Počasí Dnes 28°C Zítra 28°C
Krajský úřad
Úvodní stránka > Krajský úřad > Informace zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb. > Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

začátek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... konec

Informace 53/2016 - Smluvní vztahy Libereckého kraje a subjektů MAFRA, LONDA, Stanice O

26. 8. 2016

Předmět žádosti: Žadatelka požadovala informace o obchodních vztazích Libereckého kraje s těmito subjekty: MAFRA, a.s., IČO: 45213351, LONDA spol. s r.o., IČO: 49241931, Stanice O, a.s., IČO: 26509911 v období od roku 2014, konkrétně žádala o přehled následujícího: 
1) Uzavřel Váš úřad od ledna roku 2014 s některým z těchto subjektů smlouvu, za níž...

Informace 52/2016 - Náklady kraje na mediální služby v letech 2014, 2015 a 1.pololetí 2016

23. 8. 2016

Předmět žádosti: Žadatel žádal o odpovědi na následující konkrétní dotazy: 1. Kolik peněz utratil za prezentaci kraje Váš úřad v roce 2014, 2015, a od ledna do konce června 2016 za služby PR, marketing, mediální služby, mediální poradenství, mediální prezentaci, reklamu (billboardy, webové bannery, reklamní předměty atd.), vydávání tištěných periodik? Odpovědi...

Informace 51/2016 - Dotazy na obchodní společnosti kraje a rozpočet kraje

22. 8. 2016

Předmět žádosti: Žadatel žádal o poskytnutí specifických informací týkajících se obchodních společností a rozpočtu kraje, konkrétně o kompletní seznam obchodních společností s majetkovou účastí kraje včetně výše majetkového podílu, a zodpovězení následujících otázek: 1. Jaký orgán kraje schvaluje změny stanov obchodních...

Informace 50/2016 - Veřejná zakázka Rekonstrukce elektroinstalace domova mládeže, SŠHL Frýdlant

22. 8. 2016

Předmět žádosti: Žadatel žádal o informace týkající se veřejné zakázky „Rekonstrukce elektroinstalace domova mládeže, SŠHL Frýdlant, č. VZMR/7/OISNM/2016, konkrétně o cenovou nabídku uvedené veřejné zakázky malého rozsahu – oceněný výkaz výměr vítězného uchazeče, , a dále o směrnici Rady Libereckého kraje k zadávání veřejných zakázek malého...

Informace 49/2016 - Výroční zprávy podle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě

17. 8. 2016

Předmět žádosti: Žadatel požadoval poskytnutí všech výročních zpráv podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Odpověď na žádost: Zprávy byly poskytnuty a jsou zveřejněny v PDF souborech níže.

začátek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... konec

Zpracovávám...