Počasí Dnes °C
Krajský úřad
Úvodní stránka > Krajský úřad > Informace zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb. > Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

začátek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... konec

Informace 29/2017 - sankce za správní delikt podle zákona o zdravotních službách

26. 6. 2017

Předmět žádosti: Žadatel žádal o následující informaci: 1. zda Krajský úřad Libereckého kraje (dále jen KÚ LK) uložil v období od 1. 1. 2015 do 15. 6. 2017 sankci za správní delikt dle ust. § 118, odst. 3 písm d) zákona č., 372/2011 Sb., o zdravotních službách (ZZS), tj. za delikt, kdy poskytovatel zdravotních služeb poruší povinnost mlčenlivosti dle ust....

Informace 28/2017 - Posudky vlivu stavby asfaltové cesty v Radimovicích na životní prostředí

22. 6. 2017

Předmět žádosti: Žadatel žádal o informace týkající se plánované stavby asfaltové polní cesty v Radimovicích (VPC 5.1 a VPC 5.2), která vychází ze schváleného územního plánu obce a je součástí realizace společných zařízení, konkrétně odůvodnění, proč nebyly požadovány a vyhotoveny posudky vlivu stavby na životní prostředí. Odpověď na žádost: KÚ...

Informace 27/2017 - Správní řízení ohledně nepovolené stavby

21. 6. 2017

Předmět žádosti: Žadatel se domáhal poskytnutí informace o tom, zda bylo stavebním úřadem se stavebníkem, specifikovaným v žádosti, či jeho generálním dodavatelem zahájeno sankční správní řízení, které se týká jeho stavebních prací na pozemcích p.č. 945/5, 945/6, 946/2, 950/4, 5790, vše v k.ú. Liberec, které jsou opakovaně a dlouhodobě prováděny v rozporu...

26/2017 - Informace o finanční kontrole nakládání s dotacemi na regionální železniční osobní dopravu

5. 6. 2017

Předmět žádosti: Žadatel žádal odpověď na následující dotazy: 1. Stát se zavázal Memorandem o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou poskytovat všem krajům dotace na financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou. Jakým způsobem probíhá finanční kontrola...

25/2017 - Informace o právnických osobách LK, na které se vztahuje zákon o registru smluv

2. 6. 2017

Předmět žádosti: Žadatel se domáhal poskytnutí seznamu právnických osob, které splňují podmínky ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), v nichž má Liberecký...

začátek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... konec

Zpracovávám...