Počasí Dnes °C
Krajský úřad

Sejmuté

Termíny zkoušek uchazečů o profesní osvědčení učitelů autoškol na rok 2013.

20. 12. 2012 | Zkoušky uchazečů o profesní osvědčení učitelů výuky a výcviku dle zákona č. 247/2000 Sb. jsou pro rok 2013 vyhlášeny v termínech viz. příloha.

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí oddělení sekretariátu hejtmana

20. 12. 2012 | Charakteristika vykonávané činnosti: koordinuje a zpracovává komplexní politické, ekonomické a právní analýzy pro potřeby hejtmana - zajišťuje komplexní zpracování podkladů pro jednání hejtmana včetně veřejného vystupování

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí oddělení sekretariátu hejtmana

20. 12. 2012 | Charakteristika vykonávané činnosti: koordinuje a zpracovává komplexní politické, ekonomické a právní analýzy pro potřeby hejtmana - zajišťuje komplexní zpracování podkladů pro jednání hejtmana včetně veřejného vystupování

Rozhodnutí o odvolání Jiřího Pokorného proti rozhodnutí SÚ Nový Bor

19. 12. 2012 | Odvolání Jiřího Pokorného, Rumburských hrdinů 745, Nový Bor, proti rozh. SÚ Nový Bor sp.zn. SU/712/2012-13710/B/Pr, čj. MUNO 49557/2012 ze dne 27.8.2012 ve věci umístění stavby změny dokončené stavby - stavební úpravy a nástavba BD č. p. 745,746,747

Oznámení koncepce "Integrovaný plán rozvoje města Jablonec nad Nisou - rozšíření o Mšeno a okolí"

19. 12. 2012 | Oznámení koncepce "Integrovaný plán rozvoje města Jablonec nad Nisou - rozšíření o Mšeno a okolí" dle zákona č. 100/2001. Sb., o posuzování vlivů na řivotní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Koncepce podléhá zjišťovacímu řízení.

Oznámení o zahájení řízení - § 56 - revitalizace Svitávky

19. 12. 2012 | Oznámení o zahájení řízení - § 56 - prodloužení doby platnosti rozhodnutí č.j. KULK 9361/2010

Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2013

18. 12. 2012 | Dne 3.12.2012 byl Radou LK, usnesením č. 08/IV/12/RK, odsouhlasen návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2013 s tím, že následně bude předložen ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje na jeho 1./IV zasedání, které se uskuteční dne 18.12.2012

Vyrozumění o zastavení odvolacího řízení - odvolání Miroslava Prose, Matoušova 484/13, Liberec

18. 12. 2012 | Vyrozumění o zastavení odvolacího řízení - odvolání Miroslava Prose, Matoušova 484/13, Liberec ve věci rozhodnutí Stavebního úřadu Liberec, SURR/7130/190885/11-Ur ze dne 10.7.2012

Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2013

17. 12. 2012 | Dne 3.12.2012 byl Radou LK, usnesením č. 08/IV/12/RK, odsouhlasen návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2013 s tím, že následně bude předložen ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje na jeho 1./IV zasedání, které se uskuteční dne 18.12.2012

Informace o nabytí právní moci integrovaného povolení

17. 12. 2012 | Informace o nabytí právní moci integrovaného povolení pro zařízení "Galvanické pokovování plastů - hala W6" společnosti Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s. v Průmyslové zóně Liberec - Jih.

Oznámení o nabytí právní moci změny IP

17. 12. 2012 | Oznámení o nabytí právní moci změny IP - SZP Sychrov, a.s., Čtveřín - Doubí

Oznámení právní moci

17. 12. 2012 | Oznámení právní moci změny integrovaného povolení společnosti Microcell PU Tschechien s.r.o. v České Lípě

Oznámení o nabytí právní moci změny integrovaného povolení

17. 12. 2012 | Oznámení o nabytí právní moci změny integrovaného povolení spol. SZP Sychrov, a.s., Čtveřín - Doubí

Svolání 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2012

17. 12. 2012 | Hejtman Libereckého kraje v souladu s § 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, svolává 1. zasedání zastupitelstva kraje v roce 2012. Zasedání se koná dne 18. prosince 2012 od 14 hodin.

Zveřejnění přepracované dokumentace EIA

17. 12. 2012 | Zveřejnění přepracované dokumentace EIA Pískovna Dolní Pertoltice

Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení

17. 12. 2012 | Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení společnosti Apollo Metal, spol. s r.o. v Brništi.

Výběrové řízení

17. 12. 2012 | Výběrové řízení - ve vyjmenovaných oborech pro Zdravotní pojišťovnu Revírní bratrská pokladna, Ostrava

Výběrové řízení na místo vedoucího/vedoucí odboru sociálních věcí

17. 12. 2012 | Charakteristika vykonávané činnosti: vede odbor sociálních věcí (oblast sociální práce, sociální služby a jejich plánování, sociálně právní ochrana dětí)

Výběrové řízení na místo vedoucího/vedoucí odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

17. 12. 2012 | Charakteristika vykonávané činnosti: vedení odboru dopravy, zajištění koncepční činnosti v oblasti pozemních komunikací a silničního hospodářství

Oznámení Libereckého kraje o záměru uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

15. 12. 2012 | Oznámení Libereckého kraje o záměru uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících v roce 2013 přímým zadáním.

Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2013

14. 12. 2012 | Dne 3.12.2012 byl Radou LK, usnesením č. 08/IV/12/RK, odsouhlasen návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2013 s tím, že následně bude předložen ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje na jeho 1./IV zasedání, které se uskuteční dne 18.12.2012

Oznámení právní moci

14. 12. 2012 | Oznámení právní moci - Microcell

Oznámení o nabytí právní moci změny IP

14. 12. 2012 | Oznámení o nabytí právní moci změny IP

Oznámení o nabytí právní moci změny integrovaného povolení

14. 12. 2012 | Oznámení o nabytí právní moci změny integrovaného povolení spol. SZP Sychrov, a.s., Čtveřín - Doubí

Zveřejnění upraveného návrhu koncepce

14. 12. 2012 | Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje upravený návrh koncepce Zemský rozvojový plán Saska 2012

Zveřejnění přepracované dokumentace EIA

14. 12. 2012 | Zveřejnění přepracované dokumentace EIA Pískovna Dolní Pertoltice

Svolání 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2012

14. 12. 2012 | Hejtman Libereckého kraje v souladu s § 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, svolává 1. zasedání zastupitelstva kraje v roce 2012. Zasedání se koná dne 18. prosince 2012 od 14 hodin.

Oznámení zahájení zjišťovacího řízení k záměru "POLYFUNKČNĚ BYTOVÝ DŮM ulice 1. máje, Liberec"

14. 12. 2012 | Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán dle § 22 zákona oznamuje, že záměr "POLYFUNKČNĚ BYTOVÝ DŮM ulice 1. máje, Liberec" podléhá zjišťovacímu řízení dle § 7 citovaného zákona.

Oznámení o nabytí právní moci změny IP

14. 12. 2012 | Oznámení o nabytí právní moci změny IP

Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení

14. 12. 2012 | Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení společnosti Apollo Metal, spol. s r.o. v Brništi.

Výběrové řízení

14. 12. 2012 | Výběrové řízení - ve vyjmenovaných oborech pro Zdravotní pojišťovnu Revírní bratrská pokladna, Ostrava

Výběrové řízení

14. 12. 2012 | Výběrové řízení - ve vyjmenovaných oborech pro Zdravotní pojišťovnu Revírní bratrská pokladna, Ostrava

Výběrové řízení na místo odborného zaměstnance/zaměstnankyně oddělení rozpočtu a financování

14. 12. 2012 | Charakteristika vykonávané činnosti: odpovídá za provádění platebního a zúčtovacího styku a dispozic s peněžními ústavy, u kterých má kraj zřízeny účty v rámci hospodaření kraje a v rámci financování obcí v působnosti kraje

Výběrové řízení na místo vedoucího/vedoucí odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

14. 12. 2012 | Charakteristika vykonávané činnosti: vedení odboru dopravy, zajištění koncepční činnosti v oblasti pozemních komunikací a silničního hospodářství

Výběrové řízení na místo vedoucího/vedoucí odboru sociálních věcí

14. 12. 2012 | Charakteristika vykonávané činnosti: vede odbor sociálních věcí (oblast sociální práce, sociální služby a jejich plánování, sociálně právní ochrana dětí)

Výběrové řízení na místo koordinátora romských poradců odboru sociálních věcí

14. 12. 2012 | Charakteristika vykonávané činnosti: koordinuje a metodicky usměrňuje činnosti romských poradců a zpracování koncepce problematiky etnických menšin, vytváří podmínky pro dobrou komunikaci a spolupráci

Výběrové řízení na místo vedoucího/vedoucí odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

14. 12. 2012 | Charakteristika vykonávané činnosti: vedení odboru dopravy, zajištění koncepční činnosti v oblasti pozemních komunikací a silničního hospodářství

Výběrové řízení na místo odborného zaměstnance/zaměstnankyně oddělení rozpočtu a financování

14. 12. 2012 | Charakteristika vykonávané činnosti: odpovídá za provádění platebního a zúčtovacího styku a dispozic s peněžními ústavy, u kterých má kraj zřízeny účty v rámci hospodaření kraje a v rámci financování obcí v působnosti kraje

Svolání 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2012

14. 12. 2012 | Hejtman Libereckého kraje v souladu s § 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, svolává 1. zasedání zastupitelstva kraje v roce 2012. Zasedání se koná dne 18. prosince 2012 od 14 hodin.

Oznámení právní moci

14. 12. 2012 | Oznámení právní moci - Microcell

Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení

14. 12. 2012 | Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení společnosti Apollo Metal, spol. s r.o. v Brništi.

Záměr prodeje nemovitého majetku M/80/2012 - k.ú. Hosty

13. 12. 2012 | Záměr prodeje nemovitostí nacházejících se v k.ú. Hosty, obci Hosty, a zapsaných na LV č. 238, včetně všech vedlejších staveb, součástí, vybavení a příslušenství, za minimální kupní cenu ve výši 15.450.000 Kč.

Záměr prodeje nemovitého majetku M/79/2012 - k.ú. Františkov u Liberce

13. 12. 2012 | Záměr prodeje nemovitostí nacházejících se v k.ú. Františkov u Liberce, obec Liberec, a zapsaných na LV č. 476, včetně všech vedlejších staveb, součástí, vybavení a příslušenství, za minimální kupní cenu ve výši 7.990.000 Kč.

Záměr prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci M/81/2012 - k.ú. Semily

13. 12. 2012 | Záměr prodeje p.p.č. 3449/14 o výměře 65 m2, ostatní plocha, nacházející se v k.ú. Semily, obci Semily, zapsané na LV č. 655, a stavby montované haly bez LV, postavené na cizích pozemcích - p.p.č. 3422/4, p.p.č. 3424/3, za kupní cenu ve výši 100.000

Zveřejnění upraveného návrhu koncepce

13. 12. 2012 | Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje upravený návrh koncepce Zemský rozvojový plán Saska 2012

Výběrové řízení na místo odborného zaměstnance/zaměstnankyně oddělení rozpočtu a financování

13. 12. 2012 | Charakteristika vykonávané činnosti: odpovídá za provádění platebního a zúčtovacího styku a dispozic s peněžními ústavy, u kterých má kraj zřízeny účty v rámci hospodaření kraje a v rámci financování obcí v působnosti kraje

Zpracovávám...