Krajský úřad
Úvodní stránka > Krajský úřad > Informace zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb. > Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

začátek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... konec

Informace 42/2017 - 055_2017 - Rozhodnutí ÚOHS o zrušení JŘBÚ na zajištění dopravní obslužnosti

26. 9. 2017

Předmět žádosti: Žadatel žádal poskytnutí rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci sp. zn. S0271/2017/VZ, kterým Úřad zrušil rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou – oblast Sever“, zadávanou Libereckým krajem v jednacím...

Informace 41/2017 - Statistické údaje o žadatelích a držitelích mezinárodní ochrany

12. 9. 2017

Předmět žádosti: Žadatel žádal o poskytnutí informací o tom, (1.) kolik držitelů mezinárodní ochrany dle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu (dále jen „azylový zákon“) v roce 2016 podalo žádost o nostrifikaci v Libereckém kraji, (2.) kolik žadatelů o a držitelů mezinárodní ochrany dle azylového navštěvovalo ve školním roce 2016/2017 školy Libereckého...

Informace 40/2017 - Informace ze správního spisu

16. 8. 2017

Předmět žádosti: Žadatel žádal o poskytnutí následujících informací: 1) v jaké formě jsou vedeny správní spisy, v jejichž rámci byla vydána rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje č.j. KULK 54323/2017 ze dne 20.7.2017 a č.j. KULK 53895/2017 ze dne 24.7.2017 (listině, elektronicky aj.); 2) v jaké formě byly do příslušných správních spisů založeny prvopisy...

Informace 39/2017 - Správní řízení ohledně nepovolené stavby

14. 8. 2017

Předmět žádosti: Žadatel opakovaně žádal o poskytnutí informace o tom, zda bylo stavebním úřadem Magistrátu města Liberec se stavebníkem LIF, a.s., IČ: 40232751, Jablonecká 7/22, 460 05 Liberec či jeho generálním dodavatele zahájeno sankční správní řízení, které se týká jeho stavebních pracích na pozemcích p.č. 945/5, 945/6, 946/2, 950/4, 5790, vše v k.ú. Liberec,...

Informace 38/2017 - Vztahy Libereckého kraje a společnosti ČSAD Liberec, a.s.

14. 8. 2017

Předmět žádosti: Zadatel žádal odpověď na jím položené dotazy ohledně právních a obchodních vztahů Libereckého kraje se společností ČSAD Liberec, a.s.:   1. Zda Liberecký kraj poskytl dopravci ČSAD Liberec, a.s. jakékoli úvěry, zápůjčky nebo jiné finanční plnění mimo záloh a kompenzace ve výši sjednané ve smlouvě č. OLP/1766/2014, v případě...

začátek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... konec

Zpracovávám...