Počasí Dnes 5°C Zítra 5°C
Krajský úřad

Záměry

Záměr směny nemovitého majetku M/16/2017 - k.ú. Stará Ves u Vysokého nad Jizerou

10. 2. 2017 | Záměr směny části p.p.č. 1393/1 o výměře 120 m2 vymezené geometrickým plánem č. 167-152/2016 nacházející se v katastrálním území Stará Ves u Vysokého nad Jizerou, za pozemky pod silnicí III. tř. ve vlastnictví fyzické osoby s doplatkem.

Záměr směny nemovitého majetku M/17/2017 - k.ú. Česká Lípa

10. 2. 2017 | Záměr směny pozemků o celkové výměře 712 m2 ve vlastnictví Libereckého kraje, za pozemky o celkové výměře 433 m2 ve vlastnictví města Česká Lípa, IČO 00260428, vymezených GP č. 6567-40/2016, nacházejících se v k.ú. Česká Lípa s doplatkem.

Záměr směny nemovitého majetku M/15/2017 - k.ú. Stará Ves u Vysokého nad Jizerou

10. 2. 2017 | Záměr směny části p.p.č. 1393/1 o výměře 409 m2 vymezené geometrickým plánem č. 167-152/2016 nacházející se v katastrálním území Stará Ves u Vysokého nad Jizerou, za pozemky pod silnicí III. tř. ve vlastnictví fyzické osoby s doplatkem.

Záměr prodat nemovitý majetek předem určenému zájemci M/6/2017 - k.ú. Heřmanice v Podještědí

10. 2. 2017 | Záměr prodat část p.p.č. 2959 o výměře 34 m2, vymezené geometrickým plánem a nacházející se v katastrálním území Heřmanice v Podještědí předem určenému zájemci, za kupní cenu ve výši 5.440 Kč.

Záměr darování nemovitého majetku M/8/2017 - k.ú. Železný Brod

10. 2. 2017 | Záměr darování pozemků pod chodníky o celkové výměře 549 m2 vymezených geometrickými plány č. 1809-65/2016 a č. 1797-32/2016 a nacházejících se v katastrálním území Železný Brod, městu Železný Brod, IČO 00262633.

Záměr darování nemovitého majetku M/9/2017 - k.ú. Smržovka

10. 2. 2017 | Záměr darování pozemků pod chodníky o celkové výměře 532 m2 vymezených geometrickým plánem č. 2640-167/2008 a p.p.č. 3942 o výměře 536 m2 (vyřazená silnice), nacházejících se v katastrálním území Smržovka, městu Smržovka, IČO 00262579.

Záměr darování nemovitého majetku M/10/2017 - k.ú. Sloup v Čechách

10. 2. 2017 | Záměr darování části p.p.č. 1716/3 o výměře 1245 m2, ostatní plocha, silnice, vymezené geometrickým plánem č. 1116-248/2016, nacházející se v katastrálním území Sloup v Čechách, obci Sloup v Čechách, IČO 00525677.

Záměr darování nemovitého majetku M/11/2017 - k.ú. Příšovice

10. 2. 2017 | Záměr darování p.p.č. 932/1 o výměře 1041 m2, ostatní plocha, silnice (místní komunikace), nacházející se v katastrálním území Příšovice, obci Příšovice, IČO 00263125.

Záměr darování nemovitého majetku M/12/2017 - k.ú. Nový Bor

10. 2. 2017 | Záměr darování části p.p.č. 181/1 o výměře 40 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, vymezená geometrickým plánem č. 2190-257/2015, nacházející se v katastrálním území Nový Bor, městu Nový Bor, IČO 00260771.

Záměr darování nemovitého majetku M/13/2017 - k.ú. Jestřebí u České Lípy

10. 2. 2017 | Záměr darování pozemků pod chodníkem o celkové výměře 118 m2, vymezených geometrickým plánem č. 651-175/2016, nacházejících se v katastrálním území Jestřebí u České Lípy, obci Jestřebí, IČO 00260878.

Záměr prodeje nemovitého majetku M/14/2017 - k.ú. Kateřinky u Liberce

10. 2. 2017 | Záměr prodeje nemovitých věcí (pozemků a saveb) v areálu nacházejícího se v k.ú. Kateřinky u Liberce, včetně vodního díla (stavby jezu) na pozemcích v k.ú. Kateřinky u Liberce a k.ú. Ruprechtice, za minimální prodejní cenu ve výši 6.863.300 Kč.

ZZS LK, p. o. - nabídka nepotřebného majetku - defibrilátory

6. 2. 2017 | ZZS LK, p.o. nabízí k prodeji nepotřebný majetek - defibrilátory ZOLL M v celkovém počtu 7 ks.

Záměr prodeje nemovitého majetku M/3/2017 - k.ú. Zahrádky u České Lípy

25. 1. 2017 | Záměr prodeje p.p.č. 700/23 o výměře 2065 m2, orná půda, nacházející se v katastrálním území Zahrádky u České Lípy, obec Zahrádky, za minimální kupní cenu ve výši 750.000 Kč.

Záměr prodeje nemovitého majetku M/5/2017 - k.ú. Mšeno na Nisou

25. 1. 2017 | Záměr prodeje budovy sídla pedagogicko-psychologické poradny, nacházející se v katastrální území Mšeno nad Nisou, včetně příslšenství, za minimální kupní cenu ve výši 5.500.000 Kč.

Záměr prodeje nemovitého majetku M/4/2017 - k.ú. Františkov u Liberce

25. 1. 2017 | Záměr prodeje bývalého areálu pro odborný výcvik, nacházející se v katastrálním území Františkov u Liberce, obci Liberec, včetně všech vedlejších staveb, součástí, vybavení a příslušenství, za minimální kupní cenu ve výši 6.100.000 Kč.

Záměr prodeje nemovitého majetku M/1/2017 - k.ú. Mařenice a Naděje

25. 1. 2017 | Záměr prodeje nemovitých věcí (bývalý areál Domova pro osoby se zdravotním postižením Mařenice) nacházejících se v katastrálním území Mařenice a Naděje, v obci Cvikov, za minimální kupní cenu ve výši 7.200.000 Kč.

Záměr prodeje nemovitého majetku M/2/2017 - k.ú. Jestřebí u České Lípy

25. 1. 2017 | Záměr prodeje p.p.č. 725/22, p.p.č. 725/23 a p.p.č. 725/24 o celkové výměře 3123 m2, trvalý travní porost, nacházejících se v katastrálním území Jestřebí u České Lípy, obec Jestřebí, za minimální kupní cenu ve výši 1.516.000 Kč.

Zpracovávám...