Počasí Dnes °C
Krajský úřad

Sejmuté

Rozhodnutí o odvolání

16. 1. 2017 |

Rozhodnutí doručovave veřejnou vyhláškou - Jižní sjezd ze silnice I/10; I/35 na silnici III/28728 v Turnově

16. 1. 2017 |

Vyvěšení VŘ - gynekologie a porodnictví pro území Turnov

16. 1. 2017 |

Surovinová politika ČR - oznámení - návrh koncepce SEA

12. 1. 2017 | Oznámení o návrhu koncepce Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů, v rámci posuzování vlivů na ŽP - SEA.

na silnici I/35 v úseku silničního km cca 24,900 – 42,000 od MÚK Hodkovická po MÚK Ohrazenice

10. 1. 2017 |

Výběrové řízení na místo projektový, finanční manažer/manažerka projektu Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v LK odbor sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

10. 1. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: koordinuje postupy s návazností činností v jednotlivých úkolech projektu

Výběrové řízení na místo metodik/metodička, kontrolor/kontrolorka projektu Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v LK odbor sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

10. 1. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti. zabezpečuje odborné metodické vedení poskytovatelů sociálních služeb zapojených do projektu

Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí - závěr zjišťovacího řízení k záměru "Doplnění technologie výroby hygienických potřeb ve firmě Drylock" v Hrádku nad Nisou

10. 1. 2017 |

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně integrovaného povolení

9. 1. 2017 | Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně integrovaného povolení - DS Agro Libštát s.r.o., Libštát 310, 512 03 Libštát, zařízení "Výkrmna brojlerů Bělá u Staré Paky".

Stanovení přechodné úpravy provozu při sportovních utkáních 1. fotbalové ligy v jablonci nad Nisou

9. 1. 2017 |

VPS_Cvikov-Svor_policie

6. 1. 2017 |

Informace o zahájení zjišťovacího řízení

6. 1. 2017 | Informace o zahájení zjišťovacího řízení k záměru Silnice I/13 Krásná Studánka - Dětřichov

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně integrovaného povolení

6. 1. 2017 | Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně integrovaného povolení - Z & B Trading s.r.o., Farma pro chov nosnic Jablonné v Podještědí

Nabídka nepotřebného majetku

5. 1. 2017 |

Osvědčení o VS/1/2017 Obec Kryštofovo Údolí - Realizace a umístění sochy sv. Kryštofa

5. 1. 2017 |

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně na úseku zemědělství, environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty a administrace dotací LK odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje

4. 1. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: vytváří a administruje dotační programy na úseku ochrany životního prostředí a zemědělství

Nabídka nepotřebného majetku

4. 1. 2017 | Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, nabízí nepotřebný majetek (elektická pečící pánev OLIS)

Zveřejnění záměru na úřední desce - Podniková čerpací stanice PHM CTC Svárovská - Česká Lípa

4. 1. 2017 |

Výběrové řízení na místo silniční technik/technička oddělení pozemních komunikací odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

3. 1. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: komplexní zajišťování výkonu státní správy na úseku silničního správního úřadu

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení pozemních komunikací - silniční technik odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

3. 1. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: zabezpečuje přípravu, administraci a realizaci projektů týkající se silnic II. a III. třídy

Informace o zahájeném zjišťovacím řízení

3. 1. 2017 | Informace o zahájeném zjišťovacím řízení záměru Rozšíření stávající technologie povrchových úprav kovů – Aurel CZ s.r.o. - Chrastava

07 Dohoda o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace - Město Turnov

2. 1. 2017 |

Oznámení dokumentu na úřední desku - Koncepce vodní dopravy

2. 1. 2017 |

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o vydání integrovaného povolení

30. 12. 2016 | Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o vydání integrovaného povolení - ŽSD a.s., zařízení "Provozovna Mimoň, dekontaminační plocha pro biodegradaci kontaminovaných odpadů"

VPS_Duba-Chlum_prestupky

28. 12. 2016 |

94119_zahajeni_Prodlouzeni_netopyri

23. 12. 2016 | 94119_zahajeni_Prodlouzeni_netopyri

Opravné usnesení k usnesení o přerušení sp. zn.: OÚPSŘ 316/2016-330-usn.

23. 12. 2016 |

Oznámení o zahájení spr. řízení ve věci povolení výjimky dle §56 z.č. 114/1992 Sb. - výstavba RD

22. 12. 2016 | Oznámení o zahájení spr. řízení ve věci povolení výjimky dle §56 z.č. 114/1992 Sb. Pro záměr Staré Pavlovice – 4. etapa rodinné domy k.ú. Stráž nad Nisou“

Záměr pronájmu nebytových prostor předem určenému zájemcu M/51/2016 - k.ú. Liberec

22. 12. 2016 |

oznámení - zjišťovací řízení_Přístavba - Modelárna LIAZ_Liberec, Vesec

22. 12. 2016 |

POH OOP Záplavové území Svitávka

22. 12. 2016 |

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně integrovaného povolení

22. 12. 2016 | Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně integrovaného povolení - LIPRA PORK, a.s.

Nabídka nepotřebného majetku

21. 12. 2016 |

Seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí spis. zn: OÚPSŘ 316/2016

21. 12. 2016 |

Oznámení o zah. spr. řízení ve věci udělení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. Rak říční.

21. 12. 2016 | Oznámení zahájení řízení - výjimka § 56, výjimka pro záměr rekonstrukce Zámeckého rybníka ve Frýdlantu, kterou je dotčen zákonem zvláště chráněný druh rak říční.

Osvědčení VS/28/2016 Šance zvířatům, z.s. "Šance zvířatům: Postavte s námi útulek"

20. 12. 2016 |

Oznámení o zahájení řízení

19. 12. 2016 | Oznámení o zahájení řízení - zveřejnění na web

zveřejnění na úřední desku - Zahájení zjišťovacího řízení VGP Park Hrádek nad Nisou

19. 12. 2016 |

Průvodní dopis na KU - ukončení MVO ke slintavce a kulhavce

19. 12. 2016 |

EPI Nařízení SVS trichinelóza divokých prasat

19. 12. 2016 |

Oznámení o podání žádosti o změnu IP a zveřejnění stručného shrnutí

19. 12. 2016 |

Rozhodnutí o odvolání sp. zn. OÚPSŘ 322/2016-330-rozh. ze dne 19.12.2016

19. 12. 2016 | Tímto rozhodnutím KÚ LK OÚPSŘ bylo rozhodnuto o odvolání Josefa Mikulky, Čistá u Horek 255, a o odvolání ŘSD ČR, Správy Liberec, proti rozhodnutí MěÚ Jilemnice OÚPSŘ sp. zn. MUJI 53/2013/ÚPSŘ a č. j. PDMUJI 11227/Fi/Rozh. ze dne 12.8.2016.

Seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí spis. zn.: OÚPSŘ 278/2016

19. 12. 2016 |

Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou " Silnice I/9 Dubice - Dolní Libchava - II/262"

16. 12. 2016 |

Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení Rekultivace štěrkopísku Rynoltice

16. 12. 2016 |

Osvědčení o konání VS/27/2016 Via fidelis, z.s. "Rehabilitace pro Hanku"

15. 12. 2016 |

Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení

15. 12. 2016 | Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení společnosti Galvanoplast Fischer Bohemia , k.s. v Průmyslové zóně Liberec Jih

Osvědčení o konání VS/25/2016 První volnočasový EKOPark Liberec, z. ú.

15. 12. 2016 |

Vyvěšení VŘ - zubní lékařství pro území Česká Lípa a Semily

14. 12. 2016 |

Vyvěšení VŘ - všeobecné praktické lékařství pro území Liberecký kraj

14. 12. 2016 |

Vyvěšení VŘ - praktické lékařství pro děti a dorost pro území Liberecký kraj

14. 12. 2016 |

Oznámení záměru na úřední desku

14. 12. 2016 |

Dodatek č. 1 ke Smlouvě 1041 - Kotlíkové dotace

13. 12. 2016 |

Výběrové řízení na místo administrátor/administrátorka přeshraničních programů odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje

12. 12. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: administruje programy přeshraniční spolupráce pro LK

Svolání 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2016

9. 12. 2016 | Hejtman Libereckého kraje v souladu s § 40 zákona č. 129/2000 S., o krajích, svolává 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2016. Zasedání se koná dne 20. prosince od 14:00 hodin.

zveřejnění na ÚD - zahájení zjišťovacího řízení - Výstavba a vybavení vývojového centra KV Final

9. 12. 2016 |

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně IP na úřední desce

9. 12. 2016 |

stanovení přechodné úpravy - Oslovice - staba - zimní údržba

9. 12. 2016 | stanovení přechodné úpravy - Oslovice - staba - zimní údržba

Oznámení zahájení řízení - výjimka, VKP, PP - Manušické rybníky

9. 12. 2016 | Oznámení zahájení řízení - výjimka § 56, VKP rybník, les a rašeliniště, zásah do PP Maušické rybníky pro záměr "Podpora kuňky ohnivé v EVL Manušické rybníky"

Rozhodnutí o prodloužení výjimky- Záchranná stanice Libštát

9. 12. 2016 | Rozhodnutí o prodloužení výjimky- Záchranná stanice Libštát

Nabídka nepotřebného majetku Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace

8. 12. 2016 |

Oznámení o nabytí právní moci integrovaného povolení - Preciosa Ornela a.s., Desná

8. 12. 2016 | Oznámení o nabytí právní moci integrovaného povolení - Preciosa Ornela a.s., Desná

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici I/9 v České Lípě.

8. 12. 2016 | Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici I/9 v České Lípě.

Oznámení o zpracování návrhu plánu péče o přírodní památku Zásada pod školou

8. 12. 2016 | Plán péče je odborný dokument, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany. Plánem péče se nemění vlastnické vztahy a vlastnická práva.

Výběrové řízení na místo asistent/asistentka náměstka hejtmana pověřeného řízením rezortu zdravotnictví Krajského úřadu Libereckého kraje

7. 12. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: sleduje uložené úkoly radou nebo zastupitelstvem a zajišťuje plnění těchto úkolů

Osvědčení o konání VS/26/2016 Asociace TOM ČR, TOM 1007 CHIPPEWA

7. 12. 2016 |

Zveřejnění oznámení o nabytí právní moci opravného rozhodnutí o změně IP

7. 12. 2016 |

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně IP na úřední desce

7. 12. 2016 |

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Lukášov

6. 12. 2016 | Plán péče je odborný dokument, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavuzvláště chráněného území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany.

Oznámení zahájení řízení - výjimka, VKP, zásah do PP Cihelenské rybníky

6. 12. 2016 | Oznámení zahájení řízení - výjimka § 56, VKP rybník a niva, zásah do PP - Cihelenské rybníky pro záměr "Podpora kuňky ohnivé v EVL Cihelenské rybníky"

Vyvěšení VŘ - zubní lékařství pro území Liberec

6. 12. 2016 |

Vyvěšení VŘ - endokrinologie pro území Liberec a Jablonec nad Nisou

6. 12. 2016 |

Výběrové řízení na místo zaměstnanec/zaměstnankyně sociálně právní ochrany dětí projekt Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v LK odbor sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

5. 12. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje sociálně-právní ochranu dětí v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb.

Výběrové řízení na místo metodik/metodička správních činností - evidence obyvatel a rodná čísla, občanské průkazy a cestovní doklady správní odbor Krajského úřadu Libereckého kraje

5. 12. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťování výkonu koordinace a metodického usměrňování obcí v občanskoprávních záležitostech

Výběrové řízení na místo koordinátor/koordinátorka neziskového sektoru odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje

5. 12. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje aktualizace oborové (databáze) NNO

Záměr darování nemovitého a movitého majetku M/50/2016 - k.ú. Liberec (V-klub)

5. 12. 2016 |

Stanovení přechodné úpravy - uzavírka Dubá

5. 12. 2016 | Stanovení přechodné úpravy - uzavírka Dubá

Výběrové řízení na místo kontrolor/kontrolorka projektu Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji odbor sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

2. 12. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje kontrolu služeb z finančního hlediska

Výběrové řízení na místo metodik/metodička, kontrolor/kontrolorka projektu Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji odbor sociáíních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

2. 12. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: zabezpečuje odborné metodické vedení poskytovatelů sociálních služeb zapojených do projektu

Výběrové řízení na místo projektový, finanční manažer/manažerka projektu Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji odbor sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

2. 12. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: koordinuje postupy prací s návazností činností v jednoltivých úkolech projektu

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení dopravní obslužnosti odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

2. 12. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: komplexní zajišťování výkonu státní správy a samosprávných činností na úseku dopravní obslužnosti

Výběrové řízení na místo projektový manažer/manažerka oddělení projektů financovaných ze strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje

2. 12. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje přípravu, administraci a řízení projektu

Výběrové řízení na místo marketingový manažer/manažerka projektu Smart akcelerátor Libereckého kraje oddělení rozvojových koncepcí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje

2. 12. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: v rámci realizace projektu se podílí na přípravě a zpracování marketingové a komunikační strategie

Návrh - stanovení místní úpravy provozu na silnici I/35 z Liberce do Ohrazenic

2. 12. 2016 |

Politika ochrany klimatu v ČR - návrh+vyhodnocení SEA

1. 12. 2016 | Oznámení o posuzování návrhu koncepce "Politika ochrany klimatu v ČR", včetně vyhodnocení vlivů na ŽP, podle zákona o oposuzování vlivů na ŽP.

Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o. vyhlašuje výběrové řízení na pozici: Správce IT

30. 11. 2016 | Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o. vyhlašuje výběrové řízení na pozici: Správce IT

Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017

30. 11. 2016 | Dne 29.11.2016 byl Radou LK usnesením č. 2/V/16/RK odsouhlasen Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017 ve znění a rozsahu usnesení č. 1705/16/RK s tím, že bude předložen ke schválení Zastupitelstvu LK na jeho 2. zasedání dne 20.12.2016.

Nabídka nepotřebného majetku SŠ Lomnice nad Popelkou

29. 11. 2016 | Nabídka nepotřebného majetku SŠ Lomnice nad Popelkou

Usnesení o přerušení odvolacího řízení z důvodu přezkumu ověřovacího ZS EIA

29. 11. 2016 | Usnesení o přerušení odvolacího řízení z důvodu přezkumu ověřovacího ZS EIA-odvolání ENTERGEO proti rozhodnutí SÚ o umístění stavby "Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald-geotermální teplárna s elektrárnou"

Oznámení o možnosti seznámit se s plánem péče Údolí Vošmendy

29. 11. 2016 | Oznámení o možnosti seznámit se s plánem péče Údolí Vošmendy

Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o. vyhlašuje výběrové řízení na pozici: Správce IT

28. 11. 2016 | Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o. vyhlašuje výběrové řízení na pozici: Správce IT

Výskyt ptačí chřipky v Evropě - informace pro drobnochovatele

28. 11. 2016 | Státní veterinární správa - Výskyt ptačí chřipky v Evropě - informace pro drobnochovatele

Oznámení o zah. spr. řízení ve věci udělení výjimky dle § 546 zák. č. 114/1992 Sb. - Autobazar-soubor staveb k.ú. Doubí u Liberce

28. 11. 2016 | Jedná se o řízení o udělení výjimky ze zákazů u zákonem zvláště chráněných druhů živočichů (ropucha obecná, užovka obojková, čolek obecný, čolek, velký, čolek horský, modrásek bahenní) pro záměr stavby autobazaru v místě jejich výskytu.

Vyvěšení VŘ - všeobecné praktické lékařství pro území Jablonec nad Nisou

28. 11. 2016 |

Oznámení záměru na úřední desku - Jižní sjezd ze silnice I/10; I/35 na silnici III/28728 (Fučíkova ulice) v Turnově

25. 11. 2016 |

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 v Liberci

25. 11. 2016 |

Rozhodnutí o změně výroku rozhodnutí ke peleologické činnosti na území Lib. kraje.

25. 11. 2016 | Rozhodnutí o změně výroku rozhodnutí ke peleologické činnosti na území Lib. kraje.

Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení

24. 11. 2016 | Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení společnosti Termizo a.s.

Výběrové řízení na místo silniční technik/technička oddělení pozemních komunikací odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

23. 11. 2016 | Charakteristika vykonávaných činností: komplexní zajišťování výkonu státní správy na úseku silničního správního úřadu

Zpracovávám...