Krajský úřad

Vše

Záměr prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci M/78/2017 - k.ú. Lindava

20. 10. 2017 | Záměr prodeje p.p.č. 2266/5 o výměře 218 m2, ostatní plocha, vymezená geometrickým plánem a nacházející se v katastrálním území Lindava, za kupní cenu ve výšu 21.800 Kč.

Svolání 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2017

20. 10. 2017 | Hejtman Libereckého kraje v souladu s § 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, svolává 9. zasedání zastupitelstva kraje v roce 2017. Zasedání se koná dne 31. října 2017 od 14.00 hodin.

01_OLP/2668/2017 - Smlouva o poskytnutí dotace na projekt KPBI

20. 10. 2017 | Smlouva o poskytnutí dotace na projekt KPBI

09-Smlouva Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - příplatek za směnný provoz

20. 10. 2017 |

Nabídka nepotřebného majetku příspěvkové organizace resortu sociálních věcí

19. 10. 2017 | Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace, nabízí nepotřebný majetek - 2 ks hygienická zvedací židle Calypso.

Modelárna LIAZ - navýšení kapacity, přístavba, přestavba - Závěr zjišťovací řízení - rozhodnutí

19. 10. 2017 | Závěr zjišťovací řízení - rozhodnutí k záměru "Stavební úpravy, přístavba a zvýšení kapacity lití neželezných kovů v areálu MODELÁRNA LIAZ spol. s r.o.".

zahájení správního řízení - udělení výjimky dle §56 z.č. 114/1992 Sb. oprava a zateplení BD Frýdlant

18. 10. 2017 | Zateplení bytového domu s výskytem zvláště chráněných druhů rorýse obecného, kavky obecné a netopýrů.

02_Smlouva_1471_Kotlíkové dotace v LK

18. 10. 2017 |

Výběrové řízení na pozici Metodik/metodička sociálních služeb projekt Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v LK odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

18. 10. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje metodické vedení projektu

Nabídka nepotřebného majetku

17. 10. 2017 | Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková organizace, nabízí nepotřebný majetek - nefunkční pračka Electorulx.

Vyvěšení VŘ - všeobecné praktické lékařství pro území Liberecký kraj

17. 10. 2017 |

02_Smlouva_1467_Kotlíkové dotace v LK

17. 10. 2017 |

04708_OLP_2905_2017 Smlouva DF 4.23 2017

16. 10. 2017 |

Výběrové řízení na místo kontrolor/kontrolorka oddělení ekonomické kontroly odboru kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje

16. 10. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: provádí v rámci kontrolní skupiny veřejnosprávní kontrolu

055_2017_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace- Oblastní charita Most,

13. 10. 2017 |

055_2017_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace- Naděje, K Brance 11/19e, Praha 3

13. 10. 2017 |

Nový areál pro nakládání s odpady AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Provozovna Česká Lípa

13. 10. 2017 |

Aktualizace PRVKÚK Frýdlantska (z roku 2016) - oznámení_zjišťovací řízení

12. 10. 2017 | Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci (SEA) "Aktualizace PRVKÚK Frýdlantska (z roku 2016)"

Výběrové řízení na místo projektový manažer/manažerka oddělení projektů financovaných ze strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje

12. 10. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: podílí se na přípravě a řízení projeků Libereckého kraje a jeho příspěvkových organizací

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu LK

12. 10. 2017 | Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu LK - cyklomagistrála Ploučnice

055_2017_ Jedličkův ústav,p.o. Liberec-Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskyt. přísp. zřizov.na post.služeb

12. 10. 2017 |

02_Smlouva_1462_Kotlíkové dotace

11. 10. 2017 |

084_Darovací smlouva OLP/3240/2017 - Kitl - Výrobek roku LK 2017

11. 10. 2017 | Poskytnutí finančního daru v souvislosti s oceněním Výrobek roku Libereckého kraje

084_Darovací smlouva OLP/3241/2017 - V. Dobrovolný - Výrobek roku LK 2017

11. 10. 2017 | Poskytnutí finančního daru v souvislosti s oceněním Výrobek roku Libereckého kraje

Změna nařízení SVS africký mor prasat č.j. SVS/2017/118690 - G

10. 10. 2017 |

04708_Smlouva DF 4.23 2017

10. 10. 2017 |

04708_Smlouva DF 4.23 2017

10. 10. 2017 |

04708_Smlouva DF 4.23 2017

10. 10. 2017 |

04708_Smlouva o poskytnutí dotace z DF, 4.23 Sportovní akce 2017

10. 10. 2017 |

04708_Smlouva DF 4.23 2017

10. 10. 2017 |

04708_Smlouva o poskytnutí dotace z DF, 4.23 Sportovní akce 2017

10. 10. 2017 |

04708_Smlouva o poskytnutí dotace z DF, 4.23 Sportovní akce 2017

10. 10. 2017 |

04708_Smlouva o poskytnutí dotace z DF, 4.23 Sportovní akce 2017

10. 10. 2017 |

04708_Smlouva DF 4.23 2017

10. 10. 2017 |

055_2017_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace- Město Raspenava,

9. 10. 2017 |

055_2017_Dodatek č. 1 ke Smlouvě na poskytnutí dotace - MěstoRychnov u Jablonce nad Nisou

9. 10. 2017 |

055_2017_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace-Město Stráž pod Ralskem

9. 10. 2017 |

055_2017_Dodatek č. ke Smlouvě na poskytnutí dotace-Most k naději, z.s.,

9. 10. 2017 |

055_2017_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - Město Železný Brod

9. 10. 2017 |

055_2017_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - Návrat , o.p.s.,

9. 10. 2017 |

055_2017 Dodatek č. 1 ke Smlouvě na poskyt. dotace - Město Frýdlant

9. 10. 2017 |

055_2017_Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - Město Desná

9. 10. 2017 |

začátek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... konec

Zpracovávám...