Počasí Dnes °C
Krajský úřad
Úvodní stránka > Krajský úřad > Informace zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb. > Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace 57/2016 - Některé údaje o zastupitelích Libereckého kraje

2. 9. 2016

Předmět žádosti: Žadatel žádal o poskytnutí jména, příjmení, titulu a data narození všech zastupitelů Libereckého kraje zvolených ve volebním období 2012-2016. Odpověď na žádost: Požadované údaje jsou uvedeny v následující tabulce:   jméno příjmení titul datum narození 1.  Josef  Adamčik   7.2.1964...

Informace 56/2016 - Poskytnutí písemného materiálu k jednání Rady Libereckého kraje

29. 8. 2016

Předmět žádosti: Žadatel žádal poskytnutí písemného materiálu k jednání Rady Libereckého kraje dne 16.8.2016, a to konkrétně materiálů k bodu jednání o revokaci (zrušení) usnesení Rady Libereckého kraje č. 1127/16/RK. Jednalo se tedy o materiál č. 1301/16/RK.   Odpověď na žádost: Písemný materiál k bodu jednání Rady Libereckého kraje č. 1301/16/RK byl...

Informace 55/2016 - Obchodní vztahy Libereckého kraje s vybranými subjekty

29. 8. 2016

Předmět žádosti: Žadatel požadoval seznam obchodních vztahů mezi Krajským úřadem Libereckého kraje a níže vypsanými subjekty mezi lety 2010 a 2016, o přesný obsah těchto obchodních vztahů jako i výši finančních závazků vyplývajících z uzavření těchto obchodních vztahů:   MARKETINGOVÉ CENTRUM PROFIL, s.r.o., sídlem Mariánské Lázně, Úšovice,...

Informace 54/2016 - Seznam příjemců tzv. kotlíkových dotací

29. 8. 2016

Předmět žádosti: Žadatel žádal o poskytnutí seznamu osob, které přijaly v posledních 12 měsících dotace v rámci tzv. „kotlíkových dotací“ čerpaných z Operačního programu Životního prostředí prioritní osa 2.1., a to v rozsahu jméno a příjmení příjemce, obec, v níž má trvalý pobyt, výši přijaté dotace a typ kotle, ke kterému...

Informace 53/2016 - Smluvní vztahy Libereckého kraje a subjektů MAFRA, LONDA, Stanice O

26. 8. 2016

Předmět žádosti: Žadatelka požadovala informace o obchodních vztazích Libereckého kraje s těmito subjekty: MAFRA, a.s., IČO: 45213351, LONDA spol. s r.o., IČO: 49241931, Stanice O, a.s., IČO: 26509911 v období od roku 2014, konkrétně žádala o přehled následujícího: 
1) Uzavřel Váš úřad od ledna roku 2014 s některým z těchto subjektů smlouvu, za níž...

Zpracovávám...