Krajský úřad

Záměry

Záměr prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci M/78/2017 - k.ú. Lindava

20. 10. 2017 | Záměr prodeje p.p.č. 2266/5 o výměře 218 m2, ostatní plocha, vymezená geometrickým plánem a nacházející se v katastrálním území Lindava, za kupní cenu ve výšu 21.800 Kč.

Nabídka nepotřebného majetku příspěvkové organizace resortu sociálních věcí

19. 10. 2017 | Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace, nabízí nepotřebný majetek - 2 ks hygienická zvedací židle Calypso.

Nabídka nepotřebného majetku

17. 10. 2017 | Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková organizace, nabízí nepotřebný majetek - nefunkční pračka Electorulx.

Záměr prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci M/76/2017 - k.ú. Horní Maxov

4. 10. 2017 | Záměr prodeje p.p.č. 1906/3 o výměře 71 m2, ostatní plocha, jiná plocha, vymezená geometrickým plánem, nacházející se v katastrálním území Horní Maxov, za kupní cenu ve výši 5.680 Kč.

Záměr darování nemovirého majetku M/77/2017 - k.ú. Bořkov

4. 10. 2017 | Záměr darování p.p.č. 1021/26 o výměře 1413 m2, ostatní plocha, silnice, vymezená geometrickým plánem, nacházející se v katastrálním území Bořkov, včetně vyřazené silnice č.ev. II/289 na uvedeném pozemku, Obci Slaná, IČO 00276138.

Záměr prodeje nemovitého majetku M/74/2017 - k.ú. Františkov u Liberce

21. 9. 2017 | Záměr prodeje bývalého areálu pro odborný výcvik, nacházející se v katastrálním území Františkov u Liberce, obci Liberec, včetně všech vedlejších staveb, součástí, vybavení a příslušenství, za minimální kupní cenu ve výši 5.950.000 Kč.

Zpracovávám...