Počasí Dnes 8°C Zítra 10°C
Krajský úřad

Záměry

Zařízení Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace, nabízí nepotřebný majetek - ošetřovatelská lůžka

28. 4. 2017 |

Záměr pronájmu nebytových prostor předem určenému zájemci M/44/2017 - k.ú. Liberec

24. 4. 2017 | Záměr pronájmu nebytových prostor - místnosti č. C004 o výměře 8 m2, v suterénu budovy č.p. 573 ("C"), jež je součástí p.p.č. 4001/1 v katastrálním území Liberec, PhDr. Mgr. Dušanu Kotlárovi, IČO 14806754 za nájemné ve výši 550 Kč/m2/rok.

Záměr pronájmu nebytových prostor předem určenému zájemci M/42/2017 - k.ú. Liberec

24. 4. 2017 | Záměr pronájmu nebytových prostor - 8 kanceláří o celkové ploše 261,33 m2, a ostatních ploch, v 1. NP budovy č.p. 525 ("E") jež je součástí p.p.č. 4008/1 a 3 parkovacích míst na p.p.č. 4012 a p.p.č. 4009/1 v k.ú. Liberec, Koridu LK s.r.o.

Záměr pronájmu nebytových prostor předem určenému zájemci M/43/2017 - k.ú. Liberec

24. 4. 2017 | Záměr pronájmu nebytových prostor - 1 kancelář o ploše 25,27 m2, v 2. NP budovy č.p. 525 ("E") jež je součástí p.p.č. 4008/1 a v katastráním území Liberec, Sdružení obcí Libereckého kraje, IČO 64669249, na dobu neurčitou.

Záměr pronájmu nebytových prostor předem určenému zájemci M/45/2017 - k.ú. Liberec

24. 4. 2017 | Záměr pronájmu nebytových prostor - 5 kanceláří o celkové ploše 171,36 m2, v 2. NP budovy č.p. 525 ("E") jež je součástí p.p.č. 4008/1 a 5 parkovacích míst na p.p.č. 4012 a p.p.č. 4009/1 v katastráním území Liberec, Euroregionu Nisa, IČO 00832227.

Záměr darování nemovitého majetku M/35/2017 - k.ú. Sloup v Čechách

20. 4. 2017 | Záměr darování pozemků o celkové výměře 1714 m2 pod chodníky, nacházejících se v katastrálním území a obci Sloup v Čechách, Obci Sloup v Čechách, IČO 00525677.

Záměr darování nemovitého majetku M/34/2017 - k.ú. Rýnovice

20. 4. 2017 | Záměr darování pozemků o celkové výměře 1239 m2 pod chodníky nacházejících se v katastrálním území Rýnovice, obec Jablonec nad Nisou, statutátnímu městu Jablonec nad Nisou, IČO 00262340.

Záměr darování technického zhodnocení M/36/2017 - k.ú. Nový Bor

20. 4. 2017 | Záměr darování technického zhodnocení stavby chodníku v rámcu akce "Transformace domova Mařenice Nový Boru I - U Stadionu" na p.p.č. 1998 nacházející se v katastrálním území Nový Bor, městu Nový Bor, IČO 00260771.

Záměr budoucího darování nemovitého majetku M/37/2017 - k.ú. Příšovice

20. 4. 2017 | Záměr budoucího darování části p.p.č. 914/1 o předpokládané výměře cca 115 m2, ostatní plocha, silnice, nacházející se v katatastráním území a obci Příšovice, Obci Příšovice, IČO 00263125.

Záměr budoucího darování nemovitého majetku M/38/2017 - k.ú. Přepeře u Turnova

20. 4. 2017 | Záměr budoucího darování části p.p.č. 300/1 o předpokládané výměře cca 192 m2, části p.p.č. 300/16 o o předpokládané výměře 2823 m2 a části p.p.č. 300/28 o o předpokládané výměře 189 m2, nacházejících se v k.ú. Přepeře u Turnova, Obci Přepeře.

Záměr prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci M/40/2017 - k.ú. Studenec u Horek

20. 4. 2017 | Záměr prodeje p.p.č. 2071/26 o výměře 70 m2, ostatní plocha, vymezená geometrickým plánem a nacházející se v Studenec u Horek, obcu Studenec, za kupní cenu ve výši 35.000 Kč + odpovídající DPH.

Záměr prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci M/39/2017 - k.ú. Nová Ves nad Nisou

20. 4. 2017 | Záměr prodeje p.p.č. 1634/2 o výměře 12 m2, zahrada, nacházející se v katastrálním území a obci Nová Ves nad Nisou, korporaci Silnice LK a.s., IČO 28746503, za kupní cenu ve výši 2.400 Kč.

Záměr prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci M/41/2017 - k.ú. Arnultovice u Nového Boru

20. 4. 2017 | Záměr prodeje p.p.č. 141/4 o výměře 3 m2 a p.p.č. 141/5 o výměře 22 m2, obě ostatní plocha, nacházejících se v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru, obci Nový Bor, za kupní cenu ve výši 18.750 Kč.

Záměr budoucího prodeje předem určenému zájemci M/33/2017 - k.ú. Doksy u Máchova jezera

31. 3. 2017 | Záměr budoucího prodeje části p.p.č. 3276/4 o předpokládané výměře cca 16 m2, ostatní plocha, silnice, v k.ú. Doksy u Máchova jezera, městu Doksy, IČO 00260444, za cenu dle znaleckého posudku.

Záměr pronájmu nebytových prostor předem určenému zájemci M/32/2017 - k.ú. Liberec

31. 3. 2017 | Záměr pronájmu 3 kanceláří o celkové podlahové ploše 82,35 m2, ve 2. NP budovy Liberec IV – Perštýn, č.p. 525, způsob využití jiná stavba (budova „E“) a 2 parkovacích míst v k.ú. Liberec, Agentuře pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

Záměr darování nemovitého majetku M/11/2017 - k.ú. Příšovice

31. 3. 2017 | Záměr darování p.p.č. 932/1 o výměře 1041 m2, ostatní plocha, silnice (místní komunikace), včetně stavby silnice na uvedeném pozemku, nacházející se v katastrálním území Příšovice, obci Příšovice, IČO 00263125.

Záměr pronájmu nebytových prostor předem určenému zájemci M/31/2017 - k.ú. Liberec

31. 3. 2017 | Záměr pronájmu nebytových prostor 2 kanceláří o celkové podlahové ploše 54,26 m2, ve 3. NP budovy Liberec IV – Perštýn, č.p. 525, způsob využití jiná stavba (budova „E“) a 1 parkovacího místa v k.ú. Liberec, Ministerstvu pro místní rozvoj.

Zpracovávám...