Počasí Dnes °C
Krajský úřad

Vše

smlouva č. OLP/356/2017 - LF 2016

1. 3. 2017 | Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Lesnického fondu Libereckého kraje, příjemce Obec Brniště

smlouva č. OLP/258/2017 - LF 2016

1. 3. 2017 | Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Lesnického fondu Libereckého kraje, příjemce Městské lesy Doksy, s.r.o.

smlouva č. OLP/364/2017 - LF 2016

1. 3. 2017 | Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Lesnického fondu Libereckého kraje, příjemce Městské lesy Doksy, s.r.o.

smlouva č. OLP/232/2017 - LF 2016

1. 3. 2017 | Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Lesnického fondu Libereckého kraje, příjemce Město Zákupy

smlouva č. OLP/353/2017 - LF 2016

1. 3. 2017 | Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Lesnického fondu Libereckého kraje, příjemce PROGLES s.r.o.

smlouva č. OLP/288/2017 - LF 2016

1. 3. 2017 | Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Lesnického fondu Libereckého kraje, příjemce Město Dubá

055_Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hosp. zájmu - SANREPO, o.p.s.

28. 2. 2017 | Financování registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

055_Smlouva o poskytování dotace na poskytování služ. v obec. hosp. zájmu - Sociální služby Nový Bor

28. 2. 2017 | Financování registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů

055_Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hosp. zájmu - Sociální služby Semily

28. 2. 2017 | Financování registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Smlouva č. OLP/296/2017 - LF 2016

28. 2. 2017 | Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Lesnického fondu Libereckého kraje - Obec Skalice u České Lípy

smlouva č. OLP/386/2017 - LF 2016

28. 2. 2017 | Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Lesnického fondu Libereckého kraje - Cortuum s.r.o.

055_Smlouva o poskytování dotace na poskytování služeb v obec. hosp. zájmu - Rytmus Liberec, o.p.s.

28. 2. 2017 | Financování registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

smlouva č. OLP/276/2017 - LF 2016

28. 2. 2017 | Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Lesnického fondu Libereckého kraje - příjemce Diecézní lesy Hradec Králové s.r.o.

055_2017_APOSS,příspěv.organizace, Zeyerova 832/24, Liberec-Smlouva o poskyt.příspěvku na poskyt.soc

28. 2. 2017 |

055_2017_ Centrum intervenčních a psych. služeb, Tanvaldská 269, Lbc.- Smlouva o poskyt.příspěvku

28. 2. 2017 |

Schválená rozpočtová opatření

27. 2. 2017 | Schválená rozpočtová opatření jsou zveřejněna v el. podobě na webových stránkách Libereckého kraje - Ekonomický odbor http://ekonomicky-odbor.kraj-lbc.cz/schvalena-rozpoctova-opatreni a v listinné podobě jsou k nahlédnutí v sídle kraje.

055_Smlova o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hosp. zájmu - SLUNCE VŠEM

27. 2. 2017 |

055_Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hosp. zájmu - Snílek, o.p.s.

27. 2. 2017 |

055_Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obec. hosp. zájmu - Sociální sl. Česká Lípa

27. 2. 2017 |

055_2017_ Jedličkův ústav,p.o. Liberec- Smlouva o poskyt. příspěvku zřizov.na poskytování služeb

27. 2. 2017 | Financování registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

055_2017_Domov důchodců Jbc. Paseky, V.Nezvala 87/14-Smlouva na poskyt. přísp. zřizov.na poskyt.služ

27. 2. 2017 | Financování registrovaných sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách,ve znění pozdějších předpisů.

055_2017_Domov důchodců Sloup v Čechách, p.o.,Benešova 1, Sloup-Smlouva o poskyt.přísp. zřiz. na pos

27. 2. 2017 | Financování registrovaných sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb. , o sociálních službách, ve znění pozdějších zákonů.

055_2017_Domov důchodců Český Dub, př.org., Zámecká 39, - Smlouva o poskyt. přísp.zřiz. na posk.služ

27. 2. 2017 |

055_Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v ob. hosp. zájmu -Soc. služby města Doksy

27. 2. 2017 | Financování registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

055_Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hosp. zájmu - Zdrav. soc. sl. Turnov

27. 2. 2017 | Financování registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

051_Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/24/2017

27. 2. 2017 | Dodatek ke smlouvě o dílo "Supervize zaměstnanců oddělení sociální práce odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje" v rámci projektu "Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji"

055_Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hosp. zájmu - Sociální služby Mimoň

27. 2. 2017 | Financování registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

055_Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hosp. zájmu - TyfloCentrum Liberec

27. 2. 2017 | Financování registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

02 - Smlouva 1341 - Kotlíkové dotace

23. 2. 2017 |

Smlouva KSS LK - neinvestice, transfer pro Silnice LK a.s. - 2017

23. 2. 2017 |

02 - Smlouva1369 - Kotlíkové dotace

23. 2. 2017 |

02 - Smlouva 1371 - Kotlíkové dotace

23. 2. 2017 |

04-Smlouva o zvýšení dotace na šk. rok 2017/2018-MŠ Myšičky

23. 2. 2017 | č.j. OŠMTS-55/2017-045 ze dne 23.2.2017 - podle zákona č. 306/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

04-Smlouva o poskytnutí dotace na šk. rok 2017/2018-MŠ Myšičky

23. 2. 2017 | č.j. OŠMTS-54/2017-045 ze dne 23.2.2017 - podle zákona č. 306/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

04-Smlouva o poskytnutí dotace na šk. rok 2017/2018-UNIVERSAL

21. 2. 2017 | č.j. OŠMTS-58/2017-045 ze dne 21.2.2017 - podle zákona č. 306/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

04-Smlouva o zvýšení dotace na šk. rok 2017/2018-UNIVERSAL

21. 2. 2017 | č.j. OŠMTS-59/2017-045 ze dne 21.2.2017 - podle zákona č. 306/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

055_Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v ob. hosp. zájmu - Ruprechtický farní spolek

21. 2. 2017 |

smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu LK - soutěž VR 2016 - obec Heřmanice

20. 2. 2017 |

Smlouva - DFLK 4.26/2016 - TJ Slovan Vesec, z.s.

17. 2. 2017 |

04-Smlouva o zvýšení dotace na šk. rok 2017/2018-II. MŠ Preciosa

17. 2. 2017 | č.j. OŠMTS-43/2017-045 ze dne 17.2.2017 - podle zákona č. 306/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

04-Smlouva o poskytnutí dotace na šk. rok 2017/2018-II. MŠ Preciosa

17. 2. 2017 | č.j. OŠMTS-42/2017-045 ze dne 17.2.2017 - podle zákona č. 306/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Střednědobý rozpočtový výhled

16. 2. 2017 | STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách KÚ LK http://ekonomicky-odbor.kraj-lbc.cz/strednedoby-vyhled-rozpoctu a v listinné podobě je k nahlédnutí v sídle Libereckého kraje.

Závěrečný účet

16. 2. 2017 | ZÁVĚREČNÝ ÚČET je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Krajského úřadu http://ekonomicky-odbor.kraj-lbc.cz/zaverecne_ucty a v listinné podobě je k nahlédnutí v sídle Libereckého kraje.

Rozpočet

16. 2. 2017 | Rozpočet je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Krajského úřadu Libereckého kraje - Ekonomický odbor http://ekonomicky-odbor.kraj-lbc.cz/rozpocty a v listinné podobě je k nahlédnutív sídle Libereckého kraje.

Smlouva - DFLK 4.26/2016 -Liberecký tenisový klub

16. 2. 2017 | Smlouva o poskytnutí dotace

Smlouva - DFLK 4.26/2016 -Tělovýchovné jednotě Turnov, z.s.

16. 2. 2017 | Smlouva o poskytnutí dotace

04-Smlouva o zvýšení dotace na šk. rok 2017/2018-MŠ září

15. 2. 2017 | č.j. OŠMTS-49/2017-045 ze dne 15.2.2017 - podle zákona č. 306/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

04-Smlouva o poskytnutí dotace na šk. rok 2017/2018-MŠ září

15. 2. 2017 | č.j. OŠMTS-48/2017-045 ze dne 15.2.2017 - podle zákona č. 306/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

04-Smlouva o zvýšení dotace na šk. rok 2017/2018-ŠJ CHMURČIAKOVÁ

15. 2. 2017 | č.j. OŠMTS-51/2017-045 ze dne 15.2.2017 - podle zákona č. 306/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

04-Smlouva o poskytnutí dotace na šk. rok 2017/2018-ŠJ CHMURČIAKOVÁ

15. 2. 2017 | č.j. OŠMTS-50/2017-045 ze dne 15.2.2017 - podle zákona č. 306/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

04-Smlouva o zvýšení dotace na šk. rok 2017/2018-ČA Montessori MŠ

15. 2. 2017 | č.j. OŠMTS-45/2017-045 ze dne 15.2.2017 - podle zákona č. 306/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

04-Smlouva o poskytnutí dotace na šk. rok 2017/2018-ČA Montessori MŠ

15. 2. 2017 | č.j. OŠMTS-44/2017-045 ze dne 15.2.2017 - podle zákona č. 306/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

02 - Smlouva 1353 - Kotlíkové dotace

15. 2. 2017 |

02 - Smlouva 1362 - Kotlíkové dotace

15. 2. 2017 |

02 - Smlouva 1366 - Kotlíkové dotace

15. 2. 2017 |

02 - Smlouva 1355 - Kotlíkové dotace

15. 2. 2017 |

02 - Smlouva1359 - Kotlíkové dotace

15. 2. 2017 |

02 - Smlouva 1357 - Kotlíkové dotace

15. 2. 2017 |

02 - Smlouva 1358 - Kotlíkové dotace

15. 2. 2017 |

Smlouva - DFLK 4.21/2016

14. 2. 2017 | Smlouva OLP/2845/2016

04-Smlouva o zvýšení dotace na šk. rok 2017/2018-MŠ BERUŠKA

13. 2. 2017 | č.j. OŠMTS-57/2017-045 ze dne 9.2.2017 - podle zákona č. 306/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

04-Smlouva o poskytnutí dotace na šk. rok 2017/2018-MŠ BERUŠKA

13. 2. 2017 | č.j. OŠMTS-56/2017-045 ze dne 9.2.2017 - podle zákona č. 306/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

04-Smlouva o poskytnutí dotace na šk. rok 2017/2018-SŠUaO

13. 2. 2017 | č.j. OŠMTS-38/2017-045 ze dne 13.2.2017 - podle zákona č. 306/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

04-Smlouva o zvýšení dotace na šk. rok 2017/2018-SŠTaDN

13. 2. 2017 | č.j. OŠMTS-41/2017-045 ze dne 13.2.2017 - podle zákona č. 306/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

04-Smlouva o poskytnutí dotace na šk. rok 2017/2018-SŠTaDN

13. 2. 2017 | č.j. OŠMTS-40/2017-045 ze dne 13.2.2017 - podle zákona č. 306/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

04-Smlouva o zvýšení dotace na šk. rok 2017/2018-SOUn. a SOŠ

13. 2. 2017 | č.j. OŠMTS-35/2017-045 ze dne 13.2.2017 - podle zákona č. 306/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

04-Smlouva o poskytnutí dotace na šk. rok 2017/2018-SOUn. a SOŠ

13. 2. 2017 | č.j. OŠMTS-34/2017-045 ze dne 13.2.2017 - podle zákona č. 306/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

04-Smlouva o zvýšení dotace na šk. rok 2017/2018-SŠUaO

13. 2. 2017 | č.j. OŠMTS-39/2017-045 ze dne 13.2.2017 - podle zákona č. 306/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

04704_Smlouva_o_poskytnuti_dotace_z_rozpoctu_LK_JCMF_2017

9. 2. 2017 |

04-Smlouva o zvýšení dotace na šk. rok 2017/2018-MŠ Motýlek

9. 2. 2017 | č.j. OŠMTS-61/2017-045 ze dne 8.2.2017 - podle zákona č. 306/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

04-Smlouva o poskytnutí dotace na šk. rok 2017/2018-MŠ Motýlek

9. 2. 2017 | č.j. OŠMTS-60/2017-045 ze dne 8.2.2017 - podle zákona č. 306/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

04-Smlouva o zvýšení dotace na šk. rok 2017/2018-DOCTRINA

9. 2. 2017 | č.j. OŠMTS-33/2017-045 ze dne 9.2.2017 - podle zákona č. 306/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

04-Smlouva o poskytnutí dotace na šk. rok 2017/2018-DOCTRINA

9. 2. 2017 | č.j. OŠMTS-32/2017-045 ze dne 9.2.2017 - podle zákona č. 306/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

02 - Smlouva 1347 - Kotlíkové dotace

9. 2. 2017 |

02-Smlouva1345 - Kotlíkové dotace

9. 2. 2017 |

02 - Smlouva 1360 - Kotlíkové dotace

9. 2. 2017 |

02 - Smlouva 1361 - Kotlíkové dotace

9. 2. 2017 |

04-Smlouva o poskytnutí dotace na šk. rok 2017/2018-ŠJ Gymnázium

7. 2. 2017 | č.j. OŠMTS-28/2017-045 ze dne 7.2.2017 - podle zákona č. 306/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

04-Smlouva o zvýšení dotace na šk. rok 2017/2018-ŠJ Gymnázium

7. 2. 2017 | č.j. OŠMTS-29/2017-045 ze dne 7.2.2017 - podle zákona č. 306/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

04-Smlouva o zvýšení dotace na šk. rok 2017/2018-ŠJ GASTRON

7. 2. 2017 | č.j. OŠMTS-47/2017-045 ze dne 7.2.2017 - podle zákona č. 306/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

04-Smlouva o poskytnutí dotace na šk. rok 2017/2018-ŠJ GASTRON

7. 2. 2017 | č.j. OŠMTS-46/2017-045 ze dne 7.2.2017 - podle zákona č. 306/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

02 - Smlouva 1350 - Kotlíkové dotace

6. 2. 2017 |

02 - Smlouva 1352 - Kotlíkové dotace

6. 2. 2017 |

02-Smlouva 1348 - Kotlíkové dotace

6. 2. 2017 |

02-Smlouva 1349 - Kotlíkové dotace

6. 2. 2017 |

02-Smlouva 1351 - Kotlíková dotace

6. 2. 2017 |

Zpracovávám...