Počasí Dnes °C
Krajský úřad

Informace 39/2017 - Správní řízení ohledně nepovolené stavby

14. 8. 2017

Předmět žádosti: Žadatel opakovaně žádal o poskytnutí informace o tom, zda bylo stavebním úřadem Magistrátu města Liberec se stavebníkem LIF, a.s., IČ: 40232751, Jablonecká 7/22, 460 05 Liberec či jeho generálním dodavatele zahájeno sankční správní řízení, které se týká jeho stavebních pracích na pozemcích p.č. 945/5, 945/6, 946/2, 950/4, 5790, vše v k.ú. Liberec, které jsou dle názoru žadatele opakovaně a dlouhodobě prováděny v rozporu se územním rozhodnutím,  stavebním povolením a stanovisky příslušných správních orgánů.

 

Odpověď na žádost: Žadateli bylo opětovně sděleno, že KÚ LK, jako příslušný odvolací orgán, nevedl a nevede žádné odvolací řízení k takovýmto řízením, resp. k rozhodnutím o správním deliktu stavebníka, či dodavatele dané stavby, které by vydal stavební úřad Magistrátu města Liberec.

Zpracovávám...