Počasí Dnes 13°C Zítra 16°C
Krajský úřad
Úvodní stránka > Krajský úřad > Informace zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb. > Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

začátek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... konec

Informace 63/2016 - Seznam měst a obcí LK a jejich starostů vč. kontaktních údajů

14. 10. 2016

Předmět žádosti: Žadatel žádal o poskytnutí seznamu měst a obcí Libereckého kraje a jejich starostů, resp. primátorů, včetně kontaktních údajů na ně. Odpověď na žádost: Seznam měst a obcí Libereckého kraje a jejich starostů, resp. primátorů, a kontaktních údajů na ně je uveden v příloze, seřazen abecedně podle toho, do kterého správního obvodu...

Informace 62/2016 - Poskytnutí informací ze spisu

27. 9. 2016

Předmět žádosti: Žadatel požadoval informace týkající se řízení o správním deliktu vedeném pod sp. zn. OD 883/16-2/67.1/16260/Li, a to konkrétně protokol z ústního jednání, včetně případných výpovědí svědků, policejní spis v dané věci, soupis správního spisu a podklady, na základě kterých zjišťoval správní orgán pachatele. Odpověď na žádost: KÚ...

Informace 61/2016 - Protokol o výslechu svědka

20. 9. 2016

Předmět žádosti: Źadatel požadoval poskytnutí protokolu o výslechu svědka ve správním řízení č.j. OD 812-/16-2/67.1/16248/St.   Odpověď na žádost: Protokol byl poskytnut a je zveřejněn níže po anonymizaci chráněných osobních údajů.

Informace 60/2016 - Obchodní i jiné vztahy Libereckého kraje s vybranými subjekty

8. 9. 2016

Předmět žádosti: Žadatel žádal o poskytnutí informací o obchodních i jiných vztazích Libereckého kraje od roku 2010 do roku 2016 se subjekty Astro Capital, a.s., IČ 27435709, Octantis, a.s., IČ 24795135, Easy Communications, IČ 24821357, Regionální novinky, a.s., IČ 24787604, Play Net, a.s. IČ 28531990, Sport Online Media s.r.o., IČ 28184432, Sanep, s.r.o., IČ 28489667 a Klinika...

Informace 59/2016 - Správní žaloby podané Libereckým krajem

5. 9. 2016

Předmět žádosti: Žadatel žádal poskytnutí informace o tom, kolik podal Liberecký kraj správních žalob v letech 2012 - 2016 a o poskytnutí textu těchto žalob.   Odpověď na žádost: Liberecký kraj podal v letech 2012 - 2016 3 správní žaloby. Jejich kopie jsou obsaženy v příloze.

začátek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... konec

Zpracovávám...