Počasí Dnes °C
Krajský úřad

Vše

055_2016_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - Hospicová péče sv. Zdislavy

25. 10. 2016 | 055_2016_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - Hospicová péče sv. Zdislavy

084 - Smlouva č. OLP/4940/2016 o poskytnutí dotace z DF LK, program 8.1

25. 10. 2016 | 084 - Smlouva č. OLP/4940/2016 o poskytnutí dotace z DF LK, program 8.1

084 - Smlouva č. OLP/4943/2016 o poskytnutí dotace z DF LK, program 8.1

25. 10. 2016 | 084 - Smlouva č. OLP/ 4943/2016 o poskytnutí dotace z DF LK, program 8.1

084 - Smlouva č. OLP/ 4937/2016 o poskytnutí dotace z DF LK, program 8.1

25. 10. 2016 | 084 - Smlouva č. OLP/ 4937 /2016 o poskytnutí dotace z DF LK, program 8.1

055_2016_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - Město Lomnice nad Popelkou

25. 10. 2016 | 055_2016_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - Město Lomnice nad Popelkou

055_2016_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - Město Cvikov

25. 10. 2016 | 055_2016_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - Město Cvikov

055_2016_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - Město Hodkovice nad Mohelkou

25. 10. 2016 | 055_2016_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - Město Hodkovice nad Mohelkou

055_2016_Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - Město Chrastava

25. 10. 2016 | 055_2016_Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - Město Chrastava

055_2016_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - Město Železný Brod

25. 10. 2016 | 055_2016_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - Město Železný Brod

055_2016_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - Město Jilemnice

25. 10. 2016 | 055_2016_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - Město Jilemnice

055_2016_Dodatek č.1 keSmlouvě o poskytnutí dotace -Nemocnice násled. péče s polik. Lomnice n. Popel

25. 10. 2016 | 055_2016_Dodatek č.1 keSmlouvě o poskytnutí dotace -Nemocnice násled. péče s polik. Lomnice n. Popel

055_2016_Dodatek č. 1 ke Smlouva o poskytnutí dotace - Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

25. 10. 2016 | 055_2016_Dodatek č. 1 ke Smlouva o poskytnutí dotace - Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

055_2016_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - Dům penzion pro důchodce

25. 10. 2016 | 055_2016_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - Dům penzion pro důchodce

055_2016_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - MCU KOLOSEUM

25. 10. 2016 | 055_2016_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - MCU KOLOSEUM

055_2016_Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - Jedličkův ústav

25. 10. 2016 | 055_2016_Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - Jedličkův ústav

055_2016_Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskyt.přísp. na poskyt.sl. v o bec.hosp. zájmu- DD Jbc. Paseky

24. 10. 2016 | 055_2016_Dodatek č. 2 ke smlouv o poskyt.přísp. na poskyt.sl. v o bec.hosp. zájmu z ropočtu LK z finančních prostředků MPSV- Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace, Vítězslava Nezvala 87/14,Jablonecké Paseky\n466 02 Jablonec nad Nis

084 - Smlouva č. OLP/ 4852 /2016 o poskytnutí dotace z DF LK, 8.2

24. 10. 2016 | 084 - Smlouva č. OLP/ 4852 /2016 o poskytnutí dotace z DF LK, 8.2

055_2016_Dodatek č. 2 ke s o poskyt. příspěvku na poskyt.sl.v obec.hosp. zájmu- DpS Vratislavice n.N

24. 10. 2016 | 055_2016_Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskyt. příspěvku na poskyt.sl.užeb v obec.hosp. zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV- Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, U Sila 321,463 11 Liberec 30

084 - Smlouva č. OLP/ 4910 /2016 o poskytnutí dotace z DF LK, program 8.1

24. 10. 2016 | 084 - Smlouva č. OLP/ 4910 /2016 o poskytnutí dotace z DF LK, program 8.1

084 - Smlouva č. OLP/4904 /2016 o poskytnutí dotace z DF LK, program 8.1

24. 10. 2016 | 084 - Smlouva č. OLP/ 4904 /2016 o poskytnutí dotace z DF LK, program 8.1

Smlouva o poskytnutí dotace z Dotačního fondu LK

24. 10. 2016 | Smlouva o poskytnutí dotace z Dotačního fondu LK, oblast Doprava, program 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy

084-Smlouva o poskytnutí dotace z FOV 2016 VHS-Vyskeř OLP/4571/2016

24. 10. 2016 |

055_2016_Dodatek č. 2 ke smlouvě na posk.přísp. na poskyt.sl. v obec.hosp. zájmu- DD Rokytnice n.J.

24. 10. 2016 | 055_2016_Dodatek č. 2 ke smlouvě na poskyt.příspěvku na poskyt.služeb v obec.hosp. zájmu z rozpočtu LK z finančních prostředků MPSV- Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace, Dolní Rokytnice 291, 512 44 Rokytnice nad Jizerou

055_2016_Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí přísp. na posk.služeb v obec.hosp.zájmu-DD Jindřichov

24. 10. 2016 | 055_2016_Dodatek č. 2 ke smlouv o poskytnutí příspěvku na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu LK z finančních prostředků MPSV - . Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace, Jindřichovice pod Smrkem 238, 46

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z DFLK, oblast podpory Doprava

24. 10. 2016 | Smlouva o poskytnutí účelové dotace z DFLK, oblast podpory Doprava, program 6.3 Podpora projektové přípravy

055_2016_Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskyt.dotace na poskyt.služeb v obec.hosp. zájmu - ZSS Tu

24. 10. 2016 | 055_2016_Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskyt.dotace na púoskyt.služeb v obec.hosp. zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV - Zdravotně sociální služby Turnov, 28. října 812, 511 01\nTurnov\n511 01 Turnov 1

055_Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku 2016 - Služby sociální péče TEREZA, p.o.

24. 10. 2016 | 055_Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace 2016 - Služby sociální péče TEREZA, p.o.

055_Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace 2016 - SSM Mimoň, p.o.

24. 10. 2016 | 055_Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace 2016 - SSM Mimoň, p.o.

055_Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace 2016 - Sociální služby Semily

24. 10. 2016 | 055_Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace 2016 - Sociální služby Semily

055_2016_Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

24. 10. 2016 | 055_2016_Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

084 - Smlouva č. OLP/ 4936 /2016 o poskytnutí dotace z DF LK, program 8.1

24. 10. 2016 | 084 - Smlouva č. OLP/ 4936 /2016 o poskytnutí dotace z DF LK, program 8.1

055_Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 2016 - ALVALÍDA, z. s.

24. 10. 2016 | 055_Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 2016 - ALVALÍDA, z. s.

084 - smlouva č. OLP/4814/2016 o poskytnutí dotace z DF LK, 8.2

21. 10. 2016 | 084 - smlouva č. OLP/4814/2016 o poskytnutí dotace z DF LK, 8.2

084 - smlouva č. OLP/ 4803/2016 o poskytnutí dotace z DF LK - program 8.2

21. 10. 2016 | 084 - smlouva č. OLP/ 4803 /2016 o poskytnutí dotace z DF LK - program 8.2

04-Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na šk. rok 2016/2017-MŠ DOMINO

21. 10. 2016 | dodatek č. 1 ze dne 21. 10. 2016 k č.j. OŠMTS-45/2016-045 - podle zákona č. 306/1999 Sb, ve znění pozdějších předpisů

04-Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zvýšení dotace na šk. rok 2016/2017-MŠ DOMINO

21. 10. 2016 | Dodatek č. 1 ze dne 21.10.2016 k č.j. OŠMTS-46/2016-045 - podle zákona č. 306/199 Sb., ve znění pozdějších předpisů

084 - Smlouva č. OLP/4871/2016 o poskytnutí dotace z DF LK, program 8.1

21. 10. 2016 | 084 - Smlouva č. OLP/ 4871/2016 o poskytnutí dotace z DF LK, program 8.1

084 - Smlouva č. OLP/ 4865 /2016 o poskytnutí dotace z DF LK, 8.2

21. 10. 2016 | 084 - Smlouva č. OLP/ 4865 /2016 o poskytnutí dotace z DF LK, 8.2

084 - Smlouva č. OLP/ 4828 /2016 o poskytnutí dotace z DF LK, 8.2

21. 10. 2016 | 084 - Smlouva č. OLP/ 4828 /2016 o poskytnutí dotace z DF LK, 8.2

084 - Smlouva č. OLP/ 4845 /2016 o poskytnutí dotace z DF LK, 8.2

21. 10. 2016 | 084 - Smlouva č. OLP/4845/2016 o poskytnutí dotace z DF LK, 8.2

084 - Smlouva č. OLP/4848/2016 o poskytnutí dotace z DF LK, 8.2

21. 10. 2016 | 084 - Smlouva č. OLP/4848/2016 o poskytnutí dotace z DF LK, 8.2

084 - Smlouva č. OLP/4854/2016 o poskytnutí dotace z DF LK, 8.2

21. 10. 2016 | 084 - Smlouva č. OLP/4854/2016 o poskytnutí dotace z DF LK, 8.2

084 - smlouva č. OLP/4826/2016 o poskytnutí dotace z DF LK, 8.2

21. 10. 2016 | 084 - smlouva č. OLP/ 4826 /2016 o poskytnutí dotace z DF LK, 8.2

084 - Smlouva č. OLP/ 4832 /2016 o poskytnutí dotace z DF LK, 8.2

21. 10. 2016 | 084 - Smlouva č. OLP/ 4832 /2016 o poskytnutí dotace z DF LK, 8.2

084 - smlouva č. OLP/4811/2016 o poskytnutí dotace z DF LK, 8.2

21. 10. 2016 | 084 - smlouva č. OLP/ 4811 /2016 o poskytnutí dotace z DF LK, 8.2

084 - Smlouva č. OLP/ 4844 /2016 o poskytnutí dotace z DF LK, 8.2

21. 10. 2016 | 084 - Smlouva č. OLP/4844 /2016 o poskytnutí dotace z DF LK, 8.2

084-Smlouva o poskytnutí dotace z FOV 2016 Poniklá OLP/4414/2016

21. 10. 2016 |

084 - Smlouva č. OLP/ 4867/2016 o poskytnutí dotace z DF LK, 8.1

21. 10. 2016 | 084 - Smlouva č. OLP/ 4867 /2016 o poskytnutí dotace z DF LK, 8.1

084 - Smlouva č. OLP/ 4894 /2016 o poskytnutí dotace z DF LK, program 8.1

21. 10. 2016 | 084 - Smlouva č. OLP/ 4894 /2016 o poskytnutí dotace z DF LK, program 8.1

084 - Smlouva č. OLP/ 4869 /2016 o poskytnutí dotace z DF LK, 8.1

21. 10. 2016 | 084 - Smlouva č. OLP/ 4869 /2016 o poskytnutí dotace z DF LK, 8.1

084-Smlouva o poskytnutí dotace z FOV 2016 Poniklá OLP/4414/2016

21. 10. 2016 |

084 - Smlouva č. OLP/ 4870 /2016 o poskytnutí dotace z DF LK, 8.1

21. 10. 2016 | 084 - Smlouva č. OLP/ 4870 /2016 o poskytnutí dotace z DF LK, 8.1

084-Smlouva o poskytnutí dotace z PVA VHS Turnov - Rakousy OLP/4540/2016

21. 10. 2016 |

084-Smlouva o poskytnutí dotace z PVA VHS Turnov-Chuchelna OLP/4539/2016

21. 10. 2016 |

044_Dodatek _ke_smlouve_OLP_4004_2015_CVLK

20. 10. 2016 | Dodatek ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu

smlouva o poskytnutí účelové dotace z DF LK - 2.1 POV - město Osečná

20. 10. 2016 | smlouva o poskytnutí účelové dotace z DF LK - 2.1 POV - město Osečná

smlouva o poskytnutí účelové dotace z DF LK - 2.1 POV - obec Jeřmanice

20. 10. 2016 | smlouva o poskytnutí účelové dotace z DF LK - 2.1 POV - obec Jeřmanice

smlouva o poskytnutí účelové dotace z DF LK - 2.1 POV - DSO Tábor

20. 10. 2016 | smlouva o poskytnutí účelové dotace z DF LK - 2.1 POV - DSO Tábor

smlouva o poskytnutí účelové dotace z DF LK - 2.1 POV - obec Nová Ves n.N.

20. 10. 2016 | smlouva o poskytnutí účelové dotace z DF LK - 2.1 POV - obec Nová Ves n.N.

smlouva o poskytnutí účelové dotace z DF LK - POV - obec Volfartice

20. 10. 2016 | smlouva o poskytnutí účelové dotace z DF LK - POV - obec Volfartice

02_smlouva o poskytnutí účelové dotace z DF LK - 2.5 - Jana Křížová

19. 10. 2016 | smlouva o poskytnutí účelové dotace z DF LK - 2.5 - Jana Křížová

Smlouva - DFLK 4.26/2016 -SK VTJ RAPID Liberec

18. 10. 2016 |

Smlouva - DFLK 4.26/2016 - Judo klub Jablonec nad Nisou, z.s.

18. 10. 2016 |

Smlouva - DFLK 4.26/2016 - FK Sedmihorky z.s.

18. 10. 2016 |

Smlouva - DFLK 4.26/2016 - Tělovýchovná jednota Lokomotiva Liberec I, z.s.

17. 10. 2016 |

Smlouva - DFLK 4.26/2016 -HC Frýdlant z.s.

17. 10. 2016 |

Smlouva - DFLK 4.26/2016 - SK KARATE - SHOTOKAN Liberec

17. 10. 2016 |

Smlouva - DFLK 4.26/2016 - KC KOOPERATIVA Jablonec nad Nisou, z.s.

17. 10. 2016 |

Smlouva - DFLK 4.26/2016 -SK Matchball Česká Lípa

17. 10. 2016 |

Smlouva - DFLK 4.26/2016 - Tělovýchovná jednota SLAVIA Liberec

17. 10. 2016 |

Smlouva - DFLK 4.26/2016 -SK Kraso Česká Lípa

17. 10. 2016 |

Smlouva - DFLK 4.26/2016 - Sportovní klub Semily

17. 10. 2016 |

Smlouva - DFLK 4.26/2016 -Lyžařský sportovní klub Lomnice nad Popelkou, z.s.

17. 10. 2016 |

04703_Smlouva - DFLK 4.26/2016 - Slovan Frýdlant, oddíl kopané

14. 10. 2016 |

04703_Smlouva - DFLK 4.26/2016 - FC Slovan Liberec - mládež, spolek

14. 10. 2016 |

04703_Smlouva - DFLK 4.26/2016 - OK JISKRA Nový Bor, z.s.

14. 10. 2016 |

04703_Smlouva - DFLK 4.26/2016 - Sport Aerobic Liberec z.s.

14. 10. 2016 |

04703_Smlouva - DFLK 4.26/2016 - Tělovýchovná jednota SOKOL Martinice

14. 10. 2016 |

Zpracovávám...