Počasí Dnes 14°C Zítra 18°C
Krajský úřad

Volná pracovní místa

 

Formuláře pro přihlášení do výběrového řízení naleznete zde


 

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje

29. 3. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: provádí odborné konzultační a poradenské činnosti v působnosti krajského úřadu v oblasti sportu a tělovýchovy

Výběrové řízení na místo vedoucí personálního a mzdového oddělení odboru kancelář ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje

27. 3. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: koordinuje a zajišťuje naplňování Strategie řízení lidských zdrojů krajského úřadu

Výběrové řízení na místo projektový manažer/manažerka kotlíkových dotací oddělení řízení grantových schémat odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje

22. 3. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: vyhlašuje program Libereckého kraje na příjem žádostí od konečných uživatelů na realizaci projektů

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení veřejných zakázek -VZMR odboru investic a správy nemovitého majetku Krajského úřadu Libereckého kraje

22. 3. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje výkon souhrnu více věcně souvisejících odborných agend samosprávy

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení financování přímých nákladů odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje

15. 3. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje financování škol a školských zařízení v působnosti LK přímými výdaji

Konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace

10. 3. 2017 |

Zpracovávám...