Počasí Dnes °C
Krajský úřad
Úvodní stránka > Krajský úřad > Informace zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb. > Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace 62/2016 - Poskytnutí informací ze spisu

27. 9. 2016

Předmět žádosti: Žadatel požadoval informace týkající se řízení o správním deliktu vedeném pod sp. zn. OD 883/16-2/67.1/16260/Li, a to konkrétně protokol z ústního jednání, včetně případných výpovědí svědků, policejní spis v dané věci, soupis správního spisu a podklady, na základě kterých zjišťoval správní orgán pachatele. Odpověď na žádost: KÚ...

Informace 61/2016 - Protokol o výslechu svědka

20. 9. 2016

Předmět žádosti: Źadatel požadoval poskytnutí protokolu o výslechu svědka ve správním řízení č.j. OD 812-/16-2/67.1/16248/St.   Odpověď na žádost: Protokol byl poskytnut a je zveřejněn níže po anonymizaci chráněných osobních údajů.

Informace 60/2016 - Obchodní i jiné vztahy Libereckého kraje s vybranými subjekty

8. 9. 2016

Předmět žádosti: Žadatel žádal o poskytnutí informací o obchodních i jiných vztazích Libereckého kraje od roku 2010 do roku 2016 se subjekty Astro Capital, a.s., IČ 27435709, Octantis, a.s., IČ 24795135, Easy Communications, IČ 24821357, Regionální novinky, a.s., IČ 24787604, Play Net, a.s. IČ 28531990, Sport Online Media s.r.o., IČ 28184432, Sanep, s.r.o., IČ 28489667 a Klinika...

Informace 59/2016 - Správní žaloby podané Libereckým krajem

5. 9. 2016

Předmět žádosti: Žadatel žádal poskytnutí informace o tom, kolik podal Liberecký kraj správních žalob v letech 2012 - 2016 a o poskytnutí textu těchto žalob.   Odpověď na žádost: Liberecký kraj podal v letech 2012 - 2016 3 správní žaloby. Jejich kopie jsou obsaženy v příloze.

Informace 58/2016 - Nové mosty a silnice v Libereckém kraji od října 2012

5. 9. 2016

Předmět žádosti: Žadatel žádal seznam všech nových mostů a silnic, které byly postaveny v Libereckém kraji od října 2012, a kde investorem byl Liberecký kraj nebo jeho podřízené organizace.  Odpověď na žádost: V období od října 2012 do 31.8.2016 byl postaven jeden nový silniční most, a to konkrétně most ev. č. 592-015c v Chrastavě. V období...

Zpracovávám...