Počasí Dnes 26°C Zítra 27°C
Krajský úřad

Volná pracovní místa

 

Formuláře pro přihlášení do výběrového řízení naleznete zde


 

Výběrové řízení na místo vedoucího/vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje

30. 6. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: zodpovídá za zpracování případných koncepcí a studií pro oblast kultury; dle možností schváleného rozpočtu pro daný rok plní úkoly z těchto materiálů

Výběrové řízení na místo projektový manažer/manažerka oddělení projektů financovaných z ESI fondů odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje

28. 6. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: podílí se na přípravě a řízení projektů Libereckého kraje a jeho příspěvkových organizací financovaných z fondů EU

Výběrové řízení na místo 2. metodik/metodička projektu Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje - 0,6 úvazku oddělení projektů ve vzdělávání odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje

20. 6. 2016 | Charakteristika vykonávaných činností: pomáhá realizovat a koordinovat tématické intervence v oblasti podpory polytechnického vzdělávání, rozvoje ICT kompetencí na území LK

Výběrové řízení na místo registrátor/registrátorka a metodik/metodička oddělení rozvoje a financování sociálních služeb odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

16. 6. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: odborně posuzuje podmínky pro registraci a zrušování registrace poskytovatelům sociálních služeb

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně vztahů k veřejnosti oddělení tiskové a vnějších vztahů odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Libereckého kraje

16. 6. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje redakční přípravu a kompletní předtiskovou realizaci jednotlivých vydání periodika vydávaného krajem

Zpracovávám...