Počasí Dnes °C
Krajský úřad

Sejmuté

Záměr směny nemovitého majetku M/29/2017 - k.ú. Jestřebí u České Lípy

9. 3. 2017 | Záměr směny pozemků o celkové výměře 521 m2,oststní plocha, vymezených geometrickým plánem a nacházejících se v katastrálním území jestřebí u České Lípy, za pozemky ve vlastnictví obce Jestřebí, IČO 00260878, bez doplatku.

Záměr prodeje energetického zařízení předem určenému zájemci M/28/2017 - k.ú. Frýdlant

9. 3. 2017 | Záměr prodeje energetické zařízení, resp. dva skříňové rozvaděče 22 kV, odpínači typu RS 06, umístěné v budově bez čp/če, obč. vyb., která je součástí p.p.č. 3097/8 v k.ú. Frýdlant, ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035, za kupní cenu 61.900 Kč bez DPH.

Záměr prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci M/27/2017 - k.ú. Oldřichov v Hájích

9. 3. 2017 | Záměr prodeje části p.p.č. 1985/2 o výměře 6 m2, ostatní plocha, vymezená geometrickým plánem a nacházející se v katastrálním území Oldřichov v Hájích, za kupní cenu ve výši 2.100 Kč.

Záměr směny nemovitého majetku M/30/2017 - k.ú. Rochlice u Liberce

9. 3. 2017 | Záměr směny pozemků o celkové výměře 121 m2, ostatní plocha, nacházejících se v katastrálním území Rochlice u Liberce, za pozemky ve vlastnictí statutárního města Liberec, IČO 00262978, s doplatkem ve výši 249.450 Kč, který uhradí Libereckého kraje.

Vyhlášení Programu k naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni 2017

8. 3. 2017 |

055_2017_Smlouva o poskytnutí dotace- FOKUS Turnov, o.p.s.,Skálova 415, 511 01 Turnov 1

8. 3. 2017 |

Osvědčení nové VS/2/2017 Via fidelis, z. s. "Rehabilitace pro Jiříka"

8. 3. 2017 |

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/9 (I/13) v Novém Boru

7. 3. 2017 | Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/9 (I/13) v Novém Boru

Mimořádné kolo dotačního řízení pro rok 2017 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji

7. 3. 2017 |

oznámení o zahájení správního řízení - udělení výjimky dle §56 z.č. 114/1992 Sb. obnova vodní nádrže

6. 3. 2017 | Obnova malé vodní nádrže v k.ú. Kristiánov. Žadatel Obec Heřmanice.

Výběrové řízení na místo projektový manažer/manažerka oddělení projektů financovaných z ESI fondů odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje

6. 3. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: podílí se na přípravě a řízení projektů Libereckého kraje a jeho příspěvkových organizací financovaných z fondů EU

055_2017_Smlouva o poskytnutí dotace - MCU KOLOSEUM, o.p.s., Generála Svobody 86/47, Liberec XIII-

6. 3. 2017 |

Výběrové řízení na místo vedoucí/vedoucího oddělení investic odboru investic a správy nemovitého majetku Krajského úřadu Libereckého kraje

6. 3. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: koordinuje a stanovuje koncepční záměry rozsáhlých investičních činností

055_2017_Smlouva o poskytnutí dotace. město Stráž pod Ralskem, Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Rrals

6. 3. 2017 |

Zahájení řízení o výjimce

6. 3. 2017 | informace o zahájení řízení žádosti povolení výjimky dle § 56 ZOPK k držení jedince zvláště chráněného druhu jestřáb lesní

055_2017_Smlouva o poskytnutí dotace - Dětské centrum Semily, přísp. org., Na Olešce 433, Podmoklice

6. 3. 2017 |

Nařízení SVS č.j. SVS/2017/012902-L ze dne 27.1. 2017 - ptačí chřipka

3. 3. 2017 |

Nařízení SVS - změna vyhlášených ochranných a zdolávacích opatření - ptačí chřipka

3. 3. 2017 |

055_2017_Smlouva o poskytnutí dotace-ALVALÍDA, z.ú.,Hanychovská 743/3, Liberec

2. 3. 2017 |

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/15 v obci Stvolínky

2. 3. 2017 | Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/15 v obci Stvolínky - snížení rychlosti

055_2017_Smlouva o poskytnutí dotace - Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., Nemocniční 4446/15, Jbc.

2. 3. 2017 |

Vyhlášení programu volnočasových aktivit

1. 3. 2017 | Vyhlášení programu volnočasových aktivit 4.1

Oznámení zahájení spr.řízení o udělení výjimky dle §56 zákona č. 114/1992 Sb. Obnova silnice II/291

1. 3. 2017 | Oznámení zahájení spr.řízení o udělení výjimky dle §56 zákona č. 114/1992 Sb. pro záměr "Obnova silnice II/291". Žadatel Krajská správa silnic Libereckého kraje.

DFLK_2017_program_4.4-vyhlaseni_a_podminky

1. 3. 2017 |

Vyhlášeno Programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji - 2.výzva

1. 3. 2017 |

smlouva č. OLP/231/2017 - LF 2016

1. 3. 2017 | Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Lesnického fondu Libereckého kraje, příjemce Město Zákupy

Vyhlášení programu Dotačního fondu LK 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty pro rok 2017

1. 3. 2017 | Podmínky k předkládání žádostí o dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty pro rok 2017. Příjem žádostí bude od 3. dubna do 28. dubna 2017.

Celoroční stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích první třídy na území Libereckého kraje

1. 3. 2017 | Celoroční stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích první třídy na území Libereckého kraje

Vyhlášení programu Dotačního fondu Libereckého kraje 8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství

1. 3. 2017 | Podmínky k předkládání žádostí o dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu 8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství pro rok 2017. Příjem žádostí bude od 3. dubna do 28. dubna 2017.

055_2017_Domov pro os.se zdr.postiž.Mařenice-Smlouva o poskyt.přísp. zřiz. na poskyt.služeb v ob.hos

1. 3. 2017 |

Vyhlášení programu č. 2.1 - Program obnovy venkova 2017

1. 3. 2017 |

Vyhlášení programu 2.7 - Program na podporu činností mateřských center 2017

1. 3. 2017 |

Vyhlášení programu č. 2.1 - Program obnovy venkova 2017

1. 3. 2017 |

Vyhlášení Programu vodohospodářských akcí pro rok 2017

1. 3. 2017 |

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci DFLK 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy

1. 3. 2017 |

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci - DFLK Program 6.3 Podpora projektové přípravy

1. 3. 2017 |

Vyhlášení programu č. 9.2 - Podpora preventivních a léčebných projektů v oblasti podpory č. 9 Zdravotnictví

1. 3. 2017 | Zastupitelstvo LK dne 28. 2. 2017 schválilo usnesením č. 62/17/ZK Vyhlášení programu 9.2 Podpora preventivních a léčebných projektů v oblasti podpory č. 9 Zdravotnictví. Žádosti o dotaci je možné podávat v termínu od 1. 4. 2017 do 30. 4. 2017.

smlouva č. OLP/231/2017 - LF 2016

1. 3. 2017 | Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Lesnického fondu Libereckého kraje, příjemce Město Zákupy

Vyhlášení programu č. 9.1 - Podpora ozdrav. a rekond. pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany

1. 3. 2017 | Zastupitelstvo LK dne 28. 2. 2017 schválilo usnesením č. 62/17/ZK Vyhlášení programu 9.1 Podpora ozdrav. a rekond. pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany v obl. podp. č. 9 Zdravotnictví. Žádosti o dotaci je možné podávat od 1.4. do 30.4.2017.

Usnesení o pověření SÚ MěÚ Hodkovice n/M sp. zn. 56/2017 ze dne 28. 2.2017

1. 3. 2017 | Usnesení o pověření SÚ MěÚ Hodkovice n/M k vydání kolaudačního souhlasu na Přístavbu dvoulodní haly

Usnesení o pověření SÚ MěÚ Hodkovice n/M sp. zn. 56/2017 ze dne 28. 2.2017

1. 3. 2017 | Usnesení o pověření SÚ MěÚ Hodkovice n/M k řízení povolení odstranění stavby RD Hlavatice

055_2017_Smlouva o poskytnutí dotace - Obec Mírová pod Kozákovem, Chutnovka 36, Mírová p. Koz.

1. 3. 2017 |

055_2017_Smlouva na poskytnutí dotace-Obec Karlovice, Karlovice 12, 511 01 Turnov 1

1. 3. 2017 |

055_2017_Smlouva o poskytnutí dotace- Obč. sdruž. D.R.A.K.,z.s., Oblačná 450/1, Liberec - Kristiánov

1. 3. 2017 |

055_2017_Smlouva o poskyt. dotace - Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46

1. 3. 2017 |

055_2017_Smlouva o poskytnutí dotace -Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou, Žitavská 670, 463 34,Hr

1. 3. 2017 |

055_2017_Smlouva o poskytnutí dotace- Reva o.p.s., Svatoplukova 352/2, Liberec IV- Perštýn,460 01 L

1. 3. 2017 |

055_2017_Smlouva o poskytnutí dotace -Pečovatelská služba Český Dub, V Parku 190, Český Dub IV, 463

1. 3. 2017 |

055_2017_Smlouva o poskytnutí dotace - Obec Poniklá, Poniklá 65, 512 42 Poniklá

1. 3. 2017 |

055_2017_Smlouva o poskytnutí dotace - ADVAITA, z.ú., Rumunská 14/6, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Libe

1. 3. 2017 |

055_2017_Smlouva o poskytnutí dotace-ALVALÍDA, z.ú.,Hanychovská 743/3, Liberec

1. 3. 2017 |

Program 4.3 Specifická primární prevence

1. 3. 2017 |

Program 4.23 Sportovní akce

1. 3. 2017 | Vyhlášení programu 4.23 Sportovní akce

Program 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech

1. 3. 2017 | Vyhlášení programu 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech

Program 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech

1. 3. 2017 | Vyhlášení programu 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech

Program 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními

1. 3. 2017 | Vyhlášení programu 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními

Oznámení o zahájení řízení - povolení kácení - EVL Manušické rybníky

28. 2. 2017 |

zveřejnění na ÚD Lanová dráha Paseky v Pasekách nad Jizerou

28. 2. 2017 |

055_Smlouva o poskytování dotace na poskytování služeb v obec. hosp. zájmu - Rytmus Liberec, o.p.s.

28. 2. 2017 |

055_Smlouva o poskytování dotace na poskytování služeb v obec. hosp. zájmu - Rytmus Liberec, o.p.s.

28. 2. 2017 |

Stanovení přechodné úpravy - Liberec I/35

28. 2. 2017 |

055_2017_Domov důchodců Sloup v Čechách, p.o.,Benešova 1, Sloup-Smlouva o poskyt.přísp. zřiz. na pos

27. 2. 2017 | Smlouva o poskytnutí příspěvku zřizovatele na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu LK z finančních prostředků MPSV.

055_2017_Domov důchodců Jbc. Paseky, V.Nezvala 87/14-Smlouva na poskyt. přísp. zřizov.na poskyt.služ

27. 2. 2017 | Smlouva o poskytnutí příspěvku zřizovatele na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu LK z finančních prostředků MPSV.

055_2017_ Jedličkův ústav,p.o. Liberec- Smlouva o poskyt. příspěvku zřizov.na poskytování služeb

27. 2. 2017 | Smlouva o poskytnutí příspěvku zřizovatele na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu LK z finančních prostředků MPSV.

Výběrové řízení na místo ekonom/ekonomka, metodik/metodička příspěvkových organizací oddělení příspěvkových organizací odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

27. 2. 2017 | Charaktertistika vykonávané činnosti: sestavuje návrh rozpočtu příspěvkovým organizacím, včetně stanovení ukazatelů jednotlivých rozpočtů

Výběrové řízení na místo manažer/manažerka projektů Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v LK a Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v LK odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

27. 2. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje řízení a veškeré procesy v rámci projektů

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení silniční dopravy - dopravní technik odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

27. 2. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťování výkonu státní správy a samosprávných činností na úseku silniční dopravy

oznámení zahájení spr. řízení ve věci udělení výjimky dle §56 z.č. 114/1992 Sb. čmelák zemní

27. 2. 2017 |

stanovení místní úpravy I/38 Doksy - návrh opatření obecné povahy

27. 2. 2017 | Návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy I/38 Doksy

Rozhodnutí o odvolání sp. zn. OÚPSŘ 308/2016-330 ze dne 24.2.2017

27. 2. 2017 | Rozh. o odv. MUDr. Zatočilová, Žďárští, Klustová, Reichl proti rozhodnutí SÚ Chrastava ze dne 10.8.2016

055_2017_Domov Raspenava, p.o.- Smlouva o poskytnutí přísp. zřizovatele na poskyt. služeb v obec.hos

27. 2. 2017 |

Změna ochranných a zdolávacích opatření v nařízení SVS v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy

27. 2. 2017 |

Stanovení místní úpravy provozu - Turnov - snížení rychlosti

27. 2. 2017 | Stanovení místní úpravy provozu - Turnov

VPS_Turnov-Vsen_prestupky

24. 2. 2017 |

Schválená rozpočtová opatření

24. 2. 2017 | Schválená rozpočtová opatření jsou zveřejněna v el. podobě na webových stránkách Krajského úřadu Libereckého kraje - Ekonomický odbor http://ekonomicky-odbor.krajlbc.cz/schvalena-rozpoctova-opatreni a v listinné podobě jsou k nahlédnutí v sídle kraje

Stanovení přechodné úpravy Hnanice - I/35 - jezdecké závody

24. 2. 2017 | Stanovení přechodné úpravy Hnanice - I/35

02- smlouva o poskytnutí dotace RR RS Severovýchod na rok 2017

23. 2. 2017 |

Zastavení řízení v části + oznámení o zahájení řízení - kácení - EVL Cihelenské rybníky

23. 2. 2017 | Řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les pro projekt "Podpora kuňky ohnivé v EVL Cihelenské rybníky"

Zveřejnění na ÚD Rozšíření výrobní kapacity CIKAUTXO CZ s.r.o., Letní 3867, Jablonec nad Nisou

22. 2. 2017 |

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu - Frýdlant I/13

22. 2. 2017 | Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu - Frýdlant I/13

Nabídka nepotřebného majetku ISŠ Vysoké nad Jizerou

21. 2. 2017 |

Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení k záměru Silnice I/13 Krásná Studánka - Dětřichov

21. 2. 2017 | Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení k záměru Silnice I/13 Krásná Studánka - Dětřichov

Seznam zpracovaných posudků za rok 2016

21. 2. 2017 |

Výběrové řízení na místo metodik/metodička sociálních služeb projekt Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v LK odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

20. 2. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje metodické vedení projektu zaměřené na soulad poskytování sociálních služeb s platnými právními předpisy

Výběrové řízení na místo vedoucího/vedoucí oddělení příspěvkových organizací odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

20. 2. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: metodicky řídí činnost organizací zřizovaných krajem v oblasti standardů kvality a poskytování sociálních služeb

Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení k záměru

20. 2. 2017 |

Svolání 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2017

17. 2. 2017 | Hejtman Libereckého kraje v souladu s § 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, svolává 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2017. Zasedání se koná dne 28. února 2017 od 14 hodin.

Oznámení o zahájení stavebního řízení.

17. 2. 2017 | Stavba s názvem „Silnice I/13 I LIBEREC“ - oznámení o zahájení stavebního řízení.

Vyhlášení výběrového řízení - na úřední desce MÚ ČL

16. 2. 2017 |

úřední deska - závěrečný účet

16. 2. 2017 | ZÁVĚREČNÝ ÚČET je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Krajského úřadu http://ekonomicky-odbor.kraj-lbc.cz/zaverecne_ucty a v listinné podobě je k nahlédnutí v sídle Libereckého kraje.

oznámení o zahájení řízení - výjimka, ZO ČSOP Bukovina - záchranné transfery žab Frýdštejn, Rohozec

15. 2. 2017 |

Stanovení přechodné úpravy provozu I/14 ve Vratislavicích

15. 2. 2017 | Stanovení přechodné úpravy provozu I/14 ve Vratislavicích - umístění plošiny.

Nařízení Státní veterinární správy - ptačí chřipka

15. 2. 2017 |

Nařízení Státní veterinární správy - mor včelího plodu

15. 2. 2017 |

10186_zahajen_vyjimka_Ostrov_lavka_Semily

15. 2. 2017 | 10186_zahajen_vyjimka_Ostrov_lavka_Semily

Schválená rozpočtová opatření

14. 2. 2017 |

Výběrové řízení na místo vedoucí/vedoucího oddělení ekonomických analýz ekonomického odboru Krajského úřadu Libereckého kraje

14. 2. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: metodicky řídí, organizuje a usměrňuje hospodaření s rozpočtovými prostředky podle jednotlivých příjmových a výdajových oblastí kraje

Rozpočet

14. 2. 2017 |

úřední deska - rozpočet je zveřejněn

14. 2. 2017 |

Rozpočet

14. 2. 2017 | ROZPOČET LK je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách KÚ LK http://ekonomicky-odbor.kraj-lbc.cz/rozpocty a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese Libereckého kraje

Zpracovávám...