Počasí Dnes °C
Krajský úřad

Sejmuté

Střednědobý výhled rozpočtu

14. 2. 2017 | STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Krajského úřadu LK http://ekonomicky-odbor.kraj-lbc.cz/rozpoctove-vyhledy-libereckeho-kraje a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Liberecký kraj, U Jezu 642

Závěrečný účet

14. 2. 2017 | ZÁVĚREČNÝ ÚČET je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Krajského úřadu http://ekonomicky-odbor.kraj-lbc.cz/zaverecne_ucty a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, sekretariát resortu ekonomiky

Veřejná vyhláška_rozhodnutí EIA_LD Horní Mísečky-Medvědín

13. 2. 2017 |

Stavební povolení na stavbu s názvem "Silnice I/15 Kravaře - obchvat".

13. 2. 2017 | Stavební povolení na stavbu s názvem "Silnice I/15 Kravaře - obchvat".

Záměr směny nemovitého majetku M/17/2017 - k.ú. Česká Lípa

10. 2. 2017 | Záměr směny pozemků o celkové výměře 712 m2 ve vlastnictví Libereckého kraje, za pozemky o celkové výměře 433 m2 ve vlastnictví města Česká Lípa, IČO 00260428, vymezených GP č. 6567-40/2016, nacházejících se v k.ú. Česká Lípa s doplatkem.

Záměr směny nemovitého majetku M/15/2017 - k.ú. Stará Ves u Vysokého nad Jizerou

10. 2. 2017 | Záměr směny části p.p.č. 1393/1 o výměře 409 m2 vymezené geometrickým plánem č. 167-152/2016 nacházející se v katastrálním území Stará Ves u Vysokého nad Jizerou, za pozemky pod silnicí III. tř. ve vlastnictví fyzické osoby s doplatkem.

Záměr směny nemovitého majetku M/16/2017 - k.ú. Stará Ves u Vysokého nad Jizerou

10. 2. 2017 | Záměr směny části p.p.č. 1393/1 o výměře 120 m2 vymezené geometrickým plánem č. 167-152/2016 nacházející se v katastrálním území Stará Ves u Vysokého nad Jizerou, za pozemky pod silnicí III. tř. ve vlastnictví fyzické osoby s doplatkem.

Záměr prodat nemovitý majetek předem určenému zájemci M/6/2017 - k.ú. Heřmanice v Podještědí

10. 2. 2017 | Záměr prodat část p.p.č. 2959 o výměře 34 m2, vymezené geometrickým plánem a nacházející se v katastrálním území Heřmanice v Podještědí předem určenému zájemci, za kupní cenu ve výši 5.440 Kč.

Záměr darování nemovitého majetku M/8/2017 - k.ú. Železný Brod

10. 2. 2017 | Záměr darování pozemků pod chodníky o celkové výměře 549 m2 vymezených geometrickými plány č. 1809-65/2016 a č. 1797-32/2016 a nacházejících se v katastrálním území Železný Brod, městu Železný Brod, IČO 00262633.

Záměr darování nemovitého majetku M/9/2017 - k.ú. Smržovka

10. 2. 2017 | Záměr darování pozemků pod chodníky o celkové výměře 532 m2 vymezených geometrickým plánem č. 2640-167/2008 a p.p.č. 3942 o výměře 536 m2 (vyřazená silnice), nacházejících se v katastrálním území Smržovka, městu Smržovka, IČO 00262579.

Záměr darování nemovitého majetku M/10/2017 - k.ú. Sloup v Čechách

10. 2. 2017 | Záměr darování části p.p.č. 1716/3 o výměře 1245 m2, ostatní plocha, silnice, vymezené geometrickým plánem č. 1116-248/2016, nacházející se v katastrálním území Sloup v Čechách, obci Sloup v Čechách, IČO 00525677.

Záměr darování nemovitého majetku M/11/2017 - k.ú. Příšovice

10. 2. 2017 | Záměr darování p.p.č. 932/1 o výměře 1041 m2, ostatní plocha, silnice (místní komunikace), nacházející se v katastrálním území Příšovice, obci Příšovice, IČO 00263125.

Záměr darování nemovitého majetku M/12/2017 - k.ú. Nový Bor

10. 2. 2017 | Záměr darování části p.p.č. 181/1 o výměře 40 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, vymezená geometrickým plánem č. 2190-257/2015, nacházející se v katastrálním území Nový Bor, městu Nový Bor, IČO 00260771.

Záměr darování nemovitého majetku M/13/2017 - k.ú. Jestřebí u České Lípy

10. 2. 2017 | Záměr darování pozemků pod chodníkem o celkové výměře 118 m2, vymezených geometrickým plánem č. 651-175/2016, nacházejících se v katastrálním území Jestřebí u České Lípy, obci Jestřebí, IČO 00260878.

Záměr prodeje nemovitého majetku M/14/2017 - k.ú. Kateřinky u Liberce

10. 2. 2017 | Záměr prodeje nemovitých věcí (pozemků a saveb) v areálu nacházejícího se v k.ú. Kateřinky u Liberce, včetně vodního díla (stavby jezu) na pozemcích v k.ú. Kateřinky u Liberce a k.ú. Ruprechtice, za minimální prodejní cenu ve výši 6.863.300 Kč.

Vyvěšení VŘ - praktické lékařství pro děti a dorost pro území Liberec a Hodkovice nad Mohelkou

9. 2. 2017 |

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení veřejných zakázek odboru investic a správy nemovitého majetku Krajského úřadu Libereckého kraje

9. 2. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje a provádí přípravu, zadávání a kontrolu veřejných zakázek dle platné legislativy

Stanovení přechodné úpravy provozu na I/35 Hrádek - Ohrazenice kolem mýtných bran

9. 2. 2017 | Stanovení přechodné úpravy provozu na I/35 Hrádek - Ohrazenice kolem mýtných bran

04704_Smlouva_o_poskytnuti_dotace_z_rozpoctu_LK_JCMF_2017

9. 2. 2017 |

5-Usnesení o pověření MML, SÚ, provedením stavebního řízení na stavbu obytné a administrativ. budovy

9. 2. 2017 |

4-Usnesení o pověření MML, SÚ, provedením územního řízení na stavbu kabelové přípojky NN Světlá p.J.

9. 2. 2017 |

3-Usnesení o pověření MML, SÚ, provedením stavebního řízení na stavbu zajištění havarijního stavu

9. 2. 2017 |

2-Usnesení o pověření MML, SÚ, provedením úz. říz. telekomunikační přípojky v k.ú. Hradčany u Č.Dubu

9. 2. 2017 |

1-Usnesení o pověření MML SÚ vedením územního řízení ve věci stavby "Silnice II/277 Český Dub ...

9. 2. 2017 |

1-Usnesení o pověření MML SÚ vedením územního řízení ve věci stavby "Silnice II/277 Český Dub ...

9. 2. 2017 |

Výběrové řízení na místo projektový, finanční manažer/manažerka projektu Podpora procesů střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v LK odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

8. 2. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: koordinuje postupy prací s návazností činností v jednotlivých úkolech projektu

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně - analytik/analytička aplikace pro řízení sítě sociálních služeb projektu Podpora procesů střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v LK - úvazek 0,8

8. 2. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: odpovídá za odbornou realizaci aktivity projektu týkající se digitalizace, sledování a vyhodnocování dat základní sítě

Výběrové řízení - ředitel/ředitelka Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace

8. 2. 2017 |

Výběrové řízení - ředitel/ředitelka Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace

8. 2. 2017 |

Nařízení SVS - ptačí chřipka

8. 2. 2017 |

Výstavba dvou nových bloků jaderné elektrárny v Paksu, NPP II - Maďarsko

7. 2. 2017 | Zveřejnění rozhodnutí o povolení záměru Výstavba dvou nových bloků jaderné elektrárny v Paksu, NPP II - Maďarsko

oznámení o zahájení řízení - Civil engineering, sítě pro 8 RD Dolina, Jbc

7. 2. 2017 |

Rozhodnutí - zjišťovací řízení

7. 2. 2017 | Rozšíření stávající technologie povrchových úprav kovů pro automobilový průmysl a instalace technologie fosfátování - Chrastava

Výběrové řízení na místo vedoucího/vedoucí majetkoprávního oddělení odboru investic a správy nemovitého majetku Krajského úřadu Libereckého kraje

6. 2. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: provádí metodickou, poradenskou a konzultační činnost v oboru samosprávy prováděnou krajem

oznámení o zahájení řízení - MMJ, výjimka, údržba VKP

6. 2. 2017 |

ZZS LK, p. o. - nabídka nepotřebného majetku - defibrilátory

6. 2. 2017 | ZZS LK, p.o. nabízí k prodeji nepotřebný majetek - defibrilátory ZOLL M v celkovém počtu 7 ks.

Oznámení o zahájení spr. řízení - udělení výjimky dle §56 zákona č. 114/1992 Sb. Obslužná komunikace pro 10 RD U Slunečních Lázní, k.ú. Ruprechtice, Liberec

4. 2. 2017 | Oznámení o zahájení spr. řízení pro žádost k udělení výjimky dle §56 zákona č. 114/1992 Sb. pro záměr "Komunikační napojení areálu RD U Slunečních Lázní, Liberec". Žadatel MICHAEL Development - Ruprechtice s.r.o.

Výběrové řízení na místo finanční manažer/manažerka projektů Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v LK a Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v LK odbor sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

2. 2. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: řídí finanční toky projektů a zajišťuje administraci prostředků v rámci projektů

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně na úseku zemědělství, environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty a administrace dotací LK odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje

2. 2. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: vytváří a administruje dotační programy na úseku ochrany životního prostředí a zemědělství

Výběrové řízení na místo vedoucí/vedoucího odboru kancelář ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje

2. 2. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: je gestorem pro personální a provozní činnosti krajského úřadu

Modelárna Liaz - přístavba + stavební úpravy - ukončení zjišťovacího řízení

2. 2. 2017 | Oznámen o ukončení zjišťovacího řízení k záměru "Stavební úpravy a přístavba v areálu Modelárna Liaz spol. s r.o.".

VPS_Jilemnice-Benecko_TP

2. 2. 2017 |

Nabídka nepotřebného majetku SOŠ ČL

1. 2. 2017 |

Oznámení zahájení řízení - prodloužení výjimky - KV Final

1. 2. 2017 |

01-Vyhlášení programu č. 1.1 - Podpora jednotek PO obcí LK - r. 2017

1. 2. 2017 | Vyhlášení programu č. 1.1 k předkládání žádostí o dotaci - Podpora jednotek PO obcí LK - r. 2017

01-Vyhlášení programu č. 1.3 - Dotace obcím LK na činnost JPO II - r. 2017

1. 2. 2017 | Vyhlášení programu č. 1.3 Dotace obcím LK na činnost JPO II k předkládání žádostí o dotaci - r. 2017

01-Vyhlášení programu č. 1.2 - Podpora Sdružení hasičů ČMS LK - r. 2017

1. 2. 2017 | Vyhlášení programu č. 1.2 Podpora Sdružení hasičů ČMS LK k předkládání žádostí - r. 2017

Vyhlášení dotačního programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji na rok 2017

1. 2. 2017 | Vyhlášení dotačního programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji na rok 2017

Vyhlášení dotačního programu 7.3 Stavebně historický průzkum v roce 2017

1. 2. 2017 | Vyhlášení dotačního programu 7.3 Stavebně historický průzkum v roce 2017

Vyhlášení programu 7.1 Kulturní aktivity v LK

1. 2. 2017 | Vyhlášení programu 7.1 Kulturní aktivity v LK

Výběrové řízení na místo silniční technik/technička oddělení pozemních komunikací odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

31. 1. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: komplexní zajišťování výkonu státní správy na úseku silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu

Výběrové řízení na místo manažer/manažerka projektu Regionální stálá konference Libereckého kraje odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje

31. 1. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje činnosti Regionální stálé konference v Libereckém kraji

oznámení o zahájení řízení - výjimka - Ktová, obecní prodejna, netopýr

31. 1. 2017 |

oznámení o zahájení řízení - zateplení ZŠ Skuhrov - výjimka netopýr

31. 1. 2017 |

oznámení o zahájení řízení - výjimka - Kulturní dům a OÚ Maršovice, netopýr

31. 1. 2017 |

Návrh opatření obecné povahy OP LKMH

30. 1. 2017 | Návrh opatření obecné povahy OP LKMH

Návrh opatření obecné povahy OP LKMH

30. 1. 2017 | Návrh opatření obecné povahy OP LKMH

Návrh opatření obecné povahy OP LKMH

30. 1. 2017 | Návrh opatření obecné povahy OP LKMH

NávrStanovení místní úpravy silničního provozu na I/10 v Tanvaldu v úseku mezi č.p. 536 a č.p. 460

30. 1. 2017 |

Rozhodnutí o odvolání sp. zn.: OÚPSŘ 316/2016 fy ENTERGEO, SE

30. 1. 2017 |

Rozhodnutí - závěr zj. řízení - VGP Park Hrádek nad Nisou, hala H4 a H5 na p.p.č. 1594/52 a 1594/1

27. 1. 2017 |

Vyvěšení VŘ - fyzioterapeut pro území Lázně Libverda

27. 1. 2017 |

6372_rozhodnuti_prodlouzeni_vyzkum_netopyriHoracek

27. 1. 2017 | 6372_rozhodnuti_prodlouzeni_vyzkum_netopyriHoracek_2017

6372_rozhodnuti_prodlouzeni_vyzkum_netopyriHoracek

27. 1. 2017 | 6372_rozhodnuti_prodlouzeni_vyzkum_netopyriHoracek_2017

Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení

27. 1. 2017 | Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení společnosti International Automotive Components Group s.r.o. - Zákupy

Nařízení Krajské veterinární správy

27. 1. 2017 | Nařízení Krajské veterinární správy o mimořádných veterinárních opatřeních při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy v Libereckém kraji

Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - I/65 Dobrá Voda

26. 1. 2017 | Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - I/65 Dobrá Voda

Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení

26. 1. 2017 | Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení společnosti DOV s.r.o. v Jablonci nad Nisou

Usnesení o zahájení řízení

25. 1. 2017 | informace o zahájení řízení k povolení výjimky dle § 56 ZOPK

Záměr prodeje nemovitého majetku M/3/2017 - k.ú. Zahrádky u České Lípy

25. 1. 2017 | Záměr prodeje p.p.č. 700/23 o výměře 2065 m2, orná půda, nacházející se v katastrálním území Zahrádky u České Lípy, obec Zahrádky, za minimální kupní cenu ve výši 750.000 Kč.

Záměr prodeje nemovitého majetku M/5/2017 - k.ú. Mšeno na Nisou

25. 1. 2017 | Záměr prodeje budovy sídla pedagogicko-psychologické poradny, nacházející se v katastrální území Mšeno nad Nisou, včetně příslšenství, za minimální kupní cenu ve výši 5.500.000 Kč.

Záměr prodeje nemovitého majetku M/4/2017 - k.ú. Františkov u Liberce

25. 1. 2017 | Záměr prodeje bývalého areálu pro odborný výcvik, nacházející se v katastrálním území Františkov u Liberce, obci Liberec, včetně všech vedlejších staveb, součástí, vybavení a příslušenství, za minimální kupní cenu ve výši 6.100.000 Kč.

Záměr prodeje nemovitého majetku M/1/2017 - k.ú. Mařenice a Naděje

25. 1. 2017 | Záměr prodeje nemovitých věcí (bývalý areál Domova pro osoby se zdravotním postižením Mařenice) nacházejících se v katastrálním území Mařenice a Naděje, v obci Cvikov, za minimální kupní cenu ve výši 7.200.000 Kč.

Záměr prodeje nemovitého majetku M/2/2017 - k.ú. Jestřebí u České Lípy

25. 1. 2017 | Záměr prodeje p.p.č. 725/22, p.p.č. 725/23 a p.p.č. 725/24 o celkové výměře 3123 m2, trvalý travní porost, nacházejících se v katastrálním území Jestřebí u České Lípy, obec Jestřebí, za minimální kupní cenu ve výši 1.516.000 Kč.

VPS_Mimon_Noviny-pRalskem_policie

25. 1. 2017 |

Vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Benteler ČR s.r.o. - Stráž nad Nisou

24. 1. 2017 | Vyjádření CENIA k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Benteler ČR s.r.o.

Výběrové řízení na místo vedoucího/vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje

24. 1. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: plnění úkolů daných zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

Výběrové řízení na místo marketingový manažer/manažerka projektu Smart akcelerátor Libereckého kraje odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje

24. 1. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: podílí se na zajišťování propagačních a marketingových aktivit v rámci realizace projektu

Rozhodnutí - závěr zjišť. řízení - Výstavba a vybavení vývojového centra KV Final, s.r.o. v Ralsku

23. 1. 2017 |

Politika ochrany klimatu v ČR - stanovisko SEA

23. 1. 2017 | Stanovisko SEA podle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní prostředí k návrhu koncepce "Politika ochrany klimatu v ČR".

Svolání 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2017

20. 1. 2017 | Hejtman Libereckého kraje v souladu s § 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, svolává 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2017. Zasedání se koná dne 31. ledna od 14 hodin.

Zveřejnění vyjádření Cenia na úřední desce LK

20. 1. 2017 |

Nabídka nepotřebného majetku

19. 1. 2017 | Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace, nabízí nepotřebný majetek - osobní automobil Kombi OPEL VIVARO

Nabídka nepotřebného majetku Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě

19. 1. 2017 | Nabídka nepotřebného majetku Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě - osobní automobil

Vyvěšení VŘ - gynekologie a porodnictví pro území Jablonec nad Nisou

18. 1. 2017 |

oznámení o zahájení řízení - základová stanice Vodafone Tatobity - kostel, výjimka netopýr

18. 1. 2017 |

OÚPSŘ 308/2016-Seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí

18. 1. 2017 |

OÚPSŘ 308/2016-Seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí

18. 1. 2017 |

Výběrové řízení na místo asistent/asistentka náměstka hejtmana pověřeného řízením rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti Krajského úřadu Libereckého kraje

17. 1. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: sleduje úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem náměstkovi hejtmana

Stanovení přechodné úpravy provozu dopravního značení částečné uzavírky

17. 1. 2017 |

Nabídka nepotřebného majetku

16. 1. 2017 |

Výzva pro poskytovatele sociálních služeb

16. 1. 2017 | Výzva pro poskytovatele sociálních služeb k podávání rozvojových záměrů a žádostí pro zařazení sociální služby do Základní sítě na období 2018 - 2020

Oznámení záměru na úřední desku - Lanová dráha Horní Mísečky Medvědín, včetně rozšíření sjezdových tratí - upravený záměr

16. 1. 2017 |

Nařízení Státní veterinární správy - ptačí chřipka

16. 1. 2017 |

Rozhodnutí o odvolání

16. 1. 2017 |

Rozhodnutí doručovave veřejnou vyhláškou - Jižní sjezd ze silnice I/10; I/35 na silnici III/28728 v Turnově

16. 1. 2017 |

Vyvěšení VŘ - gynekologie a porodnictví pro území Turnov

16. 1. 2017 |

Surovinová politika ČR - oznámení - návrh koncepce SEA

12. 1. 2017 | Oznámení o návrhu koncepce Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů, v rámci posuzování vlivů na ŽP - SEA.

na silnici I/35 v úseku silničního km cca 24,900 – 42,000 od MÚK Hodkovická po MÚK Ohrazenice

10. 1. 2017 |

Výběrové řízení na místo projektový, finanční manažer/manažerka projektu Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v LK odbor sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

10. 1. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: koordinuje postupy s návazností činností v jednotlivých úkolech projektu

Zpracovávám...