Počasí Dnes °C
Krajský úřad

Sejmuté

VPS_Jilemnice-Vitkovice_prestupky_dodatek-c1

19. 6. 2017 |

VPS_Jilemnice-Perimov_prestupky_dodatek-c1

19. 6. 2017 |

VPS_Jilemnice-Studenec_prestupky_dodatek-c1

19. 6. 2017 |

Svolání 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2017

16. 6. 2017 | Hejtman Libereckého kraje v souladu s § 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, svolává 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2017. Zasedání se koná dne 27. června od 14 hodin.

Výběrové řízení na místo ekonom/ekonomka, metodik/metodička příspěvkových organizací oddělení příspěvkových organizací odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

15. 6. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: sestavuje návrh rozpočtu příspěvkovým organizacím

Oznámení o zahájení řízení - Boberský potok, Palackého ul., Cvikov

15. 6. 2017 | Oznámení o zahájení řízení - výjimka § 56 - vranka obecná - Boberský potok, Palackého ul., Cvikov

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/10 v obci Loužnice

15. 6. 2017 | Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/10 v obci Loužnice

VPS_Jilemnice_Roztoky-uJilemnice_prestupky_dodatek

14. 6. 2017 |

VPS_Desna_Albrechtice-vJizer-horach_OP_nova

14. 6. 2017 |

VPS_Velke-Hamry_Zlata-Olesnice_prestupky_dodatek-c

14. 6. 2017 |

VPS_Jilemnice-Benecko_prestupky_dodatek-c1

14. 6. 2017 |

VPS_Jilemnice_Bukovina-uCiste_prestupky_dodatek-c1

14. 6. 2017 |

VPS_Jilemnice_Cista-uHorek_prestupky_dodatek_c1

14. 6. 2017 |

VPS_Jilemnice_Vichova-nJizerou_prestupky_dodatek-c

14. 6. 2017 |

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/14 v obci Poniklá

14. 6. 2017 | Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/14 v obci Poniklá

Výběrové řízení na místo investiční technik/technička oddělení investic odboru investic a správy nemovitého majetku Krajského úřadu Libereckého kraje

13. 6. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: koordinace, příprava a realizace pozemních staveb, příprava a zpracování podkladů pro investiční záměry

Oznámení o uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním - DLB

13. 6. 2017 | Oznámení o uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním - Die Länderbahn GmbH DLB, organizační složka (od 1. červenece do 27. srpna 2017 (v sobotu, neděli a státní svátky))

Záměr směny nemovitého majetku M/59/2017 - k.ú. Hodkovice nad Mohelkou

13. 6. 2017 | Záměr směny p.p.č. 1203 o výměře 395 m2, ostatní plocha v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, za pozemky ve vlastnictví města Hodkovice nad Mohelkou, IČO 00262820, s doplatkem 12.600 Kč ve prospěch města Hodkovice nad Mohelkou.

Záměr prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci M/58/2017 - k.ú. Desná III

13. 6. 2017 | Záměr budoucího prodeje části p.p.č. 341 o výměře cca 5 m2, ostatní plocha, v katastrálním území Desná III, státnímu podniku Povodí Labe, IČO 70890005, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem (nejmémě ve výši ceny obvyklé).

Záměr prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci M/55/2017 - k.ú. Rozstání pod Ještědem

13. 6. 2017 | Záměr prodeje části p.p.č. 1147/6 o výměře 169 m2, ostatní plocha, vymezená geometrickým plánem, v katastrálním území Rozstání pod Ještědem, za kupní cenu ve výši 50.700 Kč.

Záměr prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci M/56/2017 - k.ú. Frýdštejn

13. 6. 2017 | Záměr prodeje části p.p.č. 2056/3 o výměře 184 m2, ostatní plocha, vymezená geometrickým plánem, v katastrálním území Frýdštejn, za kupní cenu ve výši 18.400 Kč.

Záměr prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci M/57/2017 - k.ú. Bílá u Českého Dubu

13. 6. 2017 | Záměr prodeje části p.p.č. 586 o výměře 171 m2, ostatní plocha, vymezená geometrickým plánem, v katastrálním území Bílá u Českého Dubu, za kupní cenu ve výši 34.200 Kč.

Záměr prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci M/51/2017 - k.ú. Doksy u Máchova jezera

13. 6. 2017 | Záměr budoucího prodeje části p.p.č. 3267/1 o výměře cca 30 m2, ostatní plocha, v katastrálním území Doksy u Máchova jezera, Bytovému družstvu Staré Splavy, IČO 04573455, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem (nejméně za cenu obvyklou).

Záměr darování nemovitého majetku M/52/20117 - k.ú. Železný Brod

13. 6. 2017 | Záměr darování části p.p.č. 3296 díl"a" o výměře 48 m2, a části p.p.č. 3236 díl "b" o výměře 40 m2, obě ostatní plocha,vymezených geometrickým plánem, v katastrálním území Železný Brod, městu Železný Brod, OČO 00262633.

Záměr darování nemovitého majetku M/53/2017 - k.ú. Koberovy

13. 6. 2017 | Záměr darování pozemků o celkové výměře 943 m2 pod chodníky, vymezených geometrickým plánem, v katastrálním území Koberovy, obci Koberovy, IČO 00262404.

Záměr darování nemovitého majetku M/54/2017 - k.ú. Machnín

13. 6. 2017 | Záměr darování části p.p.č. 1155/1 o výměře 29 m2, ostatní plocha, vymezená geometrickým plánem, v katastrálním území Machnín, statutárnímu městu Liberec, IČO 00262978.

Záměr pronájmu nebytových prostor předem určenému zájemci M/48/2017 - k.ú. Liberec

13. 6. 2017 | Záměr pronájmu nebytových prostor -3 kanceláře o ploše 82,35 m2, v 2. NP budovy č.p. 525 ("E") jež je součástí p.p.č. 4008/1 a 2 parkovací místa na p.p.č. 4012 a4009/1, v k.ú. Liberec, Agentuře pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

Záměr pronájmu nebytových prostor předem určenému zájemci M/47/2017 - k.ú. Liberec

13. 6. 2017 | Záměr pronájmu nebytových prostor -3 kanceláře o ploše 92,59 m2, v 2. NP budovy č.p. 525 ("E") jež je součástí p.p.č. 4008/1 a 2 parkovací místa na p.p.č. 4012 a 4009/1, v k.ú. Liberec, Státnímu fondu životního prostředí, na dobu neurčirou.

VPS_Jilemnice-Kruh_prestupky_dodatek-c1

9. 6. 2017 |

VPS_Jilemnice_Levinska-Olesnice_prestupky_dodatek-

9. 6. 2017 |

Nabídka nepotřebného majetku

9. 6. 2017 |

VPS_Jilemnice_Martinice-vKrkonosich_prestupky_doda

9. 6. 2017 |

VPS_Velke-Hamry_Plavy_prestupky_dodatek-c1

9. 6. 2017 |

Výběrové řízení na místo developer strategických projektů v rámci projektu "Smart akcelerátor Libereckého kraje" oddělení rozvojových koncepcí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje

8. 6. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: spolupracuje při mapování potřeb prostředí výzkumu, vývoje a inovací v Libereckém kraji na podkladu Strategie inteligentní specializace

Oznámení nabytí právní moci změny IP

8. 6. 2017 |

Oznámení nabytí právní moci změny IP

8. 6. 2017 |

Návrh Závěrečného účtu Libereckého kraje za rok 2016

7. 6. 2017 | Dne 6.6.2017 byl Radou Libereckého kraje projednán návrh Závěrečného účtu Libereckého kraje za rok 2016 s tím, že bude následně předložen ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje na jeho 6. zasedání, které se uskuteční dne 27.6.2017.

stanovení přechodné úpravy

7. 6. 2017 | Stanovení přechodné úpravy na silnici I/10 Velké Hamry

Návrh Závěrečného účtu Libereckého kraje za rok 2016

7. 6. 2017 | Dne 6.6.2017 byl Radou Libereckého kraje projednán návrh Závěrečného účtu Libereckého kraje za rok 2016 s tím, že bude následně předložen ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje na jeho 6. zasedání, které se uskuteční dne 27.6.2017.

Oznámení o nabytí právní moci změny integrovaného povolení

7. 6. 2017 | Oznámení o nabytí právní moci změny integrovaného povolení společnosti PURUM s.r.o. pro zařízení Úpravna odpadu - Hamr na J., Stará Lužice

Nabídka nepotřebného majetku

6. 6. 2017 |

Osvědčení nové VS/6/2017 Farní charita Česká Lípa "Sbírka pro Azylový dům Jonáš"

5. 6. 2017 |

Aktualizace Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem - návrh koncepce

5. 6. 2017 | Oznámení o návrhu koncepce "Aktualizace Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem", včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí.

VPS_Desna-Harrachov_policie_ZRUSENA

2. 6. 2017 |

Návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici I/9

2. 6. 2017 | Návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici I/9 (křižovatka se silnicí III/2701)

VŘ č. 57 na místo odborný zaměstnanec/kyně pro zahraniční spolupráci oddělení tiskové a vnějších vztahů odboru kancelář hejtmana Krajkého úřadu Libereckého kraje

2. 6. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: podílí se na organizaci společenských akcí organizovaných Libereckým krajem, zabezpečuje přípravu a organizaci akcí pořádaných ve spolupráci se zastoupením Libereckého kraje v EU

VŘ č. 58 na místo odborný zaměstnanec/kyně vztahů k veřejnosti oddělení tiskové a vnějších vztahů odboru kancelář hejtmana Krajského úřadu Libereckého kraje

2. 6. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje informační, publicistické a tiskové vztahy kraje k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům

VŘ č. 58 na místo odborný zaměstnanec/kyně vztahů k veřejnosti oddělení tiskové a vnějších vztahů odboru kancelář hejtmana Krajského úřadu Libereckého kraje

2. 6. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje informační, publicistické a tiskové vztahy kraje k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům

VŘ č. 57 na místo odborný zaměstnanec/kyně pro zahraniční spolupráci oddělení tiskové a vnějších vzt

2. 6. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: podílí se na organizaci společenských akcí organizovaných Libereckým krajem, zabezpečuje přípravu a organizaci akcí pořádaných ve spolupráci se zastoupením Libereckého kraje v EU

Předání stanoviska podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb. k návrhu koncepce "Koncepce vodní dopravy"

1. 6. 2017 |

Oznámení o zah. spr. řízení - udělení souhlasu k vypouštění čmeláků zemních dle §54 zák. č. 114/1992

30. 5. 2017 | Správní řízení o udělení souhlasu k s vypouštěním čmeláků do volné přírody, kteří byli odchováni v zajetí. Žadatel Jan Pipek.

Stanovení přechodné úpravy - Pomáháme fotbalem

30. 5. 2017 | Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici I/10

Oznámení o nabytí právní moci změny integrovaného povolení

29. 5. 2017 | Oznámení o nabytí právní moci změny integrovaného povolení společnosti GPÚ, spol. s r.o. v Chrastavě

Oznámení zah. spr. řízení ve věci udělení výjimky dle §56 zák. č.114/1992 Sb. Šafrán karpatský.

29. 5. 2017 | Záměrem je realizace výzkumu šafránu karpatského za účelem srovnání genetické výbavy šafránů z lokality v přírodní památce Lukášov v k.ú. Jablonec Nad Nisou a v dalších územích jeho výskytu.

Přechodná úpravy - rampa Košická

26. 5. 2017 | Přechodná úpravy - rampa Košická

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje

25. 5. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: provádí odborné konzultační a poradenské činnosti v působnosti krajského úřadu v oblasti sportu a tělovýchovy

Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/9 v obci Sosnová

25. 5. 2017 | Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/9 v obci Sosnová

Výběrové řízení na místo vedoucího/vedoucí oddělení přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO odboru kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje

24. 5. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: koordinuje a provádí přezkoumávání hospodaření obcí, měst, dobrovolných svazků obcí dle zákona č. 420/2004 Sb.

OOP - Stanovení místní úpravy provozu - Rádlo I/35, I/65

24. 5. 2017 |

ÚD zveřejnění oznámení - Zpracování hliníkového odpadu tavením

23. 5. 2017 |

Výběrové řízení na místo zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení hospodářské správy - elektrikář, silnoproud - slaboproud Krajského úřadu Libereckého kraje

23. 5. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: provádí opravy a údržbu automatických zařízení a měřící, regulační a signalizační techniky

Žádost o stanovení přechodné úpravy

23. 5. 2017 | Návrh opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy I/13 Frýdlant

žádost o udělení výjimky § 56 - prolovy ryb

23. 5. 2017 | nevladní organizace +obce v kompetenci Libereckého kraje- odlov ryb

VPS_Straz-pRalskem_Hamr-na-Jezere_prestupky_dodate

23. 5. 2017 |

Závěr ZŘ - Špindlerův Mlýn - propojení areálů - MŽP

22. 5. 2017 |

Opatření obecné povahy - VD Souš, změna režimu v ochranném pásmu vodnního zdroje vodárenské nádrže Souš

22. 5. 2017 | Opatření obecné povahy - VD Souš, změna režimu v ochranném pásmu vodnního zdroje vodárenské nádrže Souš

Oznámení zahájení řízení - výjimka § 56 - mihule, vranka + VKP oprava mostu přes Svitávku - Kunratice

22. 5. 2017 |

Vypořádání připomínek - VD Souš, změna režimu v ochranném pásmu vodního zdroje vodárenské nádrže Souš

22. 5. 2017 | Vypořádání připomínek podaných v rámci projednávání vydaného opatření obecné povahy - VD Souš, změna režimu v ochranném pásmu vodního zdroje vodárenské nádrže Souš

Svolání 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje

19. 5. 2017 | Hejtman Libereckého kraje v souladu s § 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, svolání 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2017. Zasedání se koná dne 30. května 2017 od 14:00 hodin.

návrh opatření obecné povahy - I/14 Valteřice - průtah

19. 5. 2017 | Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/14 - Valteřice

Stanovení přechodné úpravy provozu

19. 5. 2017 | Stanovení přechodné úpravy na silnici I/10 - Splzov

Osvědčení o nové VS/5/2017 Pomoc v nozi Liberecko, z.s. "Pomoc pro Lucku"

19. 5. 2017 |

Zveřejnění veřejné vyhlášky - Návrh opatření obecné povahy OP heliport Liberec ACL - H

18. 5. 2017 | Zveřejnění veřejné vyhlášky - Návrh opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranné pásmo heliportu Liberec ACL - H včetně všech příloh

Zveřejnění veřejné vyhlášky - Návrh opatření obecné povahy OP heliportu Krajská nemocnice Liberec

18. 5. 2017 | Zveřejnění veřejné vyhlášky - Návrh opatření obecné povahy-zřízení ochranného pásma heliportu HEMS, Krajská nemocnice Liberec

VPS_Desna_Albrechtice-vJizer-horach_policie_ZRUSEN

18. 5. 2017 |

Vyvěšení VŘ - endokrinologie pro území Jablonec nad Nisou

18. 5. 2017 |

Vyvěšení VŘ - dětská psyciatrie pro území LIberecký kraj

18. 5. 2017 |

Vyvěšení VŘ - všeobecné praktické lékařství pro území Liberecký kraj

18. 5. 2017 |

Vyvěšení VŘ - zubní lékařství pro území Česká Lípa, Semily

18. 5. 2017 |

oznámení o zahájení řízení - SVJ Mšenská 14, Jbc, zateplení střechy - výjimka

18. 5. 2017 |

Stanovení místní úpravy provozu - Dubá

18. 5. 2017 | Stanovení místní úpravy provozu - Dubá

Stanovení místní úpravy provozu - Dubá

18. 5. 2017 | Stanovení místní úpravy provozu - Dubá

Stanovení přechodné úpravy provozu - I/35 - instalace informačního portálu

18. 5. 2017 | Stanovení přechodné úpravy provozu - I/35 - instalace informačního portálu

Výběrové řízení na místo projektový, finanční manažer/manažerka projektu Podpora procesů střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

17. 5. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: koordinuje postupy prací s návazností činností v jednotlivých úkolech projektu

Oznámení o zahájení řízení - výjimka § 56 - obojživelníci, plazi - dům správce - KV Final - Kuřívody

17. 5. 2017 |

Vyvěšení VŘ - zubní lékařství pro území Liberec

16. 5. 2017 |

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek- příprava VZMR odbor investic a správy nemovitého majetku Krajského úřadu Libereckého kraje

15. 5. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje výkon souhrnu více věcně souvisejících odborných agend samosprávy

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení veřejných zakázek - 2 místa odbor investic a správy nemovitého majetku Krajského úřadu Libereckého kraje

15. 5. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje a provádí přípravu, zadávání a kontrolu veřejných zakázek dle platné legislativy

Vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici pracovník investičního oddělení - investiční referent

15. 5. 2017 | Vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici pracovník investičního oddělení - investiční referent

Vyhlášení výběrového řízení na pozici vedoucí oddělení inspekce silniční sítě KSSLK, p. o.

15. 5. 2017 | Vyhlášení výběrového řízení na pozici vedoucí oddělení inspekce silniční sítě KSSLK, p. o.

Vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici pracovník investičního oddělení - specialista

15. 5. 2017 | Vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici pracovník investičního oddělení - specialista na přípravu projektů

Informace o zahájení zjišťovacího řízení

12. 5. 2017 | Informace o zahájení zjišťovacího řízení k záměru "Česká Lípa – Varnsdorf, propojovací vedení 110 kV"

Nabídka nepotřebného majetku

12. 5. 2017 |

Osvědčení o konání nové VS/4/2017 Nadace JABLOTRON

12. 5. 2017 |

Stanovení přechodné úpravy provozu - Harrachov - I/10

12. 5. 2017 | Návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy I/10 Harrachov

Změna přechodné úpravy - etapa 3 a 4 silnice I/35 - svodidla

12. 5. 2017 | Změna přechodné úpravy - etapa 3 a 4 silnice I/35 - svodidla

Oznámení o zahájejí řízení - výjimka § 56 - vranka - Boberský potok v Lindavě

11. 5. 2017 |

Závěr zjišťovacího řízení - Rozšíření výrobní kapacity KNORR - BREMSE Systémy pro užitková vozidla Č

11. 5. 2017 |

I/13 Jítrava-Suchá - rozhodnutí

11. 5. 2017 | Návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy I/13 Jítrava

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/15 v obci Zahrádky

11. 5. 2017 | Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/15 v obci Zahrádky

Zpracovávám...