Počasí Dnes °C
Krajský úřad
Úvodní stránka > Krajský úřad > Informace zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb. > Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb. > Informace 41/2017 - Statistické údaje o žadatelích a držitelích mezinárodní ochrany

Informace 41/2017 - Statistické údaje o žadatelích a držitelích mezinárodní ochrany

12. 9. 2017

Předmět žádosti:

Žadatel žádal o poskytnutí informací o tom, (1.) kolik držitelů mezinárodní ochrany dle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu (dále jen „azylový zákon“) v roce 2016 podalo žádost o nostrifikaci v Libereckém kraji, (2.) kolik žadatelů o a držitelů mezinárodní ochrany dle azylového navštěvovalo ve školním roce 2016/2017 školy Libereckého kraje, (3.) kolik dětí žadatelů a držitelů mezinárodní ochrany dle azylového zákona ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo cílené vzdělávání ve školách Libereckého kraje a (4.) jaké finanční prostředky byly v roce 2016 vynaloženy za zajištění výuky jazyka a přípravy dětí žadatelů o mezinárodní ochranu a držitelů mezinárodní ochrany na vzdělávání ve školách Libereckého kraje.

Odpověď na žádost:

Co se týče dotazu uvedeného pod bodem (1.), KÚ LK uvedl, že v daném období nepodal žádost o nostrifikaci, která by spadala do kompetence Libereckého kraje, žádný držitel mezinárodní ochrany dle azylového zákona.

Co se týče dotazů uvedených pod body (2.) a (3.), KÚ LK uvedl, že v rámci mateřských, základních a středních škol ve zřizovatelské kompetenci Libereckého kraje a mateřských, základních a středních škol všech zřizovatelů byly ve školním roce 2016/2017 vykázány tyto počty dětí a žáků azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany a žadatelů o udělení mezinárodní ochrany:

Druh škol

Školy zřizované Libereckým krajem

Školy všech zřizovatelů

Mateřské školy

0

11

Základní školy

0

8

Střední školy

0

0

Ve výkazech S 1-01 Výkaz o mateřské škole, M 3 Výkaz o základní škole a M 8 Výkaz o střední škole jsou školami podle stavu k 30. září daného roku předávány v oddílu XXI. údaje o dětech a žácích podle státního občanství, cizinci podle režimu pobytu pouze v podobě sdruženého údaje zahrnujícího azylanty, osoby požívající doplňkové ochrany a žadatelé o udělení mezinárodní ochrany (podle zákona č. 325/1999 Sb.) bez rozlišení pohlaví.

Co se týče dotazu uvedeného pod bodem (4.), KÚ LK uvedl, že ve školách zřizovaných Libereckým krajem žádní žadatelé o mezinárodní ochranu ani držitelé mezinárodní ochrany v roce 2016 nebyli (viz výše), takže na zajištění jejich výuky jazyka nevynaložil Liberecký kraj žádné finanční prostředky. Informace o finančních prostředcích vynaložených na zajištění výuky jazyka žadatelů o mezinárodní ochranu nebo držitelů mezinárodní ochrany v roce 2016 ve školách ostatních zřizovatelů v Libereckém kraji k dispozici KÚ LK nemá a není povinen mít.

 

Zpracovávám...