Počasí Dnes °C
Krajský úřad

Sejmuté

Závěr zjišťovacího řízení - "Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR"

16. 6. 2015 | Závěr zjišťovacího řízení ke koncepci "Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR"

Závěr zjišťovacího řízení - "Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR"

16. 6. 2015 | Závěr zjišťovacího řízení SEA ke koncepci "Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR"

Svolání 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje

12. 6. 2015 | Hejtman Libereckého kraje v souladu s § 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, svolává 6. zasedání zastupitelstva kraje v roce 2015. Zasedání se koná dne 23. června 2015 od 14 hodin.

Návrh opatření obecné povahy ve věci posunutí svislých dopravních značek v Zahrádkách.

12. 6. 2015 | Návrh opatření obecné povahy ve věci posunutí svislých dopravních značek v Zahrádkách.

Oznámení o zahájení řízení - výjimka mravenec (formica spp.), Andělská Hora u Chrastavy.

11. 6. 2015 | Oznámení o zahájení řízení - výjimka mravenec (formica spp.), Andělská Hora u Chrastavy.

Domov pro seniory Vratislavice n. N., p.o. - Rozpočtář, ekonom

11. 6. 2015 | Domov pro seniory Vratislavice n. N., p.o. - Rozpočtář, ekonom\nnabídka volné pracovní pozice Rozpočtář, ekonom s nástupem od 1.8.2015.

Opatření obecné povahy - změna záplavového území toku Jizerka v úseku v ř. km 0,0 - 5,0

11. 6. 2015 | Opatření obecné povahy - změna záplavového území toku Jizerka v úseku v ř. km 0,0 - 5,0

Výběrové řízení na místo vedoucího/vedoucí oddělení projektů ve vzdělávání odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje

10. 6. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: provádí metodickou, poradenskou a konzultační činnost v oblasti přípravy projektů ve vzdělávání

Zveřejnění závazného stanoviska k záměru "Instalace technologie výroby šroubů do haly KAMAX - Vesecko"

10. 6. 2015 | Závazné stanovisko k záměru

zveřejnění na úřední desku Zařízení ke sběru a zpracování autovarků Mříčná

10. 6. 2015 | Zahájení zjišťovacího řízení

VPS_Novy-Bor_Skalice-uCLipy_prestupky_dodat.c1

10. 6. 2015 |

Vyvěšení VŘ - fyzioterapeut pro území Česká Lípa

9. 6. 2015 | Vyvěšení VŘ - fyzioterapeut pro území Česká Lípa

Opatření obecné povahy - změna záplavového území vodního toku Smědá v ř.km 0,0-36,0

8. 6. 2015 | Opatření obecné povahy - změna záplavového území vodního toku Smědá v ř.km 0,0-36,0

Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení

8. 6. 2015 | Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení společnosti DGS Druckguss Systeme s.r.o. v Liberci

Nabídka nepotřebného majetku - Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace

8. 6. 2015 | Nabídka nepotřebného majetku - Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace

Oznámení na web KÚ

8. 6. 2015 | Oznámení na web KÚ - nabytí PM změny imtegrovaného povolení společnosti PRECIOSA ORNELA a.s., Desná

Oznámení veřejného projednání záměru - Stanovení dobývacího prostoru Pertoltice pod Ralskem a následná hornická činnost

8. 6. 2015 | Oznámení veřejného projednání - Stanovení dobývacího prostoru Pertoltice pod Ralskem a následná hornická činnost - podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Rozeslání návrhu koncepce "Plán řízení povodňových rizik v německém dílčím povodí Odry"

8. 6. 2015 | Rozeslání návrhu koncepce "Plán řízení povodňových rizik v německém dílčím povodí Odry" podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prosředí, ve znění pozdějších předpisů

Rozeslání návrhu koncepce "Plán opatření pro německé dílčí povodí Odry" v rámci mezistátního posuzování

8. 6. 2015 | Rozeslání návrhu koncepce "Plán opatření pro německé dílčí povodí Odry" v rámci mezistátního posuzování, podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Výzva dotčeným osobám k podání připomínek- aktualizace záplavového území LUŽICKÁ NISA

5. 6. 2015 | Výzva dotčeným osobám k podání připomínek- aktualizace záplavového území LUŽICKÉ NISY, ř. km 0,00 až 49,00

Rozhodnutí o odvolání

5. 6. 2015 | Rozhodnutí o odvolání

Zvěřejnění rozhodnutí o závěur zjišťovacího řízení

4. 6. 2015 | Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí - JH Automotive CZ s.r.o. - Česká Lípa

Výzva a usnesení o přerušení řízení

4. 6. 2015 | Výzva a usnesení o přerušení řízení ve věci odvolání podaných proti územnímu rozhodnutí Magistrátu města Jablonec n. N. ze dne 22.11.2013 sp. zn.: 308/2012/SÚ/Je, č.j. 76537/2013, o umístění stavby: "ČOV Kokonín".

Nabídka nepotřebného majetku - Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace

3. 6. 2015 | Nabídka nepotřebného majetku - Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace - nabídka nefunkční sušičky na prádlo Elektrolux. V příloze posouzení stavu.

Vyhlášení programu 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty k předkládání žádostí o dotaci

3. 6. 2015 | Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo dne 26.5.2015 podmínky Programu 8.1 – Podpora ekologické výchovy a osvěty na rok 2015. Lhůta pro podání žádosti o dotaci je od 1. září 2015 do 30. září 2015. Další informace: www.kraj-lbc/dotacni_fond_LK

Vyhlášení programu 8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti ŽP a zemědělství

3. 6. 2015 | Zastupitelstvo LK schválilo dne 26.5.2015 podmínky dotačního Programu 8.4 – Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti ŽP a zemědělství na rok 2015. Lhůta pro podání žádosti o dotaci je od 1.9. do 30.9.2015. Více na: www.kraj-lbc/dotacni_fond_LK

Vyhlášení programu 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny k předkládání žádostí o dotace

3. 6. 2015 | Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo dne 26.5.2015 podmínky Programu 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny na rok 2015. Lhůta pro podání žádosti o dotaci je od 1. září 2015 do 30. září 2015. Další informace: www.kraj-lbc/dotacni_fond_LK

Záměr prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci M/15/2015 - k.ú. Sosnová u České Lípy

3. 6. 2015 | Záměr prodeje části p.p.č. 539/1 o výměře 24 m2, ostatní plocha, vymezená geometrickým plánem a nacházející se v katastrálním území Sosnová U České Lípy, za kupní cenu ve výši 3.750 Kč.

Záměr darování nemovitého majetku M/14/2015 - k.ú. Bělá U Staré Paky

3. 6. 2015 | Záměr darování části p.p.č. 1777/1 o výměře 40 m2, ostatní plocha, vymezená geometrickým plánem a nacházející se v katastrálním území Bělá u Staré Paky, obci Bělá, IČ 00275603.

Záměr prodeje nemovitého majetku M/19/2015 - k.ú. Hradčany nad Ploučnicí

3. 6. 2015 | Záměr prodeje p.p.č. 164 o výměře 468 m2, zastavěná plocha a nádvoří (jiná stavba bez čp/če, LV 130), nacházející se v katastrálním území Hradčany nad Ploučnicí, za kupní cenu ve výši 38.488 Kč.

Záměr prodeje nemovitého majetku M/18/2015 - k.ú. Hradčany nad Ploučnicí

3. 6. 2015 | Záměr prodeje p.p.č. 501 o výměře 511 m2 a p.p.č. 502 o výměře 509 m2, zastavěná plocha a nádvoří (jiná stavba bez čp/če, LV 131), nacházejících se v katastrálním území Hradčany nad Ploučnicí, za kupní cenu ve výši 83.885 Kč.

Záměr darování nemovitého majetku M/17/2015 - k.ú. Lomnice nad Popelkou

3. 6. 2015 | Záměr darování p.p.č. 2407/1 o výměře 2288 m2 a p.p.č. 2408/1 o výměře 3392, obě ostatní plocha, nacházejícíh se v katastrálním území Lomnice nad Popelkou, včetně stavby silnice a mostního objektu, městu Lomnice nad Popelkou, IČ 00275905.

Záměr prodeje nemovitého majetku M/16/2015 - k.ú. Janovice v Podještědí

3. 6. 2015 | Záměr prodeje části p.p.č. 925 o výměře 18 m2, ostatní plocha, vymezená geometrickým plánem a nacházející se v katastrálním území Janovice v Podještědí, za kupní cenu ve výši 1.800 Kč.

Záměr prodeje nemovitého majetku M/22/2015 - k.ú. Hradčany nad Ploučnicí

3. 6. 2015 | Záměr prodeje p.p.č. 382, p.p.č. 383, p.p.č. 387 a p.p.č. 389, vše zastavěná plocha a nádvoří (jiná stavba bez čp/če, LV 113) nacházejících se v katastrálním území Hradčany nad Ploučnicí, za kupní cenu ve výši 167.605 Kč.

Záměr prodeje nemovitého majetku M/21/2015 - k.ú. Hradčany nad Ploučnicí

3. 6. 2015 | Záměr prodeje p.p.č. 403 výměře 501 m2, zastavěná plocha a nádvoří (jiná stavba bez čp/če, LV 132), nacházející se v katastrálním území Hradčany nad Ploučnicí, za kupní cenu ve výši 41.202 Kč.

Záměr prodeje nemovitého majetku M/20/2015 - k.ú. Hradčany nad Ploučnicí

3. 6. 2015 | Záměr prodeje p.p.č. 164 o výměře 472 m2 a p.p.č. 167 o výměře 474 m2, zastavěná plocha a nádvoří (jiná stavba čp/če, LV 128) nacházející se v katastrálním území Hradčany nad Ploučnicí, za kupní cenu ve výši 77.799 Kč.

Záměr prodeje nemovitého majetku M/24/2015 - k.ú. Hradčany nad Ploučnicí

3. 6. 2015 | Záměr prodeje p.p.č. 405 o výměře 531 m2, zastavěná plocha a nádvoří (jiná stavba bez čp/če, LV 5) nacházeíjící se v katastrálním území Hradčany nad Ploučnicí, za kupní cenu ve výši 43.669 Kč.

Záměr prodeje nemovitého majetku M/23/2015 - k.ú. Hradčany nad Ploučnicí

3. 6. 2015 | Záměr prodeje p.p.č. 166 o výměře 478 m2, zastavěná plocha a nádvoří (jiná stavba bez čp/če, LV 129), nacházející se v katastrálním území Hradčany nad Ploučnicí, za kuopní cenu ve výši 39.311 Kč.

Záměr darování nemovitého majetku M/13/2015 - k.ú. Česká Lípa

3. 6. 2015 | Záměr darování p.p.č. 5127/3 o výměře 54 m2 a p.p.č. 5127/4 o výměře 129 m2, obě ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházejících se v katastrálním území Česká Lípa, Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390\n

Zahájení zjišťovacího řízení

2. 6. 2015 | Drcení odpadních plasových materiálů - Horní Libchava, Alcedo IS, s.r.o.

Zahájení zjišťovacího řízení

2. 6. 2015 | Drcení odpadních plastových materiálů - v Horní Libchavě

Návrh Závěrečného účtu Libereckého kraje 2014

2. 6. 2015 | Dne 2.6.2015 byl Radou Libereckého kraje projednán návrh Závěrečného účtu Libereckého kraje za rok 2014 s tím, že bude následně předložen ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje na jeho 6. zasedání, které se uskuteční dne 23.6.2015.

Oznámení o zahájení řízení- vyjimka Riegrova stezka- Oprava LČR

1. 6. 2015 | Oznámení o zahájení řízení- vyjimka Riegrova stezka- Oprava LČR

VPS_Straz-pRalskem_Hamr-nJezere_OP

1. 6. 2015 |

Oznámení - Plán řízení povodňových rizik v německém povodí Labe - návrh koncepce

1. 6. 2015 | Oznámení návrhu koncepce "Plán řízení povodňových rizik v německém dílčím povodí Labe" v rámci mezistátního posuzování

Zavážecí prášková lakovací linka Rekuper Sychrov_Paceřice_závěr zjišťovacího řízení

29. 5. 2015 | Závěr zjišťovacího řízení k záměru "Zavážecí prášková lakovací linka Rekuper Sychrov, s.r.o."_Paceřice-Husa

Oznámení o zahájení řízení - výjimka krkavec velký, honitba Zdislava-Krásný potok, Rynoltice.

28. 5. 2015 | výjimka krkavec velký, honitba Zdislava-Krásný potok, Rynoltice. Plašení a odstřel krkavců ke znížení škod na chovaných ovcích a lesní zvěři v honitbách. Žadatel Jan Suk.

Vyvěšení VŘ - všeobecné praktické lékařství pro území Liberecký kraj

28. 5. 2015 | Vyvěšení VŘ - všeobecné praktické lékařství pro území Liberecký kraj

Vyvěšení VŘ - zubní lékařství JBC, CL, Semily

28. 5. 2015 | Vyvěšení VŘ - zubní lékařství JBC, CL, Semily

Osvědčení VS/14/2015 Českolipským kočkám a pejskům o.s.

27. 5. 2015 | Osvědčení VS/14/2015 Českolipským kočkám a pejskům o.s.

Program vodohospodářských ackí 2015

27. 5. 2015 | Program vodohospodářských ackí 2015

Oznámení - Program nakládání s radioaktivním odpadem - návrh koncepce

27. 5. 2015 | Posuzování návrhu koncepce "Program pro odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem"

Program vodohospodářských ackí 2015

27. 5. 2015 | Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo dne 26.5.2015 podmínky dotačního Programu vodohospodářských akcí na rok 2015. Lhůta pro podání žádosti o dotaci je od 26. června 2015 do 10. července 2015. Informace v přílohách.

Program 1.1 - Podpora jednotek PO - vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci

27. 5. 2015 | Program 1.1 - Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje - vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci

Program 1.2 - Podpora Sdružení hasičů ČMS LK - vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci

27. 5. 2015 | Program 1.2 - Podpora Sdružení hasičů ČMS Libereckého kraje - vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci

Výběrové řízení na místo vedoucí/vedoucího odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje

26. 5. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje činnosti odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Osvědčení VS/13/2015 Obec Bystrá nad Jizerou "Sbírka na dřevěný most"

26. 5. 2015 | Osvědčení VS/13/2015 Obec Bystrá nad Jizerou "Sbírka na dřevěný most"

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení financování nepřímých nákladů - účtování krajských příspěvkových organizací odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje

26. 5. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: zpracovává čtyřikrát ročně účetní závěrky příspěvkových organizací odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu okresu Semily

Nabídka nepotřebného majetku - Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace

25. 5. 2015 | Nabídka nepotřebného majetku - Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace - nabídka nefunkční sušičky na prádlo Elektrolux. V příloze posouzení stavu.

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně IP na úřední desce

25. 5. 2015 | Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně IP na úřední desce

Oznámení - návrh koncepce "Plán opatření pro německé dílčí povodí Labe"

25. 5. 2015 | Oznámení návrhu koncepce "Plán opatření pro německé dílčí povodí Labe", včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí, v rámci mezistátního posuzování

oznámení o zahájení řízení - výjimka, mlok, ropucha, čolek, přeložka koryta potoka

22. 5. 2015 | oznámení o zahájení řízení - výjimka, mlok skvrnitý, ropucha obecná, čolek obecný, čolek horský, přeložka koryta potoka, k.ú. Panenská Hůrka, žadatel Lesy ČR s.p.

Zahájení řízení, usnesení,

22. 5. 2015 | Zahájení řízení, usnesení - oznámení o zahájení řízení k udělení výjimky dle §56 ZOPK k povolení přenosu 1 hnízda mravenců r. Formica

Vyvěšení VŘ - všeobecná sestra pro území Liberecký kraj

22. 5. 2015 | Vyvěšení VŘ - všeobecná sestra pro území Liberecký kraj

oznámení o zahájení řízení - výjimka, rorýs, netopýr, Mládí 1,3, Jablonec n.N.

20. 5. 2015 | oznámení o zahájení řízení - výjimka, rorýs, netopýr, Mládí 1,3, Jablonec n.N.

Výběrové řízení na místo zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení HW odborný garant "Technologického centra" oddělení hardware odboru informatiky Krajského úřadu Libereckého kraje

20. 5. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: zodpovídá za realizovanou dílčí část projektu Technologické centrum

Výběrové řízení na místo zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení HW odborný garant "Digitalizace a ukládání" oddělení hardware odboru informatiky Krajského úřadu Libereckého kraje

20. 5. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: zodpovídá za realizovanou dílčí část projektu Digitalizace a ukládání

Osvědčení o VS/11/2015 Nadace EURONISA "POZVEDNĚTE SLABÉ!"

20. 5. 2015 | Osvědčení o VS/11/2015 nadace EURONISA "POZVEDNĚTE SLABÉ!"

Výběrové řízení

20. 5. 2015 | Výběrové řízení - Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace

Výběrové řízení

20. 5. 2015 | Výběrové řízení - Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace

Výběrové řízení

20. 5. 2015 | Výběrové řízení - Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace

Výběrové řízení

20. 5. 2015 | Výběrové řízení - Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace

Výběrové řízení

20. 5. 2015 | Výběrové řízení - Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem

Výběrové řízení

20. 5. 2015 | Výběrové řízení - Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace

Výběrové řízení

20. 5. 2015 | Výběrové řízení - Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace

Osvědčení VS/12/2015 Obec Nový Oldřichov - Pomoc Sobotkům po požáru

20. 5. 2015 | Osvědčení VS/12/2015 Obec Nový Oldřichov - Pomoc Sobotkům po požáru

Výběrové řízení

20. 5. 2015 | Výběrové řízení - Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace

Výběrové řízení

20. 5. 2015 | Výběrové řízení - Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace

Výběrové řízení

20. 5. 2015 | Výběrové řízení - Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace

Výběrové řízení

20. 5. 2015 | Výběrové řízení - Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace

Oznámení - Plán odpadového hospodářství LK 2016-2025_zjišťovací řízení ke koncepci

20. 5. 2015 | Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje pro období 2016-2025"

Osvědčení VS/10/2015 Obec Kunratice u Cvikova

18. 5. 2015 | Osvědčení VS/10/2015 Obec Kunratice u Cvikova

Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení

15. 5. 2015 | Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení společnosti Gesta a.s. Rynoltice - Skládka Osečná

Záměr darování nemovitého majetku M/12/2015 - k.ú. Chrastava I

15. 5. 2015 | Záměr darování část tělesa bývalé silnice ev.č. III/27251 v délce 130 m na p.č. 1462/2, 1462/3, 1462/5, 1462/6, 1462/8 (ve vlastnictví města Chrastava) nacházející se v kaatsrálním území Chrastava I, městu Chrastava, IČ 00262871

Záměr darování nemovitého majetku M/11/2015 - k.ú. Svojkov

15. 5. 2015 | Záměr darování částí p.p.č. 1009 o výměrách 496 m2 a 848 m2 pod chodníky, vymezených geometrickým plánem a nacházejících se v katastrálním území Svojkov, obci Svojkov, IČ 00831689.

Zveřejnění posudku o vlivech záměru na životní prostředí " Stanovení dobývacího prostoru Pertoltice

15. 5. 2015 | Zveřejnění posudku o vlivech záměru na životní prostředí " Stanovení dobývacího prostoru Pertoltice pod Ralskem a následná hornická činnost"

Silnice LK a.s. - Nabídka volného pracovního místa - Stavbyvedoucí

15. 5. 2015 | Silnice LK a.s. - Nabídka volného pracovního místa - Stavbyvedoucí

Silnice LK a.s. - Nabídka volného pracovního místa - Cestmistr

15. 5. 2015 | Silnice LK a.s. - Nabídka volného pracovního místa - Cestmistr

Svolání 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2015

15. 5. 2015 | hejtman Libereckého kraje v souladu s § 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, svolává 5. zasedání zastupitelstva kraje v roce 2015. Zasedání se koná dne 26. května 2015 od 14 hodin.

VPS_Lomnice-nPopelkou-Struzinec_ZR

14. 5. 2015 |

Oznámení záměru na úřední desce LK

14. 5. 2015 | Oznámení záměru na úřední desce LK

Zveřejnění zápisu z veřejného projednání záměru Umístění technologie výroby šroubů do haly KAMAX - V

13. 5. 2015 | Zveřejnění zápisu z veřejného projednání záměru Umístění technologie výroby šroubů do haly KAMAX - VESECKO

Zjišťovací řízení - Výrobní hala pro automobilové díly_Zelené údolí_Vratislavice

13. 5. 2015 | Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení EIA k záměru "Výrobní hala pro automobilové díly, novostavba" - Zelené údolí, Vratislavice nad Nisou_Výstavní Property s.r.o.

2015 - nabídka nepotřebného majetku - Domov důchodců Jablonecké Paseky, p.o.

13. 5. 2015 | 2015 - nabídka nepotřebného majetku - Domov důchodců Jablonecké Paseky, p.o.. Nabídka nefunkční průmyslové pračky o kapacitě 20 kg. Pořizovací cena 303.450,00 Kč, zůstatková 49.114 Kč.

Zahájení řízení, usnesení o lhůtě

12. 5. 2015 | Zahájení řízení, usnesení o lhůtě - oznámení o zahájení řízení o vydání osvědčení dle §54 ZOPK pro v lidské péči narozené a odchované jedince druhu veverka obecná

Oznámení zahájení řízení- MVE Benešov u Semil, Svatý Petr

12. 5. 2015 | Oznámení zahájení řízení- MVE Benešov u Semil, Svatý Petr

Výběrové řízení na místo vedoucího/vedoucí oddělení ekonomické kontroly odboru kontroly Krajskéího úřadu Libereckého kraje

12. 5. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: provádí komplexní koordinaci kontrol v celém rozsahu činnosti kraje

Konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky

12. 5. 2015 | Konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky SUPŠ sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace

Výběrové řízení na místo vedoucího/vedoucí oddělení ekonomické kontroly odboru kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje

12. 5. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: provádí komplexní koordinaci kontrol v celém rozsahu činnosti kraje

Osvědčení VS/9/2015 Spolek na záchranu kostela sv. Petra a Pavla v Ludvíkově pod Smrkem, z.s.

11. 5. 2015 | Osvědčení VS/9/2015 Spolek na záchranu kostela sv. Petra a Pavla v Ludvíkově pod Smrkem, z.s.

Zpracovávám...