Počasí Dnes °C
Krajský úřad

Záměry

Záměr prodeje nemovitého majetku M/74/2017 - k.ú. Františkov u Liberce

21. 9. 2017 | Záměr prodeje bývalého areálu pro odborný výcvik, nacházející se v katastrálním území Františkov u Liberce, obci Liberec, včetně všech vedlejších staveb, součástí, vybavení a příslušenství, za minimální kupní cenu ve výši 5.950.000 Kč.

Záměr darování nemovitého majetku M/70/2017 - k.ú. Tachov u Doks

7. 9. 2017 | Záměr darování pozemků o celkové výměře 105 m2 pod chodníky, vymezených geometrickým plánem a nacházejících se v katastrálním území Tachov u Doks, obci Tachov, IČO 49864009.

Záměr darování nemovitého majetku M/69/2017 - k.ú. Harrachov

7. 9. 2017 | Záměr darování p.p.č. 1175/184 o výměře 74 m2 a p.p.č. 1175/186 o výměře 4 m2, ostatní plocha, vymezených geometrickým plánem a nacházejících se v katastralním území Harrachov, městu Harrachov, IČO 00275697.

Záměr darování nemovitího majetku M/71/2017 - k.ú. Semily

7. 9. 2017 | Záměr darování pozemků o celkové výměře 3262 m2, liniových stavbe včetně technického zhodnocení a rechnického zhodnocení , nacházejících v katastrálním území Semily, městu Semily, IČO 00276111.

Záměr prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci M/72/2017 - k.ú. Jindřichov nad Nisou

7. 9. 2017 | Záměr prodeje st.p.č. 664 o výměře 10 m2, zastavěná plocha a nádvoří, vymezená geoometrickým plánem a nacházející se v katastrálním území Jindřichov nad Nisou, za kupní cenu ve výši 3.500 Kč.

Záměr směny nemovitého majetku M/74/2017 - k.ú. Turnov

7. 9. 2017 | Záměr směnyp.p.č. 1336/15 o výměře 168 m2 a p.p.č. 1336/13 o výměře 105 m2, ostatní plocha, nacházejících se v katastrálním území Turnov, za pozemky ve vlastnictví města Turnov, IČO 00276227, s doplatkem.

Záměr prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci M/73/2017 - k.ú. Horní Maxov

7. 9. 2017 | Záměr prodeje p.p.č. 1906/4 o výměře 131 m2, ostatní plocha, vymezená geometrickm plánem a nacházející se v katastrálním území Horní Maxov, za kupní cenu ve výši 13.100 Kč.

ZÁMĚR M/65/2017 – K.Ú. NEDVĚZÍ U SEMIL - obec Slaná

4. 9. 2017 | Záměr darování nemovitého majetku ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě příspěvkové organizace Krajská správa silnic Libereckého kraje, obci Slaná, se sídlem Slaná 94, 512 01 Slaná, IČO 002 76 128, byl schválen na 7. zasedání Komise Rady Liber

ZÁMĚR M/67/2017 – K.Ú. VÍTKOVICE V KRKONOŠÍCH prodat předem určenému zájemci

4. 9. 2017 | Záměr prodeje nemovitého majetku ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě příspěvkové organizace Krajská správa silnic Libereckého kraje, byl schválen na 7. zasedání Komise Rady LKpro nakládání s nemovitým majetkem kraje konaného dne 29. 8. 2017.

ZÁMĚR M/66/2017 – K.Ú. MACHNÍN - darování

4. 9. 2017 |

ZÁMĚR M/68/2017 – K.Ú. VRATISLAVICE NAD NISOUprodat předem určenému zájemci

4. 9. 2017 |

Záměr prodeje nemovitého majetku M/61/2017 - k.ú. Kateřinky u Liberce

28. 6. 2017 | Záměr prodeje pozemků a staveb v areálu nacházejícího se v k.ú. Kateřinky u Liberce, včetně vodního díla (stavby jezu) na pozemcích v k.ú. Kateřinky u Liberce a k.ú. Ruprechtice, za minimální prodejní cenu ve výši 6.300.000 Kč.

Záměr prodeje nemovitého majetku M/49/2017 - k.ú. Mařenice a Naděje

13. 6. 2017 | Záměr prodeje nemovitých věcí (bývalý areál Domova pro osoby se zdravotním postižením Mařenice), v katastrálním území Mařenice a Naděje, v obci Cvikov, za minimální kupní cenu ve výši 6.400.000 Kč.

Záměr prodeje nemovitého majetku M/50/2017 v k.ú. Zahrádky u České Lípy

13. 6. 2017 | Záměr prodeje p.p.č. 700/23 o výměře 2065 m2, orná půdy, v katastrálním území Zahrádky u České Lípy, za minimální kupní cenu ve výši 750.000 Kč.

Zpracovávám...