Počasí Dnes °C
Krajský úřad

Záměry

Dražební vyhláška A2742 o konání Dražby dobrovolné

20. 6. 2017 | V souladu s § 20 zákona č. 26/2006 Sb., zákon o veřejných dražbách, vyhlašuje dražebník GAUTE, a.s., dražbu prováděnou elektronicky. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze.

Záměr směny nemovitého majetku M/59/2017 - k.ú. Hodkovice nad Mohelkou

13. 6. 2017 | Záměr směny p.p.č. 1203 o výměře 395 m2, ostatní plocha v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, za pozemky ve vlastnictví města Hodkovice nad Mohelkou, IČO 00262820, s doplatkem 12.600 Kč ve prospěch města Hodkovice nad Mohelkou.

Záměr prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci M/58/2017 - k.ú. Desná III

13. 6. 2017 | Záměr budoucího prodeje části p.p.č. 341 o výměře cca 5 m2, ostatní plocha, v katastrálním území Desná III, státnímu podniku Povodí Labe, IČO 70890005, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem (nejmémě ve výši ceny obvyklé).

Záměr prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci M/55/2017 - k.ú. Rozstání pod Ještědem

13. 6. 2017 | Záměr prodeje části p.p.č. 1147/6 o výměře 169 m2, ostatní plocha, vymezená geometrickým plánem, v katastrálním území Rozstání pod Ještědem, za kupní cenu ve výši 50.700 Kč.

Záměr prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci M/56/2017 - k.ú. Frýdštejn

13. 6. 2017 | Záměr prodeje části p.p.č. 2056/3 o výměře 184 m2, ostatní plocha, vymezená geometrickým plánem, v katastrálním území Frýdštejn, za kupní cenu ve výši 18.400 Kč.

Záměr prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci M/57/2017 - k.ú. Bílá u Českého Dubu

13. 6. 2017 | Záměr prodeje části p.p.č. 586 o výměře 171 m2, ostatní plocha, vymezená geometrickým plánem, v katastrálním území Bílá u Českého Dubu, za kupní cenu ve výši 34.200 Kč.

Záměr prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci M/51/2017 - k.ú. Doksy u Máchova jezera

13. 6. 2017 | Záměr budoucího prodeje části p.p.č. 3267/1 o výměře cca 30 m2, ostatní plocha, v katastrálním území Doksy u Máchova jezera, Bytovému družstvu Staré Splavy, IČO 04573455, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem (nejméně za cenu obvyklou).

Záměr darování nemovitého majetku M/52/20117 - k.ú. Železný Brod

13. 6. 2017 | Záměr darování části p.p.č. 3296 díl"a" o výměře 48 m2, a části p.p.č. 3236 díl "b" o výměře 40 m2, obě ostatní plocha,vymezených geometrickým plánem, v katastrálním území Železný Brod, městu Železný Brod, OČO 00262633.

Záměr darování nemovitého majetku M/53/2017 - k.ú. Koberovy

13. 6. 2017 | Záměr darování pozemků o celkové výměře 943 m2 pod chodníky, vymezených geometrickým plánem, v katastrálním území Koberovy, obci Koberovy, IČO 00262404.

Záměr darování nemovitého majetku M/54/2017 - k.ú. Machnín

13. 6. 2017 | Záměr darování části p.p.č. 1155/1 o výměře 29 m2, ostatní plocha, vymezená geometrickým plánem, v katastrálním území Machnín, statutárnímu městu Liberec, IČO 00262978.

Záměr pronájmu nebytových prostor předem určenému zájemci M/48/2017 - k.ú. Liberec

13. 6. 2017 | Záměr pronájmu nebytových prostor -3 kanceláře o ploše 82,35 m2, v 2. NP budovy č.p. 525 ("E") jež je součástí p.p.č. 4008/1 a 2 parkovací místa na p.p.č. 4012 a4009/1, v k.ú. Liberec, Agentuře pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

Záměr prodeje nemovitého majetku M/49/2017 - k.ú. Mařenice a Naděje

13. 6. 2017 | Záměr prodeje nemovitých věcí (bývalý areál Domova pro osoby se zdravotním postižením Mařenice), v katastrálním území Mařenice a Naděje, v obci Cvikov, za minimální kupní cenu ve výši 6.400.000 Kč.

Záměr prodeje nemovitého majetku M/50/2017 v k.ú. Zahrádky u České Lípy

13. 6. 2017 | Záměr prodeje p.p.č. 700/23 o výměře 2065 m2, orná půdy, v katastrálním území Zahrádky u České Lípy, za minimální kupní cenu ve výši 750.000 Kč.

Záměr pronájmu nebytových prostor předem určenému zájemci M/47/2017 - k.ú. Liberec

13. 6. 2017 | Záměr pronájmu nebytových prostor -3 kanceláře o ploše 92,59 m2, v 2. NP budovy č.p. 525 ("E") jež je součástí p.p.č. 4008/1 a 2 parkovací místa na p.p.č. 4012 a 4009/1, v k.ú. Liberec, Státnímu fondu životního prostředí, na dobu neurčirou.

Zpracovávám...