Počasí Dnes °C
Krajský úřad
Úvodní stránka > Krajský úřad > Informace zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb. > Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace č. 42/2016 - Usnesení Rady Libereckého kraje č. 1121/16/mRK a jeho revokace

25. 7. 2016

Předmět žádosti: Žadatel žádal o poskytnutí materiálů k bodu č. 7 jednáni Rady Libereckého kraje ze dne 20. 6. 2016, které byly podkladem pro usnesení Rady Libereckého kraje č. 1121/16/mRK ze dne 20. 6. 2016, a materiály k bodu jednání Rady Libereckého kraje ze dne 19. 7. 2016, které byly podkladem pro usnesení, jímž bylo usnesení č. 1121/16/mRK revokováno. Odpověď...

Informace 41/2016 - Protokoly o výsledku veřejnosprávní kontroly na ZŠ a SŠ Waldorfská Semily

20. 7. 2016

Předmět žádosti: Žadatel žádal o poskytnutí protokolů o výsledku veřejnosprávní kontroly na Základní a Střední škole Waldorfská Semily od roku 2010 do roku 2015.   Odpověď na žádost: Žadateli byla poskytnuta kopie protokolu č. j.: OŠMTS/52/11 o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě, provedené u příspěvkové organizace Města Semily...

Informace 40/2016 - Plat některých vedoucích zaměstnanců KÚ LK

18. 7. 2016

Dne 18. července 2016 byla vydána informace o platech a odměnách ředitele a některých vedoucích odborů Krajského úřadu Libereckého kraje, vyplacených v roce 2015.

Informace 39/2016 - Webové stránky Opuscard a IDOL

13. 7. 2016

Předmět žádosti: Žadatel žádal o informace o o provozu webových stránek www.opuscard.cz, příp. www.iidol.cz a www.mojeopuscard.cz. Odpověď na žádost podle položených otázek: 1. Podílí se KÚ LK finančně na provozu stránek www.opuscard.cz,...

Informace 38/2016 - Nájemní smlouvy s vlastníky pozemků pod silnicemi II. a III. třídy

11. 7. 2016

Předmět žádosti: Žadatel žádal o informace týkající se nájemních smluv uzavřených mezi soukromými subjekty (fyzickými a právnickými osobami) jako¨vlastníky a pronajímateli na straně jedné a Libereckým krajem jako nájemcem na straně druhé o užívání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy, které jsou v majetku Libereckého kraje a kde Krajský úřad Libereckého...

Zpracovávám...