Počasí Dnes °C
Krajský úřad

Sejmuté

Výběrové řízení na místo zaměstnance/zaměstnankyně oddělení HW odborný garant "Vnitřní integrace úřadu" oddělení hardware odboru informatiky Krajského úřadu Libereckého kraje

21. 10. 2014 | Charakteristika vykonávané činnosti: zodpovídá za realizovanou dílčí část projektu „Vnitřní integrace úřadu“

Vyhlášení VŘ - všeobecné praktické lékařství pro území Jablonec nad Nisou

21. 10. 2014 | Vyhlášení VŘ - všeobecné praktické lékařství pro území Jablonec nad Nisou

Udělení výjimky dle § 56 zákona č. 114//1992 Sb. - mapování ropuchy krátkonové na území Lib. kraje

21. 10. 2014 | Udělení výjimky dle § 56 zákona č. 114//1992 Sb. - mapování ropuchy krátkonové na území Lib. kraje. HERPETA - Česká asociace pro výzkum obojživelníků a plazů.

Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení

20. 10. 2014 | Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení společnosti Marius Pedersen a.s. pro zařízení Závod na zpracování odpadu (ZZO) Lomnice n.P. - Bryndov\n

Vyvěšení VŘ - všeobecná sestra pro území Turnov

20. 10. 2014 | Vyvěšení VŘ - všeobecná sestra pro území Turnov

Zahájení řízení+usnesení, prodloužení platnosti výjimky dle § 56 zák.č.114/1992 Sb.,

20. 10. 2014 | Zahájení řízení+usnesení, prodloužení platnosti výjimky dle § 56 zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírorody a krajiny- obnova koryta, Údolský potok v k.ú. Kryštofovo Údolí.

Výběrové řízení na místo kontrolor/kontrolorka oddělení vnější a vnitřní kontroly odboru kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje

17. 10. 2014 | Charakteristika vykonávané činnosti: komplexní, samostatné zajišťování kontrolní činnosti vyplývající ze zákona č. 420/2004 Sb.

Výběrové řízení na místo kontrolor/kontrolorka financování sociálních služeb oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

17. 10. 2014 | Charakteristika vykonávané činnosti: samostatně provádí kontroly ve vymezeném rozsahu činnosti kontrolovaného objektu

Rozhodnutí- Studený- § 56- monitoring obojživelníků

17. 10. 2014 | Rozhodnutí- Studený- § 56- monitoring obojživelníků- doručení veřejnou vyhláškou dotčeným obcím

Oznámení zahájení řízení- naučná stezka Údolí Vošmendy- § 34

17. 10. 2014 | Oznámení zahájení řízení- naučná stezka Údolí Vošmendy- § 34 z.č.114/1992 Sb. - nová naučná stezka na území k.ú. Bozkov a Roztoky u Semil

Zveřejnění na ÚD - Plán odpadového hospodářství ČR návrh a vyhodnocení

17. 10. 2014 | Zveřejnění na ÚD - Plán odpadového hospodářství ČR - návrh a vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí

Nabídka nepotřebného majetku

16. 10. 2014 | Nabídka nepotřebného majetku

Usnesení o zahájení řízení

15. 10. 2014 | Usnesení o zahájení řízení ve věci udělení výjimky k chovu a držení pro jedince zvláště chráněného druhu orel křiklavý podle § 56 ZOPK žadatele Zoo Liberec.

Osvědčení VS/18/2014 Centrum Kašpar

15. 10. 2014 | Osvědčení VS/18/2014 Centrum Kašpar

Rozhodnutí

14. 10. 2014 | Rozhodnutí

Zahájení zjišťovacího řízení- Rozšíření technologie tavení hliníku a zpracování odlitků DGS Druckguss Systeme s.r.o., Liberec

14. 10. 2014 | Zveřejnění

Oznámení o zahájení řízení - § 56

13. 10. 2014 | Oznámení o zahájení řízení o udělení výjimky pro zvláště chráněné druhy živočichů dle § 56, Lesy ČR, s.p. Dobranovský potok

Svolání 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2014

10. 10. 2014 | Hejtman Libereckého kraje v souladu s § 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, svolává 9. zasedání zastupitelstva kraje v roce 2014. Zasedání se koná dne 21. října 2014 od 14 hodin.

Oznámení o zahájení řízení-sběr vzorků -Kovářův mlýn

9. 10. 2014 | Oznámení o zahájení řízení-sběr vzorků -Kovářův mlýn- Univerzita Karlova v Praze

Informace o zahájeném zjišťovacím řízení

8. 10. 2014 | Informace o zahájeném zjišťovacím řízení k záměru Těžba písků a štěrkopísků v lokalitě Hradčany nad Ploučnicí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Oznámení o zveřejnění posudku k záměru " Pískovna Dolní Pertoltice"

8. 10. 2014 | Oznámení o zveřejnění posudku k záměru " Pískovna Dolní Pertoltice"

Závěr zjišťovacího řízení k záměru "Pokračování těžby - pískovna Rynoltice"

7. 10. 2014 | Závěr zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, dle pozdějších předpisů, k záměru "Pokračování těžby - pískovna Rynoltice" na p. p. č. 1765/5, 1703, 1720/1 a 1720/2 v k. ú. Rynoltice

"Operační program Rybářství 2014 - 2020" - předání stanoviska podle § l0g zákona č. 100/2001 Sb.,

6. 10. 2014 | "Operační program Rybářství 2014 - 2020" - předání stanoviska podle § l0g zákona č. 100/2001 Sb.,

Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení

6. 10. 2014 | Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení společnosti DOV s.r.o. v Jablonci nad Nisou

Osvědčení VS/17/2014 Azyl Pes Krásný Les

6. 10. 2014 | Osvědčení VS/17/2014 Azyl Pes Krásný Les

Záměr uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním-OSNADO spol. s r.o

3. 10. 2014 | Záměr uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním - OSNADO spol. s r.o. (14.12.2014 - 13.12.2015)

Záměr uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním - OAD Kolín s.r.o.

3. 10. 2014 | Záměr uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním - OAD Kolín s.r.o. (14.12.2014 - 13.12.2015)

Záměr uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním - KAD, spol. s r.o

3. 10. 2014 | Záměr uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním - KAD, spol. s r.o. (14.12.2014 - 13.12.2015)

Záměr uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním - KAD, spol. s r.o

3. 10. 2014 | Záměr uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním - KAD, spol. s r.o. (14.12.2014 - 13.12.2015)

Záměr uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním - COMPAG CZ s.r.o.

3. 10. 2014 | Záměr uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním - COMPAG CZ s.r.o.\n (14.12.2014 -. 13.12.2015)

Záměr uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním - TRANSCENTRUM bus

3. 10. 2014 | Záměr uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním - TRANSCENTRUM bus s.r.o. (14.12.2014 - 13.12.2015)

Výběrové řízení na místo projektový manažer/manažerka oddělení projektů a vzdělávání odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje

2. 10. 2014 | Charakteristika vykonávané činnosti: podílí se na činnostech spojených s implementací a administrací globálních grantů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rozhodnutí ve zkráceném přezkumném řízení ve věci stavebního povolení na stavbu.

2. 10. 2014 | Rozhodnutí ve zkráceném přezkumném řízení ve věci stavebního povolení na stavbu v ulici Českolipská v Dubé.

Výběrové řízení na místo metodik/metodička a koordinátor/koordinátorka sociálních služeb oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

1. 10. 2014 | Charakteristika vykonávané činnosti: koordinuje a usměrňuje jednotlivé obory sociálních věcí, například péči o rodinu a děti včetně občanů potřebujících zvláštní péči

Výběrové řízení na místo kontrolor/kontrolorka financování sociálních služeb - 2 místa oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

1. 10. 2014 | Charakteristika vykonávané činnosti: provádí samostatně v rámci kontrolní skupiny veřejnosprávní kontrolu u příjemců veřejné finanční podpory poskytovné krajem z jeho rozpočtu

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení veřejných zakázek - příprava veřejných zakázek malého rozsahu odboru investic a správy nemovitého majetku Krajského úřadu Libereckého kraje

1. 10. 2014 | Charakteristika vykonávané činnosti: spolupracuje s administrátorem zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Nabídka nepotřebného majetku - Domov a centrum aktivity, p.o.

1. 10. 2014 | Domov a centrum aktivity, p.o. nabízí nepotřebný majetek - více v příloze

Oznámení záměru na úřední desce krajského úřadu

1. 10. 2014 | Oznámení záměru na úřední desce krajského úřadu - Zařízení ke sběru a zpracování autovraků fy. MAPe KOVO s.r.o.

Rozhodnutí ve zkráceném přezkumném řízení ve věci stavebního povolení.

1. 10. 2014 | Rozhodnutí ve zkráceném přezkumném řízení ve věci stavebního povolení na stavbu chodníku v ulici Nedamovská v Dubé.

Záměr darování nemovitého majetku M/45/2014 - k.ú. Lomnice nad Popelkou

30. 9. 2014 | Záměr darování nemovitého majetku - bývalého areálu cechmistrovství KSS LK a pozemků včetně vyřazené silnice ev.č. III/2842, nacházejících se v katastrálním území Lomnice nad Popelkou, Městu Lomnice nad Popelkou, IČ 00275905.

Záměr budoucí směny nemovitého majetku M/44/2014 - k.ú. Šimonovice

30. 9. 2014 | Záměr budoucí směny části p.p.č. 428/3 o výměře cca 25 m2, ostatní plocha, silnice, nacházející se v katastrálním území Šimonovice, za nemovitý majetek ve vlastnictví Obec Šimonovice, IČ 00671886.

Rozhodnutí o odvolání sp. zn. OÚPSŘ 263/2014-330-rozh. ze dne 26.9.2014

29. 9. 2014 | Rozhodnutí o odvolání ŘSD ČR proti rozhodnutí Městského úřadu Jilemnice, OÚPSŘ, sp. zn. MUJI 53/2013/ÚPSŘ a č. j. PDMUJI 6726/2014/Fi/Rozh ze dne 16. 5. 2014.

Informace o nabytí právní moci

29. 9. 2014 | Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení pro zařízení Galvanické pokovování plastů - W5 společnosti Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s.

Osvědčení VS/16/2014 Statutární Město Jablonec nad Nisou - Vánoční sbírka

29. 9. 2014 | Osvědčení VS/16/2014 Statutární Město Jablonec nad Nisou - Vánoční sbírka

Informace o podání žádosti o změnu integrovaného povolení

29. 9. 2014 | Informace o podání žádosti o změnu integrovaného povolení pro zařízení "Skládka Košťálov" společnosti Marius Pedersen a.s. - vybudování kompostárny.

"Stavba skupiny 27 větrných elektráren - Bogatynia

29. 9. 2014 | "Stavba skupiny 27 větrných elektráren s tubulárními věžemi o maximální výšce do 180 m, průměru větrné turbíny do 110m, včteně doprovodné infrastruktury, na území obce Bogatynia - Polsko

Informace o nabytí právní moci

29. 9. 2014 | Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení pro zařízení "Zařízení na povrchovou úpravu plastů – W3" společnosti Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s. - Kubelíkova ulice

Informace o zahájeném zjišťovacím řízení

29. 9. 2014 | Informace o zahájeném zjišťovacím řízení záměru "Přístavba haly a rozšíření výroby VGP park Liberec H.4.2 TI Group"

Vyvěšení VŘ - zubní lékařství Liberec

26. 9. 2014 | Vyvěšení VŘ - zubní lékařství Liberec

Vyvěšení VŘ - všeobecné praktické lékařství Frýdlant

26. 9. 2014 | Vyvěšení VŘ - všeobecné praktické lékařství Frýdlant

Usnesení o atrakci dle § 131 odst. 1 písm. a) správního řádu ve věci opravy výpusti a odtok. kanálku

24. 9. 2014 | Usnesení o atrakci dle § 131 odst. 1 písm. a) správního řádu ve věci opravy výpusti a odtok. kanálku zámeckého rybníka Zámku Frýdlant

Závěr zjišťovacího řízení - Logistická hala Jablotron, Rýnovice

24. 9. 2014 | Závěr zjišťovacího řízení - Logistická hala Jablotron, Rýnovice

Oznámení záměru na úřední desku

23. 9. 2014 | Oznámení záměru na úřední desku - Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax - Vesecko v Turnově

Rozhodnutí o odvolání Ing. Jany Karbanové a Jana Votruby ze dne 26.6.2014

22. 9. 2014 | Rozhodnutí o odvolání Ing. Jany Karbanové a Jana Votruby ze dne 26.6.2014 proti rozhodnutí Magistrátu města Liberec. odboru stavebního úřadu, č.j.: SURR/7130/119728/10-Ka, CJ MML 068049/14 ze dne 21.5.2014

Osvědčení VS/14/2014 Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor "Zaostřeno na Jizerky"

22. 9. 2014 | Osvědčení VS/14/2014 Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor "Zaostřeno na Jizerky"

Osvědčení VS/15/2014 Město Nový Bor

22. 9. 2014 | Osvědčení VS/15/2014 Město Nový Bor

Oznámení zahájení správního řízení - výjimka § 56 - úprava koryta Bulovského potoka ř.km 0,0-0,070

19. 9. 2014 | Oznámení zahájení správního řízení - výjimka § 56 - úprava koryta Bulovského potoka ř.km 0,0-0,070 pro druhy: střevle potoční, mihule potoční a vranka obecná. Žadatel Povodí Labe s.p.

Vyvěšení VŘ - praktické lékařství pro děti a dorost Česká Lípa

18. 9. 2014 | Vyvěšení VŘ - praktické lékařství pro děti a dorost Česká Lípa

Výběrové řízení na místo kontrolor/kontrolorka odboru kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje

18. 9. 2014 | Charakteristika vykonávané činnosti: provádí samostatně v rámci kontrolní skupiny veřejnosprávní kontrolu u příjemců veřejné finanční podpory poskytované krajem z jeho rozpočtu a fondů

Záměr prodeje nemovitého majetku M/43/2014 - k.ú. Jablonecké Paseky

17. 9. 2014 | Záměr prodeje st.p.č. 487 o výměře 444 m2, jejíž součástí je stavba bydlení Jablonecké Paseky, č.p. 98, včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním území Jablonecké Paseky, za minimální kupní cenu ve výši 1.500.000 Kč.

Oznámení zahájení řízení- § 56 rak-tůně na Želešském potoce

17. 9. 2014 | Oznámení zahájení řízení- § 56 rak-tůně na Želešském potoce-vodní díla

Oznámení zahájení řízení- § 56 rak-tůně na Želešském potoce

17. 9. 2014 | Oznámení zahájení řízení- § 56 rak-tůně na Želešském potoce- vodní díla

Záměr darování nemovitého majetku M/38/2014 - k.ú. Chrastava I

16. 9. 2014 | Záměr darování pozemků o celkové výměře 797 m2, ostatní plocha, v katastrálním území Chrastava I, Městu Chrastava, IČ 00262871.

Záměr darování nemovitého majetku M/37/2014 - k.ú. Jablonecké Paseky

16. 9. 2014 | Záměr darování částí p.p.č. 1852 o výměře 858 m2 a 122 m2, vymezených geometrickým plánem, v katastrálním ůzemí Jablonecké Paseky, Statutárnímu městu Jablonec nad Nisou, IČ 00262340.

Záměr darování nemovitého majetku M/41/2014 - k.ú. Dubá

16. 9. 2014 | Záměr darování pozemků o celkové výměře 199 m2, v katastrálním území Dubá, Městu Dubá, IČ 00260479.

Záměr darování nemovitého majetku M/40/2014 - k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou

16. 9. 2014 | Záměr darování pozemku p.č. 2887/1 o výměře 8504, včetně tělesa silnice na pozemku, v katastrálním území Václavice u Hrádku nad Nisou, Městu Hrádek nad Nisou, IČ 00262854.

Záměr darování nemovitého majetku M/39/2014 - k.ú. Zákupy

16. 9. 2014 | Záměr darování pozemků o celkové výměře 363 m2, vymezených geometrickým plánem, v katastrálním území Zákupy, Městu Zákupy, IČ 00261114.

Záměr darování nemovitého majetku M/42/2014 - k.ú. Bítouchov u Semil

16. 9. 2014 | Záměr darování části p.p.č. 1642 o výměře 15 m2, vymezená geometrickým plánem, v katastrálním území Bítouchov u Semil, Městu Semily, IČ 00276111.

Rozhodnutí o odvolání sp. zn. OÚPSŘ 247/2014-328-rozh. ze dne 10.9.2014

16. 9. 2014 | Rozhodnutím o odvolání ze dne 10.9.2014 rozhodl KÚ LK OÚPSŘ o odvolání ČEZ Energo, s. r. o. ze dne 21.5.2014, proti rozh. MěÚ Jilemnice OÚPSŘ,sp. zn. MUJI 251/2013/ÚPSŘ a č. j. PDMUJI 5588/2014/Pl/Zamí ze dne 6.5.2014

Usnesení o zahájení řízení

16. 9. 2014 | Usnesení o zahájení řízení - výjimka dle §56 ZOPK pro držení 1 ks zvláště chráněného druhu krkavec velký v zajetí - trvalý handicap

Výběrové řízení na místo metodik/metodička celoživotního vzdělávání a krajských normativů oddělení vzdělávání a koncepcí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje

15. 9. 2014 | Charakteristika vykonávané činnosti: podílí se na zpracování soustavy krajských normativů

Výběrové řízení na pracovní místo ODBORNÝ ZAMĚSTNANEC – SAMOSTATNÉ ZPRACOVÁNÍ

11. 9. 2014 | Výběrové řízení na pracovní místo ODBORNÝ ZAMĚSTNANEC – SAMOSTATNÉ ZPRACOVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Zahájení řízení, usnesení

11. 9. 2014 | Zahájení řízení, usnesení- ve věci prodloužení výjimky k držení 1 ks zvláště chráněného druhu živočicha - jestřába lesního

Rozhodnutí o odvolání

10. 9. 2014 | Rozhodnutí o odvolání

Stanovisko k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí- Frýdlant

10. 9. 2014 | Stanovisko k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí- Frýdlant

Výběrové řízení na místo asistent/asistentka člena rady kraje odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje

9. 9. 2014 | Charakteristika vykonávané činnosti: koordinuje činnost sekretariátu člena rady kraje pověřeného řízením resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova

Nabídka volného pracovního místa_Vedoucí cestmistr

9. 9. 2014 | Nabídka volného pracovního místa_Vedoucí cestmistr

Veřejná vyhláška_oznámení zahájení řízení- výjimka § 56, průzkum obojživelníků a plazů Studený

9. 9. 2014 | Veřejná vyhláška_oznámení zahájení řízení- výjimka § 56, průzkum obojživelníků a plazů Studený

Osvědčení VS/13/2014 nadační fond Ozvěna

8. 9. 2014 | Osvědčení VS/13/2014 nadační fond Ozvěna

Výběrové řízení na pracovní místo: PRACOVNÍK INVESTIČNÍHO ODDĚLENÍ_SPECIALISTA NA PŘÍPRAVU PROJEKTŮ

8. 9. 2014 | Výběrové řízení na pracovní místo: PRACOVNÍK INVESTIČNÍHO ODDĚLENÍ_SPECIALISTA NA PŘÍPRAVU PROJEKTŮ

Závěr zjišťovacího řízení k záměru "I/13 - Frýdlant - obchvat"

8. 9. 2014 | Závěr zjišťovacího řízení k záměru "I/13 - Frýdlant - obchvat" dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Výběrové řízení na pracovní místo: PRACOVNÍK INVESTIČNÍHO ODDĚLENÍ SPECIALISTA NA PŘÍPRAVU PROJEKTŮ

8. 9. 2014 | Výběrové řízení na pracovní místo: PRACOVNÍK INVESTIČNÍHO ODDĚLENÍ_SPECIALISTA NA PŘÍPRAVU PROJEKTŮ

Výběrové řízení na místo zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení HW - odborný garant "Technologické centrum" oddělení hardware odboru informatiky Krajského úřadu Libereckého kraje

5. 9. 2014 | Charakteristika vykonávané činnosti: zodpovídá za realizovanou dílčí část projektu "Technologické centrum"

Svolání 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2014

5. 9. 2014 | Hejtman Libereckého kraje v souladu s §40 zákona č. 129/2000 sb., o krajích, svolává 8. zasedání zastupitelstva kraje v roce 2014. Zasedání se koná dne 23. 9. 2014 od 14 hodin.

Závěr zjišťovacího řízení

5. 9. 2014 | Závěr zjišťovacího řízení

Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení

3. 9. 2014 | Závěr zjišťovacího řízení záměru Rozšíření technologie tavení hliníku, UNITHERM Group, a.s. - Jablonec nad Nisou

Oznámení na úřední desku LK

3. 9. 2014 | Oznámení na úřední desku LK - zahájení zjišťovacího řízení "Navýšení výrobní kapacity práškového lakování ELEKTROPOLI-GALVIA, s.r.o. Třemošnice, provozovna Česk" spol. ELEKTROPOLI-GALVIA, s.r.o., Budovatelů 482, 538 43 Třemošnice, provozovna Český Du

Výběrové řízení na místo manažer/manažerka projektů oddělení řízení grantových schémat odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje

2. 9. 2014 | Charakteristika vykonávané činnosti: podílí se na činnostech spojených s implementací a administrací globálních grantů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

„Pokračování těžby – pískovna Rynoltice“ na p. č. 1765/5, 1703, 1720/1 a 1720/2 v k. ú. Rynoltice

2. 9. 2014 | Zahájení zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, k záměru „Pokračování těžby – pískovna Rynoltice“ na p. č. 1765/5, 1703, 1720/1 a 1720/2 v k. ú. Rynoltice.

Zveřejnění stanoviska SEA ke koncepci "Program předcházení vzniku odpadů ČR"

2. 9. 2014 | Zveřejnění stanoviska SEA ke koncepci "Program předcházení vzniku odpadů ČR"

Vyvěšení VŘ - praktické lékařství pro děti a dorost pro území Hejnice

1. 9. 2014 | Vyvěšení VŘ - praktické lékařství pro děti a dorost pro území Hejnice

Vyvěšení VŘ - gynekologie a porodnictví pro území Česká Lípa

1. 9. 2014 | Vyvěšení VŘ - gynekologie a porodnictví pro území Česká Lípa

Oznameni - Bogatynia - 27 větrných elektráren

1. 9. 2014 | Zveřejnění informačního listu k záměru stavby 27 větrných elektráren, o výšce do 180 m, a související infrastruktury na území obce Bogatynia, v blízkosti českých hranic

oznámení o zah. spr. řízení nově zjištěným účastníkům řízení a informace o doplnění žádosti

29. 8. 2014 | Oznámení o zah. spr. řízení zjištěným účastníkům řízení a informace o doplnění žádosti sdružení HERPETA pro udělení výjimky dle § 56 zákona pro monitoring výskytu ropuchy krátkonohé v Libereckém kraji.

Nabídka nepotřebného majetku - Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, p.o.

28. 8. 2014 | Nabídka nepotřebného majetku - Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, p.o. nabízí k bezplatnému převodu mikrobus

Opatření obecné povahy - stanovení záplavového území Mohelky 27-42 km

27. 8. 2014 | Opatření obecné povahy - stanovení záplavového území Mohelky, ř.km. 27-42 km, na území statutárního města Jablonec nad Nisou, měst Rychnov u Jablonce nad Nisou a Hodkovice nad Mohelkou a obcí Pulečný a Žďárek

Závěr zjišťovacího řízení - Přemístění lakovny, sklad ELTO - Frýdlantské strojírny - Rasl a syn

27. 8. 2014 | Závěr zjišťovacího řízení k záměru "Přemístění lakovny a skladování a manipulace s extralehkým topným olejem" - Frýdlantské strojírny - Rasl a syn

Výběrové řízení na místo kontrolor/kontrolorka oddělení vnější a vnitřní kontroly odboru kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje

26. 8. 2014 | Charakteristika vykonávané činnosti: komplexní, samostatné zajišťování kontrolní činnosti vyplývající ze zákona č. 420/2004 Sb.

Osvědčení VS/11/2014 Společnost pro obnovu pomníku Rumburských hrdinů v Novém Boru

26. 8. 2014 | Osvědčení VS/11/2014 Společnost pro obnovu pomníku Rumburských hrdinů v Novém Boru

rozhodnutí

26. 8. 2014 | rozhodnutí

Zpracovávám...