Počasí Dnes °C
Krajský úřad

Sejmuté

Zveřejnění na úřední desce - Program nadnárodní spolupráce DANUBE

26. 8. 2014 | Návrh koncepce "Program nadnárodní spolupráce DANUBE", včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí - Zveřejnění na úřední desce KÚ LK -

Závěr zjišťovacího řízení - Sběr a zpracování autovraků Andělská Hora, Chrastava_Sedrus

26. 8. 2014 | Závěr zjišťovacího řízení EIA k záměru "Zařízení ke sběru a zpracování autovraků Andělská Hora, Chrastava - navýšení kapacity"_Sedrus s.r.o.

Rozhodnutí o odvolání HS Velké Hamry II - Plavy proti rozhodnutí MěÚ Železný Brod ve věci návrhu na změnu honitby

26. 8. 2014 | Rozhodnutí o odvolání HS Velké Hamry II - Plavy proti rozhodnutí Měú Železný Brod ve věci návrhu na změnu honitby spočívající ve změně hranice mezi honitbami HS Zásada a HS Velké Hamry II - Plavy

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

25. 8. 2014 | Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů- stanovisko k návrhu koncepce "Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2014-2020"

Záměr darování nemovitého majetku M/36/2014

25. 8. 2014 | Záměr darování p.p.č. 2306/7 o výměře 106 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území Skalice u České Lípy, Obci Skalice u České Lípy, IČ 00673455.

Záměr prodeje nemovitého majetku M/35/2014 - k.ú. Hejnice

25. 8. 2014 | Záměr prodeje st.p.č. 18, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba obč vyb. Hejnice č.p. 190, a p.p.č. 102/5, zahrada, včetně příslušenství, venkovních úprav a trvalých porostů, za minimální kupní cenu ve výši 6.798.310 Kč.

Záměr prodeje nemovitého majetku Povodí Ohře, státní podnik - k.ú. Brniště

25. 8. 2014 | Záměr prodeje nemovitého majetku - vodního díla spolu s pozemky v katastrálním území Brniště, ve vlastnictví Povodí Ohře, státní podnik.

Zveřejnění návrhu koncepce " Operační program Rybářství 2014-2020" včetně vyhodnocení

25. 8. 2014 | Zveřejnění návrhu koncepce " Operační program Rybářství 2014-2020" včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví

Výběrové řízení na pracovní místo: REFERENT INTERNÍHO AUDITU

21. 8. 2014 | Výběrové řízení na pracovní místo: REFERENT INTERNÍHO AUDITU

Výběrové řízení na pracovní místo ODBORNÝ ZAMĚSTNANEC – SAMOSTATNÉ ZPRACOVÁNÍ

21. 8. 2014 | Výběrové řízení na pracovní místo: ODBORNÝ ZAMĚSTNANEC – SAMOSTATNÉ ZPRACOVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Vyvěšení VŘ - zubní lékařství pro území Liberec

20. 8. 2014 | Vyvěšení VŘ - zubní lékařství pro území Liberec

Vyvěšení VŘ - fyzioterapeut pro území Turnov

20. 8. 2014 | Vyvěšení VŘ - fyzioterapeut pro území Turnov

Zveřejnění na úřední desce - zahájení zjišťovacího řízení

20. 8. 2014 | Zveřejnění na úřední desce - zahájení zjišťovacího řízení k záměru "Logistická hala Jablotron, Rýnovice"

Závěr zjišťovacího řízení - Opravy a demontáž zem.techniky a vozidel - Sosnová u České Lípy

20. 8. 2014 | Závěr zjišťovacího řízení EIA k záměru "Areál pro opravy a demontáž zemědělské techniky a vozidel, Sosnová u České Lípy"_Marian Knop

Opatření obecné povahy - Plán ochrany MPZ Jablonec nad Nisou - výrok, odůvodnění, výkresy a hodnotíc

18. 8. 2014 | Opatření obecné povahy - Plán ochrany MPZ Jablonec nad Nisou - výrok, odůvodnění, výkresy a hodnotící listy

Usnesení o převzetí

18. 8. 2014 | Usnesení o převzetí podání Ing. kláry Štěpánkové od Magistrátu města Liberec. komunikace na p.p.č. 1729/7, 1729/8, 1729/47, 1729/9 k.ú. Vratislavice nad Nisou

Vyhlášení VŘ - otorinolaryngologie pro území Lomnice nad Popelkou

18. 8. 2014 | Vyhlášení VŘ - otorinolaryngologie pro území Lomnice nad Popelkou

Vyhlášení VŘ - všeobecné praktické lékařství pro území Liberec

18. 8. 2014 | Vyhlášení VŘ - všeobecné praktické lékařství pro území Liberec

Zveřejnění - Přechodný národní plán ČR_návrh koncepce

18. 8. 2014 | Zveřejnění návrhu koncepce - Přechodný národní plán ČR_včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí

zahájení řízení + usnesení, výjimka dle § 56 zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody

15. 8. 2014 | zahájení řízení + usnesení, výjimka dle § 56 zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zateplení panelového domu Květnové revoluce 325, Liberec

Svolání 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2014

15. 8. 2014 | Hejtman Libereckého kraje v souladu s § 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, svolává 7. zasedání zastupitelstva kraje v roce 2014. Zasedání se koná dne 26. srpna od 14 hodin.

Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení

15. 8. 2014 | Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení společnosti PRAKTIK system s.r.o. ve Stráži pod Ralskem

Oznámení zahájení řízení- § 43 a §37 - na území PR Údolí Jizery

15. 8. 2014 | Oznámení zahájení řízení- § 43 a §37 - na území PR Údolí Jizery- oprava propadů trati Nová Paka- Železný Brod na území Přírodní rezervace Údolí Jizery a Kamenice a jejího ochranného pásma

Oznámení o zahájení řízení § 56- kadáver vydry říční pro preparaci-Nová Ves nad Popelkou

13. 8. 2014 | Oznámení o zahájení řízení § 56- o udělení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů - preparace kadáveru vydry říční -Nová Ves nad Popelkou

Nabídka nepotřebného majetku SS hosp a les Frýdlant

13. 8. 2014 | Nabídka nepotřebného majetku SS hosp a les Frýdlant

Osvědčení VS/12/2014 spolek "Zachraňme kino Varšava"

13. 8. 2014 | Osvědčení VS/12/2014 spolek "Zachraňme kino Varšava"

Zahájení řízení + usnesení, výjimka dle § 56 zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody

12. 8. 2014 | Zahájení řízení + usnesení, výjimka dle § 56 zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, demolice objektů bývalých tiskáren, Liberec

Usnesení o zahájení řízení, výzva k doplnění žádosti

11. 8. 2014 | Usnesení o zahájení řízení, výzva k doplnění žádosti- žádost o odchyt 1 ks jestřába lesního

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

8. 8. 2014 | Zveřejnění stanoviska k návrhu koncepce "Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky"

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

7. 8. 2014 | Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů - Politika druhotných surovin ČR - stanovisko

Oznámení zahájení řízení- SUDOP § 56- Stará Paka- Malá Skála

7. 8. 2014 | Oznámení zahájení řízení- SUDOP § 56- Stará Paka- Malá Skála, výjimka ze zákazu u zvláště chráněných druhů- obce či města - Bělá, Libštá, Košťálov, Slaná, Chuchelna, Záhoří, Líšný, Semily, Železný Brod, Malá Skála

Zahájení zjišťovacího řízení k záměru "I/13 - Frýdlant - obchvat"

5. 8. 2014 | Zahájení zjišťovacího řízení k záměru "I/13 - Frýdlant - obchvat" dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Závěr zjišťovacího řízení - Modernizace ŽST Česká Lípa_SŽDC

5. 8. 2014 | Závěr zjišťovacího řízení EIA k záměru "Modernizace ŽST Česká Lípa" oznamovatele SŽDC

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

4. 8. 2014 | Stanovisko EIA ke koncepci "Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky"

Informace o zahájení zjišťovacího řízení

4. 8. 2014 | Informace o zahájení zjišťovacího řízení záměru Rozšíření technologie tavení hliníku, UNITHERM Group a.s., Jablonec nad Nisou - p. p. č. 1364/3 v k. ú. Mšeno nad Nisou

Závěr zjišťovacího řízení k záměru "Dostavba areálu stavební firmy" Ralsko - Ploužnice

1. 8. 2014 | Závěr zjišťovacího řízení k záměru "Dostavba areálu stavební firmy" Ralsko - Ploužnice

Zveřejnění záměru na úřední desce KÚ - Lakovna a ELTO - Frýdlantské strojírny - Rasl a syn

1. 8. 2014 | Zahájení zjišťovacího řízení EIA k záměru "Přemístění lakovny a skladování a manipulace s extralehkým topným olejem" - Frýdlantské strojírny - Rasl a syn

Oznámení zahájení s pr. řízení ve věci udělení výjimky dle §56 zákona pro monitoring Bufo calamita

31. 7. 2014 | Záměrem je mapování výskytu ropuchy krátkonohé (Bufo calamita) v lokalitách s historickým a současným výskytem. Výsledky budou sloužit jako podklad pro záchranný program pro tento druh.

Oznámení o zahájení ZŘ

30. 7. 2014 | Oznámení o zahájení ZŘ - „Zařízení ke sběru a zpracování autovraků v Martinicích v Krkonoších“

Nabídkové řízení nepotřebného movitého majetku D-1-2014

30. 7. 2014 | Nabídkové řízení nepotřebného movitého majetku D-1-2014 - ostatním správcům - organizacím zřízeným Libereckým krajem. Nabídka osobního automobilu Š Felicia a Š Octávia

Vyvěšení VŘ - fyzioterapeut pro území Liberec

28. 7. 2014 | Vyvěšení VŘ - fyzioterapeut pro území Liberec

Vyvěšení VŘ - zdravotnická dopravní služba pro oblast Harrachov

28. 7. 2014 | Vyvěšení VŘ - zdravotnická dopravní služba pro oblast Harrachov

Vyvěšení VŘ - zdravotnická dopravní služba pro oblast Harrachov

28. 7. 2014 | Vyvěšení VŘ - zdravotnická dopravní služba pro oblast Harrachov

Informace o nabytí právní moci opravného rozhodnutí

28. 7. 2014 | Informace o nabytí právní moci opravného rozhodnutí o změně integrovaného povolení společnosti PRAKTIK system s.r.o. - Stráž pod Ralskem

Zveřejnění záměru na úřední desce KÚ - Zařízení ke sběru a zpracování autovraků Andělská Hora

28. 7. 2014 | Oznámení záměru pro zjišťovací řízení EIA - Zařízení ke sběru a zpracování autovraků Andělská Hora 53, Chrastava

Rozhodnutí ve věci udělení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. vydra říční a tchoř stepní

24. 7. 2014 | Udělení výjimky právnické osobě ALKA Wildlife, o.p.s. pro sběr uhynulých jedinců zákonem zvláště chráněných druhů živočichů - vydry říční a tchoře stepního na území Libereckého kraje mimo obce a města na území CHKO či ochr. pásma KRNAPu.

Oznámení - MUDr. Jana Maričová- oznamuje uzavření zubní ordinace do 31. srpna 2014

24. 7. 2014 | Oznámení - MUDr. Jana Maričová, zubní lékař, Bulharská 823, Česká Lípa - oznamuje uzavření zubní ordinace do 31. srpna 2014. Kolegové by měli ošetřovat akutní případy pacientů.

Osvědčení VS/10/2014 RYTMUS Liberec o.p.s.

23. 7. 2014 | Osvědčení VS/10/2014 RYTMUS Liberec o.p.s.

Zveřejnění na úřední desce KÚ - Zjišťovací řízení - Opravy a demontáž zem.techniky a vozidel_Sosnová

23. 7. 2014 | Zveřejnění na úřední desce KÚ - Zahájení zjišťovacího řízení EIA k záměru "Areál pro opravy a demontáž zem.techniky a vozidel, Sosnová u České Lípy", oznamovatel Marián Knop

Výběrové řízení na místo metodik/metodička matričních agend oddělení matrik a státního občanství správního odboru Krajského úřadu Libereckého kraje

22. 7. 2014 | Charakteristika vykonávané činnosti: koordinace, metodické usměrňování a dohled nad matriční činností a evidencí obyvatelstva na vymezeném území

Stanovisko SEA k návrhu koncepce" Program rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020"

22. 7. 2014 | Stanovisko SEA k návrhu koncepce" Program rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020"

Vyvěšení VŘ - zubní lékařství - Desná

15. 7. 2014 | Vyvěšení VŘ - zubní lékařství - Desná

oznámení o zahájení řízení - výjimka MVE Přepeře

15. 7. 2014 | oznámení o zahájení řízení - výjimka MVE Přepeře

oznámení o zahájení řízení - výjimka chřástal Proseč - Straka, topoly

15. 7. 2014 | oznámení o zahájení řízení - výjimka chřástal Proseč - Straka, topoly

Oznámení návrhu na přehlášení přírodní památky Vranovské skály

15. 7. 2014 | Oznámení návrhu na přehlášení přírodní památky Vranovské skály

Stanovisko k posuzování vlivů provedení záměru na životní prostředí

15. 7. 2014 | Stanovisko k posuzování vlivů provedení záměru na životní prostředí k záměru " I/38 Doksy- Obora"

Zveřejnění na úřední desce KÚ - ukončení zjišťovacího řízení - opravy a demontáže techniky Sosnová

14. 7. 2014 | Zveřejnění na úřední desce KÚ - ukončení zjišťovacího řízení - Stavby pro opravy a demontáže zemědělské techniky a vozidel na st.p.č. 313/6 a 313/8 v k.ú. Sosnová u České Lípy_Knop

Stanovení změny záplavového území toku Jizery v ř. km 70,59 – 79,50 v obci Svijany, Příšovice, Všeň, Přepeře, Modřišice a Turnov

11. 7. 2014 | Záplavové území jizera 70,59-79,50 Opatření obecné povahy - Stanovení ZÚ

Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení

10. 7. 2014 | Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení pro zařízení "Úpravna odpadu - Hamr na J., Stará Lužice" společnosti Gesta a.s. Rynoltice

Rozhodnutí o odvolání sp. zn. OÚPSŘ 99/2013-328-rozh. ze dne 8. 7. 2014

10. 7. 2014 | Rozhodnutím o odvolání uvedené spisové zn. rozhodl KÚ LK OÚPSŘ o odvoláních K. a J. Reyttových a J. Ruty proti rozh. Magistrátu města Jablonec n/Nis., odb. staveb. a ŽP sp. zn. 1573/2011/SÚ/Kr č. j. 15670/2012 z 1.3.2012.

Oznámení o zveřejnění návrhu koncepce "Program předcházení vzniku odpadů ČR",vyhodnocení vlivů na ŽP

10. 7. 2014 | Oznámení o zveřejnění návrhu koncepce "Program předcházení vzniku odpadů ČR" a vyhodnocení vlivů na ŽP a veřejné zdraví

Zápis z veřejného projednání Programu rozvoje Libereckého kraje 2014-2020

9. 7. 2014 | Zápis z průběhu veřejného projednání návrhu koncepce "Program rozvoje Libereckého kraje 2014-2020" a vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví dle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějíšch předpisů.

Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení ke koncepci

9. 7. 2014 | Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán odpadového hospodářství České republiky"

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO_REFERENT TECHNICKÉ EVIDENCE SILNIC A POZEMKU

9. 7. 2014 | VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO_REFERENT TECHNICKÉ EVIDENCE SILNIC A POZEMKU_Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o.

Oznámení zahájení řízení- §56 kompostárna Košťálov

9. 7. 2014 | Oznámení zahájení řízení- §56 zákona č.114/1992 Sb. pro druhy ještěrka obecná, slepýš křehký, ropucha obecná - kompostárna Košťálov

Oznámení zahájení řízení- § 56 lávka náhon Jizery, Semily

9. 7. 2014 | Oznámení zahájení řízení- § 56 zákona č. 114/1992 Sb. pro mihuli říční, raka říčního a ledňáčka říčního- lávka náhon Jizery, Semily

Záměr prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci M/34/2014 - k.ú. Víska u Frýdlantu

8. 7. 2014 | Záměr prodeje st.p.č. 275/2 o výměře 80 m2 a st.p.č. 276/31 o výměře 42 m2, vymezených geometrickým plánem, nacházejících se v katastrálním území Víska u Frýdlantu, státnímu podniku Povodí Labe, IČ 70890005, za kupní cenu ve výši 14.464 Kč.

Záměr darování nemovitého majetku M/33/2014 - k.ú. Ohrazenice u Turnova

8. 7. 2014 | Záměr darování p.p.č. 919/10 o výměře 352 m2, p.p.č. 919/11 o výměře 177 m2 a p.p.č. 919/12 o výměře 34 m2, vymezených geometrickým plánem, nacházejících se v katastrálním území Ohrazenice u Turnova, Obci Ohrazenice, IČ 00262617.

Záměr prodeje nemovitého majetku M/31/2014 - k.ú. Bílý Kostel nad Nisou

8. 7. 2014 | Záměr prodeje jiné stavby č.p. 147, a dále pozemků st.č. 305, p.č. 323/2, p.č. 331/1, a p.č. 541/3, v nacházejících se v katastrálním území Bílý Kostel nad Nisou, za minimální kupní cenu ve výši 402.290 Kč.

Záměr prodeje nemovitého majetku M/30/2014 - k.ú. Hosty

8. 7. 2014 | Záměr prodeje nemovitého majetku - rekreačního zařízení Nový Dvůr nacházejícího se v katastrálním území Hosty, včetně všech vedlejších budov, součástí, vybavení a příslušenství, za minimální kupní cenu ve výši 14.390.000 Kč.

Záměr prodeje nemovitého majetku M/32/2014 - k.ú. Františkov u Liberce

8. 7. 2014 | Záměr prodeje nemovitého majetku - výrobního areálu nacházejícího se v katastrálním území Františkov u Liberce, včetně všech vedlejších staveb, součástí, vybavení a příslušenství, za minimální kupní cenu ve výši 7.099.000 Kč.

Stanovisko k návrhu koncepce "Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání 2014 - 2020"

8. 7. 2014 | Předání stanoviska podle § l0g k návrhu koncepce "Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání 2014 - 2020"

Výběrové řízení na místo mzdový účetní/mzdová účetní oddělení personálního a mzdového odboru kancelář ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje

8. 7. 2014 | Charakteristika vykonávané činnosti: koordinuje výpočty a zúčtování platů na svěřených odborech krajského úřadu

Stanovisko SEA ke koncepci "Operační program životní prostředí 2014 - 2020"

8. 7. 2014 | Stanovisko SEA ke koncepci "Operační program životní prostředí 2014 - 2020"

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení veřejných zakázek - příprava veřejných zakázek malého rozsahu odboru investic a správy nemovitého majetku Krajského úřadu Libereckého kraje

8. 7. 2014 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje a provádí přípravu, zadávání a kontrolu veřejných zakázek malého rozsahu

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení veřejných zakázek odboru investic a správy nemovitého majetku Krajského úřadu Libereckého kraje

8. 7. 2014 | Charakteristika vykonávané činnosti: poskytuje právní poradenství v oblasti veřejných zakázek

Nabídka nepotřebného majetku ostatním správcům movitého majetku

8. 7. 2014 | Nabídka nepotřebného majetku ostatním správcům movitého majetku - Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, Liberec, Masarykova 542/18, příspěvková organizace

Nabídka nepotřebného majetku ostatním správcům movitého majetku

8. 7. 2014 | Nabídka nepotřebného majetku ostatním správcům movitého majetku - Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace

Rozhodnutí o stavebním povolení na stavbu I/9 Dubá - Jestřebí km 51,90 - 59,80.

7. 7. 2014 | Rozhodnutí o stavebním povolení na stavbu I/9 Dubá - Jestřebí km 51,90 - 59,80.

Zveřejnění záměru na úřední desce KÚ - zjišťovací řízení k záměru "Modernizace ŽST Česká Lípa"

7. 7. 2014 | Zahájení zjišťovacího řízení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí - Modernizace ŽST Česká Lípa_plus úprava úseků ve směru Lovosice, Bakov, Liberec, Nový Bor, Děčín_SŽDC

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020 - Stanovisko SEA

7. 7. 2014 | Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. - zveřejnění stanoviska SEA ke koncepci "OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020"

Program rozvoje venkova České republiky na období 2014 - 2020 - Zveřejnění stanoviska SEA

4. 7. 2014 | Předání stanoviska podle § l0g k návrhu koncepce "Program rozvoje venkova České republiky na období 2014-2020

Nabídka nepotřebného majetku ISŠ Vysoké nad Jizerou

2. 7. 2014 | Nabídka nepotřebného majetku ISŠ Vysoké nad Jizerou

Zveřejnění stanoviska podle § l0g k návrhu koncepce "Integrovaný regionální operační program pro ...

2. 7. 2014 | Zveřejnění stanoviska podle § l0g k návrhu koncepce "Integrovaný regionální operační program pro programové období 2014-2020"

Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení

2. 7. 2014 | Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení záměru Výrobní areál KV Final, Kuřívody

Operační program Doprava 2014 - 2020, zveřejnění stanoviska SEA

2. 7. 2014 | Zveřejnění stanoviska SEA ke koncepci "Operační program Doprava 2014 - 2020"

Zveřejnění závěru ZŘ - "Navýšení produkce PUR a stáčecí místo hořlavých kapalin Grammer Automotive CZ s.r.o. Česká Lípa

1. 7. 2014 | Zveřejnění závěru ZŘ - "Navýšení produkce PUR a stáčecí místo hořlavých kapalin Grammer Automotive CZ s.r.o. Česká Lípa

Záměr darování nemovitého majetku M/29/2014 - k.ú. Liberec (dopravní hřiště)

1. 7. 2014 | Záměr darování nemovitostí v areálu dětského dopravního hřiště v katastrálním území Liberec, včetně všech součástí a příslušenství, Statutárnímu městu Liberec, IČ 00262978.

Zveřejnění záměru na úřední desce krajského úřadu

1. 7. 2014 | Zveřejnění záměru na úřední desce krajského úřadu - Dostavba areálu stavební firmy Ralsko- Ploužnice

Rozhodnutí v přezkumném řízení - ÚP Hlavice

27. 6. 2014 | Rozhodnutí v přezkumném řízení - ÚP Hlavice

Vyvěšení VŘ - všeobecné praktické lékařství Liberec

26. 6. 2014 | Vyvěšení VŘ - všeobecné praktické lékařství Liberec

Vyvěšení VŘ - neurologie - CL

26. 6. 2014 | Vyvěšení VŘ - neurologie - CL

Vyvěšení VŘ

26. 6. 2014 | Vyvěšení VŘ

Vyvěšení VŘ - psychiatrie - CL

26. 6. 2014 | Vyvěšení VŘ - psychiatrie - CL

Vyvěšení VŘ - gynekologie a porodnictví - CL

26. 6. 2014 | Vyvěšení VŘ - gynekologie a porodnictví - CL

Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení

25. 6. 2014 | Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení "Rekonstrukce objektů č. 10 a č. 11 Gesta Rynoltice"

Výběrové řízení na místo vedoucího/vedoucí oddělení vzdělávání a koncepcí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

24. 6. 2014 | Charakteristika vykonávané činnosti: koordinuje tvorbu a realizaci koncepcí v oblasti vzdělávání a tvorbu soustavy krajských normativů

Nabídka nepotřebného majetku ZZS LK - vozidlové radiostanice k vyřazení

24. 6. 2014 | Nabídka nepotřebného majetku ZZS LK - vozidlové radiostanice k vyřazení

Závěr zjišťovacího řízení

24. 6. 2014 | Závěr zjišťovacího řízení- koncepce "Aktualizace strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2014-2020

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně integrovaného povolení

20. 6. 2014 | Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně integrovaného povolení, Jablonecká energetická a.s., Liberecká 120. 466 01 Jablonec nad Nisou, zařízení "Výtopna Brandl".

Zpracovávám...