Počasí Dnes °C
Krajský úřad
Úvodní stránka > Krajský úřad > Informace zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb. > Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace č. 47/2016 - Finanční prostředky poskytnuté krajem na pomoc obětem trestných činů v letech 2014-2016

17. 8. 2016

Žadatel žádal o informace zda v jaké výši byly poskytnuty z rozpočtu Libereckého kraje v letech 2014-2016 finanční prostředky na pomoc obětem trestných činů, přičemž žádal o rozdělení podpory na sociální služby obětem ve smyslu zákona o sociálních službách, podporu prevence kriminality a jinou podporu obětem. Odpověď: Z rozpočtu Krajského úřadu...

Informace č. 46/2016 - Poskytnutí dokumentů ze spisu

17. 8. 2016

Žadatel požadoval informace týkající se řízení o správním deliktu vedeném pod sp. zn. OD 706/16-2/67.1/16212/St, a to konkrétně protokoly z ústního jednání, včetně případných výpovědí svědků, policejní spis v dané věci, soupis správního spisu ve smyslu § 17 odst. 1 správního řádu a podklady, na základě kterých zjišťoval správní orgán pachatele....

Informace č. 45/2016 - Poskytnutí dokumentů ze spisu

9. 8. 2016

Předmět žádosti: Žadatel požadoval informace týkající se řízení o správním deliktu vedeném pod sp. zn. OD 635/16-2/67.1/16193/Li, a to konkrétně protokol z ústního jednání, včetně případných výpovědí svědků, policejní spis v dané věci a soupis správního spisu. Odpověď na žádost: KÚ LK poskytnul žadateli kopii veškeré spisové dokumentace, kterou...

Informace 43/2015 - osvědčení podle § 33b zákona o silniční dopravě

3. 8. 2016

Předmět žádosti: Žadatel žádal odpověď na jím položené otázky, týkající se osvědčení pro řidiče - občany třetího státu podle ustanovení § 33 zákona o silniční dopravě.   Odpověď na žádost: 1. Vydal povinný subjekt za období 2010 až 2016 správní akt: osvědčení pro řidiče – občany třetího státu v silniční dopravě pro cizí potřeby...

Informace č. 43/2016 - Poskytnutí dokumentů ze spisu

2. 8. 2016

Předmět žádosti: Žadatel požadoval informace týkající se řízení o správním deliktu vedeném pod sp. zn. OD 633/16-2/67.1/16191/Li, a to konkrétně protokol z ústního jednání, včetně případných výpovědí svědků, policejní spis v dané věci, obsah správního spisu a podklady, na základě kterých zjišťoval správní orgán pachatele. Odpověď na žádost: KÚ...

Zpracovávám...