Počasí Dnes °C
Krajský úřad

Vše

Výběrové řízení na místo metodik/metodička sociálních služeb projekt Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v LK odbor sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

21. 9. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje metodické vedení projektu

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně oddělení cestovního ruchu odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje

21. 9. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: spolupracuje na tvorbě koncepčních materiálů

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně - analytik/analytička projektu Podpora procesů střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v LK - úvazek 0,8 odbor sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

20. 9. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: odpovídá za odbornou realizaci aktivity projektu týkající se digitalizace

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně vztahů k veřejnosti oddělení tiskové a vnějších vztahů odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Libereckého kraje

20. 9. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje informační, publicistické a tiskové vztahy kraje k veřejnosti

Osvědčení o VS/13/2017 GOLD SPORT s.r.o., "Pomoc rodině Máslových"

20. 9. 2017 |

Rozhodnutí o závěru zjištovacího řízení pro záměr "Silnice I/9 Nový Bor - Dolní Libchava"

20. 9. 2017 |

042_917_Smlouva_OLP_2130/2017

20. 9. 2017 | Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje -Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální - ZŠ, PŠ a MŠ, Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvková organizace

STŘEVLIK - smlouva - návratná finanční výpomoc - odpady

20. 9. 2017 | Poskytnutí návratné finanční výpomoci p.o. Libereckého kraje STŘEVLIK na předfinancování projektu Předcházení vzniku odpadů v Libereckém kraji a okrese Gorlitz

042_917_Smlouva_OLP_2142/2017

20. 9. 2017 | Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje - Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální - ZŠ, Liberec, Orlí 140/7, příspěvková organizace

Rozhodnutí vydávané veřejnou vyhláškou - Přístupová komunikace a inženýrské sitě - lokalita US6 - Rokytnice nad Jizerou

19. 9. 2017 |

02_Smlouva o poskytnutí účelové dotace OLP/2924/2017 - 2.7 DF LK - Oblastní charita Jilemnice

18. 9. 2017 |

02_Smlouva o poskytnutí účelové dotace OLP/3104/2017 - 2.7 DF LK -Rodinné centrum Andílek

18. 9. 2017 |

Oznámení zahájení spr. řízení - udělení souhlasu s teréními úpravami v ochr.pásmu PP Rádlo.

15. 9. 2017 | Záměr zbudování okruhu pro terénní cyklistiku pro mládež v obci Rádlo.

Svolání 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2017

15. 9. 2017 | Hejtman Libereckého kraje v souladu s § 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, svolává 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2017. Zasedání se koná dne 26. září 2017 od 14 hodin.

Oznámení záměru "I/14-Jablonec nad Nisou_západní obchvat" na úřední desku

15. 9. 2017 |

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu LK

15. 9. 2017 | Dovybavení zastávky U Lomu v Liberci informačním elektronickým panelem pro cestující

Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec/zaměstnankyně pro zahraniční spolupráci oddělení tiskové a vnějších vztahů odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Libereckého kraje

14. 9. 2017 | Charakteristika vykonávané činnosti: podílí se na organizaci společenských akcí organizovaných Libereckým krajem

084-Smlouva o poskytnutí dotace PVA 2017 - Horka u Staré Paky OLP/2116/2017

14. 9. 2017 |

Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení

14. 9. 2017 | Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení společnosti Monroe Czechia s.r.o. v Hodkovicích nad Mohelkou

084-Smlouva o poskytnutí dotace z FOV PVA 2017 Svojek OLP/2634/2017

14. 9. 2017 |

084-Smlouva o poskytnutí dotace PVA 2017 OLP/2501/2017 Modřišice

14. 9. 2017 |

084-Smlouva o poskytnutí dotace PVA 2017 Pěnčín OLP/2493/2017

14. 9. 2017 |

Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení

14. 9. 2017 | Informace o nabytí právní moci změny integrovaného povolení společnosti PRAKTIK systém s.r.o. ve Stráži pod Ralskem

oznámení-web_Zjišťovací řízení EIA_Modelárna LIAZ - navýšení kapacity, přístavba, přestavba

14. 9. 2017 | Zahájení zjišťovacího řízení EIA k záměru "Stavební úpravy, přístavba a zvýšení kapacity lití neželezných kovů v areálu MODELÁRNA LIAZ spol. s r.o.", v Liberci - Vesci.

084-Smlouva o poskytnutí dotace z FOV PVA 2017 Desná OLP/2246/2017

14. 9. 2017 |

084-Smlouva o poskytnutí dotace z FOV 2017 Koberovy OLP//2017

14. 9. 2017 |

Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení

14. 9. 2017 | Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení k záměru CKNO Košťálov – Zařízení mechanické úpravy odpadů Košťálov

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu LK

13. 9. 2017 | projekt Stavba smíšené stezky pro pěší a cyklisty

084 - Smlouva č. OLP/3189/2017 - o nájmu areálu Státního zámku Sychrov - Dožínky 2017

13. 9. 2017 |

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o vydání změny IP na úřední desce LK

12. 9. 2017 | PM: 6.9.2017

04708_OLP_2538_2017 - 4.22 2017

11. 9. 2017 |

02_smlouva o poskytnutí dotace OLP/3041/2017 - 2.7 DF LK - Centrum pro rodinu M.E.D. z.s.

11. 9. 2017 |

02_Smlouva o poskytnutí účelové dotace OLP/2710/2017 - 2.7 DF LK - RC Knoflík Růžodol

11. 9. 2017 |

povolení k provozování V+K na území ORP Lbc a Frýdlant pro SčVaK, a.s.

8. 9. 2017 |

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Libereckého kraje na období let 2018-2021

8. 9. 2017 | Dne 5.9.2017 byl Radou Libereckého kraje projednán návrh Střednědobého výhledu rozpočtu LK na období let 2018-2021 s tím, že bude následně předložen ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje na jeho 8. zasedání, které se uskuteční dne 26.9.2017.

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu LK

8. 9. 2017 | Dotace v oblasti podpory projektové přípravy

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu LK

8. 9. 2017 | OLP_2593_2017 - podpora projektu Na kole jen s přilbou

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu LK

8. 9. 2017 | dotace na podporu projektové přípravy

Záměr darování nemovitého majetku M/70/2017 - k.ú. Tachov u Doks

7. 9. 2017 | Záměr darování pozemků o celkové výměře 105 m2 pod chodníky, vymezených geometrickým plánem a nacházejících se v katastrálním území Tachov u Doks, obci Tachov, IČO 49864009.

Záměr darování nemovitého majetku M/69/2017 - k.ú. Harrachov

7. 9. 2017 | Záměr darování p.p.č. 1175/184 o výměře 74 m2 a p.p.č. 1175/186 o výměře 4 m2, ostatní plocha, vymezených geometrickým plánem a nacházejících se v katastralním území Harrachov, městu Harrachov, IČO 00275697.

Záměr darování nemovitího majetku M/71/2017 - k.ú. Semily

7. 9. 2017 | Záměr darování pozemků o celkové výměře 3262 m2, liniových stavbe včetně technického zhodnocení a rechnického zhodnocení , nacházejících v katastrálním území Semily, městu Semily, IČO 00276111.

Záměr prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci M/72/2017 - k.ú. Jindřichov nad Nisou

7. 9. 2017 | Záměr prodeje st.p.č. 664 o výměře 10 m2, zastavěná plocha a nádvoří, vymezená geoometrickým plánem a nacházející se v katastrálním území Jindřichov nad Nisou, za kupní cenu ve výši 3.500 Kč.

Záměr směny nemovitého majetku M/74/2017 - k.ú. Turnov

7. 9. 2017 | Záměr směnyp.p.č. 1336/15 o výměře 168 m2 a p.p.č. 1336/13 o výměře 105 m2, ostatní plocha, nacházejících se v katastrálním území Turnov, za pozemky ve vlastnictví města Turnov, IČO 00276227, s doplatkem.

Záměr prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci M/73/2017 - k.ú. Horní Maxov

7. 9. 2017 | Záměr prodeje p.p.č. 1906/4 o výměře 131 m2, ostatní plocha, vymezená geometrickm plánem a nacházející se v katastrálním území Horní Maxov, za kupní cenu ve výši 13.100 Kč.

084 - smlouva OLP/3048/2017 - 15. kraj. dožínkové slavnosti - technické zabezpečení a kulturní prog.

6. 9. 2017 | technické zabezpečení a kulturní program v rámci 15. krajských dožínkových slavností

Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení

4. 9. 2017 | Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení - Galvanoplast Fischer W7, Liberec

Vyvěšení VŘ - všeobecná sestra - zdrav.péče poskyt.ve vlast. soc.prostředí pacienta pro území Č.L.

4. 9. 2017 |

04-Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zvýšení dotace na šk.rok 2017/2018-SOUn a SOŠ

4. 9. 2017 | dodatek č. 1 ze dne 4. 9. 2017 k č.j. OŠMTS-35/2017-045 - podle zákona č. 306/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

ZÁMĚR M/65/2017 – K.Ú. NEDVĚZÍ U SEMIL - obec Slaná

4. 9. 2017 | Záměr darování nemovitého majetku ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě příspěvkové organizace Krajská správa silnic Libereckého kraje, obci Slaná, se sídlem Slaná 94, 512 01 Slaná, IČO 002 76 128, byl schválen na 7. zasedání Komise Rady Liber

ZÁMĚR M/67/2017 – K.Ú. VÍTKOVICE V KRKONOŠÍCH prodat předem určenému zájemci

4. 9. 2017 | Záměr prodeje nemovitého majetku ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě příspěvkové organizace Krajská správa silnic Libereckého kraje, byl schválen na 7. zasedání Komise Rady LKpro nakládání s nemovitým majetkem kraje konaného dne 29. 8. 2017.

ZÁMĚR M/66/2017 – K.Ú. MACHNÍN - darování

4. 9. 2017 |

ZÁMĚR M/68/2017 – K.Ú. VRATISLAVICE NAD NISOUprodat předem určenému zájemci

4. 9. 2017 |

Vyhlášení programu DFLK č. 9.3 - Podpora osob se zdravotním postižení (obl. pod. č. 9 Zdravotnictví)

1. 9. 2017 | Źádost o dotaci je možné podávat od 1.10. do 30.11.2017.

04-Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na šk. rok 2017/2018-Doctrina-PG

31. 8. 2017 | dodatek č. 1 ze dne 31. 8. 2017 k č.j. OŠMTS-05/2017-045 - podle zákona č. 306/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

04-Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zvýšení dotace na šk. rok 2017/2018-Doctrina-PG

31. 8. 2017 | dodatek č. 1 ze dne 31. 8. 2017 k č.j. OŠMTS-06/2017-045 - podle zákona č. 306/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

začátek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... konec

Zpracovávám...