Počasí Dnes °C
Krajský úřad

Vše

návrh územního plánu Smržovka - žádost o vydání stanoviska k návrhu koncepce

27. 6. 2017 |

04-Smlouva o poskytnutí dotace na šk. rok 2017/2018-Lesní MŠ Lesmír

26. 6. 2017 | č.j. OŠMTS-62/2017-045 ze dne 26.6.2017 - podle zákona č. 306/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

O1 - OLP/1818/2017 Smlouva - ind. dotace z rozpočtu LK

26. 6. 2017 | Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu LK v na nový dopravní automobil (požární ochrana)

01 - OLP/1181/2017 Smlouva z DF LK 1.1.

26. 6. 2017 | Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu LK v oblasti podpory Požární ochrany na ochranné prostředky

01 - OLP/1183/2017 Smlouva z DF LK 1.1.

26. 6. 2017 | Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu LK v oblasti podpory Požární ochrany na opravu CAS

O1 - OLP/1811/2017 Smlouva - ind. dotace z rozpočtu LK

26. 6. 2017 | Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu LK na rekonstrukci střechy hasičské zbrojnice

01 - PLP/1150/2017 Smlouva z DF LK 1.1.

26. 6. 2017 | Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu LK v oblasti podpory Požární ochrany na nákup pneumatik na CAS

O1 - OLP/1291/2017 - Smlouva z DF LK 1.1.

26. 6. 2017 | Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu LK v oblasti podpory Požární ochrany na nákup dýchací techniky

O1 - OLP/1177/2017 Smlouva z DF LK 1.1.

26. 6. 2017 | Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu LK v oblasti podpory Požární ochrany na nákup dýchací techniky

01 - PLP/1148/2017 Smlouva z DF LK 1.1.

26. 6. 2017 | Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu LK v oblasti podpory Požární ochrany na náhradní tlakové lahve

Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení Zpracování hliníkového odpadu tavením, Alupress Noviny p/R

26. 6. 2017 |

Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotní péče

26. 6. 2017 |

07 Smlouva o poskytnutí dotace - program 7.2 - Obec Horní Branná

26. 6. 2017 |

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje

23. 6. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: provádí odborné konzultační a poradenské činnosti v působnosti krajského úřadu v oblasti sportu a tělovýchovy

Výběrové řízení na místo kontrolor/kontrolorka oddělení ekonomické kontroly odboru kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje

23. 6. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: provádí samostatně v rámci kontrolní skupiny veřejnosprávní kontrolu

Výběrové řízení na místo kontrolor/kontrolorka oddělení přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO odboru kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje

23. 6. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: provádí komplexní přezkoumávání hospodaření určených obcí, měst a dobrovolných svazků obcí v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb.

07 Smlouva o poskytnutí dotace - program 7.2 - Město Frýdlant

22. 6. 2017 |

Stanovení přechodné úpravy - Hradsko - oprava železnice

22. 6. 2017 | Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy na silnici I/14

07 Smlouva o poskytnutí dotace - program 7.2 Jana Marečková

22. 6. 2017 |

07 Smlouva o poskytnutí dotace - program 7.2 - Martin Rejman

22. 6. 2017 |

07 Smlouva o poskytnutí dotace - program 7.2 - Město Osečná

22. 6. 2017 |

Oznámení dodatku dokumentace k záměru "Mléčná farma Vysoké nad Jizerou"

22. 6. 2017 |

02 - Smlouva 2006 - Kotlíkové dotace

22. 6. 2017 |

02 - Smlouva 1415 - Kotlíkové dotace

22. 6. 2017 |

02 - Smlouva 1426 - Kotlíková dotace

22. 6. 2017 |

02 - Smlouva 1428 - Kotlíkové dotace

22. 6. 2017 |

oznámení_Zjišťovací řízení_Galvanotechna - Rozšíření technologií povrchových úprav_Vratislavice n. N

22. 6. 2017 | Zahájení zjišťovacího řízení dle zákona o posuzování vlivů na ŽP k záměru "Rozšíření stávajících technologií povrchových úprav kovů chemickými a elektrochemickými procesy na provozovně Vratislavice nad Nisou".

01 - PLP/1139/2017 Smlouva z DF LK 1.1.

21. 6. 2017 | Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu LK v oblasti podpory Požární ochrany na opravu HZ

O1 - OLP/1324/2017 - Smlouva z DF LK 1.1.

21. 6. 2017 | Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu LK v oblasti podpory Požární ochrany na opravu hasičské zbrojnice

01 - OLP/1281/2017 Smlouva z DF LK 1.1.

21. 6. 2017 | Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu LK v oblasti podpory Požární ochrany na rekonstrukci CAS

O1 - OLP/1319/2017 - Smlouva z DF LK 1.1.

21. 6. 2017 | Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu LK v oblasti podpory Požární ochrany na ochranné prostředky

O1 - OLP/1322/2017 - Smlouva z DF LK 1.1.

21. 6. 2017 | Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu LK v oblasti podpory Požární ochrany na přetlakovou dýchací techniku

01 - OLP/1258/2017 Smlouva z DF LK 1.1.

21. 6. 2017 | Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu LK v oblasti podpory Požární ochrany na opravu CAS

01 - OLP/1257/2017 Smlouva z DF LK 1.1.

21. 6. 2017 | Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu LK v oblasti podpory Požární ochrany na protichemické obleky

01 - PLP/1156/2017 Smlouva z DF LK 1.1.

21. 6. 2017 | Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu LK v oblasti podpory Požární ochrany na ochranné prostředky

01 - OLP/1220/2017 Smlouva z DF LK 1.1.

21. 6. 2017 | Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu LK v oblasti podpory Požární ochrany na ochranné prostředky

01 - OLP/1256/2017 Smlouva z DF LK 1.1.

21. 6. 2017 | Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu LK v oblasti podpory Požární ochrany

01 - OLP/1263/2017 Smlouva z DF LK 1.1.

21. 6. 2017 | Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu LK v oblasti podpory Požární ochrany na přenosnou motorovou stříkačku

01 - OLP/1262/2017 Smlouva z DF LK 1.1.

21. 6. 2017 | Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu LK v oblasti podpory Požární ochrany na přetlakovou dýchací techniku

06_smlouva_VHS_Turnov_2017

21. 6. 2017 | smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu LK na projekt "Jilemnice - zkapacitnění vodovodního zdroje Bátovka a Benecko, Dolní Štěpanice - likvidace odpadních vod"

04706_Vyhlášení podmínek Dotačního programu dopravy žáků na veletrh EDUCA 2017

21. 6. 2017 |

01 - OLP/1203/2017 Smlouva z DF LK 1.1.

21. 6. 2017 | Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu LK v oblasti podpory Požární ochrany na ochranné prostředky

01 - OLP/1280/2017 Smlouva z DF LK 1.1.

21. 6. 2017 | Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu LK v oblasti podpory Požární ochrany na člun s příslušenstvím a výstrojí

O1 - OLP/1296/2017 - Smlouva z DF LK 1.1.

21. 6. 2017 | Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu LK v oblasti podpory Požární ochrany na přetlakovou dýchací techniku

O1 - OLP/1312/2017 - Smlouva z DF LK 1.1.

21. 6. 2017 | Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu LK v oblasti podpory Požární ochrany na novou CAS

01 - OLP/1238/2017 Smlouva z DF LK 1.1.

21. 6. 2017 | Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu LK v oblasti podpory Požární ochrany na ochranné prostředky

Zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení hospodářské správy - elektrikář - silnoproud - slaboproud odbor kancelář ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje

20. 6. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: provádí opravy a údržbu automatických zařízení a měřící, regulační a signalizační techniky

06_smlouva IDOL 2017 Klub přátel železnic Českého ráje

20. 6. 2017 | propagace IDOL a historického vlaku v Českém ráji

Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje OLP/1330/2017

20. 6. 2017 |

Dražební vyhláška A2742 o konání Dražby dobrovolné

20. 6. 2017 | V souladu s § 20 zákona č. 26/2006 Sb., zákon o veřejných dražbách, vyhlašuje dražebník GAUTE, a.s., dražbu prováděnou elektronicky. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze.

Výběrové řízení na místo operátor/operátorka kontaktního centra odbor informatiky Krajského úřadu Libereckého kraje

20. 6. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: poskytování základních informací občanům, veřejnosti, obchodním partnerům

Výběrové řízení na místo operátor/operátorka kontaktního centra - 0,5 úvazku odbor informatiky Krajského úřadu Libereckého kraje

20. 6. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: poskytování základních informací občanům, veřejnosti, obchodním partnerům

O1 - OLP/1808/2017 Smlouva - ind. dotace z rozpočtu LK

19. 6. 2017 |

O1 - OLP/1831/2017 Smlouva - ind. dotace z rozpočtu LK

19. 6. 2017 | Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu LK na dopravní automobil

02 - Smlouvy 1394 - Kotlíková dotace

19. 6. 2017 |

O1 - OLP/1828/2017 Smlouva - ind. dotace z rozpočtu LK

19. 6. 2017 | Smlouva o poskytnutí dotaze z rozpočtu LK na dopravní automobil JSDH - Vlastiboř

O1 - OLP/1824/2017 Smlouva - ind. dotace z rozpočtu LK

19. 6. 2017 | Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu LK na nákup DA - Obec Tatobity

O1 - OLP/1823/2017 Smlouva - ind. dotace z rozpočtu LK

19. 6. 2017 | Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu LK na dopravní automobil - Obec Rynoltice

O1 - OLP/1819/2017 Smlouva - ind. dotace z rozpočtu LK

19. 6. 2017 | Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu LK na dopravní automobil - Obec Příšovice

začátek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... konec

Zpracovávám...