Počasí Dnes 5°C Zítra 5°C
Krajský úřad

Vše

Schválená rozpočtová opatření

24. 2. 2017 | Schválená rozpočtová opatření jsou zveřejněna v el. podobě na webových stránkách Krajského úřadu Libereckého kraje - Ekonomický odbor http://ekonomicky-odbor.krajlbc.cz/schvalena-rozpoctova-opatreni a v listinné podobě jsou k nahlédnutí v sídle kraje

02 - Smlouva 1341 - Kotlíkové dotace

23. 2. 2017 |

Smlouva KSS LK - neinvestice, transfer pro Silnice LK a.s. - 2017

23. 2. 2017 |

02 - Smlouva1369 - Kotlíkové dotace

23. 2. 2017 |

02 - Smlouva 1371 - Kotlíkové dotace

23. 2. 2017 |

04-Smlouva o zvýšení dotace na šk. rok 2017/2018-MŠ Myšičky

23. 2. 2017 | č.j. OŠMTS-55/2017-045 ze dne 23.2.2017 - podle zákona č. 306/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

04-Smlouva o poskytnutí dotace na šk. rok 2017/2018-MŠ Myšičky

23. 2. 2017 | č.j. OŠMTS-54/2017-045 ze dne 23.2.2017 - podle zákona č. 306/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Zastavení řízení v části + oznámení o zahájení řízení - kácení - EVL Cihelenské rybníky

23. 2. 2017 | Řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les pro projekt "Podpora kuňky ohnivé v EVL Cihelenské rybníky"

Zveřejnění na ÚD Rozšíření výrobní kapacity CIKAUTXO CZ s.r.o., Letní 3867, Jablonec nad Nisou

22. 2. 2017 |

04-Smlouva o poskytnutí dotace na šk. rok 2017/2018-UNIVERSAL

21. 2. 2017 | č.j. OŠMTS-58/2017-045 ze dne 21.2.2017 - podle zákona č. 306/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení k záměru Silnice I/13 Krásná Studánka - Dětřichov

21. 2. 2017 | Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení k záměru Silnice I/13 Krásná Studánka - Dětřichov

04-Smlouva o zvýšení dotace na šk. rok 2017/2018-UNIVERSAL

21. 2. 2017 | č.j. OŠMTS-59/2017-045 ze dne 21.2.2017 - podle zákona č. 306/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

055_Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v ob. hosp. zájmu - Ruprechtický farní spolek

21. 2. 2017 |

Výběrové řízení na místo metodik/metodička sociálních služeb projekt Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v LK odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

20. 2. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje metodické vedení projektu zaměřené na soulad poskytování sociálních služeb s platnými právními předpisy

Výběrové řízení na místo vedoucího/vedoucí oddělení příspěvkových organizací odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

20. 2. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: metodicky řídí činnost organizací zřizovaných krajem v oblasti standardů kvality a poskytování sociálních služeb

smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu LK - soutěž VR 2016 - obec Heřmanice

20. 2. 2017 |

Svolání 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2017

17. 2. 2017 | Hejtman Libereckého kraje v souladu s § 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, svolává 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2017. Zasedání se koná dne 28. února 2017 od 14 hodin.

Smlouva - DFLK 4.26/2016 - TJ Slovan Vesec, z.s.

17. 2. 2017 |

04-Smlouva o zvýšení dotace na šk. rok 2017/2018-II. MŠ Preciosa

17. 2. 2017 | č.j. OŠMTS-43/2017-045 ze dne 17.2.2017 - podle zákona č. 306/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

04-Smlouva o poskytnutí dotace na šk. rok 2017/2018-II. MŠ Preciosa

17. 2. 2017 | č.j. OŠMTS-42/2017-045 ze dne 17.2.2017 - podle zákona č. 306/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Oznámení o zahájení stavebního řízení.

17. 2. 2017 | Stavba s názvem „Silnice I/13 I LIBEREC“ - oznámení o zahájení stavebního řízení.

Střednědobý rozpočtový výhled

16. 2. 2017 | STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách KÚ LK http://ekonomicky-odbor.kraj-lbc.cz/strednedoby-vyhled-rozpoctu a v listinné podobě je k nahlédnutí v sídle Libereckého kraje.

Vyhlášení výběrového řízení - na úřední desce MÚ ČL

16. 2. 2017 |

Závěrečný účet

16. 2. 2017 | ZÁVĚREČNÝ ÚČET je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Krajského úřadu http://ekonomicky-odbor.kraj-lbc.cz/zaverecne_ucty a v listinné podobě je k nahlédnutí v sídle Libereckého kraje.

Rozpočet

16. 2. 2017 | Rozpočet je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Krajského úřadu Libereckého kraje - Ekonomický odbor http://ekonomicky-odbor.kraj-lbc.cz/rozpocty a v listinné podobě je k nahlédnutív sídle Libereckého kraje.

Smlouva - DFLK 4.26/2016 -Liberecký tenisový klub

16. 2. 2017 | Smlouva o poskytnutí dotace

Smlouva - DFLK 4.26/2016 -Tělovýchovné jednotě Turnov, z.s.

16. 2. 2017 | Smlouva o poskytnutí dotace

oznámení o zahájení řízení - výjimka, ZO ČSOP Bukovina - záchranné transfery žab Frýdštejn, Rohozec

15. 2. 2017 |

04-Smlouva o zvýšení dotace na šk. rok 2017/2018-MŠ září

15. 2. 2017 | č.j. OŠMTS-49/2017-045 ze dne 15.2.2017 - podle zákona č. 306/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

04-Smlouva o poskytnutí dotace na šk. rok 2017/2018-MŠ září

15. 2. 2017 | č.j. OŠMTS-48/2017-045 ze dne 15.2.2017 - podle zákona č. 306/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

04-Smlouva o zvýšení dotace na šk. rok 2017/2018-ŠJ CHMURČIAKOVÁ

15. 2. 2017 | č.j. OŠMTS-51/2017-045 ze dne 15.2.2017 - podle zákona č. 306/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

04-Smlouva o poskytnutí dotace na šk. rok 2017/2018-ŠJ CHMURČIAKOVÁ

15. 2. 2017 | č.j. OŠMTS-50/2017-045 ze dne 15.2.2017 - podle zákona č. 306/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

04-Smlouva o zvýšení dotace na šk. rok 2017/2018-ČA Montessori MŠ

15. 2. 2017 | č.j. OŠMTS-45/2017-045 ze dne 15.2.2017 - podle zákona č. 306/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

04-Smlouva o poskytnutí dotace na šk. rok 2017/2018-ČA Montessori MŠ

15. 2. 2017 | č.j. OŠMTS-44/2017-045 ze dne 15.2.2017 - podle zákona č. 306/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

02 - Smlouva 1353 - Kotlíkové dotace

15. 2. 2017 |

02 - Smlouva 1362 - Kotlíkové dotace

15. 2. 2017 |

02 - Smlouva 1366 - Kotlíkové dotace

15. 2. 2017 |

02 - Smlouva 1355 - Kotlíkové dotace

15. 2. 2017 |

02 - Smlouva1359 - Kotlíkové dotace

15. 2. 2017 |

02 - Smlouva 1357 - Kotlíkové dotace

15. 2. 2017 |

02 - Smlouva 1358 - Kotlíkové dotace

15. 2. 2017 |

Výběrové řízení na místo vedoucí/vedoucího oddělení ekonomických analýz ekonomického odboru Krajského úřadu Libereckého kraje

14. 2. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: metodicky řídí, organizuje a usměrňuje hospodaření s rozpočtovými prostředky podle jednotlivých příjmových a výdajových oblastí kraje

Smlouva - DFLK 4.21/2016

14. 2. 2017 | Smlouva OLP/2845/2016

Veřejná vyhláška_rozhodnutí EIA_LD Horní Mísečky-Medvědín

13. 2. 2017 |

Stavební povolení na stavbu s názvem "Silnice I/15 Kravaře - obchvat".

13. 2. 2017 | Stavební povolení na stavbu s názvem "Silnice I/15 Kravaře - obchvat".

04-Smlouva o zvýšení dotace na šk. rok 2017/2018-MŠ BERUŠKA

13. 2. 2017 | č.j. OŠMTS-57/2017-045 ze dne 9.2.2017 - podle zákona č. 306/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

04-Smlouva o poskytnutí dotace na šk. rok 2017/2018-MŠ BERUŠKA

13. 2. 2017 | č.j. OŠMTS-56/2017-045 ze dne 9.2.2017 - podle zákona č. 306/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

04-Smlouva o poskytnutí dotace na šk. rok 2017/2018-SŠUaO

13. 2. 2017 | č.j. OŠMTS-38/2017-045 ze dne 13.2.2017 - podle zákona č. 306/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

04-Smlouva o zvýšení dotace na šk. rok 2017/2018-SŠTaDN

13. 2. 2017 | č.j. OŠMTS-41/2017-045 ze dne 13.2.2017 - podle zákona č. 306/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

04-Smlouva o poskytnutí dotace na šk. rok 2017/2018-SŠTaDN

13. 2. 2017 | č.j. OŠMTS-40/2017-045 ze dne 13.2.2017 - podle zákona č. 306/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

04-Smlouva o zvýšení dotace na šk. rok 2017/2018-SOUn. a SOŠ

13. 2. 2017 | č.j. OŠMTS-35/2017-045 ze dne 13.2.2017 - podle zákona č. 306/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

04-Smlouva o poskytnutí dotace na šk. rok 2017/2018-SOUn. a SOŠ

13. 2. 2017 | č.j. OŠMTS-34/2017-045 ze dne 13.2.2017 - podle zákona č. 306/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

04-Smlouva o zvýšení dotace na šk. rok 2017/2018-SŠUaO

13. 2. 2017 | č.j. OŠMTS-39/2017-045 ze dne 13.2.2017 - podle zákona č. 306/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Záměr směny nemovitého majetku M/16/2017 - k.ú. Stará Ves u Vysokého nad Jizerou

10. 2. 2017 | Záměr směny části p.p.č. 1393/1 o výměře 120 m2 vymezené geometrickým plánem č. 167-152/2016 nacházející se v katastrálním území Stará Ves u Vysokého nad Jizerou, za pozemky pod silnicí III. tř. ve vlastnictví fyzické osoby s doplatkem.

Záměr směny nemovitého majetku M/17/2017 - k.ú. Česká Lípa

10. 2. 2017 | Záměr směny pozemků o celkové výměře 712 m2 ve vlastnictví Libereckého kraje, za pozemky o celkové výměře 433 m2 ve vlastnictví města Česká Lípa, IČO 00260428, vymezených GP č. 6567-40/2016, nacházejících se v k.ú. Česká Lípa s doplatkem.

Záměr směny nemovitého majetku M/15/2017 - k.ú. Stará Ves u Vysokého nad Jizerou

10. 2. 2017 | Záměr směny části p.p.č. 1393/1 o výměře 409 m2 vymezené geometrickým plánem č. 167-152/2016 nacházející se v katastrálním území Stará Ves u Vysokého nad Jizerou, za pozemky pod silnicí III. tř. ve vlastnictví fyzické osoby s doplatkem.

Záměr prodat nemovitý majetek předem určenému zájemci M/6/2017 - k.ú. Heřmanice v Podještědí

10. 2. 2017 | Záměr prodat část p.p.č. 2959 o výměře 34 m2, vymezené geometrickým plánem a nacházející se v katastrálním území Heřmanice v Podještědí předem určenému zájemci, za kupní cenu ve výši 5.440 Kč.

Záměr darování nemovitého majetku M/8/2017 - k.ú. Železný Brod

10. 2. 2017 | Záměr darování pozemků pod chodníky o celkové výměře 549 m2 vymezených geometrickými plány č. 1809-65/2016 a č. 1797-32/2016 a nacházejících se v katastrálním území Železný Brod, městu Železný Brod, IČO 00262633.

Záměr darování nemovitého majetku M/9/2017 - k.ú. Smržovka

10. 2. 2017 | Záměr darování pozemků pod chodníky o celkové výměře 532 m2 vymezených geometrickým plánem č. 2640-167/2008 a p.p.č. 3942 o výměře 536 m2 (vyřazená silnice), nacházejících se v katastrálním území Smržovka, městu Smržovka, IČO 00262579.

Záměr darování nemovitého majetku M/10/2017 - k.ú. Sloup v Čechách

10. 2. 2017 | Záměr darování části p.p.č. 1716/3 o výměře 1245 m2, ostatní plocha, silnice, vymezené geometrickým plánem č. 1116-248/2016, nacházející se v katastrálním území Sloup v Čechách, obci Sloup v Čechách, IČO 00525677.

Záměr darování nemovitého majetku M/11/2017 - k.ú. Příšovice

10. 2. 2017 | Záměr darování p.p.č. 932/1 o výměře 1041 m2, ostatní plocha, silnice (místní komunikace), nacházející se v katastrálním území Příšovice, obci Příšovice, IČO 00263125.

Záměr darování nemovitého majetku M/12/2017 - k.ú. Nový Bor

10. 2. 2017 | Záměr darování části p.p.č. 181/1 o výměře 40 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, vymezená geometrickým plánem č. 2190-257/2015, nacházející se v katastrálním území Nový Bor, městu Nový Bor, IČO 00260771.

Záměr darování nemovitého majetku M/13/2017 - k.ú. Jestřebí u České Lípy

10. 2. 2017 | Záměr darování pozemků pod chodníkem o celkové výměře 118 m2, vymezených geometrickým plánem č. 651-175/2016, nacházejících se v katastrálním území Jestřebí u České Lípy, obci Jestřebí, IČO 00260878.

Záměr prodeje nemovitého majetku M/14/2017 - k.ú. Kateřinky u Liberce

10. 2. 2017 | Záměr prodeje nemovitých věcí (pozemků a saveb) v areálu nacházejícího se v k.ú. Kateřinky u Liberce, včetně vodního díla (stavby jezu) na pozemcích v k.ú. Kateřinky u Liberce a k.ú. Ruprechtice, za minimální prodejní cenu ve výši 6.863.300 Kč.

Vyvěšení VŘ - praktické lékařství pro děti a dorost pro území Liberec a Hodkovice nad Mohelkou

9. 2. 2017 |

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení veřejných zakázek odboru investic a správy nemovitého majetku Krajského úřadu Libereckého kraje

9. 2. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje a provádí přípravu, zadávání a kontrolu veřejných zakázek dle platné legislativy

04704_Smlouva_o_poskytnuti_dotace_z_rozpoctu_LK_JCMF_2017

9. 2. 2017 |

04-Smlouva o zvýšení dotace na šk. rok 2017/2018-MŠ Motýlek

9. 2. 2017 | č.j. OŠMTS-61/2017-045 ze dne 8.2.2017 - podle zákona č. 306/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

04-Smlouva o poskytnutí dotace na šk. rok 2017/2018-MŠ Motýlek

9. 2. 2017 | č.j. OŠMTS-60/2017-045 ze dne 8.2.2017 - podle zákona č. 306/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

04-Smlouva o zvýšení dotace na šk. rok 2017/2018-DOCTRINA

9. 2. 2017 | č.j. OŠMTS-33/2017-045 ze dne 9.2.2017 - podle zákona č. 306/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

04-Smlouva o poskytnutí dotace na šk. rok 2017/2018-DOCTRINA

9. 2. 2017 | č.j. OŠMTS-32/2017-045 ze dne 9.2.2017 - podle zákona č. 306/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

02 - Smlouva 1347 - Kotlíkové dotace

9. 2. 2017 |

02-Smlouva1345 - Kotlíkové dotace

9. 2. 2017 |

02 - Smlouva 1360 - Kotlíkové dotace

9. 2. 2017 |

02 - Smlouva 1361 - Kotlíkové dotace

9. 2. 2017 |

Výběrové řízení - ředitel/ředitelka Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace

8. 2. 2017 |

04-Smlouva o poskytnutí dotace na šk. rok 2017/2018-ŠJ Gymnázium

7. 2. 2017 | č.j. OŠMTS-28/2017-045 ze dne 7.2.2017 - podle zákona č. 306/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

04-Smlouva o zvýšení dotace na šk. rok 2017/2018-ŠJ Gymnázium

7. 2. 2017 | č.j. OŠMTS-29/2017-045 ze dne 7.2.2017 - podle zákona č. 306/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

04-Smlouva o zvýšení dotace na šk. rok 2017/2018-ŠJ GASTRON

7. 2. 2017 | č.j. OŠMTS-47/2017-045 ze dne 7.2.2017 - podle zákona č. 306/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

04-Smlouva o poskytnutí dotace na šk. rok 2017/2018-ŠJ GASTRON

7. 2. 2017 | č.j. OŠMTS-46/2017-045 ze dne 7.2.2017 - podle zákona č. 306/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

02 - Smlouva 1350 - Kotlíkové dotace

6. 2. 2017 |

02 - Smlouva 1352 - Kotlíkové dotace

6. 2. 2017 |

02-Smlouva 1348 - Kotlíkové dotace

6. 2. 2017 |

začátek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... konec

Zpracovávám...