Počasí Dnes °C
Krajský úřad

Sejmuté

Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - Skladová hala Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s. Newtonova ul. Průmyslová zóna Liberec - Jih

11. 5. 2015 | Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - Skladová hala Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s. Newtonova ul. Průmyslová zóna Liberec - Jih

Informace o zahájeném zjišťovacím řízení

11. 5. 2015 | Informace o zahájeném zjišťovacím řízení záměru Centrum pro komplexní nakládání s odpady Košťálov.

Nabídka nepotřebného majetku SUPŠ a VOŠ Turnov

6. 5. 2015 | Nabídka nepotřebného majetku SUPŠ a VOŠ Turnov

Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení

6. 5. 2015 | Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení společnsoti KSM Castings CZ a.s. v Hrádku nad Niosu

VPS_Cvikov-Radvanec_OP

6. 5. 2015 |

Změna stanovení záplavového území a změna vymezení aktivní zóny významného vodního toku Jizerky v ř. km 0,00 – 5,00 Výzva k podání připomínek

6. 5. 2015 | Změna stanovení záplavového území a změna vymezení aktivní zóny významného vodního toku Jizerky v ř. km 0,00 – 5,00 Výzva k podání připomínek

Vyvěšení VŘ - ORL, chirurgie hlavy a krku, foniatrie

5. 5. 2015 | Vyvěšení VŘ - ORL, chirurgie hlavy a krku, foniatrie

Oznámení návrhu vyhlásit Přírodní rezervaci Ralsko a možnost seznámit se s plánem péče

5. 5. 2015 | Oznámení návrhu vyhlásit Přírodní rezervaci Ralsko a možnost seznámit se s plánem péče

VPS_Lomnice-nPopelkou_Vesela_ZR

4. 5. 2015 |

Oznámení nabytí právni moci změny IP na úřední desce

4. 5. 2015 | Oznámení nabytí právni moci změny IP na úřední desce

Nabídka nepotřebného majetku

4. 5. 2015 | Nabídka nepotřebného majetku, Jedličkův ústav, příspěvková organizace

Oznámení - "Střednědobá strategie zlepšení kvality ovzduší v ČR" - zahájení zjišťovacího řízení SEA

4. 5. 2015 | Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci MŽP - "Střednědobá (do roku 2020) strategie zlepšení kvality ovzduší v ČR"

Oznámení - "Národní program snižování emisí ČR 2020" - Zjišťovací řízení SEA

4. 5. 2015 | Zahájení zjišťovací řízení ke koncepci MŽP - "Národní program snižování emisí ČR 2020"

VPS_Cesky-Dub_Svetla-pJestedem_prestupky

4. 5. 2015 |

Oznámení o zahájení řízení- Jilemnice, škola, Město Jilemnice

4. 5. 2015 | Oznámení o zahájení řízení- Jilemnice, škola, Město Jilemnice

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení

30. 4. 2015 | Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru Výroba tlumících a interiérových dílů - Česká Lípa, ulice Tovární

Oznámení - Strategie přizpůsobení se změně klimatu v ČR - zahájení zjišťovacího řízení

30. 4. 2015 | Zahájení zjišťovacího řízení MŽP ke koncepci "Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR"

Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení

30. 4. 2015 | Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení společnosti Gesta a.s. Rynoltice pro zařízení Skládka Chotyně, kompostárna

Oznámení - Ložisko hnědého uhlí Turów - pokračování těžby - mezistátní posuzování záměru

29. 4. 2015 | Oznámení - Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów - - mezistátní posuzování záměru na otevření nového dobývacího prostoru

Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení FEHRER BOHEMIA s. r. o. Česká Lípa

29. 4. 2015 | Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení FEHRER BOHEMIA

Nabídka nepotřebného majetku SŠ Lomnice nad Popelkou

28. 4. 2015 | Nabídka nepotřebného majetku SŠ Lomnice nad Popelkou

Vyvěšení VŘ - fyzioterapeut pro území Liberec

28. 4. 2015 | Vyvěšení VŘ - fyzioterapeut pro území Liberec

Výzva k podání připomínek k návrhu opatření obecné povahy - stanovení záplavového území toku Smědá

27. 4. 2015 | Výzva k podání připomínek k návrhu opatření obecné povahy - stanovení záplavového území toku Smědá, ř. km 0,00 až 36,00

VPS_Osecna-Cetenov_prestupky_ZRUS

24. 4. 2015 |

VPS_Osecna-Zdislava_prestupky_ZRUS

24. 4. 2015 |

oznámení o zahájení řízení - výjimka netopýr, Řetízková 18,20 Jbc

23. 4. 2015 | oznámení o zahájení řízení - výjimka netopýr, Řetízková 18,20 Jbc

VPS_Osecna-Krizany_prestupky_ZRUS

22. 4. 2015 |

Oznámení - lakovací linka Rekuper Sychrov - zahájení zjišťovacího řízení

22. 4. 2015 | Zahájení zjišťovacího řízení EIA k záměru "Zavážecí prášková lakovací linka Rekuper Sychrov" - Husa, Paceřice

Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení - zveřejnění veřejnou vyhláškou

22. 4. 2015 | Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení - Výstavba logistického centra pro stávající výrobní areál IAC v Zákupech

Oznámení zahájení řízení- oprava zdiva Víchová nad Jizerou

22. 4. 2015 | Oznámení zahájení řízení- oprava zdiva Víchová nad Jizerou

Usnesení o atrahování spisu od MěÚ Frýdlant - zámecký rybník NKP Frýdlant

21. 4. 2015 | Usnesení o atrahování spisu - oprava a revitalizace zámeckého rybníka NKP Frýdlant poškozeného přívalovými deště a povodní v roce 2013 od Městského úřadu Frýdlant

Usnesení o atrahování spisu - zámecký rybník NKP Frýdlant

21. 4. 2015 | Usnesení o atrahování spisu - oprava a revitalizace zámeckého rybníka NKP Frýdlant poškozeného přívalovými deště a povodní v roce 2013

Oznámení o zahájení řízení - § 44 odt.3- Pohádkový les Město Rovensko pod Troskami

21. 4. 2015 | Oznámení o zahájení řízení - § 44 odt.3- Pohádkový les Město Rovensko pod Troskami

Usnesení o atrahování spisu - zámecký rybník NKP Frýdlant - oprava

21. 4. 2015 | Usnesení o atrahování spisu - oprava a revitalizace zámeckého rybníka NKP Frýdlant poškozeného přívalovými deště a povodní v roce 2013

Vyvěšení VŘ - zubní lékařství pro území Kamenický Šenov

20. 4. 2015 | Vyvěšení VŘ - zubní lékařství pro území Kamenický Šenov

Vyvěšení VŘ - všeobecné praktické lékařství pro území Liberec

20. 4. 2015 | Vyvěšení VŘ - všeobecné praktické lékařství pro území Liberec

Výběrové řízení

20. 4. 2015 | Výběrové řízení - Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace

Výběrové řízení

20. 4. 2015 | Výběrové řízení - Domov Raspenava, příspěvková organizace

Výběrové řízení

20. 4. 2015 | Výběrové řízení - Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace

Svolání 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2015

17. 4. 2015 | hejtman Libereckého kraje v souladu s § 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích svolává 4. zasedání zastupitelstva v roce 2015. Zasedání se koná dne 28. 4. 2015 od 14 hodin.

VPS_Doksy-Tachov_ZR

16. 4. 2015 |

VPS_Doksy-Tachov_ZR

16. 4. 2015 |

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí

15. 4. 2015 | Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí

Oznámení na úřední desku - shrnutí změn projektu

15. 4. 2015 | Oznámení na úřední desku - shrnutí změn projektu - Silnice I/35 Bíly Kostel - Hrádek nad nisou

Oznámení zahájení řízení - výjimka dle § 56 zákona 114/1192 Sb - rak říční - záměcký rybník Frýdlant

14. 4. 2015 | Oznámení zahájení řízení - výjimka dle § 56 zákona 114/1192 Sb - rak říční - revitalizace zámeckého rybníku ve Frýdlantu včetně jeho odbahnění. Žadatel Národní památkový ústav.

Výběrové řízení na místo zaměstnanec/zaměstnankyně sociálně právní ochrany dětí - 2 místa oddělení sociální práce odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

14. 4. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje sociálně-právní ochranu dětí v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb.

Osvědčení o VS/8/2015 Obec Chotyně

14. 4. 2015 | Osvědčení o VS/8/2015 Obec Chotyně

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení dopravní obslužnosti odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

13. 4. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: komplexní zajišťování výkonu státní správy a samosprávných činností na úseku dopravní obslužnosti

výzva dotčeným osobám k uplatnění námitek k OOP záplavového území Smědá

13. 4. 2015 | výzva dotčeným osobám k uplatnění námitek k OOP záplavového území Smědá

Vyvěšení VŘ - vnitřní lékařství, nefrologie pro území Česká Lípa

13. 4. 2015 | Vyvěšení VŘ - vnitřní lékařství, nefrologie pro území Česká Lípa

Vyvěšení VŘ - zubní lékařství pro území Velké Hamry

13. 4. 2015 | Vyvěšení VŘ - zubní lékařství pro území Velké Hamry

VPS_Osecna_Svetla-pJestedem_prestupky_ZRUS

13. 4. 2015 |

VPS_Zelezny-Brod_Koberovy_prestupky

13. 4. 2015 |

VPS_Semily-Bela_TP

13. 4. 2015 |

výzva dotčeným osobám k uplatnění námitek k OOP záplavového území Smědá

13. 4. 2015 | výzva dotčeným osobám k uplatnění námitek k OOP záplavového území Smědá

Závazné stanovisko EIA - Centrum pro komplexní nakládání s odpady - Lomnice nad Popelkou

10. 4. 2015 | Závazné stanovisko EIA - Centrum pro komplexní nakládání s odpady - Lomnice nad Popelkou

Výzva k podání připomínek k návrhu opatření obecné povahy - stanovení změny záplavového území toku Smědá

10. 4. 2015 | Výzva k podání připomínek k návrhu opatření obecné povahy - stanovení změny záplavového území vodního toku Smědá v ř. km 0,0 - 36,0

Výzva k podání připomínek k návrhu opatření obecné povahy - stanovení změny záplavového území vodního toku Smědá

10. 4. 2015 | Výzva k podání připomínek k návrhu opatření obecné povahy - stanovení změny záplavového území vodního toku Smědá v ř. km 0,0 - 36,0 km

Nabídka nepotřebného majetku OA a SŠ Turnov

9. 4. 2015 | Nabídka nepotřebného majetku OA Turnov

Výběrové řízení na místo lektora ekologicko-výchovných programů se zaměřením na 2. stupeň základních škol a střední školu

8. 4. 2015 | Charakteristika činností: příprava a realizace ekologicko-výchovných programů (denní, pobytové)

Záměr prodeje nemovitého majetku M/9/2015 - k.ú. Hejnice

8. 4. 2015 | Záměr prodeje st.p.č. 18 o výměře 827 m2, jejíž součástí je stavba obč. vybavenosti Hejnice, č.p. 190 a p.p.č. 102/5 o výměře 188 m2, nacházejících se v katastrálním území Hejnice, za minimální kupní cenu ve výši 3.369.000 Kč.

Záměr prodeje nemovitého majetku M/10/2015 - k.ú. Františkov u Liberce

8. 4. 2015 | Záměr prodeje bývalých dílen pro výuku učňovských oborů včetně všech vedlejších staveb, součástí, vybavení a příslušenství, nacházejících se v katastrálním území Františkov u Liberce, za minimální kupní cenu ve výši 6.799.000 Kč.

Oznámení záměru na úřední desku "Skladová hala Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s. Newtonova ul., Prú

8. 4. 2015 | Oznámení záměru na úřední desku "Skladová hala Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s. Newtonova ul., Průmyslová zóna Liberec - JIh

Zveřejnění posudku na úřední desce krajského úřadu

8. 4. 2015 | Zveřejnění posudku na úřední desce krajského úřadu - Instalace technologie výroby šroubů dp haly Kamax - Vesecko

"Navýšení kapacity výroby vaniček a spádových desek pro invalidy a seniory" - předání závěru zjišťov

8. 4. 2015 | "Navýšení kapacity výroby vaniček a spádových desek pro invalidy a seniory" - předání závěru zjišťovacího řízení

Osvědčení VS/7/2015 FAUNUS - KOOM - Voda pro Burkina Faso

8. 4. 2015 | Osvědčení VS/7/2015 FAUNUS - KOOM - Voda pro Burkina Faso

Oznámení zahájení řízení o výjimce - § 56 - Město Doksy, zámek

8. 4. 2015 | Oznámení zahájení řízení o výjimce - § 56 - Město Doksy, zámek

Zahájení řízení o povolení výjimky - § 56 - Modernizace žst. Česká Lípa

8. 4. 2015 | Zahájení řízení o povolení výjimky - § 56 - Modernizace žst. Česká Lípa

VPS_Semily_Bystra-nJizerou_prestupky

8. 4. 2015 |

VPS_Semily_Bystra-nJizerou_TP

8. 4. 2015 |

KULK 27867 Nabídka volného pracovního místo Asistent-ka vedení Silnice LK a.s.

7. 4. 2015 | KULK 27867 Nabídka volného pracovního místo Asistent-ka vedení Silnice LK a.s.

Záměr darování nemovitého majetku M/7/2015 - k.ú. Lestkov pod Kozákovem

7. 4. 2015 | Záměr darování pozemků o celkové výměře 474 m2, pod chodníky vymezených geometrickým plánem a nacházejících se v katastrálním území Lestkov pod Kozákovem, obci Radostná pod Kozákovem, obci Radostná pod Kozákovem, IČ 00276031.

Záměr darování nemovitého majetku M/8/2015 - k.ú. Horní Police

7. 4. 2015 | Záměr darování p.p.č. 62/2 o výměře 299 m2 a p.p.č. 171 m2, pod chodníky , vymezených geometrickým plánem a nacházejících se v katastrální území Horní Police, obci Horní Police, Obci Horní Police, IČ 00524662.

Oznámení o konání veřejného projednání záměru Instalace technologie výroby šroubů do haly KAMAX-Vese

7. 4. 2015 | Oznámení o konání veřejného projednání záměru Instalace technologie výroby šroubů do haly KAMAX-Vese

Oznámení zahájení řízení o výjimce - § 56 - netopýři - Město Doksy, zámek

1. 4. 2015 | Oznámení zahájení řízení o výjimce - § 56 - netopýři - Město Doksy, zámek

Výběrové řízení

31. 3. 2015 | Výběrové řízení - Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace

Výběrové řízení

31. 3. 2015 | Výběrové řízení - Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace

Výběrové řízení

31. 3. 2015 | Výběrové řízení - Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková organizace

oznámení o zahájení řízení - výjimka údržba VKP Jablonecko

30. 3. 2015 | oznámení o zahájení řízení - výjimka údržba VKP Jablonecko

Oznámení o nabytí právní moci změny IP na úřední desce

30. 3. 2015 | Oznámení o nabytí právní moci změny IP na úřední desce

Výběrové řízení

30. 3. 2015 | Výběrové řízení - Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace

Výběrové řízení

30. 3. 2015 | Výběrové řízení - Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace

Výběrové řízení

30. 3. 2015 | Výběrové řízení - Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková organizace

ROZKOŠ bez RIZIKA - výběrové řízení na terénního pracovníka pro oblast Libereckého kraje

27. 3. 2015 | ROZKOŠ bez RIZIKA - výběrové řízení na terénního pracovníka pro oblast Libereckého kraje, vyřizuje Mgr. Veronika Berková - sídlo Brno, Zábrdovice, Vlhká 166/10\n

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení vodního a lesního hospodářství odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje

27. 3. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: zabezpečuje administraci projektů Libereckého kraje v oblasti životního prostředí a zemědělství s důrazem na projekty podporované z národních zdrojů

Oznámení záměru na úřední desku "Skladová hala Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s. Newtonova ul., Prú

27. 3. 2015 | Oznámení záměru na úřední desku "Skladová hala Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s. Newtonova ul., Průmyslová zóna Liberec - JIh

zahájení řízení + usnesení, výjimka dle § 56 zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody - krkavec velký

27. 3. 2015 | Zahájení řízení + usnesení, výjimka dle § 56 zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody - krkavec velký. Plašení a odstřel omezeného počtu krkavců za účelem snížení škod na bahnících se ovcích. Jindřichovice pod Smrkem. O. Fortelko

zahájení řízení + usnesení, výjimka dle § 56 zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody - krkavec velký

26. 3. 2015 | zahájení řízení + usnesení, výjimka dle § 56 zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody - krkavec velký. Plašení a odstřel omezeného počtu krkavců za účelem snížení škod na bahnících se ovcích. Jindřichovice pod Smrkem. O. Fortelko

VPS_Doksy-Bezdez_ZR

26. 3. 2015 |

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení ochrany ovzduší a odpadů odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje

25. 3. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: vykonává samostatnou a přenesenou působnost ve věcech svěřených úřadu zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

VPS_Jablonec-nN_Rychnov-uJablonce-nN_prestupky

25. 3. 2015 |

výzva k možnosti vyjádření před podáním rozhodnutí- doplnění

25. 3. 2015 | výzva k možnosti vyjádření před podáním rozhodnutí- doplnění- Bradlecká Lhoty, Bartoníček mlýn

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení veřejných zakázek odboru investic a správy nemovitého majetku Krajského úřadu Libereckého kraje

23. 3. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: poskytuje právní poradenství v oblasti veřejných zakázek

Výběrové řízení na místo zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení HW odborný garant "Technologického centra" oddělení hardware odboru informatiky Krajského úřadu Libereckého kraje

23. 3. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: zodpovídá za realizovanou dílčí část projektu "Technologické centrum"

Výběrové řízení na místo zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení HW odborný garant "Vnitřní integrace úřadu" oddělení hardware odboru informatiky Krajského úřadu Libereckého kraje

23. 3. 2015 | zodpovídá za realizovanou dílčí část projektu "Vnitřní integrace úřadu"

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení veřejných zakázek odboru investic a správy nemovitého majetku Krajského úřadu Libereckého kraje

23. 3. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: poskytuje právní poradenství v oblasti veřejných zakázek

Výběrové řízení na místo zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení HW odborný garant "Digitalizace a ukládání" oddělení hardware odboru informatiky Krajského úřadu Libereckého kraje

23. 3. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: zodpovídá za realizovanou dílčí část projektu "Digitalizace a ukládání"

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení územního plánování odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje

23. 3. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: pořizování územně plánovacích podkladů kraje nezbytných zejména pro Zásady územního rozvoje

oznámení o zahájení řízení - výjimka rorýs, netopýr, Sadová 13,15,17,19 Jbc

23. 3. 2015 | oznámení o zahájení řízení - výjimka rorýs, netopýr, Sadová 13,15,17,19 Jbc

Zveřejnění posudku na úřední desce krajského úřadu

23. 3. 2015 | Zveřejnění posudku na úřední desce krajského úřadu - Instalace technologie výroby šroubů dp haly Kamax - Vesecko

Zpracovávám...