Počasí Dnes 25°C Zítra 24°C
Krajský úřad

Volná pracovní místa

 

Formuláře pro přihlášení do výběrového řízení naleznete zde


 

Výběrové řízení na místo 2. metodik/metodička projektu Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy v Libereckém kraji - 0,6 úvazku odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje

27. 7. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: pomáhá realizovat a koordinovat tematické intervence v oblasti podpory polytechnického vzdělávání, rozvoje ICT kompetencí na území LK

Výběrové řízení na místo metodik/metodička péče o děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje

22. 7. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: provádí metodické, konzultační a poradenské činnosti v oblasti péče o děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení územního plánování odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje

20. 7. 2016 | Charakteristika vykonávané činnosti: pořizování územně plánovacích podkladů kraje nezbytných zejména pro Zásady územního rozvoje (dále jen ZÚR)

Zpracovávám...