Počasí Dnes 27°C Zítra 24°C
Krajský úřad

Volná pracovní místa

 

Formuláře pro přihlášení do výběrového řízení naleznete zde


 

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/aměstnankyně oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

24. 8. 2016 | Charakteristika vykováné činnosti: provádí odborné konzultační a poradenské činnosti v působnosti krajského úřadu v oblasti sportu a tělovýchovy.

Výběrové řízení na místo projektový manažer/manažerka oddělení projektů financovaných z ESI fondů odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje

19. 8. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: podílí se na přípravě a řízení projektů LK a jeho příspěvkových organizací financovaných z fondů EU

Výběrové řízení na místo finanční a projektový manažer/manažerka projektu "Smart akcelerátor Libereckého kraje" odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje

17. 8. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajištění finančního a projektového řízení projektu "Smart akcelerátor Libereckého kraje" (dále SA LK)

Výběrové řízení na místo manažer/manažerka projektu Regionální stálá konference Libereckého kraje odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje

17. 8. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje činnosti Regionální stálé konference v Libereckém kraji

Výběrové řízení na místo manažer/manažerka projektů "Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v LK" a "Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v LK" odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

15. 8. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje řízení a veškeré procesy v rámci projektů

Výběrové řízení na místo finanční manažer/manažerka projektů "Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v LK" a "Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v LK" odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

15. 8. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: řídí finanční toky projektů a zajišťuje administraci prostředků v rámci projektů

Výběrové řízení na místo metodik/metodička sociálních služeb projekt "Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v LK" odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

15. 8. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje metodické vedení projektu zaměřené na souladu poskytování sociálních služeb s platnými právními předpisy

Výběrové řízení na místo zaměstnanec/zaměstnankyně sociálně právní ochrany dětí projekt "Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v LK" odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

15. 8. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje sociálně-právní ochranu dětí v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb.

Výběrové řízení na místo ekonom/ekonomka oddělení hospodářské správy odboru kancelář ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje

15. 8. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: zpracovává návrhy rozpočtu a jeho změny v kapitole 91015 Zastupitelstvo a 91115 Krajský úřad

Výběrové řízení na místo zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení SW odboru informatiky Krajského úřadu Libereckého kraje

9. 8. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: odborná pomoc zaměstnancům krajského úřadu při obtížích s výpočetní technikou po telefonu nebo osobně

Zpracovávám...