Počasí Dnes °C
Krajský úřad

Vše

Svolání 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2017

18. 8. 2017 | Hejtman Libereckého kraje v souladu s § 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, svolává 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2017. Zasedání se koná dne 29. srpna 2017 od 14 hodin.

Smlouva o poskytnutí účelové neinvest. dotace z rozpočtu K - Kraj. rada seniorů LK

18. 8. 2017 |

Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení

16. 8. 2017 | Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení společnosti PURUM s.r.o. v Rynolticích

04-Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na šk.rok 2017/2018-SOUn a SOŠ

16. 8. 2017 | dodatek č. 1 ze dne 16. 8. 2017 k č.j. OŠMTS-34/2017-045 - podle zákona č. 306/1999 Sb, ve znění pozdějších předpisů

Výběrové řízení na místo investiční technik/technička oddělení investic odboru investic a správy nemovitého majetku Krajského úřadu Libereckého kraje

15. 8. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: koordinace, příprava a realizace pozemních staveb

Výběrové řízení na místo zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení dopravní obslužnosti odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

15. 8. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: komplexní zajišťování výkonu státní správy a samosprávných činností na úseku dopravní obslužnosti

Výběrové řízení na místo zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení hardware odboru informatiky Krajského úřadu Libereckého kraje

14. 8. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: administruje a zajišťuje provoz sítě LAN a zajišťuje vytváření uživatelských aplikací pro tyto sítě

Výběrové řízení na místo zaměstnanec/zaměstnankyně IT odborný garant Technologické centrum odboru informatiky Krajského úřadu Libereckého kraje

14. 8. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: správa IT Libereckého kraje, HW i SW

Rozhodnutí o odvolání OÚPSŘ 192/2017

14. 8. 2017 |

Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření

14. 8. 2017 | Mimořádná veterinární opatření provozovatelům potravinářských podniků

Závěr zjišťovacího řízení k záměru - Česká Lípa-Varnsdorf, propojovací vedení 110 kV

11. 8. 2017 | Závěr zjišťovacího řízení k záměru - Česká Lípa-Varnsdorf, propojovací vedení 110 kV

04708_Olp_2536_2017_program_4.22

11. 8. 2017 |

04708_OLP_2529_2017_program_4.22

11. 8. 2017 |

04708_OLP_2532_2017 - 4.22

11. 8. 2017 |

Výběrové řízení - lektor EVVO - STŘEVLIK p. o.

11. 8. 2017 |

02_Smlouva o poskytnutí účelové dotace OLP/2700/2017 - 2.7 DF LK - Centrum Generace

10. 8. 2017 |

02_Smlouva o poskytnutí dotace OLP/2713/2017 - 2.7 DF LK - Centrum pro rodinu Náruč

10. 8. 2017 |

02 - Smlouva č. 1443 - Kotlíkové dotace v LK

10. 8. 2017 |

02_Smlouva o poskytnutí účelové dotace OLP/2698/2017 - 2.7 DF LK - Naděžda Gelnarová

10. 8. 2017 |

02_Smlouva o poskytnutí účelové dotace OLP/2685/2017 - 2.7 DF LK - Jednota bratrská Lbc -Ruprechtice

10. 8. 2017 |

Smlouva o poskytnutí účelové dotace DF - 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními

10. 8. 2017 | mlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 926 04 - Dotační fond Libereckého kraje - 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními - ZŠ Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace

Oznámení zahájení spr. řízení - udělení výjimky dle § 56 z.č. 114/1992 Sb - obnova nádrže.

9. 8. 2017 | Obnova nádrže na pozemku p.č. 259 v k.ú. Stráž nad Nisou s výskytem čolka obecného.

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu - podpora projektové přípravy

9. 8. 2017 | Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu - podpora projektové přípravy - Město Stráž pod Ralskem

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu - podpora projektové přípravy

9. 8. 2017 | Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu - podpora projektové přípravy Obci Noviny pod Ralskem

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu - rozvoj cyklistické dopravy

9. 8. 2017 | Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu - rozvoj cyklistické dopravy Obec Noviny pod Ralskem

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu - rozvoj cyklistické dopravy

9. 8. 2017 | Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu - rozvoj cyklistické dopravy - Obec Bílý Kostel nad Nisou

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu - rozvoj cyklistické dopravy

9. 8. 2017 | Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu - rozvoj cyklistické dopravy - Svazek obcí cyklostezka Varhany

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu - rozvoj cyklistické dopravy

9. 8. 2017 | Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu - rozvoj cyklistické dopravy Obec Rakousy

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu - podpora projektové činnosti

9. 8. 2017 | Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu - podpora projektové činnosti Obec Košťálov

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu LK - podpora projektové přípravy

9. 8. 2017 | Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu LK - podpora projektové přípravyMěsto Jablonné v Podještědí

Galvanotechna Vratislavice nad Nisou - Rozšíření stávajících technologií povrchových úprav_závěr zjišťovacího řízení

9. 8. 2017 | Závěr zjišťovacího řízení k záměru "Rozšíření stávajících technologií povrchových úprav kovů chemickými a elektrochemickými procesy na provozovně Vratislavice nad Nisou", Galvanotechna Vratislavice nad Nisou.

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu LK - podpora projektové přípravy

9. 8. 2017 | Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu LK - podpora projektové přípravy Mikroregion Frýdlantsko

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu LK - podpora projektové přípravy

9. 8. 2017 | Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu LK - podpora projektové přípravy cyklostezky svaté Zdislavy

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu LK - podpora projektové přípravy

9. 8. 2017 | Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu LK - podpora projektové přípravy

06_smlouva_dotační fond_6_3_2017 ObecSmlouva o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu LK - podpora projektové přípravyKunratice u Cvikova

9. 8. 2017 | Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu LK - podpora projektové přípravy Obec Kunratice u Cvikova

Vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitelka/ředitel organizace Zdravotnická záchranná služba LK

9. 8. 2017 |

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu LK - podpora projektové přípravy

9. 8. 2017 | Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu LK - podpora projektové přípravy Město Semily

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu LK - podpora projektové přípravy Město Frýdlant

9. 8. 2017 | Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu LK - podpora projektové přípravy

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu LK - podpora projektové přípravy

9. 8. 2017 |

02_Smlouva o poskytnutí účelové dotace OLP/2563/2017 - 2.7 DF LK - Jednota bratrská Hrádek n.N.

8. 8. 2017 |

Oznámení záměru na úřední desku - Silnice I_9_ Nový Bor _ Dolní Libchava

7. 8. 2017 |

Výběrové řízení na místo metodik/metodička sociálních služeb projekt Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v LK odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

4. 8. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje vedení projektu zaměřené na soulad s poskytováním sociálních služeb

Výběrové řízení na místo manažer/manažerka projektů Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v LK a Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v LK odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

3. 8. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje řízení a veškeré procesy v rámci projektů

Vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici pracovník investičního oddělení - investiční referent

3. 8. 2017 | Vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici pracovník investičního oddělení - investiční referent

Vyhlášení výběrového řízení na pozici vedoucí oddělení inspekce silniční sítě KSSLK, p. o.

3. 8. 2017 | Vyhlášení výběrového řízení na pozici vedoucí oddělení inspekce silniční sítě KSSLK, p. o

Vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici pracovník investičního oddělení - specialista

3. 8. 2017 | Vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici pracovník investičního oddělení - specialista na přípravu projektů

02_Smlouva o poskytnutí dotace OLP/2497/2017 - 2.7 DF LK - Oříšek - studio pro děti

2. 8. 2017 |

02_Smlouva o poskytnutí dotace OLP/2589/2017 - 2.7 DF LK - Rodinný klub Motýlek, z.s.

2. 8. 2017 |

Dotační fond Libereckého kraje, Vyhlášení programu 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů

1. 8. 2017 | Dotační fond Libereckého kraje, Vyhlášení programu 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů k předkládání žádostí o dotaci. Příjem žádostí bude od 14. září 2017 do 10. října 2017.

055_2017_Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace- Centrum LIRA, z.ú., Matoušova 406/20

1. 8. 2017 |

055_2017_Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace- Společnost Dolmen, z.ú., Lužická 920/7,

1. 8. 2017 |

055_Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskyt. dotace na posk.služeb v obec. hos. záj. SAREMA LIBEREC s.r.o.

1. 8. 2017 |

055_2017_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace-MAREVA z.s., Konopná 776/8, Liberec XIV-Rup.

1. 8. 2017 |

055_2017_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskyt. dotace - Centr. pro zdr. pos. LK, o.p.s., Zahradní 415/10

1. 8. 2017 |

055_2017_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., Liberec,

1. 8. 2017 |

055_2017 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace

1. 8. 2017 |

055_Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskyt. dotace na poskyt.í služ. v obec. hosp. zájmu - Rytmus Liberec

1. 8. 2017 |

055_2017_Domov důch. Rokytnice n.J., Dol.-Dodatek č. 1 ke Smlouvě o posk.přísp.zřiz.na poskyt.sl

1. 8. 2017 |

055_2017 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - Fokus Liberec

1. 8. 2017 |

Oznámení záměru na úřední desku - Přístupová komunikace a inženýrské sítě - lokalita US6 - Rokytnice

31. 7. 2017 |

začátek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... konec

Zpracovávám...