Počasí Dnes °C
Krajský úřad

Informace 38/2017 - Vztahy Libereckého kraje a společnosti ČSAD Liberec, a.s.

14. 8. 2017

Předmět žádosti: Zadatel žádal odpověď na jím položené dotazy ohledně právních a obchodních vztahů Libereckého kraje se společností ČSAD Liberec, a.s.:

 

1. Zda Liberecký kraj poskytl dopravci ČSAD Liberec, a.s. jakékoli úvěry, zápůjčky nebo jiné finanční plnění mimo záloh a kompenzace ve výši sjednané ve smlouvě č. OLP/1766/2014, v případě že ano, zaslání sjednaných smluv.

 

2.  Zda Liberecký kraj poskytl dopravci ČSAD Liberec, a.s. jakékoli mimořádné zálohy nad rámec výše sjednané ve smlouvě č. OLP/1766/2014, případně zaslání dokumentů, kterými ČSAD Liberec, a.s.o tyto mimořádné zálohy žádá, nebo na základě kterých mu byly poskytnuty.

 

3. V kolika případech se dopravce ČSAD Liberec, a.s. od 1.1.2017 do dne podání žádosti dopustil porušení smlouvy č. OLP/1766/2014, které Liberecký kraj eviduje či jinak zjistil a o jaká porušení se jednalo.

 

4. Zda Liberecký kraj má podle smlouvy č. OLP/1766/2014 vůči dopraci ČSAD Liberec, a.s. jakékoli pohledávky, které vznikly, ale nebyly dosud uhrazeny, a to včetně pohledávek na úhradu smluvních pokut. Případě uvedení důvodu vzniku smluvní pokuty a její výše.

 

Odpověď na žádost:

 

1. Liberecký kraj dopravci ČSAD Liberec, a.s. žádné úvěry, zápůjčky ani jiné finanční plnění mimo záloh a kompenzace ve výši sjednané ve smlouvě OLP/1766/2014 neposkytl.

 

2. Liberecký kraj dopravci ČSAD Liberec, a.s. žádné mimořádné zálohy nad rámec výše sjednané ve smlouvě OLP/1766/2014 neposkytl.

 

3. Od 1. 1. 2017 došlo u dopravce ČSAD Liberec, a.s. ve 26 zjištěných případech k nedodržení Standardů kvality – standardů dopravních výkonů - dle přílohy č. 5 Smlouvy č. OLP/1766/2014. Doposud byly zpracovány podklady za období leden – duben 2017. Porušení za následující měsíce jsou v současné době v procesu administrace a ke dni odeslání odpovědi nebyly vůči dopravci vyčísleny.

V období od 1. 1. 2017 do 30. 4. 2017 byla vůči dopravci vyčíslena tato porušení smlouvy:

  • do provozu nasazeno vozidlo starší 16 let (viz kap. 3.2.1) – 2 zjištěná pochybení
  • chybějící signalizační zařízení (viz kap. 3.2.6.1) – 2 zjištěná pochybení
  • chybějící/neúplné/nečitelné vnější identifikační prvky a piktogramy vozidla – viz kap. 3.3.1 – 3 zjištěná pochybení
  • chybějící/neúplné/nečitelné vnitřní statické informace vozidla – viz kap. 3.4 – 10 zjištěných pochybení
  • porušení ustanovení dle kap. 6.1.1 (chybějící/ nedostatečné vybavení řidiče, porušení ústrojové kázně) – 5 zjištěných pochybení
  • chybějící tabule nebo údaje na ní nepřesně uvedené (viz kap. 4.5.1) – 2 zjištěná pochybení
  • přeprava cestujícího bez řádného odbavení kromě případu ošetřených smluvní sankci ve vztahu k odbavovacímu zařízení – 2 zjištěná pochybení

 

4. Liberecký kraj má vůči ČSAD Liberec, a.s. pohledávku týkající se vyúčtování zálohy s přeplatkem, kde zbývá 326.308 Kč, které budou započteny v souvislosti s vyúčtováním kompenzace za červenec 2017.

Zpracovávám...