěr zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje pro bodobí 2016 - 2025", podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

VPS_Frydlant-Detrichov_prestupky

24. 6. 2015 |

VPS_Jilemnice_Horka-uSt.Paky_prestupky

24. 6. 2015 |

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně integrovaného povolení na webu

23. 6. 2015 | Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně integrovaného povolení na webu

VPS_Doksy-Zdirec_ZR

23. 6. 2015 |

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ právní moc web

23. 6. 2015 | ČESKOLIPSKÁ TEPLARENSKÁ a.s., Liberecká 132, Stará Lípa, 470 01 Česká Lípa, nařízení "Spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu větším než 50 MW" - právní moc - WEB

Nabídka nepotřebného majetku SŠ strojní, stavební a a dopravní Liberec

22. 6. 2015 | Nabídka nepotřebného majetku SŠ strojní, stavební a a dopravní Liberec

Oznámení zahájení přezkumného řízení - honitba Velké Hamry II - Plavy, honitba Zásada

22. 6. 2015 | Oznámení zahájení přezkumného řízení - honitba Velké Hamry II - Plavy, honitba Zásada

Osvědčení nové VS/16/2015 Sdružení TULIPAN "Slunce pro TULIPAN"

22. 6. 2015 | Osvědčení nové VS/16/2015 Sdružení TULIPAN "Slunce pro TULIPAN"

Oznámení zahájení řízení - výjimka - Ještědský potok

22. 6. 2015 | Oznámení zahájení řízení - výjimka - mihule - Ještědský potok

Vyvěšení VŘ - gynekologie a porodnictví JBC

19. 6. 2015 | Vyvěšení VŘ - gynekologie a porodnictví JBC

Výběrové řízení na místo kontrolor/kontrolorka financování sociálních služeb oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

19. 6. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: provádí samostatně v rámci kontrolní skupiny veřejnosprávní kontrolu u příjemců veřejné finanční podpory

Výběrové řízení na místo metodik/metodička a koordinátor/koordinátorka sociálních služeb oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

19. 6. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: spolupracuje na vytváření koncepce poskytování sociálních služeb s ohledem na zajištění a realizaci systému kvality a odbornosti v sociálních službách

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně odboru sociálních věci Krajského úřadu Libereckého kraje

19. 6. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: podílí se na tvorbě koncepčních dokumentů odboru sociálních věcí zejména se zaměřením na soulad s platnými právními předpisy ČR

Záměr prodeje nemovitého majetku M/19/2015 - k.ú. Hradčany nad Ploučnicí

19. 6. 2015 | Záměr prodeje p.p.č. 164 o výměře 468 m2, zastavěná plocha a nádvoří (jiná stavba bez čp/če, LV 130), nacházející se v katastrálním území Hradčany nad Ploučnicí, společnosti EURODISPLAY s.r.o., IČ 49100840, za kupní cenu ve výši 38.488 Kč.

Záměr prodeje nemovitého majetku M/20/2015 - k.ú. Hradčany nad Ploučnicí

19. 6. 2015 | Záměr prodeje p.p.č. 164 o výměře 472 m2 a p.p.č. 167 o výměře 474 m2, zastavěná plocha a nádvoří (jiná stavba čp/če, LV 128) nacházející se v k.ú. Hradčany nad Ploučnicí, společnosti ROUBENKY A SRUBY WALTER, IČ 26054469, za kupní cenu ve výši 77.799

Záměr prodeje nemovitého majetku M/21/2015 - k.ú. Hradčany nad Ploučnicí

19. 6. 2015 | Záměr prodeje p.p.č. 403 výměře 501 m2, zastavěná plocha a nádvoří (jiná stavba bez čp/če, LV 132), nacházející se v katastrálním území Hradčany nad Ploučnicí, společnosti LIMR Bohemia s.r.o., IČ 25449940, za kupní cenu ve výši 41.202 Kč.

Záměr prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci M/25/2015 - k.ú. Hradčany nad Ploučnicí

19. 6. 2015 | Záměr prodeje 28 pozemků, zastavěná plocha a nádvoří, na kterých srojí iné stavby nez čp/če zapsané na LV 127, nacházejících se v katastrálním území Hradčany nad Ploučnicí, společnost GT Realiry s.r.o., IČ 24837385, za kupní cenu ve výši 1.161.363 Kč

Informace o nabytí právní moci

18. 6. 2015 | Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení pro zařízení Stacionární linka pro přepracování olejů společnoasti AR oil s.r.o. ve Stráži pod Ralskem

Osvědčení o VS/15/2015 IQLANDIA,o.p.s. "Živly známe, proto pomáháme"

17. 6. 2015 | Osvědčení o VS/15/2015 IQLANDIA,o.p.s. "Živly známe, proto pomáháme"

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení silniční dopravy-dopravní technik odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

16. 6. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: posuzování a ověřování odborné způsobilosti osob v jednotlivých oborech dopravy

Zpracovávám...