Krajský úřad

5. Případné platby lze poukázat

č. účtu: 19-7964000287/0100 

Zpracovávám...