Počasí Dnes °C
Krajský úřad

Vše

055_2016_Dodatek o poskyt. příspěvku na poskyt.sl.v obec.hosp. zájmu- Domov pro sen.Vratislavice n.N

3. 10. 2016 | 055_2016_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskyt. příspěvku na poskyt.sl.užeb v obec.hosp. zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV- Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, U Sila 321,463 11 Liberec 30

055_2016_Dodatek o poskytnutí přísp. na poskyt.sl.v obec.hosp.zájmu- DD Velké Hamry,Velké Hamry 600

3. 10. 2016 | 055_2016_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí přísp. na poskyt.služeb v obec.hosp.zájmu z rozpočtu Libereckého kraje - Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace, Velké Hamry 600, 468 45 Velké Hamry

055_2016_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - Fokus Liberec

3. 10. 2016 | 055_2016_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - Fokus Liberec

07 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu LK - Ing. Šimonek - prezentace maleb v kapli hradu Houska

3. 10. 2016 |

055_2016_Dodatek o poskytnutí příspěvku na poskyt.služeb v obec.hosp. zájmu- Domov pro osoby se zdr.

3. 10. 2016 | 055_2016_Dodatek č.1 keSmlouvě o poskytnutí příspěvku na poskyt.služeb v obec.hosp. zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV- Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice , příspěvková organizace, Mařenice 204, 471 56 Maře

055_2016_Dodatek o poskyt.dotace na poskyt.služeb v obec.hosp. zájmu - Zdravotně sociální služby Tu

3. 10. 2016 | 055_2016_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskyt.dotace na púoskyt.služeb v obec.hosp. zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV - Zdravotně sociální služby Turnov, 28. října 812, 511 01\nTurnov\n511 01 Turnov 1

07 Smlouva o poskytnutí dotace - Železniční spol. Tanvald - oprava točny v Kořenově

3. 10. 2016 |

055_2016_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - MŠ a ZŠ Sluníčko, Turnov, Kosmonautů

3. 10. 2016 | 055_2016_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - MŠ a ZŠ Sluníčko, Turnov, Kosmonautů

055_2016_Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - FOKUS Turnov, z. s.

3. 10. 2016 | 055_2016_Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - FOKUS Turnov, z. s.

055_2016_Dodatek na poskytnutí dotace na poskyt.sl. v obec.hosp. zájmu- Centrum LIRA, z.ú., Matoušov

3. 10. 2016 | 055_2016_Dodatek ke Smlouvě na poskytnutí dotace na poskyt.sl. v obec.hosp. zájmu- Centrum LIRA, z.ú. Matoušova 406/20, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 7

07 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu LK - NPÚ, ÚOP v Liberci - mapování

3. 10. 2016 |

07-OLP/3854/2016 - Smlouva o poskynutí dotace z rozpočtu LK - obec Bystrá nad Jizerou - oprava mostu

3. 10. 2016 |

055_2016_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - Občanské sdružení D.R.A.K. z. s.

3. 10. 2016 | 055_2016_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - Občanské sdružení D.R.A.K. z. s.

055_2016_Dodatek o poskytnutí příspěvku na poskyt.sl. v obec hosp. zájmu-Domov Raspenava, Fučíkova 4

3. 10. 2016 | 055_2016_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na poskyt.služeb v obec hosp. zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV-Domov Raspenava,příspěvková organizace,Fučíkova 432, Raspenava\n464 01 Frýdlant v Čechách

055_2016_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - COMPITUM, z. s.

3. 10. 2016 | 055_2016_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - COMPITUM, z. s.

055_2016_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - Návrat, o. p. s.

3. 10. 2016 | 055_2016_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - Návrat, o. p. s.

055_2016_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - Foreigners z. s.

3. 10. 2016 | 055_2016_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - Foreigners z. s.

055_2016_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - MAREVA

3. 10. 2016 | 055_2016_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - MAREVA

055-2016 Smlouva o poskytnutí dotace na poskyt.sl.- Dětské centrum Jilemnice, přís.org. Roztocká 994

3. 10. 2016 | 055-2016 Smlouva o poskytnutí dotace na poskyt.sl.- Dětské centrum Jilemnice, přís.org. Roztocká 994, Jilemnice

055_2016 Smlouva o poskytnutí dotace na poskyt.sl. v ob.zájmu-Diakonie Beránek z.s., Konopná 776/10,

3. 10. 2016 | 055_2016 Smlouva o poskytnutí dotace na poskyt.sl. v ob.zájmu-Diakonie Beránek z.s., Konopná 776/10,LiberecXIV-Ruprechtice

055_2016 Smlouva o poskytnutí dotace na poskyt.sl. v obec .hosp. zájmu-Diakonie ČCE, středisko v Jbc

3. 10. 2016 | 055_2016 Smlouva o poskytnutí dotace na poskyt.sl. v obec .hosp. zájmu-Diakonie ČCE, středisko v Jablonci nad Nisou, Pod baštou 1375/10, Jablonec nad Nisou

055_2016 Smlouva na poskyt.sl. v obec.hosp. zájmu-Centrum soc. služeb Jbc., p.o., E.Floriánové 1736

3. 10. 2016 | 055_2016 Smlouva na poskyt.sl. v obec.hosp. zájmu-Centrum soc. služeb Jbc., p.o., E.Floriánové 1736, Jablonec nad Nisou , 466 01

055_2016Smlouva o poskyt. dotace na poskyt. služeb v obec.hosp.zájmu- Bílý kruh bezpečí, z.s., U Tro

3. 10. 2016 | Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obec.hosp. zájmu- Bílý kruh bezpečí, z.s., U Trojice 1042/2,Praha

055_2016 Smlouva o poskyt.dotace na poskyt.sl. - Člověk v tísni, Jablonecká 8/31, 460 05 Liberec

3. 10. 2016 | 055_2016 Smlouva o poskyt.dotace na poskyt.služeb. - Člověk v tísni, Jablonecká 8/31, 460 05 Liberec

055_2016 Smlouva o poskytnutí dotacena poskytování služeb v obec hosp. zájmu-Hospic sv. Zdislavy,

3. 10. 2016 | 055_2016 Smlouva o poskytnutí dotacena poskytování služeb v obec hosp. zájmu-Hospic sv. Zdislavy,o.p.s., Horská 1219, Liberec XIV- Ruprechtice, 460 14 Liberec 14

055_2016 Smlouvy o poskytnutí dotace na poskyt.služ. v obec.hosp. zájmu-Foreigners z.s., Moskevská

3. 10. 2016 | 055_2016 Smlouvy o poskytnutí dotace na poskyt.služ. v obec.hosp. zájmu-Foreigners z.s., Moskevská

055_Smlouva o poskyt.dotace na poskyt.sl. v obec.hosp. zájmu-CENTRUM PRO ZDR.POS.LK, o.p.s.

3. 10. 2016 | 055_Smlouva o poskyt.dotace na poskyt.sl. v obec.hosp. zájmu-CENTRUM PRO ZDR.POS.LK, o.p.s., Zahradní 415/10, 460 01 Liberec

055_Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu LK - Tichý svět, o.p.s.

3. 10. 2016 | 055_Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu LK - Tichý svět, o.p.s. - rok 2017

MONA - smlouva o poskytnutí dotace na předfinancování 2017

3. 10. 2016 | MONA - smlouva o poskytnutí dotace na předfinancování 2017

Advaita - smlouva o poskytnutí dotace na předfinancování 2017

3. 10. 2016 | Advaita - smlouva o poskytnutí dotace na předfinancování 2017

084-Smlouva o poskytnutí dotace z FOV Hodkovice nad Mohelkou OLP/3693/2016

3. 10. 2016 |

055_2016_Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace - FOKUS Semily

30. 9. 2016 | 055_2016_Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace - FOKUS Semily

055_2016_Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - NADĚJE

30. 9. 2016 | 055_2016_Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - NADĚJE

055_2016_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - Dům seniorů Liberec Františkov

30. 9. 2016 | 055_2016_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - Dům seniorů Liberec Františkov

055_2016_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - Most k naději, z. s.

30. 9. 2016 | 055_2016_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - Most k naději, z. s.

055_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - Spokojený domov, o.p.s.

30. 9. 2016 | 055_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - Spokojený domov, o.p.s.

055_2016 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o posk.příspěv. na posk.sl. v obec.hosp. zájmu- Domov sluneční dvůr

30. 9. 2016 | 055_2016 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o posk.příspěv. na posk.sl. v obec.hosp. zájmu- Domov sluneční dvůr

055_2016_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku - Jedličkův ústav

30. 9. 2016 | 055_2016_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku - Jedličkův ústav

02-Smlouva 1324 - Kotlíkové dotace

30. 9. 2016 |

055_2016_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - PAMPELIŠKA

30. 9. 2016 | 055_2016_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - PAMPELIŠKA

055_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 2016 - Sociální služby Semily

30. 9. 2016 | 055_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 2016 - Sociální služby Semily

055_2016_Dodatek o poskytnutí příspěvku na poskyt.služeb v obec.hosp.zájmu - Domov důch. Jindřichov

30. 9. 2016 | 055_2016_Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu LK z finančních prostředků MPSV - . Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace, Jindřichovice pod Smrkem 238, 46

055_2016_Dodatek na poskyt.příspěvku na poskyt.sl. v obec.hosp. zájmu- domov důch.Rokytnice n.J.

30. 9. 2016 | 055_2016_Dodatek č. 1 ke Smlouvě na poskyt.příspěvku na poskyt.služeb v obec.hosp. zájmu z rozpočtu LK z finančních prostředků MPSV- Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace, Dolní Rokytnice 291, 512 44 Rokytnice nad Jizerou

055_Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu LK - Společnost Dolmen, z.ú.

29. 9. 2016 | 055_Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu LK - Společnost Dolmen, z.ú. - rok 2017

055_Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu LK - Reva o. p. s.

29. 9. 2016 | 055_Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu LK - Reva o. p. s. - rok 2017

055_Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu LK - Rodina24 z.ú.

29. 9. 2016 | 055_Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu LK - Rodina24 z.ú.

055_Smlouva o poskytnutí dotace z LK NADĚJE

29. 9. 2016 | 055_Smlouva o poskytnutí dotace z LK NADĚJE

055_Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu LK - Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou

29. 9. 2016 | 055_Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu LK - Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou - rok 2017

055_Smlouva o poskytnutí dotace z LK Město Lomnice nad Popelkou

29. 9. 2016 | 055_Smlouva o poskytnutí dotace z LK Město Lomnice nad Popelkou

055_Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu LK Město Chrastava

29. 9. 2016 | 055_Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu LK Město Chrastava

055_Smlouva o poskytnutí dotace z LK Město Jablonné v Podještědí

29. 9. 2016 | 055_Smlouva o poskytnutí dotace z LK Město Jablonné v Podještědí

055_Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu LK - Nemocnice následné péče Lomnice nad Popelkou

29. 9. 2016 | 055_Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu LK - Nemocnice následné péče Lomnice nad Popelkou - rok 2017

09-Smlouva NsPČL-Stavební úpravy pro zázemí lékařů a ošetř. personálu dět. nem.

29. 9. 2016 |

09-Smlouva NsPČL-Výměna hlavních ARV jističů v rozvodnách nemocnice

29. 9. 2016 |

Smlouva č. OLP/4417/2016 - Lesnický fond, program sucho

29. 9. 2016 | Příspěvky na hospodaření v lesích, Městské lesy Česká Lípa spol. s.r.o.

09-Smlouva NsPČL- Pořízení zdravotnických přístrojů

29. 9. 2016 |

055_Smlouva o poskytnutí dotace z LK Město Jilemnice

29. 9. 2016 | 055_Smlouva o poskytnutí dotace z LK Město Jilemnice

055_Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu LK Most k naději, z.s.

29. 9. 2016 | 055_Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu LK Most k naději, z.s.

055_Smlouva o poskytnutí dotace z LK MAJÁK, o.p.s.

29. 9. 2016 | 055_Smlouva o poskytnutí dotace z LK MAJÁK, o.p.s.

055_Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu LK - Romodrom o.p.s.

29. 9. 2016 | 055_Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu LK - Romodrom o.p.s.

055_Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu LK - Občanské sdružení D.R.A.K. z.s.

29. 9. 2016 | 055_Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu LK - Občanské sdružení D.R.A.K. z.s. - rok 2017

055_Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu LK - Ruprechtický farní spolek

29. 9. 2016 | 055_Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu LK - Ruprechtický farní spolek - rok 2017

055_Smlouva o poskytnutí dotace z LK Návrat, o.p.s.

29. 9. 2016 | 055_Smlouva o poskytnutí dotace z LK Návrat, o.p.s.

055_Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu LK - Obec Horní Branná

29. 9. 2016 | 055_Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu LK - Obec Horní Branná

055_Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu LK - Rodina v centru, z.ú.

29. 9. 2016 | 055_Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu LK - Rodina v centru, z.ú.

055_Smlouva o poskytnutí dotace z LK LAMPA, z.s.

29. 9. 2016 | 055_Smlouva o poskytnutí dotace z LK LAMPA, z.s.

055_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - Spokojený domov, o.p.s.

29. 9. 2016 | 055_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - Spokojený domov, o.p.s.

055_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 2016 - Reva o.p.s.

29. 9. 2016 | 055_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 2016 - Reva o.p.s.

055_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 2016 - Rodina24 z. ú.

29. 9. 2016 | 055_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 2016 - Rodina24, z. ú.

055_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku 2016 - Služby sociální péče TEREZA, p.o.

29. 9. 2016 | 055_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 2016 - Služby sociální péče TEREZA, p.o.

055_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - Rytmus Liberec o.p.s.

29. 9. 2016 | 055_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - Rytmus Liberec o.p.s.

055_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 2016 - SSM Mimoň, p.o.

29. 9. 2016 | 055_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 2016 - SSM Mimoň, p.o.

055_Smlouva o poskytnutí dotace z LK MAREVA z.s.

27. 9. 2016 | 055_Smlouva o poskytnutí dotace z LK MAREVA z.s.

055_Smlouva o poskytnutí dotace z LK Město Nové Město pod Smrkem

27. 9. 2016 | 055_Smlouva o poskytnutí dotace z LK Město Nové Město pod Smrkem

055_2016 Smlouva o poskytnutí dotace na poskyt.služ. v obec. hosp.zájmu-FOKUS Turnov, z.s., Skálova

27. 9. 2016 | 055_2016 Smlouva o poskytnutí dotace na poskyt.služ. v obec. hosp.zájmu-FOKUS Turnov, z.s., Skálova 415, Turnov

055_2016 Smlouva o poskytnutí dotace na poskyt. služ. v obec.hosp. zájmu-Diakonie DUBÁ, z.s.Dlouhá

27. 9. 2016 | 055_2016 Smlouva o poskytnutí dotace na poskyt. služ. v obec.hosp. zájmu-Diakonie DUBÁ, z.s.Dlouhá 87/103, Dubá

Smlouva na poskytnutí dotace na poskyt.služeb v obec.hosp. zájmu- ALVALÍDA z.s.,Hanychovská 743/3,

27. 9. 2016 | Smlouva na poskytnutí dotace na poskyt.služeb v obec.hosp. zájmu- ALVALÍDA z.s.,Hanychovská 743/3,Liberec

055_2016 Smlouva o poskyt.dotace na poskyt.sl. - Déčko Liberec z.s., Švermova 32/35, 460 10 Liberec

27. 9. 2016 | 055_2016 Smlouva o poskyt.dotace na poskyt.sl. - Déčko Liberec z.s., Švermova 32/35, 460 10 Liberec

09-Smlouva NsP ČL - Rekonstrukce operačních sálů I. etapa, pořízení PPD

27. 9. 2016 |

055_Smlouva o poskytnutí dotace z LK Město Raspenava

27. 9. 2016 | 055_Smlouva o poskytnutí dotace z LK Město Raspenava

055_2016 Smlouva no poskytnutí dotace na poskyt. služeb v obec.hosp.zájmu- ADVAITA, z.ú.

27. 9. 2016 | 055_2016 Smlouva no poskytnutí dotace na poskyt. služeb v obec.hosp.zájmu- ADVAITA, z.ú., Rumunská 14/6, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec

055_2016Smlouva na poskyt. dotace na poskyt. služ. v obec.hosp. zájmu-Centrum LIRA, z.ú., Matoušova

27. 9. 2016 | Smlouva na poskyt. dotace na poskyt. služ. v obecném hosp. zájmu-Centrum LIRA, z.ú., Matoušova 406/20, Liberec III, 460 07

055_Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu LK Město Frýdlant

27. 9. 2016 | 055_Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu LK Město Frýdlant

09-Smlouva NsPČL-Modernizace lůžkové části intermediální péče neurologického oddělení

27. 9. 2016 |

055_Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace SAREMA LIBEREC s.r.o.

27. 9. 2016 | Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace

055_Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu LK Město Hodkovice nad Mohelkou

27. 9. 2016 | 055_Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu LK Město Hodkovice nad Mohelkou

055_Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu LK - SeniA z.s.

27. 9. 2016 | 055_Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu LK - SeniA z.s. - rok 2017

09-Smlouva NsPČL-Rekonstrukce střešních krytin na objektech stravovac. provozu, hemodialýzy, archivu

27. 9. 2016 |

09-Smlouva NsPČL-Rekonstrukce výtahů v budovách polikliniky a dětské nemocnice

27. 9. 2016 |

09-Smlouva NsPČL-Rekonstrukce hlavních ventilátorů na operační sály

27. 9. 2016 |

055_Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu LK - Obec Mírová pod Kozákovem

27. 9. 2016 | 055_Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu LK - Obec Mírová pod Kozákovem - rok 2017

055_Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu LK - Rytmus Liberec, o.p.s.

27. 9. 2016 | 055_Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu LK - Rytmus Liberec, o.p.s. - rok 2017

DFLK 4.20 2016 - Lyžařský sportovní klub Lomnice nad Popelkou, z.s.

27. 9. 2016 |

DFLK 4.20 2016 - Slovan Frýdlant, oddíl kopané

27. 9. 2016 |

DFLK 4.20 2016 - A-STYLE z.s.

27. 9. 2016 |

Zpracovávám...