Počasí Dnes -2°C Zítra -1°C
Krajský úřad

Volná pracovní místa

 

Formuláře pro přihlášení do výběrového řízení naleznete zde


 

Výběrové řízení na místo asistent/asistentka náměstka hejtmana pověřeného řízením rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti Krajského úřadu Libereckého kraje

17. 1. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: sleduje úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem náměstkovi hejtmana

Výběrové řízení na místo projektový, finanční manažer/manažerka projektu Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v LK odbor sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

10. 1. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: koordinuje postupy s návazností činností v jednotlivých úkolech projektu

Výběrové řízení na místo metodik/metodička, kontrolor/kontrolorka projektu Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v LK odbor sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

10. 1. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti. zabezpečuje odborné metodické vedení poskytovatelů sociálních služeb zapojených do projektu

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně na úseku zemědělství, environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty a administrace dotací LK odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje

4. 1. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: vytváří a administruje dotační programy na úseku ochrany životního prostředí a zemědělství

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení pozemních komunikací - silniční technik odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

3. 1. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: zabezpečuje přípravu, administraci a realizaci projektů týkající se silnic II. a III. třídy

Zpracovávám...