Počasí Dnes °C
Krajský úřad
Úvodní stránka > Krajský úřad > Informace zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb. > Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace č. 67/2016 - informace k lokalitě Bradlecké bučiny

6. 12. 2016

Předmět žádosti: Žadatel požadoval odpovědi na následující dotazy týkající se lokality Bradlecké bučiny: 1) Taxativní výčet kroků, které byly učiněny KÚ v průběhu roku 2016 na přípravě vyhlášení PR Bučiny u Bradlecké Lhoty (Bradlecké bučiny). 2) Zda proběhla v době před konáním terénního šetření v Bradlecké Lhotě v JPRL 260Ha15, LHC Hořice v P.,...

Informace č. 66/2016

21. 11. 2016

Předmět žádosti: Žadatel požadoval informaci o tom, kdo je navrhovatelem ve výběrových řízeních OZ 413/2016/SPO/VŘ37, OZ 416/2016/SPO/VŘ38, OZ 432/2016/SPO/VŘ42, OZ 430/2016/SPO/VŘ40, OZ 427/2016/SPO/VŘ39 v rozsahu jméno, příjmení, kontaktní adresa, kontaktní telefon a kontaktní e-mail. Odpověď na žádost: Požadované údaje byly poskytnuty vyjma údajů, které...

Informace 65/2016 - Výběrové řízení na pozici ředitel/ka DOZP Mařenice, p.o.

21. 11. 2016

Předmět žádosti: Žadatel žádal o informace týkající se výběrového řízení na pozici ředitel/ka Domova pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, p.o. (dále jen "DOZP Mařenice"). Konkrétně chtěl (a) vědět, kolik zájemců se na tuto pozici hlásilo, jaké bylo jejich vzdělání, kolik jich bylo odmítnuto, proč a jakým způsobem se to dozvěděli, (b)...

Informace 64/2016 - Usnesení zastupitelstva ohledně zrušení původní příspěvkové organizace Krajská nemocnice Liberec

14. 11. 2016

Předmět žádosti: Žadatel žádal o zaslání usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 27.3.2007, kterým bylo rozhodnuto o zrušení tehdejší příspěvkové organizace Krajská nemocnice Liberec a dále žadatel žádal o sdělení, v jakém rozsahu přešla práva a závazky zrušené příspěvkové organizace na nové nebo přejímající organizace, popř. v jakém rozsahu tato...

Informace 63/2016 - Seznam měst a obcí LK a jejich starostů vč. kontaktních údajů

14. 10. 2016

Předmět žádosti: Žadatel žádal o poskytnutí seznamu měst a obcí Libereckého kraje a jejich starostů, resp. primátorů, včetně kontaktních údajů na ně. Odpověď na žádost: Seznam měst a obcí Libereckého kraje a jejich starostů, resp. primátorů, a kontaktních údajů na ně je uveden v příloze, seřazen abecedně podle toho, do kterého správního obvodu...

Zpracovávám...