Počasí Dnes °C
Krajský úřad

Informace 40/2017 - Informace ze správního spisu

16. 8. 2017

Předmět žádosti: Žadatel žádal o poskytnutí následujících informací:

1) v jaké formě jsou vedeny správní spisy, v jejichž rámci byla vydána rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje č.j. KULK 54323/2017 ze dne 20.7.2017 a č.j. KULK 53895/2017 ze dne 24.7.2017 (listině, elektronicky aj.);

2) v jaké formě byly do příslušných správních spisů založeny prvopisy (originály) rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje č.j. KULK 54323/2017 ze dne 20.7.2017 a č.j. KULK 53895/2017 ze dne 24.7.2017 (listině, elektronicky);

3) kdo a kdy podepsal stejnopisy uvedených rozhodnutí, které byly doručeny jejich příjemci;

4) kdo a kdy (v případě elektronické formy přesný čas) podepsal prvopisy (originály) uvedených rozhodnutí;

Odpověď na žádost:

Ad 1) a ad 2) - správní spisy včetně rozhodnutí jsou vedeny v listinné podobě;

Ad 3) a ad 4) - prvopis i stejnopis rozhodnutí č.j. KULK 54323/2017 byl podepsán 20.7.2017, prvopis i stejnopis rozhodnutí č.j. KULK 53895/2017 byl podepsán 24.7.2017; prvopisy i stejnopisy obou rozhodnutí byly podepsány Mgr. Tomášem Pokorným, zástupcem vedoucího odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje.

Zpracovávám...