Počasí Dnes °C
Krajský úřad

Veřejnoprávní smlouvy

04-Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na šk.rok 2017/2018-SOUn a SOŠ

16. 8. 2017 | dodatek č. 1 ze dne 16. 8. 2017 k č.j. OŠMTS-34/2017-045 - podle zákona č. 306/1999 Sb, ve znění pozdějších předpisů

04708_Olp_2536_2017_program_4.22

11. 8. 2017 |

04708_OLP_2529_2017_program_4.22

11. 8. 2017 |

04708_OLP_2532_2017 - 4.22

11. 8. 2017 |

02_Smlouva o poskytnutí účelové dotace OLP/2700/2017 - 2.7 DF LK - Centrum Generace

10. 8. 2017 |

02_Smlouva o poskytnutí dotace OLP/2713/2017 - 2.7 DF LK - Centrum pro rodinu Náruč

10. 8. 2017 |

02 - Smlouva č. 1443 - Kotlíkové dotace v LK

10. 8. 2017 |

02_Smlouva o poskytnutí účelové dotace OLP/2698/2017 - 2.7 DF LK - Naděžda Gelnarová

10. 8. 2017 |

02_Smlouva o poskytnutí účelové dotace OLP/2685/2017 - 2.7 DF LK - Jednota bratrská Lbc -Ruprechtice

10. 8. 2017 |

Smlouva o poskytnutí účelové dotace DF - 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními

10. 8. 2017 | mlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 926 04 - Dotační fond Libereckého kraje - 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními - ZŠ Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace

02_Smlouva o poskytnutí účelové dotace OLP/2563/2017 - 2.7 DF LK - Jednota bratrská Hrádek n.N.

8. 8. 2017 |

02_Smlouva o poskytnutí dotace OLP/2497/2017 - 2.7 DF LK - Oříšek - studio pro děti

2. 8. 2017 |

02_Smlouva o poskytnutí dotace OLP/2589/2017 - 2.7 DF LK - Rodinný klub Motýlek, z.s.

2. 8. 2017 |

055_2017_Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace- Centrum LIRA, z.ú., Matoušova 406/20

1. 8. 2017 |

055_2017_Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace- Společnost Dolmen, z.ú., Lužická 920/7,

1. 8. 2017 |

055_Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskyt. dotace na posk.služeb v obec. hos. záj. SAREMA LIBEREC s.r.o.

1. 8. 2017 |

055_2017_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace-MAREVA z.s., Konopná 776/8, Liberec XIV-Rup.

1. 8. 2017 |

055_2017_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskyt. dotace - Centr. pro zdr. pos. LK, o.p.s., Zahradní 415/10

1. 8. 2017 |

055_2017_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., Liberec,

1. 8. 2017 |

055_2017 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace

1. 8. 2017 |

055_Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskyt. dotace na poskyt.í služ. v obec. hosp. zájmu - Rytmus Liberec

1. 8. 2017 |

055_2017_Domov důch. Rokytnice n.J., Dol.-Dodatek č. 1 ke Smlouvě o posk.přísp.zřiz.na poskyt.sl

1. 8. 2017 |

055_2017 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - Fokus Liberec

1. 8. 2017 |

02 - Smlouva č. 1442 - Kotlíková dotace v LK

31. 7. 2017 |

02_Smlouva o poskytnutí účelové dotace OLP/2500/2017 - 2.7 DF LK - Centrum Mateřídouška

28. 7. 2017 |

04705 Smlouva o poskytnutní dotace z Programu k naplňování Koncepce podpory mládeže

28. 7. 2017 |

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu LK - obnova bývalé sušárny chmele v Dubé

28. 7. 2017 | Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu LK - obnova bývalé sušárny chmele v Dubé

07 Smlouva o poskytnutí dotace - program 7.2 - Alexander Lavdovský zastoupený Tomášem Eflerem

28. 7. 2017 |

07 Smlouva o poskytnutí dotace - program 7.2 - Lenka Flášarová

28. 7. 2017 |

02_Smlouva o poskytnutí účelové dotace OLP/2492/2017 - 2.7 DF LK - Mat. a dětské centrum Maják, z.s.

27. 7. 2017 |

02 - Smlouva č. 1441 - Kotlíkové dotace v LK

27. 7. 2017 |

02 - Smlouva č. 1438 - Kotlíkové dotace v LK

27. 7. 2017 |

04703_Smlouva o poskytnutní dotace z Programu k naplňování Koncepce podpory mládeže

25. 7. 2017 |

04705_Smlouva o poskytnutní dotace z Programu k naplňování Koncepce podpory mládeže

25. 7. 2017 |

04705_Smlouva o poskytnutní dotace z Programu k naplňování Koncepce podpory mládeže

25. 7. 2017 |

04705_Smlouva o poskytnutní dotace z Programu k naplňování Koncepce podpory mládeže

25. 7. 2017 |

07 Smlouva o poskytnutí dotace - program 7.2 - ŘKF Jezvé

19. 7. 2017 |

01 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. OLP/2877/2016, o poskytnutí daru z Kriz. fondu LK

19. 7. 2017 | Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. OLP/2877/2016, o poskytnutí daru z Kriz. fondu LK - změna termínu realizace

02 - Smlouva 2100 - Kotlíková dotace

19. 7. 2017 |

084-Smluova o poskytnutí dotace z FOV 2016 Krompach OLP/1626/2017

18. 7. 2017 |

084-Smlouva o poskytnutí dotace z FOV 2016 Bozkov OLP/1633/2017

18. 7. 2017 |

084-Smlouva o poskytnutí dotace z FOV 2016 Bohatice OLP/1634/2017

18. 7. 2017 |

02 - Smlouva č. 1433 - Kotlíkové dotace

17. 7. 2017 |

02 - Smlouva č. 1427 - Kotlíkové dotace v LK

17. 7. 2017 |

02 - Smlouva č. 1435 - Kotlíkové dotace v LK

17. 7. 2017 |

02 - Smlouva č. 1437 - Kotlíková dotace v LK

17. 7. 2017 |

084 - Smlouva č. OLP/1710/2017 o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál

13. 7. 2017 | Poskytnutí příplatku mimo základní kapitál na rekonstrukci zimoviště a nákup zařízení Školnímu statku Frýdlant s.r.o.

01 - PLP/1151/2017 Smlouva z DF LK 1.1.

12. 7. 2017 | Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu LK v oblasti podpory Požární ochrany - evakuační stan

01 - PLP/1147/2017 Smlouva z DF LK 1.1.

12. 7. 2017 | Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu LK v oblasti podpory Požární ochrany - záchranný stan

01 - PLP/1146/2017 Smlouva z DF LK 1.1.

12. 7. 2017 | Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu LK v oblasti podpory Požární ochrany - ochranné prostředky

O1 - OLP/1297/2017 - Smlouva z DF LK 1.1.

12. 7. 2017 | Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu LK v oblasti podpory Požární ochrany

07 Smlouva o poskytnutí dotace - program 7.2 - ŘKF Cvikov

11. 7. 2017 |

O1 - OLP/1815/2017 Smlouva - ind. dotace z rozpočtu LK

11. 7. 2017 | Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu LK na dopravní automobil (požární ochrana)

01 - PLP/1166/2017 Smlouva z DF LK 1.1.

11. 7. 2017 | Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu LK v oblasti podpory Požární ochrany - ochranné prostředky PO

01 - PLP/1168/2017 Smlouva z DF LK 1.1.

11. 7. 2017 | Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu LK v oblasti podpory Požární ochrany - úprava požárního přívěsu

začátek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... konec

Zpracovávám...