Počasí Dnes 10°C Zítra 13°C
Krajský úřad

Záměry

ZZS LK - prodej majetku - vozidla VW T5

15. 3. 2017 | Prodej nepotřebného majetku Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje - vozidla VW T5

ZZS LK - prodej majetku - vozidla VW T5

15. 3. 2017 | Prodej nepotřebného majetku Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje - vozidlo VW T5

Záměr darování nemovitého majetku M/20/2017 - k.ú. Jablonec nad Nisou

9. 3. 2017 | Záměr darování části p.p.č. 1182/1 o výměře 276 m2, ostatní plocha, vymezená geometrickým plánem a nacházející se v katastrálním území Jablonec nad Nisou, statutárnímu městu Jablonec nad Nisou, IČO 00262340.

Záměr darování nemovitého majetku M/19/2017 - k.ú. Jablonné v Podještědí

9. 3. 2017 | Záměr darování části p.p.č. 1410 o výměře 579 m2, ostatní plocha, vymezená geometrickým plánem a nacházející se v katastrálním území Jablonné v Podještědí, městi Jablonné v Podještědí, IČO 00260576.

Záměr darování nemovitého majetku M/18/2017 - k.ú. Radimovice u Sychrova

9. 3. 2017 | Záměr darování části p.p.č. 1270/1 o výměře 582, ostatní plocha, vymezená geometrický plánem a nacházející se v katastrálním území Radimovice u Sychrova, Obci Radimovice, IČO 00671932.

Záměr prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci M/23/2017 - k.ú. Loučná nad Nisou

9. 3. 2017 | Záměr prodeje části p.p.č. 1737/4 o výměře 1 m2, zastavěná plocha a nádvoří, vymezená geometrickým plánem a nacházející se v katastrálním území Loučná nad Nisou, za kupní cenu ve výši 1.000 Kč.

Záměr darování nemovitého majetku M/22/2017 - k.ú. Ludvíkov p.Sm., Hajniště p.Sm., Nové Město p.Sm.

9. 3. 2017 | Záměr darování pozemků pod chodníky o celkové výměře 1822 m2 vymezených geometrickými plány a nacházející cse v katastrálním území k.ú. Ludvíkov pod Smrkem, Hajniště pod Smrkem, Nové Město pod Smrkem, Městi nové Město pod Smrkem, IČO 00263036.

Záměr darování nemovitého majetku M/21/2017 - k.ú. Soběslavice

9. 3. 2017 | Záměr darování části p.p.č. 816 o výměře 11 m2 a části p.p.č. 746/12 o výměře 98 m2, vymezených geometrickým plánem a nacházejících se v katastrálním území Soběslavice, Obci Soběslavice, IČO 00671924.

Záměr prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci M/26/2017 - k.ú. Libštát

9. 3. 2017 | Záměr prodeje p.p.č. 2299/9 o výměře 1300 m2, ostatní plocha, nacházející se v katastrálním území Libštát, státnímu podniku Lesy České republiky , IČO 42196451, za kupní cenu ve výši 130.650 Kč.

Záměr prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci M/25/2017 - k.ú. Lindava

9. 3. 2017 | Záměr prodeje části p.p.č. 2266/1 o výměře 218 m2, ostatní plocha, vymezená geometrickým plánem a nacházející se v katastrálním území Lindava, za kupní ccenu ve výši 32.700 Kč.

Záměr prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci M/24/2017 - k.ú. Jindřichov nad Nisou

9. 3. 2017 |

Záměr směny nemovitého majetku M/29/2017 - k.ú. Jestřebí u České Lípy

9. 3. 2017 | Záměr směny pozemků o celkové výměře 521 m2,oststní plocha, vymezených geometrickým plánem a nacházejících se v katastrálním území jestřebí u České Lípy, za pozemky ve vlastnictví obce Jestřebí, IČO 00260878, bez doplatku.

Záměr prodeje energetického zařízení předem určenému zájemci M/28/2017 - k.ú. Frýdlant

9. 3. 2017 | Záměr prodeje energetické zařízení, resp. dva skříňové rozvaděče 22 kV, odpínači typu RS 06, umístěné v budově bez čp/če, obč. vyb., která je součástí p.p.č. 3097/8 v k.ú. Frýdlant, ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035, za kupní cenu 61.900 Kč bez DPH.

Záměr prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci M/27/2017 - k.ú. Oldřichov v Hájích

9. 3. 2017 | Záměr prodeje části p.p.č. 1985/2 o výměře 6 m2, ostatní plocha, vymezená geometrickým plánem a nacházející se v katastrálním území Oldřichov v Hájích, za kupní cenu ve výši 2.100 Kč.

Záměr směny nemovitého majetku M/30/2017 - k.ú. Rochlice u Liberce

9. 3. 2017 | Záměr směny pozemků o celkové výměře 121 m2, ostatní plocha, nacházejících se v katastrálním území Rochlice u Liberce, za pozemky ve vlastnictí statutárního města Liberec, IČO 00262978, s doplatkem ve výši 249.450 Kč, který uhradí Libereckého kraje.

Záměr prodeje nemovitého majetku M/14/2017 - k.ú. Kateřinky u Liberce

10. 2. 2017 | Záměr prodeje nemovitých věcí (pozemků a saveb) v areálu nacházejícího se v k.ú. Kateřinky u Liberce, včetně vodního díla (stavby jezu) na pozemcích v k.ú. Kateřinky u Liberce a k.ú. Ruprechtice, za minimální prodejní cenu ve výši 6.863.300 Kč.

Zpracovávám...