Počasí Dnes 3°C Zítra 3°C
Krajský úřad

Volná pracovní místa

 

Formuláře pro přihlášení do výběrového řízení naleznete zde


 

Výběrové řízení na místo asistent/asistentka náměstka hejtmana pověřeného řízením rezortu zdravotnictví Krajského úřadu Libereckého kraje

7. 12. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: sleduje uložené úkoly radou nebo zastupitelstvem a zajišťuje plnění těchto úkolů

Výběrové řízení na místo zaměstnanec/zaměstnankyně sociálně právní ochrany dětí projekt Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v LK odbor sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

5. 12. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje sociálně-právní ochranu dětí v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb.

Výběrové řízení na místo koordinátor/koordinátorka neziskového sektoru odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje

5. 12. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje aktualizace oborové (databáze) NNO

Výběrové řízení na místo metodik/metodička správních činností - evidence obyvatel a rodná čísla, občanské průkazy a cestovní doklady správní odbor Krajského úřadu Libereckého kraje

5. 12. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťování výkonu koordinace a metodického usměrňování obcí v občanskoprávních záležitostech

Výběrové řízení na místo kontrolor/kontrolorka projektu Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji odbor sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

2. 12. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje kontrolu služeb z finančního hlediska

Výběrové řízení na místo metodik/metodička, kontrolor/kontrolorka projektu Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji odbor sociáíních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

2. 12. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: zabezpečuje odborné metodické vedení poskytovatelů sociálních služeb zapojených do projektu

Výběrové řízení na místo projektový, finanční manažer/manažerka projektu Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji odbor sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

2. 12. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: koordinuje postupy prací s návazností činností v jednoltivých úkolech projektu

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení dopravní obslužnosti odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

2. 12. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: komplexní zajišťování výkonu státní správy a samosprávných činností na úseku dopravní obslužnosti

Výběrové řízení na místo projektový manažer/manažerka oddělení projektů financovaných ze strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje

2. 12. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje přípravu, administraci a řízení projektu

Výběrové řízení na místo marketingový manažer/manažerka projektu Smart akcelerátor Libereckého kraje oddělení rozvojových koncepcí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje

2. 12. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: v rámci realizace projektu se podílí na přípravě a zpracování marketingové a komunikační strategie

Výběrové řízení na místo silniční technik/technička oddělení pozemních komunikací odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

23. 11. 2016 | Charakteristika vykonávaných činností: komplexní zajišťování výkonu státní správy na úseku silničního správního úřadu

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně pro financování sociálních služeb oddělení příspěvkových organizací odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

22. 11. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: stanovuje a kontroluje postupy, zásady a metodiku pro poskytování finančních podpor z rozpočtu kraje

Zpracovávám...