Počasí Dnes °C
Krajský úřad
Úvodní stránka > Krajský úřad > Informace zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb. > Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

začátek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... konec

Informace 40/2017 - Informace ze správního spisu

16. 8. 2017

Předmět žádosti: Žadatel žádal o poskytnutí následujících informací: 1) v jaké formě jsou vedeny správní spisy, v jejichž rámci byla vydána rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje č.j. KULK 54323/2017 ze dne 20.7.2017 a č.j. KULK 53895/2017 ze dne 24.7.2017 (listině, elektronicky aj.); 2) v jaké formě byly do příslušných správních spisů založeny prvopisy...

Informace 39/2017 - Správní řízení ohledně nepovolené stavby

14. 8. 2017

Předmět žádosti: Žadatel opakovaně žádal o poskytnutí informace o tom, zda bylo stavebním úřadem Magistrátu města Liberec se stavebníkem LIF, a.s., IČ: 40232751, Jablonecká 7/22, 460 05 Liberec či jeho generálním dodavatele zahájeno sankční správní řízení, které se týká jeho stavebních pracích na pozemcích p.č. 945/5, 945/6, 946/2, 950/4, 5790, vše v k.ú. Liberec,...

Informace 38/2017 - Vztahy Libereckého kraje a společnosti ČSAD Liberec, a.s.

14. 8. 2017

Předmět žádosti: Zadatel žádal odpověď na jím položené dotazy ohledně právních a obchodních vztahů Libereckého kraje se společností ČSAD Liberec, a.s.:   1. Zda Liberecký kraj poskytl dopravci ČSAD Liberec, a.s. jakékoli úvěry, zápůjčky nebo jiné finanční plnění mimo záloh a kompenzace ve výši sjednané ve smlouvě č. OLP/1766/2014, v případě...

Informace 37/2017 - Finanční kontrola nakládání s dotacemi v regionální železniční dopravě

14. 8. 2017

Předmět žádosti: Žadatel žádal odpověď na jím položené otázky ohledně finanční kontroly nakládání s dotacemi v regionální železniční dopravě: 1. Z jakého důvodu kraj nepostupuje podle č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a neprovádí následnou finanční kontrolu u příjemců dotací na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční...

Informace 36/2017 - Veřejné zakázky odboru životního prostředí - doplnění

4. 8. 2017

Předmět žádosti: Žadatel žádal doplnění a upřesnění odpovědi na svou předchozí žádost, a to poskytnutí následujících informací: Seznam veřejných zakázek na služby KÚ, OŽP, oddělení ochrany přírody v roce 2017 – konkrétně na zpracování plánů péče o ZCHÚ (vč. těch v návrhu) a přírodovědných inventarizačních průzkumů zadaných KÚ, vše ke dni...

začátek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... konec

Zpracovávám...