Počasí Dnes °C
Krajský úřad

Sejmuté

VPS_Semily-Chuchelna_prestupky

25. 2. 2015 |

VPS_Semily_Haje-nJizerou_TP

25. 2. 2015 |

VPS_Zelezny-Brod_Jilove-uDrzkova_TP

25. 2. 2015 |

VPS_Semily-Jesenny_prestupky

25. 2. 2015 |

VPS_Semily-Jesenny_TP

25. 2. 2015 |

VPS_Semily-Chuchelna_TP

25. 2. 2015 |

VPS_Zelezny-Brod_Zasada_ZR

25. 2. 2015 |

VPS_Zelezny-Brod_Jilove-uDrzkova_ZR

25. 2. 2015 |

VPS_Jilemnice-Vichova-nJizerou_prestupky

24. 2. 2015 |

VPS_Jilemnice-Studenec_prestupky

24. 2. 2015 |

VPS_Jilemnice_Rokytnice-nJizerou_prestupky

24. 2. 2015 |

VPS_Zelezny-Brod_Jilove-uDrzkova_prestupky

24. 2. 2015 |

VPS_Zelezny-Brod_Zasada_prestupky

24. 2. 2015 |

Nabídka nepotřebného majetku SOŠ Jablonecká Liberec

23. 2. 2015 | Nabídka nepotřebného majetku SOŠ Jablonecká Liberec

Oznámení zahájení řízení + nařízení ústního jednání - výjimka, most ve Velenicích

23. 2. 2015 | Oznámení zahájení řízení + nařízení ústního jednání - výjimka dle § 56, most přes Svitávku ve Velenicích

Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení

23. 2. 2015 | Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení společnosti Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s. - Průmyslová zóna Liberec - Jih

Výběrové řízení na pracovní pozici vedoucího/vedoucí oddělení dopravní obslužnosti odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

23. 2. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: komplexní zajišťování výkonu státní správy a samosprávných činností na úseku dopravní obslužnosti

Osvědčení o VS/6/2015 Obec Mníšek "Konto vzájemné pomoci"

23. 2. 2015 | Osvědčení o VS/6/2015 Obec Mníšek "Konto vzájemné pomoci"

Osvědčení VS/4/2015 Česká pohanská společnost, z. s.

23. 2. 2015 | Osvědčení VS/4/2015 Česká pohanská společnost, z. s.

seznam zpracovatelů posudků EIA a posuzovatelů územních plánů

23. 2. 2015 | seznam zpracovatelů posudků EIA a posuzovatelů územních plánů

Výběrové řízení na místo investiční technik/technička oddělení investic odboru investic a správy nemovitého majetku Krajského úřadu Libereckého kraje

20. 2. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: koordinace, příprava a realizace dopravních a silničních staveb, příprava a zpracování podkladů pro investiční záměry

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje

20. 2. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: výkon státní správy a samosprávných činností dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

"Národní plán povodí Odry" - předání závěru zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb.

20. 2. 2015 | "Národní plán povodí Odry" - Zveřejnění

Závěr zjišťovacího řízení ke koncepci "Národní plán povodí Labe"

20. 2. 2015 | Závěr zjišťovacího řízení ke koncepci "Národní plán povodí Labe"

Vyvěšení VŘ - všeobecná sestra pro území Liberec

20. 2. 2015 | Vyvěšení VŘ - všeobecná sestra pro území Liberec

Vyvěšení VŘ - všeobecná sestra - domácí péče pro území Liberec

20. 2. 2015 | Vyvěšení VŘ - všeobecná sestra - domácí péče pro území Liberec

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně integrovaného povolení

20. 2. 2015 | Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně integrovaného povolení, ELECTROPOLI-GALVIA, s.r.o., Budovatelů 482, 538 43 Třemošnice, provoz Český Dub, "Zařízení na povrchovou úpravu kovů".

Osvědčení o VS/5/2015 Šance zvířatům, o.s.

19. 2. 2015 | Osvědčení o VS/5/2015 Šance zvířatům, o.s.

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení veřejných zakázek odboru investic a správy nemovitého majetku Krajského úřadu Libereckého kraje

18. 2. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: poskytuje právní poradenství v oblasti veřejných zakázek

Výběrové řízení na místo sekretář/sekretářka člena rady kraje pověřeného řízením resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti Krajského úřadu Libereckého kraje

18. 2. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje organizaci a koordinaci činností sekretariátu člena rady kraje pověřeného vedením resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti

Oznámení na web

18. 2. 2015 | Oznámení na web - TRW Automotive Czech s.r.o., Jablonec nad Nisou

Výběrové řízení na volné pracovní místo: INSPEKTOR SILNIČNÍ SÍTĚ - OKRES ČESKÁ LÍPA

13. 2. 2015 | Výběrové řízení na volné pracovní místo: INSPEKTOR SILNIČNÍ SÍTĚ - OKRES ČESKÁ LÍPA

Nabídka nepotřebného majetku

13. 2. 2015 | Nabídka nepotřebného majetku

Výběrové řízení na volné pracovní místo: PRACOVNÍK ODDĚLENÍ INSPEKCE SILNIČNÍ SÍTĚ-SILNIČNÍ INSPEK

13. 2. 2015 | Výběrové řízení na volné pracovní místo: PRACOVNÍK ODDĚLENÍ INSPEKCE SILNIČNÍ SÍTĚ - SILNIČNÍ INSPEKTOR

Svolání 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2015

13. 2. 2015 | Hejtman Libereckého kraje v souladu s § 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, svolává 2. zasedání zastupitelstva kraje v roce 2015. Zasedání se koná dne 24. února 2015 od 14 hodin.

Zadávací dokumentace - zpracování POH LK

12. 2. 2015 | Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na výběr zpracovatele Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje

Nabídka nepotřebného majetku DD Semily

12. 2. 2015 | Nabídka nepotřebného majetku DD Semily

Osvědčení o VS/3/2015 Pomoc v nouzi Liberecko, z.s., "Bojujeme s Kačenkou"

12. 2. 2015 | Osvědčení o VS/3/2015 Pomoc v nouzi Liberecko, z.s., "Bojujeme s Kačenkou"

VPS_Lomnice-nPopelkou_Bradlecka-Lhota_TP

11. 2. 2015 |

VPS_Lomnice-nPopelkou_Bradlecka-Lhota_prestupky

11. 2. 2015 |

Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy - změna záplavového území toku Svitávka, říční kilometr 0,000-7,045

11. 2. 2015 | Změna záplavového území toku Svitávka, ř. km. 0,000-7,045, změna aktivní zóny v dotčeném úseku toku, navrhovatel Povodí Ohře s. p. Chomutov

Oznámení o nucené dražbě sběratelsky cenných obrazů

11. 2. 2015 | Oznámení o nucené dražbě sběratelsky cenných obrazů

Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy - změna stanovení záplavového území toku Šporka, ř. km 20,074 - 21,028, včetně změny aktivní zóny v dotčeném úseku

11. 2. 2015 | Změna stanovení záplavového území Šporka, ř. km 20,074 - 21,028, včetně změny aktivní zóny v dotčeném úseku, navrhovatel Povodí Ohře s. p. Chomutov

Výběrové řízení na místo zaměstnance/zaměstnankyně oddělení HW odborný garant "Technologického centra" oddělení hardware odboru informatiky Krajského úřadu Libereckého kraje

10. 2. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: zodpovídá za realizovanou dílčí část projektu "Technologické centrum"

Výběrové řízení na místo zaměstnance/zaměstnankyně oddělení HW odborný garant "Digitalizace a ukládání" oddělení hardware odboru informatiky Krajského úřadu Libereckého kraje

10. 2. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: zodpovídá za realizovanou dílčí část projektu "Digitalizace a ukládání"

Výběrové řízení na místo zaměstnance/zaměstnankyně oddělení HW odborný garant "Vnitřní integrace úřadu" oddělení hardware odboru informatiky Krajského úřadu Libereckého kraje

10. 2. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: zodpovídá za realizovanou dílčí část projektu "Vnitřní integrace úřadu"

Záměr prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci M/4/2015 - k.ú. Dobranov

10. 2. 2015 | Záměr prodeje p.p.č. 201/2 o výměře 33 m2, ostatní plocha, vymezená geometrickým plánem a nacházející se v katastrálním území Dobranov, obec Česká Lípa, za kupní cenu ve výši 6.875 Kč.

Informace o závěru zjišťovacího řízení

10. 2. 2015 | Závěr zjišťovacího řízení k záměru Zařízení ke sběru a zpracování autovraků Raspenava - ulice Nádražní 101

VPS_Duba-Jestrebi_prestupky

10. 2. 2015 |

VPS_Turnov_Hruba-Skala_prestupky

10. 2. 2015 |

rozhodnutí o prodloužení výjimky dle § 56 zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny- ZO ČSOP Armillaria Liberec

9. 2. 2015 | rozhodnutí o prodloužení výjimky

VPS_Turnov-Karlovice_prestupky

9. 2. 2015 |

VPS_Turnov-Zernov_prestupky

9. 2. 2015 |

VPS_Turnov-Pacerice_prestupky

9. 2. 2015 |

VPS_Lomnice-nPopelkou_Bela_prestupky

9. 2. 2015 |

VPS_Lomnice-nPopelkou_Kostalov_prestupky

9. 2. 2015 |

Zahájení správního řízení - udělení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb.

9. 2. 2015 | Monitoring úseků silnice I/13 a I/15, ve třech místech křížení s předpokládanými tahovými trasami obojživelníků. Lokality budou monitorivány pomocí bariér se zemními pastmi v roce 2015.

Vyvěšení VŘ - zubní lékařství pro území Nový Bor

6. 2. 2015 | Vyvěšení VŘ - zubní lékařství pro území Nový Bor

Infromace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení

6. 2. 2015 | Infromace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení společnosti TERMIZO a.s.

Oznámení zahájení zjišťovacího řízení

6. 2. 2015 | Oznámení zahájení zjišťovacího řízení k záměru "Skladování extralehkého topného oleje a lakovna – AMB s.r.o. Stráž pod Ralskem" ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

VPS_Lomnice-nPopelkou_Nova-Ves-nPopelkou_prestupky

4. 2. 2015 |

VPS_Lomnice-nPopelkou_Nova-Ves-nPopelkou_ZR

4. 2. 2015 |

VPS_Lomnice-nPopelkou_Nova-Ves-nPopelkou_TP

4. 2. 2015 |

VPS_Zelezny-Brod_Drzkov_prestupky

4. 2. 2015 |

VPS_Turnov-Kacanovy_prestupky

4. 2. 2015 |

VPS_Zelezny-Brod_Drzkov_ZR

4. 2. 2015 |

VPS_Zelezny-Brod_Drzkov_TP

4. 2. 2015 |

VPS_Zelezny-Brod_Radcice_TP

4. 2. 2015 |

VPS_Zelezny-Brod_Radcice_prestupky

4. 2. 2015 |

VPS_Zelezny-Brod_Radcice_ZR

4. 2. 2015 |

k záměru "Dostavba výrobního areálu Benteler ČR s.r.o. Jablonec nad Nisou"

4. 2. 2015 | Závěr zjišťovacího řízení k záměru "Dostavba výrobního areálu Benteler ČR s.r.o. Jablonec nad Nisou"

Stanovisko SEA k Územnímu plánu Vysoké nad Jizerou

4. 2. 2015 | Stanovisko SEA k Územnímu plánu Vysoké nad Jizerou

Oznámení na web o nabytí právní moci změny integrovaného povolení - DS Agro Libštát

3. 2. 2015 | Oznámení na web o nabytí právní moci změny integrovaného povolení - DS Agro Libštát

Oznámení zahájení řízení + usnesení, výjimka dle § 56 zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody

3. 2. 2015 | Oznámení zahájení řízení + usnesení, výjimka dle § 56 zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zateplování objektu Zahradní 457, Liberec

VPS_Turnov-Jenisovice_prestupky

3. 2. 2015 |

VPS_Turnov-Kobyly_prestupky

3. 2. 2015 |

VPS_Turnov_Mirova_pKozakovem_prestupky

3. 2. 2015 |

VPS_Turnov-Lazany_prestupky

3. 2. 2015 |

VPS_Turnov-Ohrazenice_prestupky

3. 2. 2015 |

VPS_Turnov-Modrisice_prestupky

3. 2. 2015 |

VPS_Turnov-Prisovice_prestupky

3. 2. 2015 |

VPS_Turnov-Radostna-pKozakovem_prestupky

3. 2. 2015 |

VPS_Turnov-Radimovice_prestupky

3. 2. 2015 |

VPS_Turnov-Rakousy_prestupky

3. 2. 2015 |

VPS_Turnov-Sobeslavice_prestupky

3. 2. 2015 |

VPS_Turnov-Rovensko-pTroskami_prestupky

3. 2. 2015 |

VPS_Turnov-Svijany_prestupky

3. 2. 2015 |

VPS_Turnov_Svijansky-Ujezd_prestupky

3. 2. 2015 |

VPS_Turnov-Zdarek_prestupky

3. 2. 2015 |

VPS_Turnov-Troskovice_prestupky

3. 2. 2015 |

VPS_Straz-pRalskem_Hamr-nJezere_prestupky

3. 2. 2015 |

VPS_Straz-pRalskem-Brniste_prestupky

3. 2. 2015 |

VPS_Straz-pRalskem_Dubnice_prestupky

3. 2. 2015 |

VPS_Jilemnice_Martinice-vKrkonosich_prestupky

3. 2. 2015 |

VPS_Jilemnice-Ponikla_prestupky

3. 2. 2015 |

VPS_Zelezny-Brod_Skuhrov_prestupky

3. 2. 2015 |

VPS_Straz_pRalskem-Brniste_policie

3. 2. 2015 |

VPS_Straz-pRalskem_Hamr-nJezere_TP

3. 2. 2015 |

VPS_Zelezny-Brod_Skuhrov_TP

3. 2. 2015 |

VPS_Zelezny-Brod_Skuhrov_ZR

3. 2. 2015 |

Zpracovávám...