Počasí Dnes °C
Krajský úřad

Sejmuté

Stanovení přechodné úpravy provozu - Harrachov - I/10

12. 5. 2017 | Návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy I/10 Harrachov

Změna přechodné úpravy - etapa 3 a 4 silnice I/35 - svodidla

12. 5. 2017 | Změna přechodné úpravy - etapa 3 a 4 silnice I/35 - svodidla

Oznámení o zahájejí řízení - výjimka § 56 - vranka - Boberský potok v Lindavě

11. 5. 2017 |

Závěr zjišťovacího řízení - Rozšíření výrobní kapacity KNORR - BREMSE Systémy pro užitková vozidla Č

11. 5. 2017 |

I/13 Jítrava-Suchá - rozhodnutí

11. 5. 2017 | Návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy I/13 Jítrava

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/15 v obci Zahrádky

11. 5. 2017 | Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/15 v obci Zahrádky

rozhodnutí - výjimka, POh, biomonitoring ve vodních útvarech ve správě Povodí Ohře, s.p.

11. 5. 2017 |

Výběrové řízení na místo investiční technik/technička oddělení investic odboru investic a správy nemovitého majetku Krajského úřadu Libereckého kraje

10. 5. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: koordinace, příprava a realizace pozemních staveb, příprava a zpracování podkladů pro investiční záměry

Oznámení zah. spr. řízení ve věci udělení výjimky dle §56 z.č. 114/1992 Sb. Zateplení bytového domu.

10. 5. 2017 |

Rozhodnutí o odvolání spis. zn.: OÚPSŘ 57/2017-330-rozh.

10. 5. 2017 | Rozhodnutí o odvolání spis. zn.: OÚPSŘ 57/2017-330-rozh. ve věci změny územního rozhodnutí o umístění stavby "Křižovatka Mileta" v k. ú. Hradac Králové a Nový Hradec Králové

Stanovení přechodné úpravy - OOP - veřejná vyhláška

10. 5. 2017 | Návrh opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy I/10 Chlístov

Oznámení o nabytí právní moci změny IP

9. 5. 2017 |

Oznámení o nabytí právní moci změny integrovaného povolení

9. 5. 2017 | Oznámení o nabytí právní moci změny integrovaného povolení společnosti Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s. Liberec

Liberecká obalovna - Machnín - Výměna obalovací soupravy - závěr zjištovacího řízení

9. 5. 2017 | Závěr zjištovacího řízení "EIA" k záměru "Výměna obalovací soupravy - - Liberecká obalovna - Machnín".

Záměr darování nemovitého majetku M/46/2017 - k.ú. Jablonec nad Nisou

5. 5. 2017 | Záměr darování p.p.č. 2950 o výměře 1 m2, ostatní plocha, silnice, nacházející se v katastrálním území a obci Jablonec nad Nisou, statutárnímu městu Jablonec nad Nisou, IČO 00262340.

Rozhodnutí - vyjmutí vodní nádrže Záclonárna z rybářského revíru - MO Chrastava

5. 5. 2017 |

Přechodná úprava provozu - Jablonec n. Nisou I/14

5. 5. 2017 | Přechodná úprava provozu - Jablonec n. Nisou I/14

Oznámení o zah. správního řízení - udělení výjimky dle §56 zákona č. 114/1992 Sb. Rybí přechod.

4. 5. 2017 | Oznámení o zah. správního řízení - udělení výjimky pro realizaci rybího přechodu na jezu Frýdlant na řece Smědé.

Oznámení o zah.spr. řízení ve věci udělení výjimky dle §56 zákona č. 114/1992 Sb.

4. 5. 2017 | Řízení o udělení výjimky pro odchyt a reintrodukci střevle potoční do toků ve správě Lesů ČR s.p.

Výběrové řízení na místo metodik/metodička projektu Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje - 0,9 úvazku odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje

4. 5. 2017 | Charakteristika vykonávaných činností: pomáhá realizovat a koordinovat tématické intervence projektu

oznámení o zahájení řízení - výjimka SBD Liaz, zateplení Bousova 10, 12, Vysoká 16, 18, Nová Pasířsk

4. 5. 2017 |

Osvědčení o VS/3/2017 Dolmen Oáza s.r.o. "Konvektomat pro Oázu"

4. 5. 2017 |

Oznámení zahájení řízení- výjimka § 56- oprava zříceniny Návarov- lejsek, střevlík, vratička

3. 5. 2017 |

Změna místního plánu územního rozvoje města Bogatynia - rozšíření dolu Turów

3. 5. 2017 | Oznámení návrhu koncepce "Změna místního plánu územního rozvoje města a obce Bogatynia - povrchový důl hnědého uhlí v oblasti vesnice Opolno - Zdrój", v rámci mezistátního posuzování vlivů koncepce na životní prostředí.

Oznámení o zahájení řízení - výjimka § 56 + VKP - revitalizace Ploučnice

3. 5. 2017 |

Závěr zjišťovacího řízení - Výdejna nafty pro VZV - Srní u České Lípy

3. 5. 2017 |

Zahájení řízení, usnesení

3. 5. 2017 | Oznámení o zahájení řízení o vydání osvědčení podle § 54 ZOPK pro jedince ZCHD veverka obecná, narozené v lidské péči.

Výběrové řízení na místo developer/developerka strategických projektů v rámci projektu Smart akcelerátor Libereckého kraje odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje

2. 5. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: připravuje projekty/krajská schemata v oblasti podpory výzkumu, vývoje a inovací

Dražební vyhláška o konání Dražby dobrovolné č. A2532 - dražebník GAUTE, a.s.

2. 5. 2017 | Dražba se koná na adrese www.verejnedrazby.cz/A2532 dne 31.5.2017.

Osvědčení o VS/3/2017 Dolmen Oáza s.r.o. "Konvektomat pro Oázu"

28. 4. 2017 |

Areál služeb Dobranov_Česká Lípa - závěr zjišťovacího řízení_Rozhodnutí

28. 4. 2017 | Závěr zjišťovacího řízení (rozhodnutí zveřejňované veřejnou vyhláškou) k záměru "Areál služeb Dobranov", oznamovatele Prodeca.

VPS_Novy-Bor_Skalice-uCL_prestupky_dodatek-c2

28. 4. 2017 |

Přechodná úprava provozu I/65

28. 4. 2017 | Přechodná úprava provozu I/65

Zařízení Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace, nabízí nepotřebný majetek - ošetřovatelská lůžka

28. 4. 2017 |

Zařízení Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace, nabízí nepotřebný majetek - ošetřovatelská lůžka

28. 4. 2017 |

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence (IPPC) odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje

27. 4. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: vykonává státní správu a samosprávu ve věcech svěřených krajskému úřadu zákonem č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Výběrové řízení na místo manažer/manažerka projektu Regionální stálá konference Libereckého kraje oddělení rozvojvých koncepcí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje

27. 4. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje činnosti Regionální stálé konference v Libereckém kraji (dále jen RSK)

Nabídka nepotřebného majetku SŠ strojní, stavební a dopravné Liberec

26. 4. 2017 |

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení financování přímých nákladů odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje

25. 4. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje financování škol a školských zařízení v působnosti Libereckého kraje

Výběrové řízení na místo projektový, finanční manažer/manažerka projektu Podpora procesů střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

25. 4. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: koordinuje postupy prací s návazností činností v jednotlivých úkolech projektu

VPS_Straz-pRalskem_Dubnice_prestupky_dodatek-c1

25. 4. 2017 |

Výběrové řízení na místo projektový manažer/manažerka oddělení projektů financovaných z ESI fondů odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje

24. 4. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: podílí se na přípravě a řízení projektů Libereckého kraje a jeho příspěvkových organizací financovaných z fondů EU

Záměr pronájmu nebytových prostor předem určenému zájemci M/44/2017 - k.ú. Liberec

24. 4. 2017 | Záměr pronájmu nebytových prostor - místnosti č. C004 o výměře 8 m2, v suterénu budovy č.p. 573 ("C"), jež je součástí p.p.č. 4001/1 v katastrálním území Liberec, PhDr. Mgr. Dušanu Kotlárovi, IČO 14806754 za nájemné ve výši 550 Kč/m2/rok.

Záměr pronájmu nebytových prostor předem určenému zájemci M/42/2017 - k.ú. Liberec

24. 4. 2017 | Záměr pronájmu nebytových prostor - 8 kanceláří o celkové ploše 261,33 m2, a ostatních ploch, v 1. NP budovy č.p. 525 ("E") jež je součástí p.p.č. 4008/1 a 3 parkovacích míst na p.p.č. 4012 a p.p.č. 4009/1 v k.ú. Liberec, Koridu LK s.r.o.

Záměr pronájmu nebytových prostor předem určenému zájemci M/43/2017 - k.ú. Liberec

24. 4. 2017 | Záměr pronájmu nebytových prostor - 1 kancelář o ploše 25,27 m2, v 2. NP budovy č.p. 525 ("E") jež je součástí p.p.č. 4008/1 a v katastráním území Liberec, Sdružení obcí Libereckého kraje, IČO 64669249, na dobu neurčitou.

Záměr pronájmu nebytových prostor předem určenému zájemci M/45/2017 - k.ú. Liberec

24. 4. 2017 | Záměr pronájmu nebytových prostor - 5 kanceláří o celkové ploše 171,36 m2, v 2. NP budovy č.p. 525 ("E") jež je součástí p.p.č. 4008/1 a 5 parkovacích míst na p.p.č. 4012 a p.p.č. 4009/1 v katastráním území Liberec, Euroregionu Nisa, IČO 00832227.

Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky dle §56 zákona č. 114/1992 Sb.

21. 4. 2017 | Ve věci udělení výjimky dle §56 zákona č. 114/1992 Sb. pro záměr zateplení bytových domů v ulici Husova č.p. 1196, 1197, dále v ulici Fügnerova č.p. 1204, 1205 a v ulici Příčná č.p. 1183 ve Frýdlantu. Pro druhy: kavka obecnám rorýs obecný a netopýři.

oznámení o zah. spr. řízení ve věci udělení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 sb.

20. 4. 2017 | Zateplení bytového domu v ulici U Nemocnice č.p. 1242-1244 Frýdlant. Žadatel Město Frýdlant

Oznámení zahájení řízení- cesta VPC 15- ppč.2650 k.ú. Dolní Sytová- Státní pozemkový úřad Semily

20. 4. 2017 |

Oznámení zahájení řízení- polní cesta VC 2- Dolní Sytová- Státní pozemkový úřad

20. 4. 2017 |

Záměr darování nemovitého majetku M/35/2017 - k.ú. Sloup v Čechách

20. 4. 2017 | Záměr darování pozemků o celkové výměře 1714 m2 pod chodníky, nacházejících se v katastrálním území a obci Sloup v Čechách, Obci Sloup v Čechách, IČO 00525677.

Záměr darování nemovitého majetku M/34/2017 - k.ú. Rýnovice

20. 4. 2017 | Záměr darování pozemků o celkové výměře 1239 m2 pod chodníky nacházejících se v katastrálním území Rýnovice, obec Jablonec nad Nisou, statutátnímu městu Jablonec nad Nisou, IČO 00262340.

Záměr darování technického zhodnocení M/36/2017 - k.ú. Nový Bor

20. 4. 2017 | Záměr darování technického zhodnocení stavby chodníku v rámcu akce "Transformace domova Mařenice Nový Boru I - U Stadionu" na p.p.č. 1998 nacházející se v katastrálním území Nový Bor, městu Nový Bor, IČO 00260771.

VPS_Straz pod Ralskem_Brniste_prestupky_dodatek-c1

20. 4. 2017 |

Záměr budoucího darování nemovitého majetku M/37/2017 - k.ú. Příšovice

20. 4. 2017 | Záměr budoucího darování části p.p.č. 914/1 o předpokládané výměře cca 115 m2, ostatní plocha, silnice, nacházející se v katatastráním území a obci Příšovice, Obci Příšovice, IČO 00263125.

Záměr budoucího darování nemovitého majetku M/38/2017 - k.ú. Přepeře u Turnova

20. 4. 2017 | Záměr budoucího darování části p.p.č. 300/1 o předpokládané výměře cca 192 m2, části p.p.č. 300/16 o o předpokládané výměře 2823 m2 a části p.p.č. 300/28 o o předpokládané výměře 189 m2, nacházejících se v k.ú. Přepeře u Turnova, Obci Přepeře.

Návrh na stanovení místní úpravy provozu na křižovatce I/35 a I/65

20. 4. 2017 | Návrh na stanovení místní úpravy provozu na křižovatce I/35 a I/65

Záměr prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci M/40/2017 - k.ú. Studenec u Horek

20. 4. 2017 | Záměr prodeje p.p.č. 2071/26 o výměře 70 m2, ostatní plocha, vymezená geometrickým plánem a nacházející se v Studenec u Horek, obcu Studenec, za kupní cenu ve výši 35.000 Kč + odpovídající DPH.

Záměr prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci M/39/2017 - k.ú. Nová Ves nad Nisou

20. 4. 2017 | Záměr prodeje p.p.č. 1634/2 o výměře 12 m2, zahrada, nacházející se v katastrálním území a obci Nová Ves nad Nisou, korporaci Silnice LK a.s., IČO 28746503, za kupní cenu ve výši 2.400 Kč.

Záměr prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci M/41/2017 - k.ú. Arnultovice u Nového Boru

20. 4. 2017 | Záměr prodeje p.p.č. 141/4 o výměře 3 m2 a p.p.č. 141/5 o výměře 22 m2, obě ostatní plocha, nacházejících se v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru, obci Nový Bor, za kupní cenu ve výši 18.750 Kč.

Stanovení přechodné úpravy provozu na křižovatce silnic I/35 a I/65

20. 4. 2017 | Stanovení přechodné úpravy provozu na křižovatce silnic I/35 a I/65

Výběrové řízení na místo ekonom/ekonomka, metodik/metodička příspěvkových organizací odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

19. 4. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: sestavuje návrh rozpočtu příspěvkovým organizacím, včetně stanovení ukazatelů jednotlivých rozpočtů

Výběrové řízení na místo metodik/metodička sociálních služeb projekt Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v LK odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

19. 4. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje metodické vedení projektu zaměřené na soulad poskytování sociálních služeb s platnými právními předpisy

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně vztahů k veřejnosti oddělení tiskové a vnějších vztahů odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Libereckého kraje

19. 4. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje informační, publicistické a tiskové vztahy kraje k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům

oznámení o zahájení řízení - POh, výjimka, monitoring biologických ukazatelů

19. 4. 2017 |

oznámení o zahájení řízení - výjimka rorýs, netopýr, zateplení ZŠ Na Šumavě, pavilon C

19. 4. 2017 |

Oznámení zahájení řízení- vydra- kabely- ARANEA NETWORK

18. 4. 2017 |

Oznámení zahájení řízení- rorýs, netopýr- Jižní 466, Semily

18. 4. 2017 |

Oznámení zahájení řízení- vydra- kabely- ARANEA NETWORK

18. 4. 2017 |

Svolání 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2017

13. 4. 2017 | Hejtman Libereckého kraje v souladu s § 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, svolává 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2017. Zasedání se koná dne 25. dubna od 14:00 hodin.

Stanovení - Hrabačov - Horní Branná - M Silnice

13. 4. 2017 | Stanovení - Hrabačov - Horní Branná - M Silnice

Vyvěšení VŘ - praktické lékařství pro děti a dorost pro území Chrastava

13. 4. 2017 |

Rozhodnutí o námitkách k plánu péče Údolí Vošmendy

13. 4. 2017 |

Rozhodnutí o námitkách k plánu péče Údolí Vošmendy

13. 4. 2017 |

Vyhlášení výběrového řízení na pozici vedoucí oddělení inspekce silniční sítě KSSLK, p. o.

13. 4. 2017 | Vyhlášení výběrového řízení na pozici vedoucí oddělení inspekce silniční sítě KSSLK, p. o.

Oznámení o nabytí právní moci změny integrovaného povolení

13. 4. 2017 | Oznámení o nabytí právní moci změny integrovaného povolení společnosti Marius Pedersen a.s. pro zařízení Centrum pro komplexní nakládání s odpady - Košťálov

oznámení o zahájení řízení- výjimka Astramont, 8 RD Proseč - Jabloňová, chřástal, koroptev

12. 4. 2017 |

Oznámení o zahájení řízení - zateplení Žitavská 2531-4, ČL, výjimka - rorýs

12. 4. 2017 |

Oznámení zahájení řízení - výjimka - rorýs, zateplení Na Ptačí louce 2046, Česká Lípa

12. 4. 2017 |

Oznámení o zahájení řízení - zásah do VKP, činnost na území PP a kácení - PP Zahrádky

12. 4. 2017 |

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení integrovaného povolení

12. 4. 2017 | Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení integrovaného povolení - Jablonecká energetická, a.s., zařízení "Výtopna Brandl"

Oznámení o zahájení řízení - výjimka - netopýr, rorýs - Okružní 2078 a 2079, ČL - zateplení

12. 4. 2017 |

Oznámení zahájení řízení- kužel- zpevnění sjezdu rybníka- Kruh- ropucha

12. 4. 2017 |

oznámení o zahájení řízení-výjimka z ochranných podmínek rorýs+netopýr, zateplení Palackého, Jbc

11. 4. 2017 |

oznámení o zah. spr. řízení k udělení výjimky dle §56 zákona č. 114/1992 Sb.-těžba říčních sedimentů

11. 4. 2017 | Řízení o vydání výjimky z ochranných podmínek mihule potoční a střevle potoční pro odtěžení sedimentů snižující průtočný profil koryta toku Olešky v ř.km 5,310-5,400 v k.ú. Dětřichov.

oznámení o zahájení řízení - výjimka, zateplení Granátová 1899, 1900, 1901, Turnov

11. 4. 2017 |

Závěr zjišťovacího řízení záměru Rozšíření výrobní kapacity CIKAUTXO CZ s. r. o.

11. 4. 2017 |

Vyvěšení VŘ - všeobecná sestra - domácí péče pro území Turnov, Tanvald, Železný Brod

10. 4. 2017 |

Výzva k vyjádření veřejnosti, zveřejnění návrhu opatření obecné povahy

10. 4. 2017 | Výzva k vyjádření veřejnosti, zveřejnění návrhu opatření obecné povahy - změna režimu v ochranném pásmu vodního zdroje vodárenské nadrže Souš

Usnesení dle ust. § 80 správního řádu sp. zn. OÚPSŘ 31/2017 ze dne 6.4.2017- pověření MěÚ Tanvald, odboru stavební úřad a životní prostředí

7. 4. 2017 | Usnesení sp. zn. OÚPSŘ 31/2017 a č. j. KÚLK 26461/2017 ze dne 6.4.2017- pověření MěÚ Tanvald, odboru SÚ a ŽP k vyřízení žádosti Pangea Appartement s.r.o. zast. Alešem Nigrinem. o změnu ÚR o umístění stavby bytového domu Pangea...

Usnesení sp. zn. 31/2017 a č. j. KÚLK 19307/2017 podle ust. § 80 odst. 4 písm. c) správního řádu - pověřen MěÚ Tanvald odbor SÚ a ŽP

7. 4. 2017 | Usnesení podle ust. § 80 odst. 4 písm. c) správního řádu- pověřen MěÚ Tanvald odbor SÚ a ŽP-k provedení územního řízení - domovní vrtaná studna, žadatel Ing. Gregor

Oznámení zahájení řízení- Těžba sedimentů MVE Brádler, Benešov u Semil

6. 4. 2017 | žádost o výjimku pro vranku střevli a mihuli

Nabídka nepotřebného majetku

6. 4. 2017 |

VPS_Mimoň-Bohatice_policie_ZRUŠENA

6. 4. 2017 |

Vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele

6. 4. 2017 |

Výběrové řízení na místo metodik/metodička veřejného opatrovnictví oddělení sociální práce odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

6. 4. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: řídí a kontroluje výkon státní správy na úseku státní správy - veřejné opatrovnictví

Výběrové řízení na místo finanční manažer/manažerka projektů Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v LK a Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v LK odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

6. 4. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: řídí finanční toky projektů a zajišťuje administraci prostředků v rámci projektů

Oznámení o zahájení řízení - výjimka - netopýři - jídelna Partyzánská, Česká Lípa

6. 4. 2017 |

Přechodná úprava provozu - uzavírka nájezd Nákladní

6. 4. 2017 | Přechodná úprava provozu - uzavírka nájezd Nákladní

oznámení o zahájení řízení - SBD Liaz Jbc - výjimka zateplení J. Hory 23, 25

5. 4. 2017 |

Zpracovávám...