Počasí Dnes °C
Krajský úřad

Sejmuté

Záměr prodeje nemovitého majetku M/58/2014 - k.ú. Bílý Kostel nad Nisou

10. 12. 2014 | Záměr prodeje jiné stavby č.p. 147 na st.p.č. 305, st.p.č 305, p.p.č. 323/2, p.p.č. 331/1 a p.p.č. 541/3, nacházejících se v k.ú. Bílý Kostel nad Nisou, včetně trvalých porostů, za minimální kupní cenu ve výši 380.320 Kč.

Záměr darování nemovitého majetku M/53/2014 - k.ú. Jilemnice

10. 12. 2014 | Záměr darování nemovitého a movitého majetku v rámci stavby "Jilemnice - okružní křižovatka II/286 a II/293, nacházejících se v k.ú. Jilemnice, Městu Jilemnice, IČ 00275808.

Záměr darování nemovitého majetku M/52/2014 - k.ú. Turnov

10. 12. 2014 | Záměr darování nemovitého a movitého majetku v rámci stavby "Rekonstrukce silnice II/610 Turnov - Nádražní" vacházejících se v k.ú. Turnov, Městu Turnov, IČ 00276227.

Záměr darování nemovitého majetku M/54/2014 - k.ú. Rovensko pod Troskami

10. 12. 2014 | Záměr darování tělesa bývalé silnice č. III/28822 v délce 150 m, nacházející se v k.ú. Rovensko pod Troskami, Městu Rovensko pod Troskami, IČ 00276073.

Záměr prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci M/56/2014 - k.ú. Rychnov u Jablonce n. N.

10. 12. 2014 | Záměr prodeje p.p.č. 222/2 i výměře 235 m2, nacházející se v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou, předem určenému zájemci za kupní cenu ve výši 24.440 Kč

Záměr darování nemovitého majetku M/55/2014 - k.ú. Smržovka

10. 12. 2014 | Záměr darování p.p.č. 3991 o výměře 2529 m2 a p.p.č. 15 o výměře 1565 m2, nacháezjících se v k.ú. Smržovka, včetně stavby vyřazených silnic č. III/29043a a III/29041a na uvedených pozemcích, Městu Smržovka, IČ 00262579.

Záměr směny nemovitého majetku M/57/2014 - k.ú. Vranové I a Vranové II

10. 12. 2014 | Záměr směny p.p.č. 661/8 v k.ú. Vranové II a p.p.č. 2745/3 v k.ú. Vranové I, za pozemky ve vlastnictví Obce Malá Skála, IČ 00262463, s doplatkem ve výši 651.920 Kč ve prospěch obce.

Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení

10. 12. 2014 | Předání závěru zjišťovacího řízení k záměru "Přístavba haly a rozšíření výroby VGP park Liberec H.4.2. TI Grou"

Vyvěšení VŘ - gynekologie a porodnictví pro území Turnov

10. 12. 2014 | Vyvěšení VŘ - gynekologie a porodnictví pro území Turnov

Vyvěšení VŘ - alergologie a klinická imunologie, vnitřní lékařství Liberec

10. 12. 2014 | Vyvěšení VŘ - alergologie a klinická imunologie, vnitřní lékařství Liberec

Vyvěšení VŘ - alergologie a klinická imunologie, vnitřní lékařství Liberec

10. 12. 2014 | Vyvěšení VŘ - alergologie a klinická imunologie, vnitřní lékařství Liberec

Vyvěšení VŘ - Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí pro území Č. Lípa

10. 12. 2014 | Vyvěšení VŘ - Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí pro území Č. Lípa

Výběrové řízení na místo projektový asistent/projektová asistentka oddělení projektů ve vzdělávání odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje

9. 12. 2014 | Charakteristika vykonávané činnosti: organizačně a technicky zajišťuje projekty ve vzdělávání

Výběrové řízení na místo vedoucího/vedoucí oddělení projektů ve vzdělávání odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje

9. 12. 2014 | Charakteristika vykonávané činnosti: provádí metodickou, poradenskou a konzultační činnost v oblasti přípravy projektů ve vzdělávání

Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení

9. 12. 2014 | Závěr zjišťovacího řízení - Navýšení výrobní kapacity galvanického pokovování plastů – hala W6, Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s. - Průmyslová zóna Liberec Jih

Výběrové řízení na volné pracovní místo: PRACOVNÍK INVESTIČNÍHO ODDĚLENÍ INVESTIČNÍ REFERENT

8. 12. 2014 | Výběrové řízení na volné pracovní místo: PRACOVNÍK INVESTIČNÍHO ODDĚLENÍ INVESTIČNÍ REFERENT

Výběrové řízení na volné pracovní místo - REFERENT TECHNICKÉ EVIDENCE SILNIC A POZEMKŮ

8. 12. 2014 | Výběrové řízení na volné pracovní místo: REFERENT TECHNICKÉ EVIDENCE SILNIC A POZEMKŮ

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně pro obranná opatření oddělení krizového řízení odboru kancelář hejtmana Krajského úřadu Libereckého kraje

8. 12. 2014 | Charakteristika vykonávané činnosti: komplexně zajišťuje připravenost kraje na řešení vojenských krizových situací

Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení

5. 12. 2014 | Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení společnosti Gesta a..s. Rynoltice - Skládka Chotyně, kompostárna

Svolání 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2014

5. 12. 2014 | Hejtman Libereckého kraje v souladu s § 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, svolává 11. zasedání zastupitelstva kraje v roce 2014. Zasedání se koná dne 16. prosince 2014 od 14 hodin.

ZKOUŠKY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI DOPRAVCŮ - termíny na rok 2015

5. 12. 2014 | ZKOUŠKY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI DOPRAVCŮ - termíny na rok 2015 viz. příloha.

Nařízení Státní veterinární správy - tularémie zajíců

4. 12. 2014 | Nařízení Státní veterinární správy - tularémie zajíců

Závěr zjišťovacího řízení

4. 12. 2014 | Závěr zjišťovacího řízení k záměru „Instalace nadzemního zásobníku na naftu s výdejním stojanem o objemu 5000 litrů (typ Fuelmaster FM 5000)“ podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Závěr zjišťovacího řízení - Obchvat I/15 Stvolínky

3. 12. 2014 | Závěr zjišťovacího řízení - Obchvat I/15 Stvolínky

Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení

2. 12. 2014 | Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení společnosti Termizo a.s.

Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení k záměru "Těžba písků a štěrkopísků v lokalitě Hradčany nad Ploučnicí"

2. 12. 2014 | Předání závěru zjišťovacího řízení k záměru "Těžba písků a štěrkopísků v lokalitě Hradčany nad Ploučnicí"

Zahájení zjišťovacího řízení k záměru "Multifunkční sklad Harrachov"

2. 12. 2014 | Zahájení zjišťovacího řízení k záměru "Multifunkční sklad Harrachov" dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Výběrové řízení na místo zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení HW odborný garant "Elektronické spisové služby" odboru informatiky Krajského úřadu Libereckého kraje

1. 12. 2014 | Charakteristika vykonávané činnosti: zodpovídá za realizovanou dílčí část projektu "Elektronické spisové služby"

Výběrové řízení na místo zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení HW odborný garant "Datových skladů" odboru informatiky Krajského úřadu Libereckého kraje

1. 12. 2014 | Charakteristika vykonávané činnosti: zodpovídá za realizovanou dílčí část projektu "Datové sklady"

Výběrové řízení na místo zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení HW odborný garant "Technologického centra" odboru informatiky Krajského úřadu Libereckého kraje

1. 12. 2014 | zodpovídá za realizovanou dílčí část projektu "Technologické centrum"

Výběrové řízení na místo zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení HW odborný garant "Vnitřní integrace úřadu" odboru informatiky Krajského úřadu Libereckého kraje

1. 12. 2014 | Charakteristika vykonávané činnosti: zodpovídá za realizovanou dílčí část projetku "Vnitřní integrace úřadu"

Výběrové řízení na místo zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení HW odborný garant "Digitalizace a ukládání" odboru informatiky Krajského úřadu Libereckého kraje

1. 12. 2014 | Charakteristika vykonávané činnosti: zodpovídá za realizovanou část projektu "Digitalizace a ukládání"

Závěr zjišťovacího řízení intezifikace ČOV - skladování síranu železitého

1. 12. 2014 | Závěr zjišťovacího řízení - Rychnov u Jablonce nad Nisou ČOV - intezifikace, skladování síranu železitého

Zveřejnění stanoviska ke koncepci "Plán odpadového hospodářství České republiky 2015 - 2024"

1. 12. 2014 | Stanovisko ke koncepci "Plán odpadového hospodářství České republiky 2015 - 2024"

Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení

28. 11. 2014 | Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení Společnosti Praktik system s.r.o. - Stráž pod Ralskem

Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení

27. 11. 2014 | Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení společnosti Gesta a.s. Rynoltice pro zařízení Úpravna odpadů Hamr na Jezeře

Oznámení o zveřejnění vyjádření k žádosti o vydání inegrovaného povolení společnosti KOVOŠROT GROUP CZ, a.s., pro zařízení

26. 11. 2014 | Vyjádření k žádosti o vydání inegrovaného povolení společnosti KOVOŠROT GROUP CZ, a.s., pro zařízení "Kovošrot Group CZ - Zpracování odpadů Česká Lípa"

Zveřejnění informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení

26. 11. 2014 | Zveřejnění informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení společnosti International Automotive Components Group s.r.o. v Zákupech

Oznámení zahájení řízení + usnesení, výjimka dle § 56 zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody

26. 11. 2014 | Oznámení zahájení řízení + usnesení, výjimka dle § 56 zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, obnova MVE Třtí na toku Mohelky.

Informace ve věci Protokolu o kontrole výkonu samostatné působnosti

26. 11. 2014 | Informace o jednání Zastupitelstva LK ve věci Protokolu o kontrole výkonu samostatné působnosti na základě ust. § 86 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení)

Oznámení zahájení zjišťovacího řízení k záměru "Revitalizace trati Hradec Králové - Jičín - Turnov"

24. 11. 2014 | Oznámení zahájení zjišťovacího řízení k záměru "Revitalizace trati Hradec Králové - Jičín - Turnov" dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Výběrové řízení na místo vrátný/vrátná oddělení Kontaktní centrum odboru informatiky Krajského úřadu Libereckého kraje

21. 11. 2014 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje otevření a uzavření objektu Libereckého kraje, U Jezu 252/4, Liberec

Návrh opatření obecné povahy

21. 11. 2014 | Návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na I/10, I/14, I/14H, I/65, sklopky zákaz Harrachov

Rozhodnutí o odvolání Jablnonecké energetické a.s, proti rozhodnutí Magistrátu města Jablonec nad Nisou

21. 11. 2014 | Rozhodnutí o odvolání Jablnonecké energetické a.s, proti rozhodnutí Magistrátu města Jablonec nad Nisou, spis. zn. 11009/2014/SÚ/Za, změna stavby bytového domu, č.p. 3314 a 3313, výstavba plynové kotelny

Rozhodnutí o odvolání Jablonecké energetické a.s

21. 11. 2014 | Rozhodnutí o odvolání Jablonecké energetické a.s, proti rozhodnutí Magistrátu města Jabloenc nad Nisou, spis. zn 1108/2014/SÚ/Za, stavební povolení na změna stavby bytového domu č.p. 3304 a 3303, výstavba plynové kotelny

Oznámení zahájení zjišťovacího řízení

19. 11. 2014 | Ministerstvo životního prostředí České republiky oznamuje zahájení zjišťovacího řízení k záměru "Navýšení kapacity výroby vaniček a spádových desek pro invalidy a seniory, TRESEBURG s.r.o., Liberec" dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na Ž

Stanovisko k vyhodnocení vlivů Změny č. 2 ÚP Rokytnice nad Jizerou na životní prostředí

19. 11. 2014 | Stanovisko k vyhodnocení vlivů Změny č. 2 Územního plánu Rokytnice nad Jizerou na životní prostředí, veřejné zdraví a soustavu Natura 2000 dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášení konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace

19. 11. 2014 | Vyhlášení konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace \n- Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66,

oznámení o zahájení řízení - výjimka rorýs, netopýr, SBD Liaz Jbc

19. 11. 2014 | oznámení o zahájení řízení - výjimka rorýs, netopýr, SBD Liaz Jbc, Mšenská 58,60, I.Olbrachta 15,17,18-24, 19,21

Výběrové řízení na místo vedoucího/vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje

18. 11. 2014 | Charakteristika vykonávané činnosti: plnění úkolů daných zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

Výběrové řízení na místo vedoucího/vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje

18. 11. 2014 | Charakteristika vykonávané činnosti: plnění úkolů daných zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

Svolání 10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2014

14. 11. 2014 | Hejtman Libereckého kraje v souladu s §40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, svolává 10. zasedání zastupitelstva kraje v roce 2014. Zasedání se koná dne 25. listopadu od 14 hodin.

Usnesení o převzetí stavebního řízení ve věci stavby "Dubá - chodník Českolipská".

14. 11. 2014 | Usnesení o převzetí stavebního řízení ve věci stavby "Dubá - chodník Českolipská".

Zveřejnění zahájení zjišťovacího řízení

13. 11. 2014 | Zveřejnění zahájení zjišťovacího řízení - I/13 Nový Bor - Svor, zkapacitnění

Zveřejnění zahájení zjišťovacího řízení

13. 11. 2014 | Zveřejnění zahájení zjišťovacího řízení - I/13 Nový Bor - Svor, zkapacitnění

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení pozemních komunikací odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

12. 11. 2014 | Charakteristika vykonávané činnosti: komplexní zajišťování výkonu státní správy na úseku silničního správního úřadu

Výběrové řízení na místo administrátor/administrátorka programů dotačního fondu Libereckého kraje oddělení dotací odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje

12. 11. 2014 | Charakteristika vykonávané činnosti: poskytuje informace potenciálním žadatelům o možnostech financování projektů z Dotačního fondu Libereckého kraje

Usnesení o převzetí věci stavebního řízení.

12. 11. 2014 | Usnesení o převzetí věci stavebního řízení.

Ukončení procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

11. 11. 2014 | ministerstvo životního prostředí oznamuje, že proces posuzování vlivů na životní prostředí k záměru "Technologické středisko Ralsko - Hradčany; provoz separace, recyklace a úpravy odpadů, skládka S-OO s doprovodnou těžbou horniny" byl ukončen.

Usnesení o přerušení odvolacího řízení

11. 11. 2014 | Usnesení o přerušení odvolacího řízení

Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení záměru "Navýšení výrobní kapacity práškového lakování, ELECTROPOLI-GALVIA, s.r.o. Třemošnice, provozovna Český Dub"

10. 11. 2014 | Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení záměru "Navýšení výrobní kapacity práškového lakování, ELECTROPOLI-GALVIA, s.r.o. Třemošnice, provozovna Český Dub"

Oznámení zahájení řízení o výjimce podle § 56- rorýs, ul. Zhořelecká, Česká Lípa

10. 11. 2014 | Oznámení zahájení řízení - rorýs, Zhořelecká, ČL

Zahájení zjišťovacího řízení

10. 11. 2014 | Zahájení zjišťovacího řízení k zámětu „Instalace nadzemního zásobníku na naftu s výdejním stojanem o objemu 5000 litrů (typ Fuelmaster FM 5000)“ podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Prodloužení platnosti stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

10. 11. 2014 | Prodloužení platnosti stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru "Přeložka silnice I/13 Rynoltice - Lvová" na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Vyvěšení VŘ - urologie pro území Česká Lípa

7. 11. 2014 | Vyvěšení VŘ - urologie pro území Česká Lípa

Zvežejnění závěru zjišťovacího řízení DGS Druckguss Systeme s.r.o. Liberec

7. 11. 2014 | závěr zjišťovacího řízení DGS Druckguss Systeme s.r.o. Liberec - rozšíření technologie tavení hliníku a zpracování odlitků

Oznámení o zahájení řízení-§ 56 a § 44 - rozhledna Medenec

7. 11. 2014 | Oznámení o zahájení řízení-§ 56 a § 44 - rozhledna Medenec, Semily- Bítouchov u Semil, Spálov u Semil

Návrh na likvidaci Krajského soc. podniku - úřední deska

7. 11. 2014 | Návrh na likvidaci Krajského soc. podniku - uredni deska

Veřejná výzva na obsazení pracovního místa účetní Obecního úřadu Příšovice

6. 11. 2014 | Charakteristika pozice: vedení podvojného účetnictví a zpracování účetních dávek výkazů

Informace o zahájeném zjišťovacím řízení

6. 11. 2014 | Informace o zahájeném zjišťovacím řízení k záměru Navýšení výrobní kapacity galvanického pokovování plastů – hala W6, Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s. – Průmyslová zóna Liberec – Jih

Záměr budoucího prodeje předem určenému zájemci M/46/2014 - k.ú. Mníšek u Liberce

5. 11. 2014 | Záměr budoucího prodeje p.p.č. 1757 o výměře cca 195 m2, nacházejícího se v katastrálním území Mníšek u Liberce, za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2.

Záměr prodeje nemovitého majetku M/51/2014 - k.ú. Hejnice

5. 11. 2014 | Záměr prodeje st.p.č. 18, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba obč. vybavenosti Hejnice č.p. 190, a p.p.č. 102/5, zahrada, nacházejících se v k.ú Hejnice, včetně venkovních úprav a trvalých porostů, za minimální kupní cenu 3.510.000 K

Záměr prodeje nemovitého majetku M/50/2014 - k.ú. Hosty

5. 11. 2014 | Záměr prodeje rekreačního zařízení Nový Dvůr nacházejícího se v katastrálním území Hosty, včetně všech vedlejších staveb, součástí, vybavení a příslušenství, za minimální kupní cenu ve výši 14.390.000 Kč.

Záměr prodeje nemovitého majetku M/49/2014 - k.ú. Františkov u Liberce

5. 11. 2014 | Záměr prodeje areálu nacházejícího se v katastrálním území Františkov u Liberce, včetně všech vedlejších staveb, součástí, vybavení a příslušenství, za minimální kupní cenu ve výši 7.099.000 Kč.

Záměr darování nemovitého majetku M/48/2014 - k.ú. Jilemnice

5. 11. 2014 | Záměr darování částí p.p.č. 2239, ostatní plocha, ostatní komunikace, vymezených geometrickým plánem, nacházejících se v katastrálním území Jilemnice, Městu Jilemnice, IČ 00275808.

Záměr darování nemovitého majetku M/47/2014 - k.ú. Stráž nad Nisou

5. 11. 2014 | Záměr darování částí p.p.č. 833/1 a p.p.č. 1063/1, ostatní plocha, silnice, vymezených geometrickým plánem, nacházejících se v katastrálním území Stráž nad Nisou, Obci Stráž nad Nisou, IČ 00671916.

Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2015

5. 11. 2014 | Dne 4.11.2014 byl Radou LK usnesením č. 1712/14/RK odsouhlasen návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2015 s tím, že následně bude předložen ke schválení Zastupitelstvu LK na jeho 10. zasedání, které se uskuteční dne 25.11.2014.

Stavební povolení na stavbu silnice I/14 Kunratice - Jablonec nad Nisou.

4. 11. 2014 | Stavební povolení na stavbu silnice I/14 Kunratice - Jablonec nad Nisou.

Závěr zjišťovacího řízení - Zařízení ke sběru a zpracování autovraků- Turnov, Nad Perchtou

4. 11. 2014 | Závěr zjišťovacího řízení - Zařízení ke sběru a zpracování autovraků- Turnov, Nad Perchtou

Osvědčení VS/19/2014 EDUvet. cz, "Záchranné sítě pro koně"

3. 11. 2014 | Osvědčení VS/19/2014 EDUvet. cz, "Záchranné sítě pro koně"

Oznámení o nabytí právní moci změny IP a opravného rozhodnutí

3. 11. 2014 | Oznámení o nabytí právní moci změny IP a opravného rozhodnutí

Oznámení záměru na úřední desku

3. 11. 2014 | Oznámení záměru na úřední desku - Mléčná farma Vysoké nad Jizerou

Zveřejnění vyjádření odborně způsobilé osoby k žádosti o změnu integrovaného povolení

3. 11. 2014 | Odborné vyjádření k žádosti o změnu integrovaného povolení společnosti Marius Pedersen a.s. pro zařízení "Skládka Košťálov, kompostárna"

zahájení zjišťovacího řízení k záměru Přeložka silnice I/15 - obchvat Stvolínky

31. 10. 2014 | zahájení zjišťovacího řízení k záměru Přeložka silnice I/15 - obchvat Stvolínky

oznámení zahájení zjišťovacího řízení na ÚD - Rychnov u Jablonce nad Nisou ČOV-intenzifikace,

31. 10. 2014 | oznámení zahájení zjišťovacího řízení na ÚD - Rychnov u Jablonce nad Nisou ČOV-intenzifikace, skladování síranu železitého

"Pískovna Dolní Pertoltice" - oznámení veřejného projednání posudku a současně dokumentace

29. 10. 2014 | "Pískovna Dolní Pertoltice" - oznámení veřejného projednání posudku a současně dokumentace

Stanovisko ke koncepci "Přechodný národní plán ČR"

27. 10. 2014 | Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů - předání stanoviska - Přechodný národní plán ČR

oznámení o zahájení spr. řízení o udělení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. - MVE Na valše

24. 10. 2014 | Obnova MVE s Archimédovou turbínou na řece Smědá v ř.km 27, 745. Investor: Na valše s.r.o.

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení veřejných zakázek odboru investic a správy nemovitého majetku Krajského úřadu Libereckého kraje

24. 10. 2014 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje a provádí přípravu, zadávání a kontrolu veřejných zakázek dle platné legislativy

oznámení o zahájení řízení o výjimce z ochr. podmínek ZCHD, Diamo, Stráž pod Ralskem

24. 10. 2014 | oznámení o zahájení řízení o výjimce z ochr. podmínek ZCHD, Diamo, Stráž pod Ralskem

Stanovisko SEA k upravenému a posouzenému Návrhu ÚP Harrachov

23. 10. 2014 | Stanovisko SEA k upravenému a posouzenému Návrhu ÚP Harrachov

Oznámení o zahájení řízení § 56 Volnočasové centrum Hraběnka

23. 10. 2014 | Oznámení o zahájení řízení § 56 Volnočasové centrum Hraběnka

Výběrové řízení na místo vedoucí/vedoucího odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje

22. 10. 2014 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje činnosti odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Vyvěšení VŘ - zubní lékařství pro území Semily

22. 10. 2014 | Vyvěšení VŘ - zubní lékařství pro území Semily

Nepotřebný majetek - fritovací pánev

22. 10. 2014 | DCA Hodkovice, p.o. nabízí nepotřebný majetek - fritovací pánev. Více viz příloha

Výběrové řízení na místo zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení HW odborný garant "Technologického centra" oddělení hardware odboru informatiky Krajského úřadu Libereckého kraje

21. 10. 2014 | Charakteristika vykonávané činnosti: zodpovídá za realizovanou dílčí část projektu "Technologické centrum"

Výběrové řízení na místo zaměstnance/zaměstnankyně oddělení HW odborný garant „Datových skladů“ oddělení hardware odboru informatiky Krajského úřadu LIbereckého kraje

21. 10. 2014 | Charakteristika vykonávané činnosti: zodpovídá za realizovanou dílčí část projektu „Datové sklady“

Výběrové řízení na místo zaměstnance/zaměstnankyně oddělení HW odborný garant "Digitalizace a ukládání" oddělení hardware odboru informatiky Krajského úřadu Libereckého kraje

21. 10. 2014 | Charakteristika vykonávané činnosti: zodpovídá za realizovanou dílčí část projektu „Digitalizace a ukládání“

Výběrové řízení na místo zaměstnance/zaměstnankyně oddělení HW odborný garant „Elektronické spisové služby" (úvazek 0,5) oddělení hardware odboru informatiky Krajského úřadu Libereckého kraje

21. 10. 2014 | Charakteristika vykonávané činnosti: zodpovídá za realizovanou dílčí část projektu „Elektronické spisové služby“

Výběrové řízení na místo zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení hospodářské správy - instalatér- topenář odboru kancelář ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje

21. 10. 2014 | Charakteristika vykonávané činnosti: provádí opravy a údržbu zařízení vysokotlaké klimatizace

Zpracovávám...