Počasí Dnes 10°C Zítra 9°C
Krajský úřad

Volná pracovní místa

 

Formuláře pro přihlášení do výběrového řízení naleznete zde


 

Výběrové řízení na místo manažer/manažerka projektu Regionální stálá konference Libereckého kraje oddělení rozvojvých koncepcí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje

27. 4. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje činnosti Regionální stálé konference v Libereckém kraji (dále jen RSK)

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence (IPPC) odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje

27. 4. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: vykonává státní správu a samosprávu ve věcech svěřených krajskému úřadu zákonem č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení financování přímých nákladů odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje

25. 4. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje financování škol a školských zařízení v působnosti Libereckého kraje

Výběrové řízení na místo projektový, finanční manažer/manažerka projektu Podpora procesů střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

25. 4. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: koordinuje postupy prací s návazností činností v jednotlivých úkolech projektu

Výběrové řízení na místo projektový manažer/manažerka oddělení projektů financovaných z ESI fondů odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje

24. 4. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: podílí se na přípravě a řízení projektů Libereckého kraje a jeho příspěvkových organizací financovaných z fondů EU

Výběrové řízení na místo ekonom/ekonomka, metodik/metodička příspěvkových organizací odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

19. 4. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: sestavuje návrh rozpočtu příspěvkovým organizacím, včetně stanovení ukazatelů jednotlivých rozpočtů

Výběrové řízení na místo metodik/metodička sociálních služeb projekt Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v LK odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

19. 4. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje metodické vedení projektu zaměřené na soulad poskytování sociálních služeb s platnými právními předpisy

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně vztahů k veřejnosti oddělení tiskové a vnějších vztahů odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Libereckého kraje

19. 4. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje informační, publicistické a tiskové vztahy kraje k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům

Zpracovávám...