Počasí Dnes °C
Krajský úřad

Sejmuté

VPS_Jilemnice-Ponikla_prestupky

3. 2. 2015 |

VPS_Zelezny-Brod_Skuhrov_prestupky

3. 2. 2015 |

VPS_Straz_pRalskem-Brniste_policie

3. 2. 2015 |

VPS_Straz-pRalskem_Hamr-nJezere_TP

3. 2. 2015 |

VPS_Zelezny-Brod_Skuhrov_TP

3. 2. 2015 |

VPS_Zelezny-Brod_Skuhrov_ZR

3. 2. 2015 |

VPS_Lomnice-nPopelkou_Vesela_prestupky

3. 2. 2015 |

Záměr darování nemovitého majetku M/3/2015 - k.ú. Chuchelna

2. 2. 2015 | Záměr darování pozemků pod chodník o celkové výměře 991 m2, vymezených geometrickým plánem a nacházejících se v katastrálním územo Chuchelna, Obci Chuchelna, IČ 00275760

Záměr darování nemovitého majetku M/2/2015 - k.ú. Petrovice v Lužických horách

2. 2. 2015 | Záměr darování části p.p.č. 1034/1 o výměře 26 m2 a části p.p.č. 1034/1 díl "a" o výměře 5 m2, vymezených geometrickým plánem a nacházejících se v katastrálním území Petrovice v Lužických horách, Městu Jablonné v Podještědí, IČ 00260576.

Vyvěšení VŘ - všeobecná sestra Rokytnice,Harrachov, Jablonec, Vysoké

30. 1. 2015 | Vyvěšení VŘ - všeobecná sestra Rokytnice,Harrachov, Jablonec, Vysoké

Posuzování vlivů záměru "Pískovna Dolní Pertoltice" na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb

30. 1. 2015 | Posuzování vlivů záměru "Pískovna Dolní Pertoltice" na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb

Oznámení zahájení řízení o výjimce ze zákl. ochranných podmínek zvl. chráněných druhů živočichů

30. 1. 2015 | Oznámení zahájení řízení o výjimce - rorýs obecný - ul. Zhořelecká, Česká Lípa

Oznámení zahájení řízení o výjimce z ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů

30. 1. 2015 | Oznámení zahájení řízení o výjimce - odchyt bramborníčka hnědého Mimoň, Ralsko

Oznámení o seznámení se z návrhem Plánu péče PP Nístějka

29. 1. 2015 | Oznámení o seznámení se z návrhem Plánu péče PP Nístějka

VPS-Turnov-Holenice_prestupky

29. 1. 2015 | VPS-Turnov-Holenice_prestupky

VPS-Turnov-Frydstejn_prestupky

29. 1. 2015 | VPS-Turnov-Frydstejn_prestupky

VPS_Turnov_Mala-Skala_prestupky

29. 1. 2015 | VPS_Turnov_Mala-Skala_prestupky

VPS_Turnov-Prepere_prestupky

29. 1. 2015 | VPS_Turnov-Prepere_prestupky

VPS_Tutnov-Pencin_prestupky

29. 1. 2015 | VPS_Tutnov-Pencin_prestupky

Oznámění o zahájení řízení - výjimka dle § 56 - záchanný transfer obojživelníků ul. Mšenská, Kunratice u Libece

27. 1. 2015 | Záchanný transfer obojživelníků (ropucha obecná, čolek horský, čolek obecný) při jarním tahu přes komunikaci v ulici Mšenská formou dočasných bariér se zemními pastmi. ZOO Liberec.

Vyvěšení VŘ - praktické lékařství pro děti a dorost Česká Lípa

27. 1. 2015 | Vyvěšení VŘ - praktické lékařství pro děti a dorost Česká Lípa

oznámení o zahájení řízení - Prosečská investiční a.s. - žádost o výjimku dle § 56

26. 1. 2015 | oznámení o zahájení řízení - Prosečská investiční a.s. - žádost o výjimku dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. - obytný soubor Futurum Proseč

Výběrové řízení na místo zaměstnanec/zaměstnankyně pro integrovaný záchranný systém oddělení krizového řízení odboru kancelář hejtmana Krajského úřadu Libereckého kraje

26. 1. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: plnění úkolů v oblasti dotační politiky kraje ve vztahu k požární ochraně

Oznámení záměru na úřední desku

26. 1. 2015 | Oznámení záměru na úřední desku

Oznámení zahájení řízení + usnesení, výjimka dle § 56 zák.č.114/1992 Sb.

26. 1. 2015 | Oznámení zahájení řízení + usnesení, výjimka dle § 56 zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, stavba lávky přes Luční potok v k.ú. Vesec u Liberce

Informace o nabytí právní moci

26. 1. 2015 | Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení společnosti DGS Druckguss Systeme s.r.o., Liberec

Vyvěšení VŘ - zubní lékařství pro území Desná

23. 1. 2015 | Vyvěšení VŘ - zubní lékařství pro území Desná

Vyvěšení VŘ - alergologie a klinická imunologie, vnitřní lékařství Frýdlant

23. 1. 2015 | Vyvěšení VŘ - alergologie a klinická imunologie, vnitřní lékařství Frýdlant

oznámení o zahájení řízení - ZO ČSOP Bukovina - transfer žab

23. 1. 2015 | oznámení o zahájení řízení - ZO ČSOP Bukovina - transfer žab - Sekerkovy Loučky

Výběrové řízení na místo zaměstnanec oddělení hospodářské správy - technický pracovník - elektrikář odboru kancelář ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje

23. 1. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: provádí údržbu a opravy automatických zařízení s měřící, regulační a signalizační technikou

Výběrové řízení na místo zaměstnanec oddělení hospodářské správy - instalatér - topenář odboru kancelář ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje

23. 1. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: provádí opravy a údržbu zařízení vysokotlaké klimatizace, výměníkových stanic a doprovodných technologií

Informace o posudku na dokumentaci

22. 1. 2015 | Informace o posudku na dokumentaci o vlivech záměru Centrum pro komplexní nakládání s odpady – Lomnice nad Popelkou

VPS_Vysoke-nJizerou-Roprachtice_prestupky

22. 1. 2015 | VPS_Vysoke-nJizerou-Roprachtice_prestupky

Závěr zjišťovacího řízení

21. 1. 2015 | Závěr zjišťovacího řízení - Sportovně relaxační areál Česká Lípa, Žíznikov

Záměr darování nemovitého majetku M/1/2015 - k.ú. Stráž nad Nisou

20. 1. 2015 | Záměr darování části pozemku p.č. 1063/1 o výměře 507 m2, oddělený geometrickým plánem, nacházející se v katastrálním území Stráž nad Nisou, TJ Sokol TESLA Stráž nad Nisou, IČ 46744321.

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení pozemních komunikací - silniční technik odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

19. 1. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: zabezpečuje přípravu, administraci a realizaci projektů týkající se silnic II. a III. třídy spolufinancovaných z národních dotačních programů a z evropských dotačních programů

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení veřejných zakázek odboru investic a správy nemovitého majetku Krajského úřadu Libereckého kraje

19. 1. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje a provádí přípravu, zadávání a kontrolu veřejných zakázek dle platné legislativy

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení veřejných zakázek - příprava veřejných zakázek malého rozsahu odboru investic a správy nemovitého majetku Krajského úřadu Libereckého kraje

19. 1. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje a provádí přípravu, zadávání a kontrolu veřejných zakázek malého rozsahu

Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení

19. 1. 2015 | Závěr zjišťovacího řízení - záměru Výstavba nové šachtové pece, KSM Castings a.s., Hrádek nad Nisou

Zveřejnění plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik k připomínkám

19. 1. 2015 | Návrhy Národních plánů povodí, Plánů pro zvládání povodňových rizik a Plánů dílčích povodí se zveřejňují a zároveň se dává možnost k jejich připomínkování. Připomínky lze uplatnit do 22.6.2015.

Svolání 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2015

16. 1. 2015 | hejtman Libereckého kraje v souladu s § 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, svolává 1. zasedání zastupitelstva kraje v roce 2015. Zasedání se koná dne 27. 1. 2015 od 14 hodin.

Výběrové řízení na místo vedoucího/vedoucí oddělení projektů strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje

15. 1. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: sleduje dotace z programů a fondů EU

Nařízení Státní veterinární správy - antiparazitární léčba volně žijící spárkaté zvěře

15. 1. 2015 | Mimořádná veterinární opatření - antiparazitární léčba volně žijící spárkaté zvěře prováděná uživateli honiteb

Oznámení zahájení spr. řízení - udělení výjimky dle §56 rorýs obecný - zateplení bytového domu, Frýdlant

14. 1. 2015 | Záměrem je zateplení bytového domu v ul. Lužická, č.p. 1178 v k.ú. Frýdlant, který je využíván k hnízdění rorýsem obecným.

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje

13. 1. 2015 | Charakteristika vykonávané činnosti: koordinuje činnost sekretariátu odboru životního prostředí a zemědělství

Nabídka nepotřebného majetku ZZS LK - DEFIBRIÁLOTORY ZOOL-PD1400S

12. 1. 2015 | Nabídka nepotřebného majetku ZZS LK - DEFIBRIÁLOTORY ZOOL-PD1400S

Informace o zahájení zjišťovacího řízení

12. 1. 2015 | Informace o zahájení zjišťovacího řízení záměru Zařízení ke sběru a zpracování autovraků Raspenava

Osvědčení VS/2/2015 Michael, o.s. "Rekonstrukce kostela sv. Archanděla Michaela ve Smržovce"

12. 1. 2015 | Osvědčení VS/2/2015 Michael, o.s. "Rekonstrukce kostela sv. Archanděla Michaela ve Smržovce"

Vyvěšení VŘ - geriatrie pro území Liberecký kraj

9. 1. 2015 | Vyvěšení VŘ - geriatrie pro území Liberecký kraj

Oznámení o aktualizaci plánu péče PP Jezírko pod Táborem

9. 1. 2015 | Oznámení o aktualizaci plánu péče PP Jezírko pod Táborem

VPS-Smrzovka-Nova-Ves-nN_prest_dodat.c4

8. 1. 2015 | VPS-Smrzovka-Nova-Ves-nN_prest_dodat.c4

Oznámení o zveřejnění informace na úřední desce LK

8. 1. 2015 | Oznámení o zveřejnění informace na úřední desce LK

Osvědčení o VS/1/2015 Podralský nadační fond ZOD

8. 1. 2015 | Osvědčení o VS/1/2015 Podralský nadační fond ZOD

zveřejnění na ÚD - oznámení koncepce "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe"

8. 1. 2015 | zveřejnění na ÚD - oznámení koncepce "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe"

Zveřejnění na ÚD - oznámení koncepce "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry"

8. 1. 2015 | Zveřejnění na ÚD - oznámení koncepce "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry"

Oznámení o uzavření smlouvy o veřejných službách přímým zadáním

8. 1. 2015 | Oznámení o uzavření smlouvy o veřejných službách přímým zadáním - COMPAG CZ s.r.o., období platnosti JŘ 2014/2015

Oznámení o uzavření smlouvy o veřejných službách přímým zadáním

8. 1. 2015 | Oznámení o uzavření smlouvy o veřejných službách přímým zadáním - KAD, spol. s r.o., platnost JŘ 2014/2015

Oznámení o uzavření smlouvy o veřejných službách přímým zadáním

8. 1. 2015 | Oznámení o uzavření smlouvy o veřejných službách přímým zadáním - TRANSCENTRUM bus s.r.o., období platnosti JŘ 2014/2015

Oznámení o uzavření smlouvy o veřejných službách přímým zadáním

8. 1. 2015 | Oznámení o uzavření smlouvy o veřejných službách přímým zadáním - OSNADO spol. s r.o., období platnosti JŘ 2014/2015

Oznámení o uzavření smlouvy o veřejných službách přímým zadáním

8. 1. 2015 | Oznámení o uzavření smlouvy o veřejných službách přímým zadáním - Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o., období platnosti JŘ 2014/2015

Závěr zjišťovacího řízení k záměru "Multifunkční sklad Harrachov"

7. 1. 2015 | Závěr zjišťovacího řízení k záměru "Multifunkční sklad Harrachov" dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Výzva k podání připomínek k návrhu opatření obecné povahy - změna záplavového území toku Svitávka

7. 1. 2015 | Výzva k podání připomínek k návrhu opatření obecné povahy - změna ZÚ toku Svitávka, ř. km 0,000 - 7,045 v k.ú. Vlčí Důl, Heřmaničky u Dobranova města Česká Lípa a k.ú. Brenná, k.ú. Božíkov a k. ú. Zákupy města Zákupy

Výzva k podání připomínek k návrhu opatření obecné povahy - změna záplavového území toku Šporka

7. 1. 2015 | Výzva k podání připomínek k návrhu opatření obecné povahy - tok Šporka, ř. km 20,074 - 21,028 v k. ú. Nový Bor a k. ú. Arnultovice u Nového Boru města Nový Bor

Oznámení na úřední desku

7. 1. 2015 | Oznámení na úřední desku - TRW Automotive Czech s.r.o., Jablonec nad Nisou

Oznámení zahájení řízení o prodloužení výjimky + usnesení - oprava Panenského potoka - Povodí Ohře

6. 1. 2015 | Oznámení zahájení řízení o prodloužení výjimky + usnesení - oprava Panenského potoka - Povodí Ohře

Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení

5. 1. 2015 | Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení společnosti Gesta a.s. Rynoltice - Skládka Osečná

oznámení o zahájení řízení - Prosečská investiční a.s. - žádost o výjimku dle § 56

5. 1. 2015 | oznámení o zahájení řízení - Prosečská investiční a.s. - žádost o výjimku dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. - obytný soubor Futurum Proseč

oznámení zahájení řízení + usnesení, prodloužení výjimky dle § 56 zák.č.114/1992 Sb.

5. 1. 2015 | Oznámení zahájení řízení + usnesení, prodloužení výjimky dle § 56 zák.č.114/1992 Sb.o ochraně přírody a krajiny, ZO ČSOP Armillaria, Liberec

Zahájení zjišťovacího řízení k oznámení koncepce "Národní plán povodí Labe"

5. 1. 2015 | oznámení na ÚD

Zahájení zjišťovacího řízení k oznámení koncepce "Národní plán povodí Odry"

5. 1. 2015 | oznámení na ÚD

Oznámení záměru na úřední desku

31. 12. 2014 | Oznámení záměru na úřední desku - Dostavba výrobního areálu Benteler ČR s.r.o. , Jablonec nad Nisou

Závěr zjiš.řízení k záměru "Revitalizace trati HK-Jičín-Turnov"

30. 12. 2014 | Závěr zjiš.řízení k záměru "Revitalizace trati HK-Jičín-Turnov"

Doplnění dokumentace záměru "Mléčná farma Vysoké nad JIzerou"

30. 12. 2014 | Doplnění dokumentace "Mléčná farma Vysoké nad Jizerou"

Zveřejnění záměru " Stanovení dobývacího prostoru Pertoltice pod Ralskem a následná hornická činnost"na úřední desce KÚ

30. 12. 2014 | Zveřejnění záměru na úřední desce KÚ

Záměr prodeje nemovitého majetku M/62/2014 - k.ú. Svijany

22. 12. 2014 | Záměr prodeje části p.p.č. 279/1 díl "a" o výměře 71 m2, a část p.p.č. 288/1 díl "b" o výměře 20 m2, ostatní plocha, jiná plocha, nacházejících se v katastrálním území Svijany, obci Svijany, za kupní cenu ve výši 9.500 Kč.

Záměr prodeje nemovitého majetku M/62/2014 - k.ú. Polubný

22. 12. 2014 | Záměr prodeje části p.p.č. 3037 díl "a" o výměře 10 m2, ostatní plocha, silnice, nacházející se v katastrálním území Polubný, obci Kořenov, společnosti DP Real s.r.o., IČ 27229858, za kupní cenu ve výši 6.240 Kč.

Záměr prodeje nemovitého majetku M/61/2014 - k.ú. Svijany

22. 12. 2014 | Záměr prodeje části p.p.č. 279/1 díl "a" o výměře 71 m2, a část p.p.č. 288/1 díl "b" o výměře 20 m2, ostatní plocha, jiná plocha, nacházejících se v katastrálním území Svijany, obci Svijany, za kupní cenu ve výši 9.500 Kč.

Záměr prodeje nemovitého majetku M/59/2014 - k.ú. Jablonec nad Nisou

22. 12. 2014 | Záměr prodeje st.p.č. 6859/2 o výměře 3 m2, zastavěná plocha a nádvoří, nacházející se v katastrální území Jablonec nad Nisou, obci Jablonec nad Nisou, za kupní cenu ve výši 3.120 Kč.

Záměr prodeje nemovitého majetku M/59/2014 - k.ú. Jablonec nad Nisou

22. 12. 2014 | Záměr prodeje st.p.č. 6859/2 o výměře 3 m2, zastavěná plocha a nádvoří, nacházející se v katastrální území Jablonec nad Nisou, obci Jablonec nad Nisou, za kupní cenu ve výši 3.120 Kč.

Záměr prodeje nemovitého majetku M/59/2014 - k.ú. Jablonec nad Nisou

22. 12. 2014 | Záměr prodeje st.p.č. 6859/2 o výměře 3 m2, zastavěná plocha a nádvoří, nacházející se v katastrální území Jablonec nad Nisou, obci Jablonec nad Nisou, za kupní cenu ve výši 3.120 Kč.

Informace o zahájení zjišťovacího řízení

22. 12. 2014 | Informace o zahájení zjišťovacího řízení k záměru Výstavba nové šachtové pece KSM Castings CZ a.s., Hrádek nad Nisou

Vyvěšení VŘ - všeobecné praktické lékařství pro území Jablonec nad Nisou

19. 12. 2014 | Vyvěšení VŘ - všeobecné praktické lékařství pro území Jablonec nad Nisou

Vyvěšení VŘ - psychiatrie pro území Jablonec nad Nisou

19. 12. 2014 | Vyvěšení VŘ - psychiatrie pro území Jablonec nad Nisou

Záměr darování nemovitého majetku M/60/2014 - k.ú. Turnov

19. 12. 2014 | Záměr darování pozemků o výměře 227 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, navházejících se pod chodníky v k.ú. Turnov, obci Turnov, Městu Turnov, IČ 00276227.

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení pozemních komunikací - silniční technik odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

18. 12. 2014 | Charakteristika vykonávané činnosti: zabezpečuje přípravu, administraci a realizaci projektů týkající se silnic II. a III. třídy spolufinancovaných z národních dotačních programů a z evropských dotačních programů

Výběrové řízení na místo kontrolor/kontrolorka financování sociálních služeb oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

18. 12. 2014 | Charakteristika vykonávané činnosti: provádí samostatně v rámci kontrolní skupiny veřejnosprávní kontrolu u příjemců veřejné finanční podpory poskytované krajem z jeho rozpočtu a fondů

Výběrové řízení na místo investiční technik/technička oddělení investic odboru investic a správy nemovitého majetku Krajského úřadu Libereckého kraje

18. 12. 2014 | Charakteristika vykonávané činnosti: koordinace, příprava a realizace dopravních a silničních staveb

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně integrovaného povolení

18. 12. 2014 | Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně integrovaného povolení, SZP Sychrov, a.s., Čtveřín - Doubí 96, 463 44 Sychrov, zařízení "Farma pro odchov selat a výkrm prasat".

Výběrové řízení na místo kontrolor/kontrolorka financování sociálních služeb oddělení

18. 12. 2014 | Charakteristika vykonávané činnosti: provádí samostatně v rámci kontrolní skupiny veřejnosprávní kontrolu u příjemců veřejné finanční podpory poskytované krajem z jeho rozpočtu a fondů

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení ekonomických analýz - závazky a pohledávky ekonomického odboru Krajského úřadu Libereckého kraje

17. 12. 2014 | Charakteristika vykonávaných činností: zabezpečuje vymáhání pohledávek, resp. daňových nedoplatků kraje po lhůtě splatnosti dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád

Oznámení o zpřístupnění návrhů akčních plánů protihlukových opatření veřejnosti

16. 12. 2014 | Oznámení o zpřístupnění návrhů akčních plánů protihlukových opatření veřejnosti

Vyvěšení VŘ - geriatrie pro území Semily

15. 12. 2014 | Vyvěšení VŘ - geriatrie pro území Semily

závěr zjišťovacího řízení I/13 Nový Bor Svor, zkapacitnění

15. 12. 2014 | závěr zjišťovacího řízení I/13 Nový Bor Svor, zkapacitnění

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje

12. 12. 2014 | Charakteristika vykonávané činnosti: vykonává státní správu a samosprávu ve věcech svěřených krajskému úřadu zákonem č. 100/2001 Sb.

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení vodního a lesního hospodářství odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje

12. 12. 2014 | Charakteristika vykonávané činnosti: vykonává samostatnou a přenesenou působnost ve věcech svěřených úřadu zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa účetní úřadu Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou

12. 12. 2014 | Charakteristika vykonávané činnosti: komplexní účetnictví MO (rozpočtové účetnictví a hospodářská činnost)

- Sportovně relaxační areál Česká Lípa, Žíznikov

11. 12. 2014 | Oznámení záměru na úřední desce KÚ

Rozhodnutí o odvolání

11. 12. 2014 | Rozhodnutí o odvolání

Rozhodnutí o odvolání

11. 12. 2014 | Rozhodnutí o odvolání

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

10. 12. 2014 | Charakteristika vykonávané činnosti: koordinuje činnost sekretariátu odboru dopravy

Zpracovávám...