Počasí Dnes 4°C Zítra 6°C
Krajský úřad

Volná pracovní místa

 

Formuláře pro přihlášení do výběrového řízení naleznete zde


 

Výběrové řízení na místo vedoucí/vedoucího oddělení ekonomických analýz ekonomického odboru Krajského úřadu Libereckého kraje

14. 2. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: metodicky řídí, organizuje a usměrňuje hospodaření s rozpočtovými prostředky podle jednotlivých příjmových a výdajových oblastí kraje

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení veřejných zakázek odboru investic a správy nemovitého majetku Krajského úřadu Libereckého kraje

9. 2. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje a provádí přípravu, zadávání a kontrolu veřejných zakázek dle platné legislativy

Výběrové řízení na místo projektový, finanční manažer/manažerka projektu Podpora procesů střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v LK odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

8. 2. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: koordinuje postupy prací s návazností činností v jednotlivých úkolech projektu

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně - analytik/analytička aplikace pro řízení sítě sociálních služeb projektu Podpora procesů střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v LK - úvazek 0,8

8. 2. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: odpovídá za odbornou realizaci aktivity projektu týkající se digitalizace, sledování a vyhodnocování dat základní sítě

Výběrové řízení na místo vedoucího/vedoucí majetkoprávního oddělení odboru investic a správy nemovitého majetku Krajského úřadu Libereckého kraje

6. 2. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: provádí metodickou, poradenskou a konzultační činnost v oboru samosprávy prováděnou krajem

Výběrové řízení na místo finanční manažer/manažerka projektů Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v LK a Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v LK odbor sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

2. 2. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: řídí finanční toky projektů a zajišťuje administraci prostředků v rámci projektů

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně na úseku zemědělství, environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty a administrace dotací LK odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje

2. 2. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: vytváří a administruje dotační programy na úseku ochrany životního prostředí a zemědělství

Výběrové řízení na místo vedoucí/vedoucího odboru kancelář ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje

2. 2. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: je gestorem pro personální a provozní činnosti krajského úřadu

Zpracovávám...