Počasí Dnes 4°C Zítra 6°C
Krajský úřad
Úvodní stránka > Krajský úřad > Informace zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb. > Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

začátek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... konec

Informace č. 7/2017 - Informace o výběrovém řízení na pozici ředitelky Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

13. 2. 2017

Předmět žádosti: Žadatelka žádala o poskytnutí informací týkajících se výběrového řízení na pozici ředitel/ka Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, IČ: 75129507, a to konkrétně: Poskytnutí vlastních koncepcí rozvoje školy všech uchazečů přihlášených do konkurzního řízení, Poskytnutí...

Informace č. 6/2017 - Metodika při žádostech dle InfZ o správní spis

7. 2. 2017

Předmět žádosti: Žadatel žádal informaci o tom, zda Krajský úřad Libereckého kraje vydal metodiku či jiný dokument, ve které/m doporučuje podřízeným správním orgánům vyhovovat žádostem dle InfZ o poskytnutí kompletního správního spisu či jeho části. Odpověď:  KÚLK sdělil, že ani metodiku, ani jiný obdobný dokument nevydal, pouze...

Informace č. 5/2017 - Produkování a ukládání slévárenských a jiných odpadů

3. 2. 2017

Předmět žádosti: Žadatel žádal o informace (1.) o místech na území Libereckého kraje, kam byly ukládány slévárenské a teplárenské odpady, (2.) o firmách, které na území Libereckého kraje produkují slévárenské odpady a (3.) o vhodných místech na území kraje pro umístění zařízení dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech – recyklační linky stavebního odpadu...

Informace č. 4/2017 - Dokumentace k řízení o výjimce z úrovně emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami

1. 2. 2017

zpřístupnění dokumentace k řízení, v němž bylo provozovateli PRECIOSA ORNELA‚ a.s., dne 14. prosince 2015 vydáno rozhodnutí o udělení výjimky z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami Sp.Zn.: OŽPZ 1353/2014, konkrétně následujících dokumentů: Úplné znění žádosti provozovatele o změnu integrovaného povolení, Přílohy žádosti,...

Informace č. 3/2017 - Předání stížnosti na vyřízení žádosti o informace obcí Frýdštejn, určené oprávněné úřední osoby

1. 2. 2017

Předmět žádosti: Žadatel požadoval informace o tom, zda byla obcí Frýdštejn Krajskému úřadu Libereckého kraje postoupena stížnost žadatele ze dne 23.11.2016 na vyřizování žádosti o informace obcí Frýdštejn a dále kdo byl určen jako odpovědná úřední osoba k vyřízení Upozornění žadatele na obstrukce v řízení o žádosti o vydání deklaratorního...

začátek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... konec

Zpracovávám...