Počasí Dnes °C
Krajský úřad

Záměry

Záměr prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci M/64/2017 - k.ú. Harrachov

27. 7. 2017 | Záměr prodeje p.p.č. 1175/104 a p.p.č. 1175/185 o celkové výměře 538 m2, vymezených geometrickým plánem a nacházejících se v katastrální území Harrachov, Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, za kupní cenu ce výši 199.060 Kč.

Záměr darování nemovitého majetku M/63/2017 - k.ú. Brniště

26. 7. 2017 | Záměr darování pozemků pod chodníky o celkové výměře 375 m2, vymezených geometrickým plánem a nacházejících se v katastrálním území Brniště, obci Brniště, IČO 00260401.

Záměr prodeje nemovitého majetku M/61/2017 - k.ú. Kateřinky u Liberce

28. 6. 2017 | Záměr prodeje pozemků a staveb v areálu nacházejícího se v k.ú. Kateřinky u Liberce, včetně vodního díla (stavby jezu) na pozemcích v k.ú. Kateřinky u Liberce a k.ú. Ruprechtice, za minimální prodejní cenu ve výši 6.300.000 Kč.

Záměr prodeje nemovitého majetku M/49/2017 - k.ú. Mařenice a Naděje

13. 6. 2017 | Záměr prodeje nemovitých věcí (bývalý areál Domova pro osoby se zdravotním postižením Mařenice), v katastrálním území Mařenice a Naděje, v obci Cvikov, za minimální kupní cenu ve výši 6.400.000 Kč.

Záměr prodeje nemovitého majetku M/50/2017 v k.ú. Zahrádky u České Lípy

13. 6. 2017 | Záměr prodeje p.p.č. 700/23 o výměře 2065 m2, orná půdy, v katastrálním území Zahrádky u České Lípy, za minimální kupní cenu ve výši 750.000 Kč.

Zpracovávám...